شماره : 22146
۲۸ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

«توانایی استفاده از وسایل کفساز و انجام عملیات کف رسانی»

تمامي حبابهاي كف وقتي بالاترين قدرت خود را اعمال مي نمايند كه به‌ملايمت بر روي حريق پاشيده شوند. هر چند در اغلب حريقها به علت حرارت بالا، اجباراً حباب كف را از فاصله دور بوسيله سرلوله هاي كفساز كم توسعه و يا مانيتور كه قدرت پرتاب دارند به محل حريق هدايت مي شوند. اين عمل باعث مي گردد تا حباب كف بصورت يك باريكه پر فشار با سطح مايع در حال اشتعال برخورد نمايد و باعث مخلوط شدن حباب كف و سوخت گردد.؛

نحوه پاشش حباب کف بر روی مایعات در حال اشتعال:

تمامی حبابهای کف وقتی بالاترین قدرت خود را اعمال می نمایند که به‌ملایمت بر روی حریق پاشیده شوند. هر چند در اغلب حریقها به علت حرارت بالا، اجباراً حباب کف را از فاصله دور بوسیله سرلوله های کفساز کم توسعه و یا مانیتور که قدرت پرتاب دارند به محل حریق هدایت می شوند. این عمل باعث می گردد تا حباب کف بصورت یک باریکه پر فشار با سطح مایع در حال اشتعال برخورد نماید و باعث مخلوط شدن حباب کف و سوخت گردد.

این مخلوط شدن باعث کاهش عملکرد تمامی کف‌ها می گردد، خصوصاً در مواردی‌که مایعات مخرب حباب کف در این ترکیب دخیل باشد. ضمن اینکه اگرحباب کف را با فشار و سرعت بر روی مایعات در حال اشتعال بپاشیم باعث می شود مقداری از مایع در حال اشتعال به اطراف مخزن پاشیده شده و حریق گسترده شود.

برای جلوگیری از مخلوط شدن حباب کف و سوخت (که باعث کاهش قدرت حباب کف می شود)، از روشهای ذیل می توان استفاده نمود. بهترین روش از طریق بازتاب می باشد، بطوریکه جریان حباب کف را به بدنه ظرف پاشیده که پس از برخورد حبابهای کف بصورت آرام روی سطح مایع در حال اشتعال حرکت کرده و حریق را خاموش نماید و یا پاشش حباب کف به نقطه ای خارج از سطح مایع در حال اشتعال که پس از برخورد، فشار حباب کف کاهش یافته و به شکل ملایم روی سطح مایع در حال اشتعال حرکت نماید.

موارد زیر را به هنگام استفاده و کاربرد حباب های کف در نظر داشته باشید:

۱ـ هر چه کف به آرامی استعمال شود به همان میزان اطفاء سریعتر انجام می گیرد و مقدار کمتری مایع کف لازم خواهد بود.

۲ـ اطفاء موفق بوسیله حباب کف بستگی به مقدار مصرف آن دارد. مقدار مصرف برحسب مقدار معینی از محلول کف بر واحد سطح در هر دقیقه بیان می شود.

افزایش مقدار مصرف حباب کف از حداقل توصیه شده ، زمان لازم برای اطفاء راکاهش می دهد. اگر مقادیر مصرف به کمتر از میزان حداقل توصیه شده برسد، زمان اطفاء طولانی تر و احتمالاً اطفاء صورت نگیرد. اگر مقدار مصرف باز هم کاهش یابد، طوری که مقدار کف از دست رفته بوسیله حرارت با کف استعمال شده برابر و یا بیشتر از آن باشد آتش تحت کنترل در نخواهد آمد و اطفاء صورت نخواهد گرفت.

۳ـ « مقدار استعمال بحرانی» (Critical rate) حداقل مقداری است که حباب کف در تحت شرایط بخصوصی حریق را خاموش می کند.

۴ـ «مقدار استعمال حداقل» (minimum application rate) برطبق آزمایش های انجام شده، مقداری است که از نظر سرعت مهار آتش و مقدار کف استعمال شده عملی ترین حالت ممکن می باشد.

۵ـ درحالت کلی اگر چنانچه کفها با آب دمای پائین‌تر تولید شوند از پایداری بیشتری برخوردار می گردند. دمای ارجح بین ۷/۱ درجه سانتی گراد تا ۷/۲۶ درجه سانتی گراد می‌باشد. برای این منظور از آب معمولی و آب دریا می توان استفاده کرد. موادی مانند پاک کننده ها، مواد روغنی، و یا بعضی مواد خورنده به کیفیت حباب کف تولید شده آسیب می‌رسانند.

۶ـ فشار توصیه شده همواره باید زیر نظر باشد. کیفیت حباب کف در نتیجه کاهش و افزایش از این محدوده آسیب می بیند.

۷ـ برخی حباب کف‌ها در نتیجه تماس با بعضی از گازهای متصاعده از دیگر خاموش ـ کننده‌ها شدیداً آسیب می بینند، همانطوری‌که بخارات حاصله از تجزیه مواد پلاستیک موجب از بین رفتن حباب کف می شود. این خاموش کننده ها نباید همزمان با کف‌ها بکار برده شود.

۸ـ محلول کف رسانا بوده و نباید برای وسایل الکتریکی بکار برده شود.

 

منابع و مأخذ :

 

۱ـ جزوه مبازره با آتش و خود سوزی ذغال با استفاده از کف درمعادن ـ محمود صادقی

۲ـ جزوه کف و کفسازها ـ غلامعلی جوهر

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22146 توسط شکوهی و در روز پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۱۱
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22135
۲۶ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

شناخت تجهیزات و وسائل کفساز

هر روزه جهت دستيابي به يك سرلوله كفساز ايده آل، آزمايشهاي فراواني در سطح جهان صورت مي گيرد، ولي تاكنون تمام مشكلات موجود در اين نوع وسايل مرتفع نشده است. سرلوله هاي كفساز را بطور كلي مي توان اينگونه تعبير كرد: تمام سرلوله هايي كه محلي براي مكش هوا داشته باشند سرلوله هاي كفساز محسوب مي شوند؛

شناخت تجهیزات و وسائل کفساز

۶-۱ـ سرلوله های کفساز

۶-۲ـ تزریق کننده ها (تناسب سازها)

۶-۱ـ سرلوله های کفساز (نازلهای کفساز)

سرلوله های کفساز در انواع و اقسام مختلف ساخته و مورد مصرف قرار می گیرند، تنوع سرلوله های کفساز به منظور اطفاء حریق مختلف می باشد.

هر روزه جهت دستیابی به یک سرلوله کفساز ایده آل، آزمایشهای فراوانی در سطح جهان صورت می گیرد، ولی تاکنون تمام مشکلات موجود در این نوع وسایل مرتفع نشده است. سرلوله های کفساز را بطور کلی می توان اینگونه تعبیر کرد: تمام سرلوله هایی که محلی برای مکش هوا داشته باشند سرلوله های کفساز محسوب می شوند. هر سرلوله ای که بتواند تشکیل مثلث کف را بنماید سرلوله کفساز محسوب می گردد. سرلوله های کفساز را می توان از نظر نوع مایع کف مورد استفاده به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف ـ سرلوله های کفساز مایع کف کم توسعه

ب ـ سر لوله های کفساز مایع کف پرتوسعه

الف ـ سرلوله های کفساز مایع کف کم توسعه :

این نوع سرلوله ها معمولاً با طول بلند و قطر کوچک تهیه می گردند. میزان بازدهی و میزان فشار لازم برای این نوع سرلوله بر روی بدنه آنها توسط برچسب نوشته شده است.

محل مکش هوا بر روی این سرلوله ها طوری تنظیم شده که پس از اختلاط سه عامل آب و مایع کف و هوا بهترین نوع حبابها را به محل مورد نظر پرتاب نماید. طول لوله به اندازه‌ای انتخاب شده است که هوا فرصت اختلاط با محلول کف را داشته باشد. در زیر شکل سرلوله کفساز مایع کف کم توسعه را که بازدهی آن ۲۰۰ lit/min می باشد مشاهده می‌نمایید.

ب ـ سرلوله های کفساز مایع کف پر توسعه :

این نوع سرلوله ها معمولاً با طول کم و قطر بزرگ ساخته می شوند.

بازدهی و میزان فشار لازم برای این نوع سرلوله ها بر روی بدنه آنها حک شده است. محل مکش هوا در این نوع سرلوله‌ها نسبت به سرلوله‌های مایع کف کم‌توسعه بزرگتر می‌باشد؛ به همین علت قادرند توسعه حجمی بیشتری را تولید نمایند. البته این توسعه حجمی در مایع کف حد معینی دارد و میزان مکش هوا بر همین مبنا تعیین شده است.

در شکل زیر سرلوله های کفساز مایع کف پرتوسعه را می توان مشاهده نمود.

توربکس (ساخت کارخانه انگوس)

توربکس سرلوله کفساز مایع کف پرتوسعه می باشد که به خاطر شکل و عملکرد خاص مورد توجه است؛ با مقداری آگاهی از سیستم آن می توان به سادگی این دستگاه پی برد.

مشخصات توربکس:

۱ـ بدنه اصلی (مکعبی شکل از جنس فایبر گلاس).

۲ـ دو عدد کوپلینگ (کوپلینگ ورودی و کوپلینگ خروجی).

۲ـ دوعدد دستگیره ( جهت حمل و نقل).

۴ـ درجه فشار سنج ( جهت نشان دادن میزان فشار ورودی آب ) .

۵ـ چهار عدد شیر ( دو عدد شیر نازلها در طرفین و یک عدد شیر خروجی آب که در راستای فشار سنج قرار دارد و یک عدد شیر تخلیه آب توربین، که در زیر پوسته توربین قرار دارد).

۶ـ چهار عدد نازل ( جهت پاشیدن محلول کف).

۷ـ پروانه (جهت مکش هوا و دمیدن آن داخل محلول کف در مواقع لزوم جهت تخلیه دود بکار می رود).

۸ـ دو عدد توری فلزی جهت حفاظت پروانه و توری نایلونی مخصوص جهت باز کردن محلول کف به منظور وارد شدن هوا داخل آن).

۹ـ لوله مکش (طول آن حدود ۱۵۰ سانتی متر جهت مکش مایع کف).

۱۰ـ جدول (جهت محاسبه حجم حبابها در فشارهای مختلف).

۱۱ـ دو عدد تزریق کننده ( جهت مکش مایع کف از منبع مایع کف).

۱۲ـ یک عدد توربین (جهت به گردش در آوردن پروانه، نیروی گردش توربین توسط فشار آب تأمین می گردد).

۱۳ـ صافی ورودی آب ( جهت جلوگیری از ورود اجسام «ناخالص های آب» به داخل دستگاه).

۱۴ـ وزن دستگاه حدود ۵۵ کیلوگرم و حداکثر قدرت مکش مایع کف در شرایط جوی حدود ۱۵۰ سانتی متر.

۱۵ـ تعدادی لوله های فلزی و لاستیکی جهت اتصالات.

۱۶ـ دو عدد پایه .

توضیح درباره بعضی از سیستم های توربکس

کوپلینگ ورودی و خروجی :

کوپلینگ ورودی جهت ورود آب به داخل دستگاه و کوپلینگ خروجی جهت خروج آب از دستگاه به کار می رود. راه تشخیص این دو کوپلینگ از یکدیگر بسیار ساده می باشد، کوپلینگ ورودی را از دو چیز می توان تشخیص داد، یکی درجه فشار سنج که در بالای کوپلینگ قرار دارد و دومی لوله مکنده مایع کف که در زیر کوپلینگ جای می گیرد، ولی فشار سنج نشانه اصلی می باشد.

شیر نازلها:

همانطور که قبلاً گفته شد توربکس دارای چهار نازل می باشد دو تا در سمت راست و دو تای دیگر در سمت چپ دستگاه قرار دارند؛ شیری که در سمت راست دستگاه نصب شده است جهت باز و بسته کردن در نازل سمت راست و شیری که سمت چپ دستگاه نصب شده است جهت باز و بسته کردن نازل سمت چپ بکار می رود.

