سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - Tuesday 11 May 2021
کد خبر : 32859
تاریخ انتشار : شنبه 17 آوریل 2021 - 18:11
بازدید: -

مقاله تخصص در خصوص:

بررسی چالشها و راهکارهای به کار گیری و توسعه فن آوری های نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی


   چکیده : در مسیر بکارگیری و توسعه فناوری های نوین در رابطه با ایمنی در کشور عوامل بسیاری در ایجاد عدم تناسب میان ضریب توسعه تکنولوژی و فناوری و ضریب توسعه ایمنی دخالت دارند از این رو اینجانب عباس خدنگی زواره و جناب آقای بهرام عباسی به منظور انجام بررسی ها با انتخاب روش ارزیابی دلایل ریشه ای (RCA ) اقدام به بررسی و […]

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

   چکیده :

در مسیر بکارگیری و توسعه فناوری های نوین در رابطه با ایمنی در کشور عوامل بسیاری در ایجاد عدم تناسب میان ضریب توسعه تکنولوژی و فناوری و ضریب توسعه ایمنی دخالت دارند از این رو اینجانب عباس خدنگی زواره و جناب آقای بهرام عباسی به منظور انجام بررسی ها با انتخاب روش ارزیابی دلایل ریشه ای (RCA ) اقدام به بررسی و شناسایی عوامل ریشه ای با تکنیک ۵WH نمودیم و با مطالعه مقالات مختلف مرتبط ، انجام مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران در سازمان آتش نشانی تهران و برخی کلان شهرها و استفاده از پرسشنامه با بررسی فاکتورها و شناسایی عوامل مختلف ، چالشها و موانع در ۱۳ آیتم  و راه حلها نیز در ۱۱ آیتم مشخص شدند .

            واژه های کلیدی:

RCA بررسی علل ریشه ای ، فناوری های نوین ،۵WH ،تکنولوژی .

 

مقدمه

 

با توجه به افزایش روز افزون تکنولوژیهای هوشمند و استفاده گسترده از این تکنولوژیها در صنایع مختلف و در تمامی زوایای جوامع بشری و به طبع آن بهره گیری از مصالح و مواد پلیمری در ادوات و زیرساخت های جوامع و تولد سازه های جدید با کاربری های متنوع و تجمیع آنها در کنار یکدیگر ، توسعه و بکار گیری فن آوری های نوین آتش نشانی اجتناب ناپذیر است . بروز فجایع عظیم به دلیل عدم رشد و کاربرد ایمنی به موازات تکنولوژی ، نتیجه مقفول ماندن ایمنی در روند توسعه و پیشرفت جوامع است .بروز سوانح متعدد با دامنه خسارات بسیار زیاد در جوامع مختلف مؤید این ادعاست چرا که با قدری تامل در آمار حوادث میتوانیم رابطه معنی داری بین بزرگای حوادث رخ داده در جوامع با سرعت توسعه آنها بیابیم . پس از انقلاب صنعتی در اروپا و توسعه آن به دیگر جوامع نمونه های فراوانی از سوانح و حریقهای گسترده که حاصل رشد نامتناسب تکنولوژی با ایمنی است در سطح جوامع مختلف مشاهده می شود . که از نمونه های بارز آن می توان به آتش سوزی عظیم شهر سانفرانسیسکو در سال ۱۹۰۶ اشاره نمود که طی آن بیش از ۲۵ هزار ساختمان در ۴۹۰ بلوک از بین رفت تا آتش سوزی اخیر برج العرب دبی و یا آتش سوزی که چند ماه قبل در برج اداری منطقه عسلویه اتفاق افتاد و منجر به وارد آمدن میلیاردها تومان خسارت به اقتصاد کشور شد اشاره نمود . به گونه ای که آمارها نشان می دهند سالانه میلیاردها تومان خسارت از این محل به اقتصاد کشور تحمیل می شود . توجه به موارد مطروحه ضرورت تسریع در چاره اندیشی در جهت رفع عدم تناسب توسعه صنایع و جوامع بشری را با ایمنی آشکار می سازد . به همین منظور در این مقاله سعی شده تا حتی الامکان مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه و به کارگیری فن آوریهای نوین در زمینه های ایمنی و آتش نشانی مطرح و برای آنها چاره اندیشی شود .

