پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - Thursday 5 August 2021
نقش ایمنی و مدیریت حریق در کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی
مقاله؛ سه‌شنبه 18 دسامبر 2018
-

نقش ایمنی و مدیریت حریق در کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی

آتش خدمت‌گزار خوب، اما ارباب بدي است. بزرگ‌ترین عامل پيشرفت جوامع بشري، كشف آتش بوده كه زمينه بسياري از پیشرفت‌های صنعتي را فراهم كرده، به نحوی‌که اگر مثلث ساده‌ی سوخت، اكسيژن، انرژي نباشد، ادامه‌ی حيات متصور نيست؛
  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : ۰
  • در انتظار بررسی : 2
نقش ایمنی ومدیریت حریق در کاهش آثار مخرب زیست محیطی
مقاله(قسمت 2)؛ چهارشنبه 7 ژوئن 2017
-

نقش ایمنی ومدیریت حریق در کاهش آثار مخرب زیست محیطی

بزرگترين عامل پيشرفت جوامع بشري ، كشف آتش بوده كه زمينه بسياري از پيشرفتهاي صنعتي را فراهم كرده است اما بروز آتش های ناخواسته و ويرانگر ، علاوه بر خسارات جانی و مالی ، پيامدهاي زيست محيطي خطرناكي را در بر خواهد داشت كه برخي آثار آن قريب الوقوع بوده ، اما شايد غالب آثار سوِء آن در دراز مدت نمايان خواهد شد.؛
  • نظر دهيد.
  • انتشار یافته : ۰
  • در انتظار بررسی : 2