دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ - Monday 25 June 2018
کمبود گاز مسئله‌ساز شد
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ خبر مهم
-

کمبود گاز مسئله‌ساز شد

در حال حاضر گاز یک‌هزار خانوار در استان خوزستان با CNG تأمین می‌شود و گازرسانی به دو نقطه از استان مازندران با سوخت CNG در دستور کار مجموعه وزارت نفت قرار گرفته است، همچنین بخش‌هایی از استان اصفهان نیز کاندیدای گازرسانی با سوخت CNG هستند.؛
test