شیر خروجی :

این شیر دارای دو حالت است:

۱ـ حالت بسته

۲ـ حالت باز

۱ـ حالت بسته :

وقتی این شیر بسته باشد در یک فشار معینی آب از لوله ورودی وارد شده و مقدار معینی مایع کف به داخل دستگاه مکیده می شود و پروانه دور معینی می زند، یعنی مقدار معینی هوا به داخل محلول کف می دمد. در این حالت حبابها ریز و کم حجم، ولی مقاوم می‌باشند. در موقع عملکرد در این حالت مقداری آب از زیر حبابها جاری می شود.

۲ـ حالت باز:

وقتی شیر خروجی باز است مقداری آب از کوپلینگ خروجی خارج می گردد و در نتیجه اختلاطی که در بالا ذکر شد به هم می خورد و اختلاط تازه ای بوجود می آید، یعنی مقداری از آب آن کم می گردد، در نتیجه این عمل، الاستیسیته کف زیاد شده و حبابها درشت تر و پرحجم تر می گردند، ولی از مقاومت آنها کاسته می شود.

تذکر:

نسبت فشار و حجم حبابها در دو حالت فوق در جداولی که بعداً توضیح داده خواهد شد، بیان می گردد.

شیر تخلیه:

این شیر جهت تخلیه آب داخل محفظه توربین بکار می رود که این عمل را در زمستانها جهت جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدن پوسته توربین انجام می دهند.

فشار سنج:

فشار سنج نشان دادن فشار آب ورودی در قسمت بالای کوپلینگ ورودی تعبیه شده است، این فشار از ۵ تا ۱۶ بار درجه بندی شده است؛ فشار مناسب برای این نوع توربکس در روی آن مشخص شده است که حدود ۱۰ بار می باشد.

جدول فوق مختص همین توربکس می باشد.

همانطور که ملاحظه می کنید این جدول دارای دو ردیف می باشد، ردیف بالا شیر خروجی در حالت بسته (closed) و ردیف پایین ،شیر خروجی در حالت باز (open) .

حالت بسته (closed) :

وقتی شیرخروجی بسته باشد آب از لوله خروجی خارج نمی شود و باید از ردیف بالای جدول جهت محاسبه استفاده نمود، روش محاسبه باجدول بسیار ساده می باشد. فشار آب را توسط پمپ تنظیم می کنیم، مثلاً فشار را به ۴٫bar می رسانیم و از روی جدول مشخص می گردد که حجم حبابهای کف ۸۰ m3/min یا ۲۸۰۰ ft3/min است.

حالت باز (open) :

وقتی شیر خروجی باز باشد مقداری آب از کوپلینگ خروجی خارج می گردد، در نتیجه جهت محاسبه حجم حبابهای کف باید از ردیف پایین جدول استفاده نمود. در این حالت نیز اگر فشار را روی ۴bar تنظیم کنیم حجم حبابهای ایجاد شده در این فشار ۸۸m3/min یا ۳۱۰۰ ft3/min می باشد.

اگر حالت باز و بسته را با یکدیگر مقایسه کنیم ملاحظه می شود که مقدار حجم حبابهای ایجاد شده در دو حالت متفاوت است.

در حالت بسته بودن (شیر خروجی) مقدار حجم حبابهای کف کمتر از حالت دوم است.

یادآوری مهم:

همیشه به هنگام استفاده از جدول باید به دو نکته توجه کرد:

۱ـ فشار آب ورودی

۲ـ بسته یا باز بودن شیر خروجی

در جدول فوق حجم حبابها بر حسب دو واحد بیان شده است یکی m3 و دیگری فوت مکعب ft3 ؛ در کشور ما از سیستم متریک استفاده می شود.

تزریق کننده:

توربکس دارای دو عدد تزریق‌کننده می باشد . این دو تزریق کننده دارای مشخصات فنی و شکل ظاهری یکسان می باشند. این تزریق‌کننده ها فاقد درجه تنظیم می‌باشند و در مسیر آب ورودی قرار دارند. هر یک از تزریق‌کننده ها برای دو نازل بکار می رود. احتمالاً به دلیل ظرافت این تزریق‌کننده‌ها آنها را دو تا انتخاب نموده‌اند تا بتوانند مکش مفید را انجام دهند.

توربین:

آب وارد شده به دستگاه توسط یک لوله فلزی وارد توربین می‌گردد و با فشاری که دارد آن را به گردش در می آورد. گردش توربین توسط یک میله رابط به پروانه منتقل می گردد و گردش پروانه باعث مکش هوا و دمیدن آن میان محلول کف می شود. این عمل باعث تولید حباب می گردد.

طرز کار دستگاه توربکس:

توربکس دو عمل انجام می دهد.

الف ـ تولید کف

ب ـ تخلیه دود

الف ـ تولید کف:

جهت پرکردن حجم محیطی، توربکس کف مورد نیاز راتولید می نماید. ابتدا توربکس را رو به محیط قرار می دهیم بطوری که جهت نازل رو به محل مورد نظر باشد.از کوپلینگ ورودی آب را به داخل دستگاه رها می کنیم. لوله مکنده مایع کف را داخل منبع مایع کف قرار می دهیم. فشار آب ورودی را تنظیم می کنیم. آب از لوله ورودی وارد دستگاه شده که مقداری از آن به توربین رفته و مقداری وارد تزریق کننده ها می گردد. هنگام عبور آب از تزریق‌کننده‌ها، در لوله مکنده مایع کف خلاء ایجاد شده و مایع کف به داخل دستگاه مکیده می شود.

آب و مایع کف با یکدیگر مخلوط شده و از نازلها به بیرون پاشیده می شوند (شیر نازلها باید باز باشد)، محلول کف پس از خروج از نازلها و برخورد با توری نایلونی، هوای مکیده شده توسط پروانه جذب آن می گردد و تولید حباب می نماید. یاد آور می شویم که بسته به دمای محیط شیر خروجی می‌تواند باز و یا بسته باشد؛ پس در حالت فوق، شیر نازلها باز ـ شیر خروجی باز یا بسته ـ شیر تخلیه بسته می باشد.

ب ـ تخلیه دود:

در بعضی از حریق‌هایی که در محیط بسته انجام می گیرد گاهی اتفاق می افتد که نیاز به تخلیه دود یا گازهای دیگر می باشد. برای این عمل می توان از توربکس استفاده نمود. بدین ترتیب که توربکس را پشت به محل مورد نظر قرار می دهیم به طوری که روی نازل پشت به محل مزبور باشد. از کوپلینگ ورودی، آب وارد دستگاه شده، باعث گردش پروانه می گردد و گردش پروانه تولید مکش نموده و دود را از محیط تخلیه می کند. در این حالت نازلها باید بسته باشد. در حالت تخلیه دود وضعیت شیرها به صورت زیر می باشد، شیر نازلها بسته ـ شیر خروجی باز ـ شیر تخلیه بسته. در این حالت توربکس عمل یک نوع توربین مکش را انجام می دهد.

 

۶-۲ـ تزریق کننده ها (تناسب سازها):

معمولاً سیستم کار تمام تزریق کننده ها یکسان است و توسط عبور آب ، مایع کف به داخل دستگاه مکیده می شود. محل استقرار تزریق کننده ها در مسیر  عملیات به سه حالت وجوددارد:

الف ـ ترزیق کننده های بین مسیر

ب ـ تزریق کننده های کنار سرلوله ای (جوار سرلوله‌ای)

ج ـ تزریق کننده های کنار پمپ (جوار پمپی)

 

الف ـ تزریق کننده های بین مسیر (inductor) :

دستگاههای تزریق کننده بین مسیر در انواع و اندازه های مختلف ساخته می شود، ولی سیستم کار آنها یکی است.

این تزریق کننده ها معمولاً از ۲۰۰lit/min تا ۱۰۰۰ lit/min قدرت عبور محلول کف را دارند، اما اکنون به شرح تزریق کننده ۲۰۰ lit/min می پردازیم.

مشخصات تزریق کننده :

۱ـ ظرفیت این تزریق کننده ۲۰۰ lit/min می باشد.

۲ـ فشار مناسب ۵bar است (فشار را می توان تا ۱۶ bar بالا برد) .

۳ـ قدرت مکش ۳ الی ۹ (ft) فوت می باشد ( ۹۰ تا ۲۷۰ سانتی متر) .

۴ـ سه عدد کوپلینگ دارد (کوپلینگ ورودی ـ کوپلینگ خروجی و کوپلینگ مکش) .

۵ـ صافی جهت جلوگیری از ورود ناخالص و مواد زائد به داخل دستگاه می باشد.

۶ـ مکنده مایع کف که جهت مکش مایع بکار می رود ( این قسمت شامل ساچمه و شیپوری می گردد) .

۷ـ لوله اصلی که طول آن حدود ۳۵ سانتی متر می باشد.

۸ـ وزن دستگاه ۶٫۵kg می باشد.

۹ـ دو عدد پایه که به لوله اصلی متصل و موازی و بطور افقی می باشند.

۱۰ـ درجه تنظیم که در جای خود شرح داده می شود.

 

طرز کار دستگاه:

آب از کوپلینگ ورودی با فشار تعیین شده وارد لوله اصلی می گردد و با عبور از لوله اصلی در لوله مکش ایجاد خلاء می نماید. خلاء ایجاد شده باعث می گردد که مایع کف از داخل منبع کف مکیده و با آب مخلوط گردد.

سپس آب و مایع کف و مایع مخلوط شده (محلول کف) از کوپلینگ خروجی خارج می‌گردند.

 

نحوه عمل کردن بادستگاه تزریق کننده:

۱ـ توسط لوله کوپلینگ ورودی دستگاه را به منبع آب تحت فشار وصل می کنیم (اگر موتور پمپ در سر راه داشتیم دستگاه را به پمپ وصل می نماییم) .

۲ـ کوپلینگ مکش را توسط لوله مخصوص (لوله مکنده) به منبع مایع کف وصل می کنیم.

۳ـ لوله‌ای به کوپلینگ خروجی وصل می نماییم وسر دیگر لوله را به سرلوله کفساز اتصال می دهیم.

۴ـ درجه تنظیم را روی عدد مناسب قرار می دهیم.

۵ـ شیر منبع تحت فشار ( و یا شیر موتور پمپ) را باز می نماییم.

۶ـ فشار را تنظیم می کنیم (فشار باید بین ۵ تا ۱۶ بار باشد) .

در منبع های تحت فشار آب بیشتر از حد مورد نیاز می باشد، باید از روش های ایجاد افت استفاده نمود تا فشار به حد معین برسد.

یکی از مسائل مهم که باید در هنگام کار کردن با تزریق کننده با آن توجه کرد درجه تنظیم می باشد.

درجه تنظیم:

در روی دستگاه تزریق کننده شیر مدرجی وجوددارد که آن را شیر درجه تنظیم می گویند.

تقسیمات روی شیر درجه تنظیم ۶ قسمت می باشد که از شماره صفر تا پنج هم جهت عقربه های ساعت شماره‌گذاری شده است. این شماره‌ها نمایانگر درصد مایع کف هستند، بدین معنا که وقتی مایع کف مورد مصرف ۳% باشد باید درجه تنظیم را روی عدد ۳ قرار دهیم و یا وقتی مایع کف مورد مصرف ۴% باشد درجه تنظیم را باید روی عدد ۴ قرار دهیم. بنابراین درجه این نوع تزریق کننده ها بسیار ساده و هر شماره نمایانگر درصد مایع کف می باشد.

یک اشکال عمده در اینجا مشاهده می شود و آن اینکه مایع کف‌هایی که دارای درصد رند نیستند بااین تزریق کننده نمی توان بطور استاندارد ودقیق از آنها استفاده نمود. مثلاً برای مایع کفهای %۴٫۵ در اینجا درجه مشخصی نداریم. شکل زیرنمای یک درجه تنظیم را نشان می دهد.