 

 

بررسی چالشها و راهکارهای بکار گیری فن آوری های نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی

 

مهمترین فاکتورهای موثر در توسعه و بکارگیری فناوریهای نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی عبارتند از :

 • تدوین استانداردها و الزامات قانونی .
 • آموزش .
 • فناوریهای نوین مرتبط با ایمنی و آتش نشانی ( نرم افزارها).
 • تجهیزات و تکنولوژیهای نوین در زمینه ایمنی و آتش نشانی (سخت افزارها).

 

 

تدوین استانداردها و الزامات قانونی .

 

یکی از ارکان اساسی در بهره مندی جوامع از فناوریهای روز آمد ، تدوین استانداردها و الزامات قانونی است . در این صورت می توان ساز و کاری را تعریف کرد که طی آن مسیر بهره مندی از فناوری تعیین شود . قطعاً همانگونه که سایر استانداردها و الزامات نیازمند بازنگری و ویرایش هستند باید شرایط بازنگری اینگونه استانداردها و الزامات نیز با تعیین کارگروه های متولی امر، فراهم شود در غیر این صورت دیری نخواهد پایید تا الزامات و استانداردهای تدوین شده بجای تسهیل در روند امور به مشکلات دست و پاگیر در استفاده از فناوریها مبدل شوند . توجه به ورود گسترده تجهیزات و تکنولوژی به کشور بدون توجه به رشد ایمنی متناسب با این تجهیزات و فقدان قوانین و الزامات مربوطه در ایجاد ساختار مناسب برای توسعه ایمنی هم گام با توسعه ناوگان تجهیزات و تکنولوژی در کشور اهمیت تدوین این الزامات را در کشور تبیین می کند .

تدوین و تهیه این الزامات و قوانین از دو جنبه باید مورد توجه قرارگیرند :

اول اینکه این قوانین باید به گونه ای باشد که منجر به تسهیل در روند شناسایی تجهیزات و شناخت تکنولوژیهای وارداتی به کشور پیش از آنکه در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرند شود . به عنوان مثالی ساده در این خصوص میتوان به ورود خودروهای هیبریدی و نحوه مقابله با حریق آنها اشاره کرد . بنا بر این توضیح ضرورت دارد متولیان ایمنی و سازمانهای آتش نشانی ارتباط نزدیکی با صنوف و اتحادیه های کارگری مختلف داشته باشند .

و دیگر اینکه این قوانین ، الزام استفاده از تجهیزات و یا تکنولوژی روزآمد در زمینه های ایمنی و آتش نشانی ، توسط مصرف کنندگان را به دنبال داشته باشد .

بنابر توضیح فوق بخشی از این الزامات و استانداردها مربوط به ضوابط داخلی سازمانها و ارگانهای متولی ایمنی و آتش نشانی است که با ایجاد کارگروه هایی متشکل از کارشناسان امر این موضوع از طریق خود سازمانها قابل حصول خواهد بود . به عنوان مثال میتوان به ضوابط و دستور العملهای صادره توسط سازمانهای آتش نشانی اشاره کرد که با توجه به اینکه  این قوانین داخلی بوده و توسط کارشناسان سازمانی تدوین می شوند اما اجرای آنها توسط مخاطبین لازم  الاجراست .

اما برخی دیگر از این قوانین که سطوح بالاتری از حدود اختیارات سازمانها را شامل می شود نیازمند تدوین قوانین مربوطه است که با ایجاد کارگروه هایی متشکل از متخصصین امر در کنار کارشناسان حقوق قابل حصول است .

 

 آموزش

 

آموزش به عنوان یکی از ارکان توسعه در تمامی زمینه ها حائز اهمیت است بدیهی است در رابطه با توسعه و بکارگیری فناوریهای نوین در ایمنی و آتش نشانی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد .

