دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ - Monday 26 July 2021
سیستم فرماندهی حادثه (Incident Command System )
مقاله؛ سه‌شنبه 17 اکتبر 2017
-

سیستم فرماندهی حادثه (Incident Command System )

سیستم فرماندهی حادثه (Incident Command System) یکی از پایه‌های اصلی مدیریت بحران یا حادثه بوده که با رعایت مجموعه قوانین و دستورالعمل‌های آن می‌توان حوادث بزرگ را تحت کنترل درآورده و از هدررفتن نیرو، منابع و همچنین خسارات بیشتر جلوگیری کرد.؛
  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : ۰
  • در انتظار بررسی : 2
سامانه F&G ؟فصل ششم
مقاله؛ دوشنبه 2 اکتبر 2017
-

سامانه F&G ؟فصل ششم

چنانچه در فصل پیش عهد بر این بود تا مطلب با بررسی لایه به لایه کره ایمنی ادامه دهیم و از لایه درونی آن یا "نظارت بر فرایند ایمن"  Secure Process Controlآغاز می‌شد، لیکن پس از چاپ ماهنامه، بسیاری از دوستان در تماس مکرر، ضمن اظهار تشکر از تحریر مطالب به‌صورت بنیادی و اینکه از مطالب عنوان‌شده، بسیار بهره گرفته‌اند؛
  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : ۰
  • در انتظار بررسی : 2