 

Untitled1

 

 

( لیتر در دقیقه ) مقدار مصرف مایع کف =  ضریب مصرفی آب و کف * درصد مایع کف

(لیتر در دقیقه) مقدار مصرف آب  =  ضریب مصرفی آب و کف * درصد آب

 

مثال:

با یک تزریق کننده ۴۰۰ لیتری در حال عملیات هستیم. اگر درصد کف مصرفی ۳% باشد، میزان آب و کف مصرفی در مدت ۵ دقیقه را محاسبه کنید.

Untitled132

 

یکی از مسائل مهم که در عمل بدان برخورد می نماییم این است که می خواهیم به محل حریق کف بزنیم و دستگاه تزریق کننده مایع کف رانمی مکد، علت این امر ممکن است یکی از اشکالات زیر باشد:

۱ـ لوله ورودی آب را اشتباهاً به کوپلینگ خروجی وصل کرده باشیم.

کوپلینگ ورودی آب را می توان از روی سه نشانه تشخیص داد:

الف) در روی تزریق کننده فلشی که جهت مسیر آب را نشان می دهد نمایان است.

ب ) فاصله کوپلینگ ورودی آب و کوپلینگ مکش کمتر از فاصله کوپلینگ خروجی و کوپلینگ مکش می باشد.

ج ) هرگاه دستگاه را طوری قرار دهیم که درجه تنظیم رو به ما باشد، کوپلینگ ورودی آب در سمت چپ و کوپلینگ خروجی در سمت راست بدن ما قرار دارد.

۲ـ درجه تنظیم بسته باشد، گاهی اوقات آتش نشانها براثر هیجانی که دستخوش آنها می شود و یا براثر سهل انگاری درجه تنظیم رافراموش می نمایند و این امر باعث می گردد که وقتی درجه روی صفر قرار دارد مایع کف مکیده نشود.

۳ـ لوله مکش مایع کف به مایع منبع کف نرسیده باشد، شتاب زدگی و یا بی توجهی از مأمورین باعث این امر می گردد.

۴ـ لوله مکش گرفته باشد، این مساله در اثر شستشو ندادن لوله مکش پس از هر عملیاتی اتفاق می افتد.

۵ـ ته منبع مایع کف رسوب گرفته باشد و لوله مکش داخل رسوب فرو رفته باشد. این موضوع بیشتر در مایع کف های پروتئینی اتفاق می افتد.

۶ـ بر اثر سوراخ شدن لوله مکش و یا بر اثر افتادن واشر کوپلینگ مکش، لوله مکش، هوا بکشد.

۷ـ انتهای لوله مکش صاف باشد و به ته ظرف چسبیده باشد؛ انتهای لوله مکش به شکل خاصی است و معمولاً به اشکال زیر بیشتر رایج می باشد.

در اثر مرور زمان و کار زیاد این لوله ها آسیب دیده و سوراخ می شوند. افراد بی اطلاع جهت استفاده از آنها قسمت سوراخ شده را قطع می کنند و اگر ته آن را صاف ببرند
اشکال زیر حاصل می شود، یعنی لوله به هنگام مکش به ته ظرف می چسبد و دیگر قادر به مکش نیست. بنابراین انتهای لوله مکش باید طوری باشد که به ته‌ظرف مایع کف نچسبد.

۸ـ ساچمه مکنده مایع کف در اثر رسوبات حاصل از مایع کف بزرگ شده و در محل خود قادر به حرکت نباشد، شستشوی دستگاه با آب تمیز پس از هر عملیاتی از وقوع چنین پیش‌آمدی جلوگیری به عمل می آورد.

۹ـ شیپوری داخل دستگاه از جای خود حرکت کرده باشد، در اثر ضربه دیدن تزریق کننده و افتادن از بلندی و غیره ممکن است شیپوری از جای خود حرکت نماید.

۱۰ـ آب از داخل دستگاه عبور نمی کند ممکن است براثر وارد شدن شن و مواد زائد، صافی دستگاه دچار گرفتگی شده باشد، یا اگر آب عبور می نماید فشار آن به قدری کم است که قادر به مکش مایع کف نمی باشد، در این حالت فشار پمپ اشکال را مرتفع می سازد.

۱۱ـ بازدهی سرلوله کمتر از بازدهی تزریق کننده باشد، وقتی بازدهی تزریق کننده ۲۰۰lit/min  باشد اجباراً باید بازدهی سرلوله مکانیزم ۲۰۰lit/min باشد و اگر اشتباهاً سرلوله‌ای را مورد استفاده قرار دهیم که مثلاً ۱۵۰lit/min بازدهی داشته باشد تمام محلولی که از تزریق کننده عبور نماید، قادر به خارج شدن از سرلوله نمی باشد و این امر موجب می گردد که مقداری از محلول برگشت نماید. محلول برگشتی توسط ساچمه، محل ورود مایع کف را مسدود می نماید (افت شدید در لوله ایجاد شده و باعث بالا رفتن ساچمه و مسدود شدن مسیر ورود کف می گردد) .

۱۲ـ فشار هوا روی مایع کف کمتر از حد معین باشد، این امر در ارتفاعات بیشتر رخ می‌دهد، زیرا در ارتفاعات تراکم هوا کم بوده و در نتیجه فشاری که باید مایع کف را از لوله مکش بالا ببرد کم خواهد بود.

این امر ممکن است به صورت دیگری نیز رخ دهد و آن اینکه قطر درب منبع مایع کف به حدی کم باشد که هوای لازم جهت بالا بردن مایع کف در لوله مکش نتواند وارد منبع گردد.

ب) تزریق کننده های کنار سرلوله ای (جوار سرلوله ای):

این نوع تزریق کننده ها در کنار سرلوله تعبیه شده اند. مجموع سرلوله و تزریق کننده به نام ژنراتور کف موسوم می باشد.تزریق کننده این دستگاه بسیار ساده و فاقد درجه تنظیم است.

سرلوله ژنراتور کف علاوه بر اینکه در تولید حباب مؤثر می باشند، عمل لوله اصلی در تزریق کننده های بین مسیر را نیز انجام می دهد، زیرا با عبور آب از داخل سرلوله در لوله مکش ایجاد خلاء نموده و مایع کف از داخل منبع مکیده می شود. بدلیل نداشتن درجه تنظیم، این تزریق کننده‌ها ، برای درصد معینی بکار می رود. عملیات با ژنراتور کف محدود بوده و چندان نمی توان با این سر لوله ها در محیط حرکت کرد. محاسبه میزان آب ومایع کف مصرفی این نوع تزریق کننده ها دقیقاً مانند تزریق کننده های بین مسیر می‌باشد. بنابراین از همان فرمولها جهت محاسبه این نوع تزریق کننده ها نیز استفاده می‌گردد.

 

 

Untitled13232

 

(لیتر در دقیقه) مقدار مصرف مایع کف = ضریب مصرفی آب و کف * درصد مایع کف

(لیتر در دقیقه) مقدار مصرف آب  = ضریب مصرفی آب و کف * درصد آب

مثال:

ژنراتوری که بازدهی سرلوله آن ۲۰۰lit/min است از مایع ۳% استفاده می نماید. مقدار مصرف آب و مایع کف در دقیقه با این ژنراتور چقدر است.

مصرف آب lit/min 194 = 2 * 97      مایع کف lit/min 6 = 2 * 3      ۲ = ۱۰۰ ÷۲۰۰

 

نحوه عملیات با تزریق کننده های کنار سرلوله یا جوار سرلوله‌ای:

۱ـ لوله ای از منبع آب کشیده و به کوپلینگ ورودی (آب) ژنراتور وصل می نماییم.

۲ـ لوله مکش را به کوپلینگ مکش اتصال می دهیم.

۳ـ شیر منبع آب را باز نموده، تا آب وارد لوله گردد.

۴ـ لوله مکش را داخل منبع مایع کف قرار می دهیم.

۵ـ فشار آب را متناسب با ژنراتور تنظیم می نماییم.

۶ـ ژنراتور را رو به حریق گرفته و عملیات را انجام می دهیم.

ج ـ تزریق کننده جوار پمپی:

در کنار پمپ های آتش نشانی ، تزریق کننده جوار پمپی تعبیه می گردد . بطور مثال در پمپ‌های R-165 و R-280 تزریق کننده (R.V.M.80) تعبیه شده است.

سیستم کار این تزریق کننده ها شبیه تزریق کنده های بین مسیر می باشد با این تفاوت که اگر از منبع مایع کف که در خودرو تعبیه شده است استفاده گردد ورود مایع کف به داخل تزریق کننده بر اثر اختلاف سطح میان منبع و تزریق کننده صورت می گیرد، ولی اگر از منبع های زمینی استفاده گردد در این صورت دقیقاً مانند تزریق کننده‌های بین مسیر عمل می نماید. یکی از مسائل مهم در این نوع تزریق کننده‌ها درجه تنظیم آنها می باشد.

۵/۲%۲۴۸۱۶
۵%۲۴۸۱۲۱۶

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید، درجه تنظیم این نوع تزریق کننده‌ها در دو ردیف تقسیم‌بندی شده است       الف : ردیف ۵/۲%        ب : ردیف ۵%

الف : ردیف ۵/۲% :

که به این نوع تزریق کننده‌ها فقط می توان منابع کف‌های ۵/۲ درصد و ۵ درصد را مورد استفاده قرار داد. البته مأموران با تجربه قادرند مایع کف‌های با درصدهای مختلف را با این نوع تزریق کننده‌ها استفاده نمایند. ولی این عمل استاندارد نبوده و نمی تواند چندان دقیق باشد.

طرز کار اینداکتور جوار پمپی (R.V.M. 80) :

هنگامیکه از کف ۵/۲% استفاده می نماییم با توجه به بازدهی سرلوله کفساز از ردیف بالای جدول استفاده می کنیم، مثلاً وقتی درجه تنظیم روی عدد ۲ قرار گیرد بازدهی سرلوله باید ۲۰۰ لیتر در دقیقه باشد و به همین ترتیب جهت اعداد ۴، ۸ و ۱۶ و هنگام استفاده از کف
۵% از ردیف پایین جدول با توجه به بازدهی سرلوله کفساز استفاده می نماییم.

مقدار بازدهی سرلوله در دقیقه= ۱۰۰*شماره درجه تنظیم.

محاسبه میزان مصرف آب و کف در دقیقه در اینداکتورهای جوار پمپی (R.V.M.80) .

مقدار لیتر مصرف مایع کف در دقیقه = شماره درجه تنظیم * درصد مایع کف

مقدار لیتر مصرف آب در دقیقه = شماره درجه تنظیم * درصد آب

مثال :

در حریقی با مایع کف ۵% عملیات می نماییم. درجه تنظیم را روی عدد ۸ قرار می دهیم، بازدهی سرلوله و میزان مصرف آب و مایع کف را محاسبه کنید.

لیتر در دقیقه بازدهی سرلوله           ۸۰۰ = ۱۰۰*۸

لیتر مقدار مصرف مایع کف در دقیقه    ۴۰ = ۸ * ۵

لیتر مقدار مصرف آب در دقیقه      ۷۶۰ = ۸ * ۹۵

 

اینداکتور جوار پمپی نوع گودآیوا:

این نوع اینداکتور بر مبنای لیتر در دقیقه درجه بندی شده است به شرح ذیل:

۱۲۰      ۱۰۵                  ۹۰                    ۶۰                    ۴۵                    ۳۰                    ۱۵

با توجه به اینکه کف مورد مصرف ۶% می باشد. هر یک از درجات سرلوله کفساز مناسب خود را نیاز دارد، مثلاً در ردیف ۱۵، سرلوله ۱۵۰ لیتری، ردیف ۳۰، سرلوله ۵۰۰لیتری، ردیف ۶۰، سرلوله ۱۰۰۰ لیتری و ردیف ۱۲۰ که مخصوص مانیتور ۲۰۰۰ لیتری می باشد.