در این مقوله آموزش در دو بعد منظور نظر است :

 • آموزش و توسعه دانش متولیان ایمنی و آتش نشانی در کشور .
 • آموزش به منظور تغییر نگرش جامعه و مخاطبین ایمنی و آتش نشانی .

 

آموزش و توسعه دانش متولیان ایمنی و آتش نشانی در کشور :

 

روند توسعه و رو به رشد بودن کشور و ورود کالاها ، تجهیزات و تکنولوژیهای نوین ، ضرورت توسعه دانش متناسب با آن را در زمینه ایمنی اجتناب ناپذیر می کند . این درحالی است که بارها در کشور شاهد بروز حریقها و حوادثی بوده ایم که نهایتاً سازمانهای متولی ایمنی را به عنوان سازمانهای پاسخگو درگیر مباحث حقوقی مختلف کرده است . به عنوان مثال در این زمینه میتوان به ساخت تونلهای  شهری و یا مترو در کلان شهرها اشاره کرد که متاستفانه تعداد افراد آگاه به دانش ایمنی تونلها و یا حریق مترو در سازمانهای متولی بسیار کم و بعضاً دارای اطلاعاتی ناکافی هستند . اجتناب ناپذیر بودن ساخت تونلها و مترو به سبب توسعه ساختار شهری از یک سو و عدم تکافوی دانش فعلی در جهت مقابله با حریقها و حوادث احتمالی از سویی دیگر ضرورت توسعه دانش متولیان در استفاده از فناوریهای جدید را اثبات می نماید . شرکت در سمینارهای مختلف بین المللی و ایجاد شرایط تبادل افکار بین صاحبنظران و کارشناسان ایمنی در کشور از طریق برپایی گردهمایی ها و فراخوان مقالات میتواند تا حدود بسیار زیادی موجب رشد سطح اطلاعات و دانش فنی در این زمینه گردد . به عنوان یکی از نمونه های موفق در این زمینه میتوان به کشور مالزی اشاره کرد . این کشور با برپایی کنفرانس بین المللی ایفکم که هر سه سال یکبار در این کشور برگزار می شود و از سال ۲۰۱۲ آغاز به کار کرده است توانسته برای بسیاری از چالشهای موجود در رابطه با ساختمانهای بسیار بلند موجود در آن کشور راه حلهای مناسبی را یافته و تدابیر خاصی در مواجهه با سوانح احتمالی در کشور آسمانخراشها اتخاذ نمایند . لازم به ذکر است پتانسیل برگزاری اینگونه کنفرانسها در داخل کشور وجود دارد اما آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که فعالیت هایی از این دست به تنهایی نمیتوانند مشکل گشا بوده و پاسخگوی مسائل و چالشهای ایمنی در جامعه باشند .

 

آموزش به منظور تغییر نگرش جامعه و مخاطبین ایمنی و آتش نشانی .

 