که باتوجه به موجود نبودن این نوع سرلوله کفساز و با توجه به درصد کف مورد مصرف می توانیم با سرلوله های موجود، کف مورد نیاز را تنظیم نماییم، اما این روش نمی تواند دقیق باشد. البته موارد ذکر شده فوق در کشور انگلیس به دلایل خاصی که انحصاراً سعی در ارائه قوانین و مقررات خاصی می باشد مختصر تغییراتی را نشان می دهد.

همچنین مقدار آبدهی سرلوله‌ها و تزریق کننده‌های بین مسیر ساخت انگلستان با نوع آلمانی آنها بشرح ذیل مقداری متفاوت هستند:

اینداکتوربازدهیوزن بدون کوبلینگ
Z 2L/min225
Z 4 L/min450
Z 8 L/min900

نحوه عملیات با تزریق کننده جوار پمپی:

۱ـ لوله‌ای از خروجی پمپ به محل حریق می‌کشیم.

۲ـ سرلوله مناسب را به لوله وصل می نماییم.

۳ـ شیر منبع آب را باز نموده، تا آب وارد لوله گردد.

۴ـ شیر مایع کف را باز نموده تا مایع کف به داخل پمپ جریان یابد، این شیر می تواند از هر نوعی باشد، فقط باید قادر به کنترل جریان مایع کف باشد و به راحتی بتوان از آن استفاده نمود.

۵ـ شیر تنظیم را روی عدد مناسب قرار می‌دهیم.

۶ـ فشار لوله را به سرلوله تنظیم می نماییم (با توجه به افت فشار در لوله)

۷ـ سرلوله را به سمت حریق گرفته و عملیات می نماییم.

۸ـ در هنگام عملیات مناسبترین محیط را انتخاب می کنیم.

عملیات فوق در صورتی انجام می‌گیرد که بخواهیم از منبع مایع کف موجود در ماشین استفاده نماییم. اگر بخواهیم از منبع‌های زیرزمینی استفاده نماییم نحوه عملیات به شکل زیر می باشد:

۱ـ لوله‌ای از خروجی به محل حریق می‌کشیم.

۲ـ سرلوله مناسب حریق را به لوله وصل می کنیم.

۳ـ شیر منبع آب را باز نموده تا آب وارد لوله گردد.

۴ـ لوله مکش مایع کف را به کوبلینگ مکش وصل می کنیم.

۵ـ لوله مکش را داخل منبع مایع کف قرار می دهیم.

۶ـ شیر مسیر ورود آب به تزریق کننده را باز می‌کنیم.

۷ـ شیر تنظیم را روی عدد مناسب قرار می دهیم.

۸ـ فشار مناسب با سرلوله را تنظیم می نماییم.

۹ـ سرلوله را به سمت حریق گرفته و عملیات می نماییم.

تذکر:

در تمامی مراحل کف رسانی، شیر فشارشکن پمپ باید بسته باشد تا از مخلوط شدن کف و آب در مخزن اصلی پمپ جلوگیری گردد.

نام کشورنام شرکتدرصدنوع مایعنام مایع کفشماره کف مایع
انگلیسانگوس۳سنگینپتروسل۱
انگلیسجانگیر۳سنگینفلوروپروتئین۲
انگلیساز نیروی هوایی انگوس۶سنگینF-P-F

فلورپروتئین

۳
انگلیسانگوس۳سنگینFP-70۴
انگلیسانگوس__سنگینFP-50۵
انگلیسانگوس۶-۵سنگینFP-570۶
انگلیسانگوس۵-۳سنگینFP-350۷
ایتالیابرگامی۳A.FFFفیلامان۸
ایتالیابرگامی۳سبکسینتناکس۹
آلمانتوتان۳سنگینKE-F۱۰
ژاپنــــ۳سنگینفلورپروتئین۱۱
هلندآژاکس۳سنگینF-P-F

فلورپروتئین

۱۲
ترکیهارگون۳سنگینF-P-F

فلورپروتئین

۱۳
کرهسامی۶A.F.F.Fتریدول۱۴
کرهسامی۳سنگینفلورپروتئین۱۵
بلژیک۳M۳A.F.F.Fلایت واتر۱۶
انگلیساز نیروی هوایی۳سنگینفلورپروتئین۱۷

 

A.F.F.F مخفف عبارت ـ Aqueous Film Forming Foam به معنی «کفی که قشر فیلمی شکل بر روی حریق تشکیل می دهد» می باشد.

FP مخفف کلمه فلوروپروتئین است.

FPF مخفف کلمه فلورپروتئین فوم است.

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22135 توسط شکوهی و در روز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۴۹
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22125
۲۵ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰

گزارش تصویری؛

گزارش تصویری از جلسه هیات علمی و سخنرانان اصلی همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن

آخرین جلسه هیات علمی و سخنرانان اصلی همایش، پیش از بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه انبار و مراکز ذخیره و توزیع کالاخطاناپذيري در مديريت ايمني و كيفيت انبار؛

آخرین جلسه هیات علمی و سخنرانان اصلی همایش، پیش از بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه انبار و مراکز ذخیره و توزیع کالاخطاناپذیری در مدیریت ایمنی و کیفیت انبار

زمان:۲۷ و ۲۸ تیرماه

مکان برگزاری:کتابخانه ملی

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22125 توسط شکوهی و در روز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰:۲۲
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22119
۲۵ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

آشنایی با مشخصات فنی مایع کف

مايع كف‌هاي مكانيكي جاي خود را در علم اطفاء حريق باز نموده و مايع كف شيميايي را از ميدان بدر برده است. بهمين سبب بحث ما در اينجا مربوط به مشخصات فني مايع كف‌هاي مكانيكي مي باشد. البته مايع كف‌هاي شيميايي نيز مي توانند داراي يك چنين مشخصاتي باشند.؛

آشنایی با مشخصات فنی مایع کف:

مایع کف‌های مکانیکی جای خود را در علم اطفاء حریق باز نموده و مایع کف شیمیایی را از میدان بدر برده است. بهمین سبب بحث ما در اینجا مربوط به مشخصات فنی مایع کف‌های مکانیکی می باشد. البته مایع کف‌های شیمیایی نیز می توانند دارای یک چنین مشخصاتی باشند.

 

۵-۱- نام مایع کف

یکی از مشخصه‌های فنی مایع کف ، نام آن می باشد ، زیرا بعضی از مایعات کف با نام خود ، نوع مایع کف را بیان می کنند و گاهی نیز با نام خود چند مشخصه فنی را ارائه می دهند. بعنوان مثال، مایع کف FP70 در این نوع مایع کف F مخفف کلمه (FLUORO) (فلوئور) و P مخفف کلمه (PROTEIN) (پروتئین) و ۷۰ شماره استاندارد آن می باشد.

کشورهای تولید کننده مایع کف دائماً در حال آزمایش و اختلاط مواد گوناگون هستند تا به ماده  اطفایی مفید تر و مؤثرتر دست یابند. به همین سبب جدولی درست کرده و در آن هر ماده اطفایی جدید بدست آمده را یاد داشت نموده وشماره گذاری می کنند. برای هر یک از شماره های جدول مزبور پرونده ای تشکیل و تمام مشخصات مایع کف را در آن ضبط می نمایند.

در مایع کف FP70 رقم ۷۰ از این سلسله شماره ها می باشد.

 

۵-۱-۱- مایع کف AFFF :

در این نوع مایع کف A مخفف کلمه (Aqueous) (مایع ـ آبی ـ آبدار) و F اول مخفف کلمه (Film) (فیلم) و F دوم مخفف کلمه (Forming) (تشکیل دادن ـ تشکیل) و F سوم مخفف کلمه (Foam) (کف) می باشد که مفهوم کلی آن به شرح زیر می باشد:

Aqueous  Film  Forming  Foam

 

۵-۱-۲- مایع کف تشکیل دهنده قشر نازک:

نام مایع کف صرفاً جنبه بیان مشخصات فنی را در نظر نمی گیرد بلکه جنبه تبلیغات را نیز مد نظر دارد. مثلاً در توصیف مشخصه فنی مایع کف AFFF جهت بیان پوشش قشر نازک بر روی مایعات آن را به فیلم (فیلم مصرفی عکاسی ها و سینماها) تشبیه کرده اند، که در اینجا جنبه تبیلغات را بیشتر مدنظر داشته است تا بیان مشخصه فنی آن را.

۵-۲- مواد تشکیل دهنده مایع کف:

متأسفانه به علت جوان بودن صنعت تولید مایع کف در کشور از مواد تشکیل دهنده آنها اطلاعات کمی در دست است. مثلاً در مورد مایع کف فلورو پروتئین می دانیم که پروتئین ـ فلوئور و مواد تثبیت کننده و غیره . . .  بکار برده شده است. اما از هر کدام چه مقدار و تحت چه شرایطی با یکدیگر در هم آمیخته‌اند مشخص نیست ویا در مایع کفهای غیرپروتئینی مثلاً شنیده می شود که بعضی از کارخانه های سازنده از موادی به نام تیروک و سیکال نام می برند، در حالی که در هیچ یک از کتب شیمی شاید به یک چنین نامهایی برخورد نشود. بعضی از کارخانجات سازنده جهت مخفی نگهداشتن فرمول مواد تولیدی خود از اسامی رمز استفاده می کنند. شاید تیروک و سیکال نیز از این نمونه نامها باشند. بهر حال مواد تشکیل دهنده مایع کف‌ها دقیقاً مشخص نیست.

 

۵-۳- درصد مایع کف :

یکی از مشخصات قابل تأمل مایع کف، درصد آن می باشد که باید دقت بیشتری در مورد این مشخصه صورت گیرد.

تعریف درصد مایع کف: نسبت اختلاط مایع کف به آب را درصد مایع کف گویند که می‌تواند بصورت وزنی و یا حجمی بیان شود.

بطور مثال وقتی می گوییم مایع کف ۳% است، مفهومش این است که در هنگام استفاده از این نوع مایع کف باید سه حجم از مایع کف مزبور را با نود و هفت حجم آب مخلوط کرد و یا در مایع کف ۶% باید ۶ حجم از مایع کف را با نود و چهار حجم آب مخلوط کرده و از آن استفاده نمود.

تغییرات در این اختلاط باعث اشکالات زیر می گردد:

«اگر آب بیشتر از حد معین شده باشد»:

۱ـ محلول کف رقیق می شود.

۲ـ از تولید حباب آن کاسته می شود و انبساط حجمی آن کم می گردد.

۳ـ مقاومت حبابها کم می گردد.

۴ـ به علت کمی حجم، وزن حبابها سنگین شده و به زیر مایع در حال اشتعال می رود.

«اگر مایع کف بیشتر از حد معین باشد»:

۱ـ مقداری از مایع کف هدر می رود.

۲ـ حبابها ریزتر و کم حجم تر می گردند.

۳ـ از مقاومت حبابها کاسته می شود.

۴ـ به علت کمی حجم ، حبابهای کف سنگین شده و به زیر مایع در حال اشتعال می رود.

بنابراین در مورد اختلاط آب و مایع کف باید دقت بیشتری به عمل آید.

 

عبارت است از مقدار جرم ماده حل شده در یک لیتر محلول (حجم محلول نمک + آب) .

مثال: غلظت محلولی از نمک طعام ۲۵ گرم در لیتر است. هر گاه یک لیتر از این محلول را برداشته و به آرامی حرارت دهیم تا کاملاً تبخیر شود ۲۵ گرم نمک طعام برجا می ماند.