مخاطبین همیشه بخش بسیار مهمی در انجام هر فرایند به شمار می آیند . توجه به مخاطبین در مقوله ایمنی میتواند زمینه را برای استقرار سامانه های ایمنی در جامعه فراهم آورد . قطعاً اگر کسی از تبعات عدم توجه به ایمنی در ساختمان محل زندگی و یا محل کار خود آگاه باشد هرگز در برابر ایمن سازی محل کار یا زندگی خود مقاومت نخواهد کرد . از این روست که آموزش ایمنی در تمامی سطوح جامعه از اولویتهای استقرار و توسعه ایمنی در جوامع است . بنابر توضیحات فوق یکی از مشکلات موجود در جهت بکار گیری فنون و تکنولوژی های نوین ، مقاومت مخاطبین است که به این منظور ضرورت دارد تمهیداتی به منظور برپایی دوره های آموزشی هدفمند اندیشیده شود . لازم به ذکر است که انتظارات از برگزاری دوره ها برای سطوح مختلف جامعه یکسان نیست پس ضرورت دارد این کار با انجام مطالعات علمی به صورت هدفمند و به جهت ایجاد تغییر نگرشی که منتج به تغییر رفتار در جامعه گردد ، صورت پذیرد . در این خصوص با توجه به وجود زیر ساختهایی از قبیل سازمان فنی و حرفه ای در کشور به راحتی می توان زمینه مشارکت بخش خصوصی را در زمینه آموزش ایمنی فراهم نمود . لازم به ذکر است سازمان آتش نشانی تهران در سال ۱۳۹۳ با امضاء تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای کشور گام بلندی را در این رابطه برداشته است و تا کنون چند استاندارد آموزشی نیز تدوین و قابلیت برگزاری دوره های آموزشی برای آنها فراهم شده است . در صورت انجام موارد مورد نظر و تکمیل فرایند تدوین استانداردهای آموزشی، گام بسیار ارزشمندی در سطح کشور در جهت توسعه آموزش ایمنی برداشته خواهد شد .یکی دیگر از فعالیتهایی که میتواند در تغییر رویکرد جامعه به مقوله ایمنی مؤثر باشد ، مشارکت اقشار مختلف در فعالیتهای ایمن محور در سطح جامعه است که از شاخص ترین این فعالیتها می توان به جذب و فعالیت آتش نشانان داوطلب اشاره کرد . مشارکت داوطلبین آتش نشانی در تمامی سطوح فعالیتهای مرتبط با آتش نشانی و ایمنی در کشورهای مترقی مؤید این مدعاست.

 

 • فناوریهای نوین مرتبط با ایمنی و آتش نشانی ( نرم افزارها).

 

کاربری و توسعه فناوری در کشور بدون توجه به چگونگی دستیابی به فناوری بی معنی است لذا در اولین گام نیاز به فناوری به دو بخش تقسیم می گردد که با عنوانهای فن آوری های نرم افزاری و سخت افزاری از یکدیگر تفکیک می شوند .

منظور از فن آوریها به صورت نرم افزاری دانش نوین مرتبط با ایمنی است که دائماً درحال رشد ، دگرگونی و توسعه است . اینکه امروزه از تجهیزات حفاظت فردی که در بیست سال قبل در سازمانهای آتش نشانی استفاده می شد خبری نیست و تحولات بسیار زیادی که اکنون شاهد آن هستیم  تاییدی بر این ادعاست .  تمامی این موارد مرهون و مدیون فناوری است .حال سئوال این است دستیابی به فناوری چگونه حاصل می شود ؟

دستیابی به علوم و فنون ایمنی از دو طریق میسر است :

 • فعالیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در زمینه ایمنی به منظور تولید علم و دانش در زمینه ایمنی .
 • همکاری با کالج های بین المللی و فعالیتهای انجام شده در زمینه های ایمنی به منظور ورود فن آوری و دانش به کشور.

بدیهی است گام اول در این خصوص ایجاد رشته های تخصصی مرتبط با ایمنی در دانشگاهها است . در این راستا بهرمندی از تجارب دیگر کشورها و تحقیقات برای تعیین رشته های مورد نیاز بسیار مفید خواهد بود . از طرفی دیگر عنایت به رشد سریع علوم و دانش در جهان ضرورت استفاده از یافته های دیگران را توجیه می کند . چرا که :

با توجه به اختراع چرخ هرگز سرمایه گذاری برای ایجاد زمینه اختراع آن توجیه پذیر نیست

لذا در کنار سرمایه گذاری در توسعه دانش و علوم مرتبط با ایمنی در کشور ایجاد راه کارهای تعامل با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دیگر کشورها به منظور تبادل دانش و ورود فناوری بسیار اهمیت دارد .

 

 • تجهیزات و تکنولوژیهای نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی (سخت افزارها).