میزان حل شدن مواد در حلالها مقدار معینی است که این مقدار را قابلیت حل شدن مواد گویند. برای محاسبه مقدار قابلیت حل شدن مواد به مثال زیر توجه کنید:

 

مثال :

یک لیتر آب ۲۰ درجه سانتی گراد را برداشته و به آن ۱۰۰ گرم نمک طعام اضافه می کنیم . تمام نمک طعام در آب حل می گردد. حال اگر اضافه کردن نمک طعام را ادامه دهیم تا نمک طعام به ۳۹۵ گرم برسد، دیگر نمک طعام در آب حل نمی شود و به صورت رسوب به ته ظرف می رود و هم زدن نیز هیچ گونه کمکی به حل شدن آن نمی کند. در این حالت محلول را اشباع شده یا سیر شده می نامیم. حال اگر به محلول سیر شده مقداری آب اضافه کنیم مجدداً نمک در آن حل می گردد.

بنابراین جهت اندازه گیری میزان حل شدن مواد از روش مقایسه ای استفاده می گردد. یعنی مواد را در شرایط مساوی می سنجند و برای این عمل میزان جرم ماده حل شده در ۱۰۰ گرم آب ۲۰ درجه سانتی گراد را با یکدیگر مقایسه می کنند. اگر دمای آب را از ۲۰ درجه سانتی گراد پایین تر ببریم مقدار حل شدن نمک در آب کم می گردد و اگر دمای آب را از ۲۰ درجه سانتی گراد بالاتر ببریم قدار بیشتری نمک در آب حل می شود.

مثال دیگر :

اگر در یک لیتر آب ۲۵ درجه سانتی‌گراد مقدار ۱۲۰ گرم سولفات پتاسیم بریزیم تمام سولفات پتاسیم در آب حل می گردد و اگر به ریختن سولفات پتاسیم ادامه دهیم سولفات پتاسیم در آب حل نمی گردد.

دقت در این مساله به ما نشان می دهد که علاوه بر اینکه حلالیت مایع در حل شدن مواد کمک می کند محلولیت خود مواد نیز در حل شدن آن کمک می نماید.

اگر ماده‌ای کمتر از حد معینی در مایعی حل شود آن ماده را نسبت به مایع مزبور نامحلول می گویند. با توجه به دانسته های فوق به بحث غلظت مایع کف می پردازیم. ابتدا مایع کف پروتئینی به صورت جامد و پودری شکل می باشد و این مواد پودری شکل به نام جامدیت Total solids مایع کف موسوم می باشد. پودر مزبور را در مقداری آب حل می‌کنند تا جایی که محلول سیر گردد. معمولاً جهت مایع کف‌های ۳% حدود ۴۳% تا ۴۵% از مواد پودر شده در یک لیتر آب حل می کنند تا به درجه اشباع برسد. این اختلاط نمایانگر غلظت مایع کف می باشد، که در مایع کفهای ۶% مقدار آن حدود ۲۴% تا ۲۷% می باشد.

البته ناگفته نماند که این مقدار به نسبت نوع مواد تشکیل دهنده مایع کف تغییراتی را در بردارد. بطور کلی مقداری از جامدیت مایع کف که در یک لیتر آب حل می گردد غلظت مایع کف می گویند. در مایع کفهای مختلف میزان غلظت متفاوت می باشد.

این نکته ظریف قابل دقت است که درصد مایع کف از همین جا تعیین می گردد؛ یعنی هرچه غلظت مایع کف بالاتر باشد، درصد اختلاط آن با آب جهت مصرف در محل حریق کمتر است، « مواد اصلی تولید کف ابتدا به صورت پودری شکل می باشد که تحت عنوان جامدیت کف نامیده می شود. میزان انحلال این جامدیت در ۱۰۰ سی سی آب ، درصد کف را تعیین می نماید، مثلاً اگر میزان جامدیت ۲۴% تا ۲۷% در ۱۰۰ سی سی آب حل گردد (رقیق می شود)، مایع کف ۶% بدست می آید که مفهوم آن این است که در زمان مصرف ۶ لیتر مایع کف رابا ۹۴ لیتر آب محلول (حل) و به محل حریق بپاشیم. اگر میزان جامدیت ۴۳% تا ۴۵% در ۱۰۰ سی سی آب حل گردد، مایع کف حاصل ۳% می باشد ، یعنی هنگام مصرف ۳ لیتر مایع کف را با ۹۷ لیتر باید محلول کرده و مورد مصرف قرارداد».

ولی این سئوال مطرح است آیا میتوان غلظت مایع کف را از یک حد معین بالاتر برد؟ جواب منفی است، زیرا گفته شد که قابلیت حل شدن مواد در آب محدود است؛ بنابراین پودر مایع کف نیز مقدار معینی در آب حل می گردد و اگر بیشتر از حد معین پودر مایع کف را درآب حل کنیم مقدار اضافی آن به صورت رسوب در ته ظرف باقی می ماند.

۵-۵- سیالیت مایع کف :

هر ماده ای که بتواند در ظرفی جریان پیدا کند و به شکل آن در آید «سیال» نامیده می شود. واضح است که فقط مایعات و گازها جزء سیالات محسوب می شوند (ماده ای که نتواند نرخ برشی را تحمل کند سیال نامیده می شود) سرعت جریان سیالات به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر حرکت سیالی را در داخل یک لوله را در نظر بگیریم سرعت جریان به عوامل زیر بستگی دارد:

۵-۵-۱- نوع مایع در حال حرکت

۵-۵-۲- دمای مایع در حال حرکت

۵-۵-۳- جرم مخصوص مایع

۵-۵-۴ـ جنس لوله

۵-۵-۵ـ شکل لوله

۵-۵-۶ـ جهت حرکت

۵-۵-۷ـ صیقلی بودن لوله

۵-۵-۸ـ قطر لوله

۵-۵-۹ـ انرژی وارد بر مایع

در اینجا نوع مایع در حال حرکت مورد بررسی قرار می گیرد:

۵-۵-۱ـ نوع مایع در حال حرکت:

هر مایع و گازی سیالیت خاصی برای خود دارد. سیالیت یا به عبارت ساده تر روانی یک مایع یا یک گاز به عاملی به نام ویسکوزیته (چسبندگی) ارتباط دارد.

تعریف ویسکوزیته (viscosity) : اگر حالت آب در لوله ای را مشاهده کنید آب در لوله به شکل زیر جریان پیدا کند:

حالت حرکت نشان می دهد که سرعت در نقاط مختلف مایع متفاوت می باشد و هر چه از دیواره لوله به مرکز آن نزدیک تر شویم سرعت بیشتر می گردد و در محور مرکزی سرعت به حداکثر خود می رسد. سرعت در دیواره ها تقریباً صفر می باشد.

در محاسبات هیدرولیکی سرعت متوسط را در نظر می گیرند. می دانیم که اگر دو صفحه را بر روی یکدیگر بلغزانیم، بین این دو صفحه نیروی اصطکاکی ایجاد می گردد که در جهت مخالف حرکت دو صفحه می باشد. حال اگر حالت آب را در لوله به صورت لایه‌ای فرض کنیم به علت اینکه سرعت لایه ها با یکدیگر متفاوت هستند در نتیجه بین آنها اصطکاکی ایجاد می گردد که ضریب اصطکاک داخلی یا ویسکوزیته نامیده می شود.

تعریف ساده تری برای ویسکوزیته :

اگر در یک لوله مشخص یک لیتر آب را با سرعت یک لیتر در ثانیه به حرکت درآوریم مقدار معینی نیرو لازم است. حال اگر در همان لوله یک لیتر روغن اتومبیل را با همان سرعت به جریان در آوریم نیروی بیشتری لازم است . . ..

چرا؟ زیرا ویسکوزیته روغن بیشتر است، یعنی آب روانتر از روغن حرکت می کند؛ به عبارت دیگر، روغن در برابر نیرویی که آن را به جریان در می آورد بیشتر مقاومت می کند. این نیروی مقاوم را ویسکوزیته می گویند.

ویسکوزیته یک مایع در یک دمای معین به عوامل زیر بستگی دارد .

الف ) سطح دو لایه که بر روی یکدیگر می لغزند .

ب ) سرعت نسبی مایع

ج ) فاصله بین دو لایه

 

هر قدر سطح دو لایه بزرگتر، سرعت بیشتر و فاصله بین دو لایه کمتر باشد ویسکوزیته آن بیشتر است . یکی از عللی که باعث افت جریان در لوله ها می گردد همین ویسکوزیته می باشد و چون به سطح لایه ها بستگی دارد در نتیجه در لوله هایی با قطر بیشتر، افت کمتر است. بطور کلی ویسکوزیته، نیروی اصطکاکی است که با حرکت مایع مخالفت می کند . دما در تغییرات ویسکوزیته اثر مهمی دارد؛ در مایعات با افزایش دما ویسکوزیته افزایش می‌یابد.

برای دست یابی به ویسکوزیته سیالات از ویسکوز متر استفاده می گردد. اگر ویسکوزیته مایع را به تنهایی اندازه‌گیری کنند، ویسکوزیته مطلق نامیده می شود، ولی جهت بدست آوردن ویکسوزیته نسبی باید از یک مایع مشخص با ویسکوزیته معلوم استفاده گردد. به همین دلیل برای بدست آوردن ویسکوزیته نسبی مایعات آنها را با ویسکوزیته آب می‌سنجند.

آب که مبنای سنجش می باشد در درجات مختلف دارای ویسکوزیته مختلف است . در آزمایشات مشاهده گردید که آب در ۲/۲۰ درجه سانتی گراد ویسکوزیته یک سانتی پواز را داراست. همین میزان دما را مبنا قرار داده و ویسکوزیته مطلق مایعات را نیز در همین دما بدست می آورند و اگر ویسکوزیته مطلق مایع را با ویسکوزیته آب ۲/۲۰ درجه سانتی گراد مقایسه کنند ویسکوزیته نسبی را بدست می آورند.

واحد ویسکوزیته مایعات «پواز» است و آن به خاطر نام پواز (Poise) نیز فیزیک‌دان فرانسوی گذاشته شده است و در سیستم C.G.S گرم بر سانتی متر بر ثانیه است. یعنی اگر قشری به فاصله یک سانتی متر از قشر دیگر و با سرعت یک سانتی متر بر ثانیه حرکت نماید یک پواز بکار برده شده است. گاهی هم واحد سانتی پواز بکار برده می شود که  پواز می باشد.

۱CPO = 10 – ۲ PO

 مایعاتی که دارای ویسکوزیته زیاد هستند مایعات ویسکوزیته نامیده می شوند. واحد دیگری برای بیان مقدار ویسکوزیته مایعات بکار برده می شود و آن استوک می باشدو به خاطر نام استکس (STOKES) دانشمند فرانسوی نام گذاری شده است و در دستگاه C.G.S گرم بر سانتی متر مربع بر ثانیه اطلاق می شود و واحد کوچکتر آن سانتی استوک می باشد که مقدار آن   استوک است.

۱ CST = St

مایعی که در لوله جریان دارد در اثر ازدیاد دما ویسکوزیته آن کاهش یافته و روانتر در لوله جریان می یابد. به همین سبب در زمستان سرعت عبور جریان در لوله ها کمتر از تابستان می باشد. به مثال ساده زیر توجه کنید. دو لوله یکسان را در نظر می گیریم در یک لوله آب و در لوله دیگر روغن اتومبیل می ریزیم، حال اگر دو لوله را نسبت به افق عمود نگاه داریم هر دو مایع به سمت پایین شروع به حرکت می کنند، ولی سرعت آب از روغن بیشتر است. یکی از علل این موضوع ویسکوزیته می باشد یعنی ویسکوزیته روغن بیشتر از آب است.

حال اگر روغن را گرم کنیم سرعت آن افزایش می یابد زیرا ویسکوزیته آن کاهش یافته است. وقتی که می خواهند مایعی را به ارتفاع معینی پمپاژ کنند باید افت را در لوله ها محاسبه کنند، یکی از علل افت ویسکوزیته می باشد. پس این مشخصه در محاسبات قدرت پمپ ها مد نظر است.

نتیجه کلی اینکه هر قدر ویسکوزیته مایع کفی کمتر باشد آن مایع کف مرغوبتر است، زیرا پمپاژ آن راحتر است ولی با پایین آمدن ویسکوزیته غلظت آن نیز کاهش می یابد که یک ضعف محسوب می گردد.

۵-۶- رنگ مایع کف:

یکی از مشخصات فنی مایع کف رنگ آن می باشد. رنگ مایع کف های تولید شده معمولاً رنگ واقعی مواد تشکیل دهنده آنها نیستند و برای شناسایی و مشخص کردن نوع مایع کف‌ها به آنها مواد رنگی اضافه می کنند. رنگ مایع کف علاوه بر شناسایی آن می تواند در انبارداری آن نیز کمک نماید.

زمانی‌که ماده‌ای فاسد می شود معمولاً سه تغییر حالت در آن وجود می آید:

الف ) رنگ آن تغییر می کند.

ب ) بوی آن تغییر می کند.

ج ـ مزه آن تغییر می کند.

گاهی ممکن است هر سه حالت پیش آید، مثلاً شاید یک تکه گوشت فاسد شده رادیده باشید رنگ آن تغییر می کند، و بعضی افراد با تغییر رنگ گوشت آن را دلیل خرابی گوشت نمی دانند ، بلکه تغییر بو را نیز شرط می دانند و اگر دو مورد بالا قانع کننده نبود، مزه آن را نیز امتحان می کنند.

مایع کف نیز هنگامی که فاسد شد ممکن است تغییر این سه حالت را در بر داشته باشد، ولی بو کردن و چشیدن مایع کف می تواند تهوع آور، مسموم کننده  و بطور کلی خطرناک باشد؛ در نتیجه رنگ مایع کف یکی از راههای شناسایی مایع کف فاسد شده می‌باشد.

عواملی که باعث فاسدشدن مایع کف می گردد مختلف بوده، ولی بطور کلی موجودات ذره‌بینی و مواد شیمیائی و گازها در فاسد شدن مایع مؤثرند.

اکسیژن از جمله گازهایی است که اثر زیادی بر روی کف می گذارد و با اکسیده کردن آن باعث فاسد شدن آن می گردد.

حتماً شما نیز کپک زدن کف را ملاحظه کرده اید این یکی از اشکالات فاسدشدن مایع کف است. فاسد شدن مایع کف نشانه غیرقابل استفاده بودن آن نیست، بلکه کارآیی اولیه خود رااز دست می دهد و با تغییر درصد اختلاط آب و مایع کف نمی توان مرغوبیت مایع کف را به آن باز گرداند و با اضافه کردن مایع کف در مخلوط تعیین شده نمی توان جبران فاسد شدن مایع کف را نمود.

مایع کف تا زمانی مرغوب خواهد بود که فاسد نشده باشد. مایع کف هر قدر در مقابل عوامل خارجی مقاومت نماید و فاسد نشود بهتر است.

۵-۷- بوی مایع کف :

تأثیر بوی مایع کف در عملیات برای افرادی که سرلوله کفساز را بدست دارند واضح و روشن است. یک مایع کف با بوی خوش می تواند در روح و روان آتش‌نشان اثر مثبت داشته باشد. این اثر در نحوه عملیات آن بسیار مؤثر و مفید می باشد . حال آنکه یک مایع کف با بوی زننده و تهوع آور می تواند او را از ادامه عملیات باز دارد. علت تهوع آور بودن بوی مایع کف به PH آن مربوط می گردد و تحریک بدن توسط همین مشخصه صورت می گیرد که در بحث PH به این موضوع اشاره خواهد شد.

۵-۸- وزن مخصوص مایع کف ( وزن حجمی مایع کف):

وزن واحد حجم یک ماده را وزن مخصوص یا وزن حجمی آن ماده می گویند. یعنی اگر یک سانتیمتر مکعب از ماده ای را وزن کنیم مقدار بدست آمده، وزن مخصوص آن ماده نامیده می‌شود.

جهت بدست آوردن وزن مخصوص یک ماده نیازی نیست که وزن یک سانتی متر مکعب آن را بدست آورد، بلکه می توان آن را وزن کرد و وزن بدست آمده را بر حجم آن تقسیم نمود ، نتیجه حاصله، وزن مخصوص آن ماده خواهد شد، مثلاً اگر یک لیتر آب معمولی را وزن کنیم هزار گرم وزن دارد؛ در نتیجه وزن مخصوص آب مساوی یک خواهد بود.

Untitled876

 

در سیستم C.G.S واحد وزن مخصوص g/cm3 می باشد.

وزن مخصوص یک مایع کف بستگی به نوع مواد تشکیل دهنده آن دارد.

گرما بر روی وزن مخصوص تأثیر بسیار دارد؛ جهت روشن شدن مطلب به بحث کوتاهی درباره آن می پردازیم، مواد در اثر گرما انبساط حجمی پیدا می کنند. اگر دو ظرف را که، هر دو یک لیتر آب وجوددارد در نظر بگیرید، اگر به یکی از دو ظرف گرما دهیم تا دمای آب آن به ۸۰ درجه سانتی گراد برسد حجم آن اضافه می شود.

با ازدیاد حجم آب مشخص می گردد که وزن مخصوص آن کاهش می یابد. زیرا اگر بخواهیم وزن مخصوص آب ۴ درجه سانتی گراد را با آب ۸۰ درجه سانتی گراد مقایسه نماییم، باید از هر دو به میزان معین حجم برداریم، در نتیجه حجم اضافه شده به آب ۸۰ درجه سانتی گراد باید برداشته شود، حال آنکه در شروع آزمایش حجم هر دو یکسان بوده است و اضافه حجم برداشته شده در مرحله بعد باعث کاهش وزن آب می گردد، در نتیجه وزن مخصوص آن نیز کاهش می یابد.

برای دست یابی به وزن مخصوص آب آن رادر دمای ۴ درجه سانتی گراد می سنجند، زیرا آزمایشات نشان داده است وزن مخصوص آب معمولی در دمای ۴ درجه سانتی گراد، یک است.

نکته قابل توجه این است که وزن مخصوص یک ماده در فشارهای مختلف تغییر می کند و در محاسبات دقیق این تغییرات اشکالاتی را بوجود می آورد، به همین سبب در این موارد از جرم مخصوص استفاده می گردد. جرم واحد حجم یک ماده را جرم مخصوص آن ماده گویند. وزن مخصوص مایع کف در سرعت عبور مایع کف در لوله اثر دارد هر قدر وزن مخصوص مایع کف بیشتر باشد نیرویی که از طرف جاذبه زمین بر آن وارد می شود بیشتر است در نتیجه از سرعت آن کاسته می شود.

تاکنون کارخانه های سازنده نتوانسته اند مایع کف با وزن مخصوص یک بسازند و مایع کف‌های فعلی وزن مخصوصشان از یک بیشتر است. « وزن مخصوص مایع کف از نظر اقتصادی» در بازار تجارت مایع کف به صورت وزنی معامله می شود، مثلاً خریدار مقدار ۱۰۰۰ کیلوگرم از فروشنده مایع کف خریداری می نماید؛ حال آنکه به هنگام مصرف، مایع کف به صورت حجمی مورد استفاده قرار می گیرد.

مثلاً گفته می شود در عملیات۵ لیتر مایع کف مصرف شده است.

حال دو مایع کف را که دارای مشخصات زیر می باشند در نظر بگیرید.

 

مایع کف شماره (۲)مایع کف شماره یک (۱)مشخصات
۳%۳%میزان اختلاط
۸/۱۲/۱وزن مخصوص
۲۰۰۰ ریال۲۰۰۰ ریالقیمت هر کیلو

 

 

ظاهر امر چنین به نظر می رسد که قیمت هر دو مایع کف یکسان است در حالی که مایع کف شماره ۲ گرانتر از مایع کف شماره می باشد، زیرا اگر بخواهیم از هر کدام یک لیتر مصرف کنیم بهای یک لیتر آنها با یکدیگر مساوی نخواهد بود. زیرا :

W1 = 1200g        W2 = 1800g

در نتیجه مایع کف شماره یک قیمت یک لیتر آن ۲۴۰۰ ریال و مایع کف شماره دوقیمت یک لیتر لیتر آن ۳۶۰۰ ریال می شود.

نتیجه کلی اینکه در دو مایع کف که دارای درصد یکسان و بهای وزن یکسان هستند آن مایع کف که دارای وزن مخصوص بیشتری است گرانتر می باشد.

۵-۹- PH مایع کف :

تعریف PH : مخفف کلیه (Hydrogen  Potential) یعنی توان هیدروژنی می باشد. میزان هیدروژنی که یک محلول آزاد می کند توان هیدروژنی آن محلول می نامند. یک مایع می‌تواند خنثی یا اسیدی و یا بازی باشد.

عامل خنثی بودن، تساویOH و H+ می باشد و اگر یونهای H+ برOH غلبه کنند محیط اسیدی و اگر یونهای OH بر H+ غلبه کنند محیط بازی می گردد. خنثی ترین مایعی که تاکنون بدست آمده، آب خالص (آب مقطر) می باشد. مقدار یونها در آب خالص
۱۰  می باشد.

حال اگر به آب خالص مقداری اسید اضافه کنیم غلظت یون H+ افزایش می یابد و از۱۰بیشتر می شود و به مقادیر ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ می رسد چون رابطه بین یونهای H+ و
OH رابطه تعاونی می باشد و در نتیجه با زیاد شدن یون H+ یون  OH کاهش می یابد و از ۱۰ کمتر می گردد و به ۱۰ و ۱۰-۱۱ و ۱۰-۱۳ می رسد، به طوری که همیشه حاصلضرب غلظت های یون H+  و OH مقداری است ثابت و برابر با ۱۰-۱۴ ؛ پس براحتی می توان به حالت یک محلول از روی یون H+ اسیدی و یا بازی بودن آن را مشخص کرد. ولی اشکال این کار در این است که تعداد یون H+ معمولاً بسیار کوچک و کسری بدست می آید و یا به صورت توان منفی نشان داده می شود. کار کردن با چنین اعداد و استفاده از آنها مشکل است و ممکن است باعث ایجاد اشتباه شود. به همین علت معمولاً از لگاریتم منفی غلظت یون H استفاده می کنند و آن را به PH+ نمایش می دهند.

PH = log 10-9 = 7

پس نتیجه می گیریم که PH آب خالص (آب مقطر) برابر با ۷ می باشد.     PH = 7

وقتی محیط صد در صد اسیدی باشد PH=0 می باشد و اسید قوی خواهیم داشت . وقتی محیط صد درصد بازی باشد PH=14 می باشد و باز را باز قوی گویند.

نمودار زیر محیط اسیدی ـ بازی وخنثی را نشان می دهد.

جهت اندازه گیری PH محلول ها از دستگاههائی به نام PH متر یا PH سنج استفاده می‌کنند. یکی از راههای شناسایی اسیدها و بازها معرف های رنگی هستند. معرف رنگی به ماده‌ای اطلاق می شود که رنگ آن در محیط اسیدی و بازی با هم متفاوت می باشند و معروفترین معرفها تورنسل است.

این ماده در محیط اسیدی قرمز رنگ در محیط قلیایی آبی رنگ و در حدود منطقه خنثی (۸-۵٫۵) بنفش رنگ می باشد.

شاید تعجب کنید که چرا PH حدود ۵٫۵ تا ۸ را معمولاً منطقه خنثی می نامند . علت آن است که با افزودن مقدار خیلی کمی اسید یا باز به آب خالص، کافی است که PH محیط را با ۲ تا ۳ واحد به طرف اسید یا باز ببرد. مثلاً اگر به آب خالص (PH=7) مقدار ۰٫۰۰۳۶۵ گرم نمک طعام (Nacl) خالص اضافه کنیم PH آن به ۴ می رسد. (PH=4) که محلول اسیدی است. معرفهای دیگری نیز وجود دارد که برای تشخیص مایعات مورد استفاده قرار می گیرند. مانند : فنل فتالئین ـ متیل اورانژ و . . . تمام مایعات اسیدی یا بازی هستند به جز آب مقطر که دارای PH برابر۷ می باشد.