 

در راستای بهره مندی از فنون نوین و توسعه فعالیتها در رابطه با ایمنی و آتش نشانی استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین در جامعه جایگاه ویژه ای دارد و در کنار مواردی همچون آموزش ، الزامات و استانداردها و نیز دانش و علوم نوین از ضروریات دستیابی به سطحی است که در آن سطح بتوانیم از فنون نوین استفاده کرده و در سطح جامعه از آن بهره مند شویم . برای نمونه میتوانیم به سیستمهای هوشمند اعلام حریق اشاره کرد که با توجه به قابلیتهای فراوان آنها استفاده از این سیستمها می تواند جایگزین مناسبی برای سیستم های اعلام حریق قدیمی باشد . در مسیر دستیابی به تکنولوژی های نوین و بهره مندی از آنها هم سویی دو رکن ضروریست این دو رکن عبارتند از :

 • سازمانهای متولی ایمنی .
 • بخش خصوصی .

سازمانهای متولی ایمنی در کشور باید با ایجاد بستر مناسب برای تحقیق و پژوهش و حمایت از محققین اقدام به تعیین اولویتهای تجهیزاتی مورد نیاز همگام با توسعه و نیاز جامعه و سازمانهای آتش نشانی نمایند . در گام بعدی متولیان ایمنی باید با تدوین الزامات و قوانین خاص زمینه حضور بخش خصوصی را در تامین تجهیزات مورد نیاز در جامعه فراهم آورند .

پیگیری برای تدوین الزامات و تصویب قوانین مورد نیاز به منظور کاهش تعرفه های گمرکی برای تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ، کاهش بروکراسی اداری در بازرگانی و واردات ، کمک به فروش تجهیزات استاندارد و مورد تایید آزمایشگاههای بین المللی ، ایجاد فضای رقابت بین ارائه کنندگان تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و مقابله با ایجاد انحصار و لابی های قدرتمند اقتصادی از وظایف متولیان امور ایمنی و آتش نشانی است . از آنجا که سازمانهای متولی ایمنی با توجه به شرح وظایف و اختیارات خود قادر به فعالیت در زمینه های تهیه تجهیزات و لوازم ایمنی مورد نیاز جامعه نیستند ضرورت حمایت از بخش خصوصی اهمیت ویژه ای می یابد . موضوعی دیگر که در این راستا حائز اهمیت بسیار است ، ساخت و تجهیز آزمایشگاههای استاندارد حریق و تجهیزات ایمنی است . اهمیت وجود این آزمایشگاهها در این است که متولیان ایمنی بتوانند کیفیت تجهیزات ایمنی را سنجیده و در صورت عدم دارا بودن کیفیت مورد انتظار که توسط استانداردها تعیین شده است از تایید آنها امتناع کرده و به این وسیله مانع از استفاده آنها در سطح جامعه شوند .

 

 

بحث و نتیجه گیری :

 

چالشها و موانع در مسیر به کار گیری و توسعه فناوریهای نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی :

 

۱-  فقدان قوانین ، الزامات و استانداردها در سطوح سازمانی و ملی . ۲- فقدان ارتباط متولیان ایمنی با اتحادیه ها و تشکلهای صنفی .۳- کمبود نیروی انسانی متخصص به منظور بهره برداری از تکنولوژی و فناوریهای نوین در سازمانهای متولی ایمنی. ۴- کمبود سمینارها و همایشهای تخصصی در زمینه ایمنی در کشور . ۵- عدم امکان مشارکت و حضور کارشناسان و متخصصین در کنفرانسها و سمینارهای معتبر بین المللی . ۶- فقر دانش عمومی در رابطه با ایمنی در تمامی سطوح جامعه ۷- عدم وجود شرایط مناسب برای حضور فعال بخش خصوصی در راستای توسعه آموزشهای عمومی ایمنی و شهروندی ۸-وجود شرایط  نامناسب برای حضور فعال بخش خصوصی در تامین تجهیزات ، لوازم و کالاهای مورد نیاز در صنعت ایمنی.۹-نبود رشته های تخصصی ایمنی و آتش نشانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کشور.۱۰- عدم وجود آزمایشگاههای معتبر در زمینه حریق و تجهیزات مرتبط با ایمنی و آتش نشانی در داخل کشور. ۱۱- فقدان ارتباط علمی با کالج ها و دانشگاههای فعال در زمینه ایمنی و آتش نشانی .۱۲- عدم تامین منابع مالی مورد نیاز برای بکارگیری تجهیزات نوین و توسعه فناوری در کشور .۱۳- حدود اختیارات محدود و ضعیف سازمانهای متولی ایمنی در کشور .