کفهای مکانیکی یا اسیدی هستند و یا بازی و هنوز مایع کف خنثی ساخته نشده است. بنابراین PH مایع کف، قدرت اسیدی یا قلیایی بودن آن را نشان می دهد و هر قدر PH به عدد هفت نزدیکتر باشد مناسب تر می باشد (مواد تشکیل دهنده کف به گونه ای است که پس از اختلاط، مایع حاصل را به صورت اسیدی یا بازی در خواهد آورد).

مهمترین اثر PH مایع کف، خورندگی آن می باشد به همین علت پس از هر عملیاتی مسیر کف رسانی را شستشو می دهند. خورندگی مایع کف ارتباط مستقیم با PH آن دارد و هر قدر PH مایع کفی از عدد ۷ به سمت صفر حرکت کند مقدار خورندگی آن بیشتر است. علت سوراخ شدن منبع های مایع کف به دلیل وجود همین مشخصه می باشد. اثرات مایع کف روی پوست انسان وبر روی گیاهان و موجودات آبزی می تواند زیان آور باشد و بسته به میزان PH مایع کف مقدار زیان تغییر می کند. آگاهی از میزان PH مایع کف در عملیات بسیار مفید و قابل دقت می باشد.

مایع کف هر قدر هم که PH آن به ۷ نزدیکتر باشد با وجود این بر روی اعضای حساس بدن مانند چشم اثرات نامطلوب دارد، اگر در ضمن عملیات کف به سر و صورت افراد پاشیده شود باید بلافاصله آنرا با آب شستشو دهد.

تعیین PH کف در علم انبار داری بسیار مفید می باشد، یک انباردار با آگاهی از میزان PH قادر خواهد بود که ظروف مناسب و محیط مناسب جهت ذخیره و نگهداری مایع کف انتخاب نماید. یکی از علل که باعث می گردد دو نوع مایع کف را نتوانیم با یکدیگر مخلوط کنیم وجود PH مختلف آنها می باشد. بازها و اسیدها با یکدیگر ترکیب شده و تولید نمک و آب می نمایند و اگر PH مایع کفی اسیدی و PH مایع کف دیگر بازی باشد، در صورت اختلاط، واکنش انجام می دهند که تولید رسوب می کنند و این مایع کف ها به مقدار زیادی قدرت اطفایی خود را از دست می دهند.

مایع کف می تواند بر روی انسان اثرات دیگری مانند تهوع نیز بوجود آورد، علت تهوع آور بودن مایع کف به PH آن مربوط است. مقدار اسید و باز در بدن انسان میزان معینی می‌باشد و این مقدار معین با تحریک یک اسید یا باز از خارج می تواند دستگاههای بدن را از حالت تعادل خارج و دچار اختلالاتی بنماید.

البته این موضوع به حساسیت بدن افراد بستگی دارد و افرادی که از این نظر ضعیف‌تر باشند زودتر دچار این عارضه می شوند. تعیین و تنظیم PH در کشاورزی و در بسیاری از صنایع اهمیت بسیار دارد هر نوع گیاه در فاصله‌ای معین از PH خاک محصول بهتر می دهد، مثلاً سیب زمینی در خاکی با PH بین ۵ تا ۶ و گندم در PH بین ۵/۶ تا ۵/۸ بهتر رشد می کنند.

۵-۱۰- انبساط حجمی مایع کف :

آب و مایع کف پس از اختلاط به سر لوله کفساز رفته و از آنجا با جذب هوا به صورت حباب در می آید، در این صورت بر حجم آن افزوده می شود؛ این افزایش حجم را انبساط حجمی یا نسبت انبساط گویند.

انبساط حجمی مایع کف به عوامل زیر بستگی دارد.

۱۵-۱۰- الاستیسیته کف

۵-۱۰-۲ـ میزان اختلاط صحیح

۵-۱۰-۳ـ فشار مناسب

۵-۱۰-۴ـ سرلوله مناسب

۵-۱۰-۵ـ محیط عملیاتی کف

۵-۱۰-۶ـ محلولیت مایع کف

۵-۱۰-۷ـ نوع آب مصرفی

 

 

الف ـ الاستیسیته کف :

یک فنر اتومبیل را در نظر بگیرید، اگر بر آن نیرویی وارد نماییم فنر جمع می شود، حال اگر نیرو را از روی فنر برداریم فنر به حال اول خود باز می گردد؛ این حالت بازگشت را الاستیسیته گویند. در موارد گوناگون حالت الاستیسیته متفاوت و مقدار معینی می باشد. اگر نیروی وارد بر یک فنر بیش از حد معین باشد فنر قادر به بازگشت به حالت اولیه نمی باشد. آب و مایع کف پس از مخلوط شدن به سرلوله کفساز رسیده و در آنجا با جذب هوا، انبساط حجمی پیدا کرده و تولید حباب می نماید و هر قدر محل مکش هوا و قطر سرلوله بزرگتر و سرعت عبور مایع بیشتر باشد انبساط حجمی بیشتری خواهیم داشت.

ولی آیا طبق قانون الاستیسیته، مایع کف قادر خواهد بودکه با ازدیاد سه عامل بالا انبساط حجمی زیادی تولید نماید.

الاستیسیته کف نیز میزان مشخص دارد و طبق الاستیسیته آن، سرلوله مناسب را برای آن در نظر گرفته اند و اگر سه عامل فشار (یا سرعت) ـ قطر سرلوله ـ محل مکش هوا را زیاد کنیم چون کف دارای الاستیسیته ای به آن میزان نمی باشد. در نتیجه حبابهای آن ترکیده و تولید حباب نمی گردد. پس نتیجه می گیریم که انبساط حجمی مایع کف میزان مشخصی دارد و آن بستگی به الاستیسیته کف دارد.

الاستیسیته مایع کف توسط مواد تشکیل دهنده آن تعیین می گردد. یکی از علل شکستن حبابهای کف به الاستیسیته آن مربوط می شود. یک بادکنک رادر نظر بگیرید اگر در آن هوا دمیده شود بادکنک باد می شود و انبساط حجمی پیدا می کند، حال اگر به بادکنک گرما بدهیم در اثر گرم شدن هوای داخل آن مجدداً انبساط حجمی پیدا خواهد کرد و اگر به گرما دادن ادامه دهیم بادکنک می ترکد. هنگامی که بادکنک دیگر قادر به تحمل فشار هوای داخل نباشد می ترکد. ولی قبل از ترکیدن مرتباً به حجم آن افزوده می گردد که این افزایش حجم بستگی به الاستیسیته بادکنک دارد و هر قدر الاستیسیته آن زیاد باشد قادر خواهد بود که حجم بیشتری را اشغال نماید و از ترکیدن جلوگیری بعمل آید.

نظیر همین مطلب در حبابهای کف نیز اتفاق می افتد .حبابهای کف وقتی روی مایع در حال اشتعال را می پوشاند، مقداری از حرارت حریق را جذب می نماید و این جذب  حرارت باعث می گردد که هوای داخل حبابهای گرم شده در نتیجه انبساط حجمی پیدا کنند و اگر این گرما ادامه پیدا کند فشار هوا از داخل باعث ترکیدگی حبابها می گردد. در محلهایی که دمای بالایی دارند این موضوع به خوبی مشاهده می گردد.

خود محلول کف نیز در اثر گرما انبساط حجمی پیدا می نماید، ولی چون هوای درون حبابهای کف از محلول کف انبساط حجمی بیشتری پیدا می کند باعث شکسته شدن حبابها می گردد. بعضی از کفها قادرند تا ارتفاع زیادی بر روی یکدیگر جمع شوند؛ حبابهایی که در زیر این ارتفاع قرار دارند مجبورند فشار ناشی از وزن حبابهای بالایی را تحمل کنند؛ میزان تحمل این فشار به الاستیسیته کف مربوط می گردد.

مثال:

بادکنک را مقدار کمی باد می کنیم، بادکنک هنوز قادر است که انبساط حجمی بیشتری پیدا نماید . اگر با دست بادکنک را فشار دهیم هوای داخل آن جابجا می شود و بادکنک تغییر شکل می دهد، امانمی ترکد؛ علت این عمل دارا بودن خاصیت الاستیسیته می باشد.

اگر بادکنک را باد کنیم به طوری که دیگر قادر به ازدیاد حجم نباشد و بادست به آن نیرویی وارد نماییم، نیرو به هوای داخل آن وارد شده و هوا نیروی وارده را به بادکنک انتقال می دهد و باعث ترکیدن آن می‌گردد. حبابهای زیرین کف که نیرویی از طرف حبابهای بالایی به آنها وارد می گردد باعث می شود تا حدی براثر داشتن الاستیسیته، فشار را تحمل نمایند و این تحمل فشار در کفهای مختلف بخاطر دارا بودن الاستیسیته های متفاوت، فرق می‌کند. بعضی از کفها قادرند که تا ۱۲ متر ازدیاد ارتفاع پیدا کنند؛ الاستیسیته هر کفی بیشتر باشد قادر به تحمل ارتفاع بیشتری خواهد بود.

ب ـ میزان اختلاط صحیح:

یکی از مطالب مهم و قابل توجه در امر کف رسانی اختلاط صحیح آب و مایع کف می‌باشد. همانطور که در بخش درصد مایع کف توضیح داده شد میزان اختلاط آب و مایع کف باید میزان معین و طبق درصد تعیین شده از طرف کارخانه سازنده باشد.

بر روی پمپ هایی که عملیات کف رسانی با آنها انجام می شود شیری تعبیه شده که با تنظیم این شیر میزان اختلاط صحیح آب و مایع کف را می توان با یکدیگر انجام داد.

در دستگاه تزریق کننده (INDUCTOR) نیز شیر تنظیم اختلاط آب و مایع کف نصب گردیده تا هنگام عملیات با تزریق کننده بتوان اختلاط صحیح را انجام داد. در جای خود به شرح هر یک از درجات تنظیم خواهیم پرداخت.

ج ـ فشار مناسب:

فشار پمپ در امر بازدهی کف بسیار مؤثر می باشد ، اگر فشار از حد معین زیادتر باشد سرعت عبور محلول کف در سرلوله زیاد خواهد شد و هوایی که به دنبال این محلول وارد تا جذب آن شود، فرصت آن را نخواهد داشت تا بطور کامل جذب محلول گردد و تولید حباب نماید، در نتیجه محلول با هوای کمتری در فضا پرتاب می گردد و انبساط حجمی آن کم می شود.

اگر فشار آب کمتر از حد معین باشد قدرت مکش هوا کم خواهد شد و در نتیجه هوای کمتری وارد سرلوله می گردد و باز انبساط حجمی کامل نخواهد بود. مقدار فشار در تزریق‌کننده ها یکی از مسائل بسیار مهم و قابل توجه می باشد که در بحث مربوط به آن خواهیم پرداخت.

جهت یادآوری متذکر می شویم که تشکیل کف به سه عامل بستگی دارد.

می توان سه عامل بالا را بصورت مثلثی به نام مثلث تشکیل حباب کف بیان می شود:

Untitled8762

 

و اگر به هنگام اطفاء حریق اضلاع این مثلث با یکدیگر به میزان صحیح اختلاط پیدا کند، از مایع کف موجود حداکثر استفاده را به عمل آورده ایم. به همین سبب در عملیات کف‌رسانی باید جهت تشکیل یک مثلث صحیح سه عامل را مد نظر داشته باشیم که این سه عامل را می توان به صورت مثلثی به نام مثلث استفاده از مایع کف بیان نمود

Untitled87620

تغییر هر یک از این سه عامل باعث اختلالاتی در امر کف سازی می گردد.