 

راه کارها و راه حلهای پیشنهادی در جهت به کار گیری و توسعه فناوریهای نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی:

 

 • تدوین و تصویب قوانین ، مقررات و الزامات در سطوح ملی و داخل سازمانی. از طریق فعال کردن واحدهای حقوقی در سازمانهای متولی و تنظیم لوایح مورد نیاز .
 • برقراری ارتباط نزدیک با اتحادیه ها و صنوف به منظور آگاهی از روند رشد و توسعه صنعت ، تکنولوژی و بکار گیری تجهیزات نوین.
 • برگزاری سمینارها و کنفرانسها در زمینه ایمنی و آتش نشانی .
 • فراهم آوری شرایط حضور کارشناسان و صاحبنظران در کنفرانسها و سمینارهای بین المللی .
 • ارتقاء دانش کارشناسان موجود و تربیت کارشناسان و نیروهای متخصص متناسب با فناوری و تکنولوژی .
 • ارتقای دانش عمومی و تلاش در جهت تغییر نگرش جامعه در رابطه با ایمنی.
 • مهیا کردن شرایط حضور بخش خصوصی در توسعه آموزش و ارتقاء دانش ایمنی جامعه با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور.
 • تامین شرایط و ایجاد جذابیت برای حضور بخش خصوصی در تولید و واردات تجهیزات مورد استفاده در بخشهای Active fire protection  و Passive fire protection  . از طرق زیر :
 • توجیه پذیری و ایجاد صرفه اقتصادی با حذف و یا کاهش تعرفه های گمرکی برای تجهیزات مورد استفاده در سیستمهای اعلام و اطفای حریق و تجهیزات مورد نیاز صنعت ایمنی و آتش نشانی .
 • تعیین اولویتهای مورد نیاز ایمنی در جامعه و سازمانهای متولی مانند آتش نشانی ها از طریق کارشناسی و نیاز سنجی علمی و دعوت از سرمایه گذاری با تضمین خرید لوازم .
 • جلوگیری از ایجاد انحصار و تشکیل لابی های غیر متعارف به منظور اطمینان بخشی به سایر وارد کنندگان و تولید کنندگان.
 • ساخت و تجهیز آزمایشگاههای مورد نیاز و یا عقد قرارداد با آزمایشگاههای ذیصلاح داخلی و یا بین المللی برای تایید تجهیزات به این جهت که اولاً محکی برای کیفیت محصولات ارایه شده توسط بخش خصوصی و موجب اطمینان مصرف کننده باشد و ثانیاً به عنوان ملاکی برای ارایه تاییدیه به فعالیت بخش خصوصی در مورد آن تجهیز خاص باشد .
 • ایجاد رشته های تخصصی ایمنی و آتش نشانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی .
 • برقراری ارتباط با دانشگاهها و کالج های بین المللی آتش نشانی به منظور تبادل دانش .
 • تخصیص و تامین اعتبار مالی لازم برای انجام تحقیقات ، بکارگیری فناوریهای نوین و توسعه آن .

منابع :

 • عبدالحمیدزاده ، بهمن – مدیریت بحران در واحدهای صنعتی ۱۳۹۱٫
 • رضوی ، سید عباس – مباحث نوین در فناوری آموزشی ۱۳۸۶ .
 • گلابچی ، محمود – ضرورت بهره گیری از فناوریهای نوین ساختمانی ۱۳۹۱ .
 • بیرانوند ، علی – صیف ، محمد حسن- تاثیر فناوری اطلاعات بر نظام آموزشی مدارس ۱۳۸۷ .
 • خدنگی زواره ، عباس – مستند سفر به مالزی( کنفرانس ایفکم ) خرداد ۱۳۹۴٫

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 2
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

fireindex نمایشگاه مجازی صنایع ایمنی و اطفا تهران نمایشگاه تخصصی مجازی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،انرژی ipas تبلیغات تبلیغات تبلیغات