د ـ محیط عملیات :

یکی از مسائل کف رسانی که به آن کمتر توجه شده است محیط عملیات می باشد. میزان فشار هوا در نقاط مختلف زمین متفاوت می باشد. فشار هوا در ارتفاعات از فشار هوا در سطح دریا و در محل های پست زمین کمتر می باشد؛ علت این تغییر فشار میزان تراکم هوا می باشد . هر قدر از زمین ارتفاع پیدا کنیم، تراکم هوا کمتر و هر قدر به نقاط پست زمین نزول پیدا کنیم، تراکم هوا بیشتر خواهد بود.

این میزان تراکم در عمل کف رسانی مؤثر بوده و می تواند در بعضی موارد اختلالاتی در امر کف رسانی به وجود آورد. باید در طراحی و ساخت و آزمایش سرلوله های کفساز، محیط اتمسفری در نظر گرفته شود.

محیط اتمسفری به محیطی گفته می شود که فشار هوای موجود در آن ۷۶ سانتی متر جیوه باشد. حتی می توان به جرأت گفت که انبساط حجمی و مقاومت حبابهای هوای خشک و هوای مرطوب نیز تغییراتی پیدا می کند. در محیط عملیات به علت وجود گرما، هوا مرتباً در حال جابجا شدن می باشد. حال اگر سرلوله به محیط گرم نزدیک باشد هوایی که جذب سرلوله می گردد، در امر کف رسانی اشکالات زیر را بوجود می آورد.

۱ـ هوای گرم وارد سرلوله شده و با محلول کف تولیدحباب می نماید، ولی به علت گرم بودن هوا باعث شکسته شدن تعدادی از حبابها می گردد.

۲ـ هوای گرم رو به بالا حرکت می نماید، در واقع نیرویی آن را به سمت بالا می کشد (نیروی ضد جاذبه) و سر لوله کفساز در این محیط نیروئی بر هوای موجود وارد می کند تا آن را به داخل سرلوله بکشاند و در نتیجه نیروی مکش سرلوله باید مقداری انرژی صرف نماید تا بر نیروی وارد بر هوای گرم غلبه کند و سپس آنرا به داخل سرلوله بکشاند، به همین سبب از قدرت مکش هوا کم می گردد.

البته برای رفع این اشکال در دور تا دور سرلوله کفساز سوراخهای مکش هوا قرارداده‌اند تا در این محیط‌ها هوای گرم از سوراخهای زیرین به راحتی وارد سرلوله گردد، ولی این عمل جبران نقص ایجاد شده در سوراخهای بالا را ترمیم نمی کند. ناگفته نماند که بعضی از آتش‌نشانان به هنگام عملیات با سرلوله کفساز دست خود را طوری قرار می دهند که بعضی از سوراخهای سر لوله کفساز را مسدود می نمایند. این امر باعث اختلالاتی در امر مکش هوا ایجاد می کند. بنابراین محیط عملیات کف رسانی در عملیات، مهم بوده و در مدت زمان عملیات مؤثر می باشد.

 

 

هـ ـ نوع آب مصرفی :

نوع آبی که با مایع کف مخلوط می گردد در انبساط حجمی آن اثر دارد. مایع کف‌های ساخته شده فعلی با آب خالص بهترین بازدهی خود را دارند. بازدهی کف با آب شهری نسبتاً خوب بوده و تغییرات حاصل در کف بسیار جزئی و قابل اغماض می باشد. انبساط حجمی مایع کف با آب شهری به انبساط اسمی مایع کف بسیار نزدیک می باشد. هر گونه املاحی که درآب حل گردد در انبساط حجمی و بعضی از مشخصات دیگر اثرمی گذارد.

آب دریا که دارای مقداری نمک طعام (Nacl) است، چند نمونه از آبهای دریا دارای PH=8.7 می باشند. به همین سبب استفاده از این آبها در PH مایع کف اثر گذاشته و آن را به سمت بازی شدن میل می دهند.

در این حالت مقداری از انبساط حجمی مایع کف کاسته می شود و در حبابها یک حالت خورندگی ایجاد و حبابها به سرعت از بین می روند. اگر میزان نمک در آب زیاد باشد ازتولید حباب آن به قدری کاسته می شود که می توان گفت، تولید حباب نمی نماید. مایع کف در آب شور (آب دریا) به کندی حل می گردد و سرعت حل شدن مایع کف در آب شور به میزان نمک در آن بستگی دارد و هر قدر میزان نمک در آب بیشتر باشد مایع کف در این آب کندتر حل می گردد. در شهرهایی که دارای آب شور هستند این مشکل وجود دارد.

از جمله آبهایی که بر روی کف اثر می گذارند آبهایی هستند که دارای آهک (cao) می‌باشند. آب با آهک ترکیب شده و تولید هیدروکسید کلسیم می نمایند.

Cao + H2O                          Ca (OH)2

هیدروکسید کلسیم باز بوده و در نتیجه بر روی PH مایع کف اثر گذاشته، محیط کف را بازی می نماید.

اگر میزان آهک در این آبها زیاد باشد، مایع کف در آنها خوب حل نشده و حتی بعضی از مایع کف‌ها با آن ترکیب و تولید رسوب می نمایند. در این نوع آبها نیز از انبساط حجمی مایع کف کاسته می شود.

املاح موجود در آب بر روی مواد دیگر نیز اثر قابل توجهی دارند، مثلاً آبهایی که دارای مقدار نسبتاً زیادی کلسیم هستند برای طبخ مناسب نیستند و سبزیجات در آنها خوب پخته نمی شود و صابون کف نمی کند و تولید رسوب می نمایند.

املاح منیزیم نیز همین خاصیت را دارند، این نوع آبها را آبهای سخت گویند. PH آب باران حدود ۵/۶ می باشد، این مقدار در کف چندان اثر ندارد، زیرا PH مایع کفهای فعلی در همین حدود می باشد. در هر ۲۰ لیتر آب معمولی تقریباً یک سانتی متر مکعب آب سنگین وجود دارد. آب سنگین در ۸/۳ درجه منجمد و در ۴/۱۰۱ درجه می جوشد، حلالیت املاح در این آب کمتر ازآب معمولی است و قابلیت هدایت الکتریسیته محلولهای آن قدری کمتر از آب معمولی است.

کارخانه‌های صنعتی که فضولات و آبهای مصرفی خود را در رودخانه رها می کنند، معمولاً در این رودخانه ها آب دارای سنگینی بیشتری از حد معمول می باشد. بطور کلی هر املاحی که در آب وجود داشته باشد می تواند در بعضی از مشخصات فنی کف اثر نماید و آن را تغییر دهد. بعضی از اثرات قابل توجه و بعضی قابل اغماض می باشند.

۵-۱۱ـ نقطه انجماد مایع کف:

همانطور که در بحث ویسکوزیته (چسبندگی) توضیح داده شد افزایش و کاهش دما می‌تواند در حرکت مایع اثر نماید. و هر قدر دما پایین تر رود نیروی بیشتری لازم است تا مایع را به حرکت درآورد . اگر دما را پایین ببریم قبل از رسیدن به نقطه انجماد، در دمای معین مایع سیالیت خود را از دست می دهد و در لوله به سادگی جریان نمی یابد و اگر در ظرفی ریخته شود به شکل آن ظرف در نمی آید این دما را دمای حداقل کارآیی مایع گویند.

نقطه انجماد یک مایع:

دمایی است که در آن دما مایع منجمد شده و به صورت جامد در می آید. دمای انجماد یک مایع خالص میزان مشخصی بوده و با تغییرات فشار تغییر می نماید و برای تعیین نقطه انجماد یک مایع آن را در فشار اتمسفری آزمایش می نمایند. از گفته های بالا چنین نتیجه می گردد که حداقل کارایی یک مایع کف و نقطه انجماد آن در امر کف رسانی می تواند مساله مهم و قابل توجهی باشند.

در مکانی که دستگاههای ثابت کفساز تعبیه شده، این دستگاهها توسط لوله به منابع کف متصل هستند با پایین رفتن دما می تواند اثر مهمی را بر روی سرعت و زمان عملکرد مایع کف گذاشته و بعضی اوقات حتی باعث عدم کارکرد دستگاه گردد.

دمای انجماد مایع کف در سیستم های ثابت کفساز بسیار مد نظر می باشد و جهت طراحی مکان نصب این دستگاهها در نظر داشتن دمای محیط و دمای انجماد مایع کف از جمله مسائلی هستند که طراحان این رشته را بخود جلب می کنند.

از عواملی که نقطه انجماد یک مایع را تغییر می دهد ناخالصی‌های موجود در آن مایع می‌باشد، مثلاً با افزودن مقداری نمک طعام به آب معمولی می توان نقطه انجماد آن را چند درجه به زیر صفر تنزل داد. (مواد افزودنی به آب می تواند دمای انجماد آن راتغییر دهد) . افزودن ضد یخ به آب رادیاتور اتومبیل از جمله مواردی است که دمای انجماد آب را چند درجه زیر صفر پایین می برد. از خاصیت پایین آمدن نقطه انجماد ، در تهیه مخلوط های سرمازا و ضد یخ استفاده می کنند. مثلاً با مخلوط کردن یخ ونمک طعام می توان دما را تا
-۲۱٫۳ درجه سانتی گراد .

پایین آوردن نقطه انجماد مایع کف امریست مهم و از نظر فنی مشکل، زیرا با افزودن مواد جهت جلوگیری از انجماد آن، مشخصات فنی دیگر تغییر می نماید. مثلاً اگر به مایع کف مقداری نمک اضافه گردد از انبساط حجمی آن کاسته می شود، PH آن تغییر می کند و گاهی تولید رسوب می نماید و مقداری از محلولیت مایع کف می کاهد افزودن مواد دیگر مانند ضدیخ و موادی که نقطه انجماد را پایین می آورند تغییرات دیگری را نیز حاصل می‌نمایند.

نتیجه می گیریم افزودن هر نوع موادی که نقطه انجماد مایع کف را پایین ببرد کار صحیحی نبوده و باید طبق نقطه انجماد که کارخانه سازنده برای مایع کف تعیین کرده، از آن استفاده گردد. بنابراین داشتن یک مایع کف با نقطه انجماد پایین در امر کف رسانی بسیار مفید می‌باشد.

مایع کفهای فعلی که ساخته می شود بستگی به محل مصرف آن، دارای نقطه انجمادهای مخلتف می باشند. مثلاً در سیبری گاهی اوقات دما تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد نیز تنزل می‌نماید. بنابراین استفاده از مایع کف معمولی در این دما میسر نیست. در مناطق سرد سیر باید از مایع کف هایی استفاده کرد که نقطه انجماد پایین تری دارند.

در کشور ما ایران در مناطقی مانند کردستان و همدان گاهی دمای هوا به ۳۰- درجه سانتیگراد  هم می رسد در نتیجه استفاده از مایع کف‌هایی که نقطه انجماد آنها ۲۵- درجه سانتیگراد باشد مشکلاتی را در برخواهد داشت. یکی از روشهای جلوگیری از یخ زدن مایع کف ایزوله کردن منبع های مایع کف می باشد، این عمل از یخ زدگی مایع کف جلوگیری می نماید.

آگاهی از نقطه انجماد مایع کف برای یک انباردار امر ضروری است، زیرا با توجه به این مساله نگهداری مایع کف در محیط مناسب آسانتر و عمر انبارداری مایع کف می افزاید. مایع کف‌هایی که دچار یخ زدگی می گردند پس از دریافت حرارت دوباره به صورت مایع در می آیند، در این حالت مقداری از خواص خود را از دست می دهند و کمتر مایع کفی در دنیا یافت می شود که پس از اینکه از حالت یخ زدگی خارج شد خاصیت اولیه خود راکاملاً حفظ کرده باشد. نقطه انجماد مایع کف‌های امروزی توسط مواد تشکیل دهنده آن تعیین می گردد و معمولاً کف‌های امروزی تا ۲۵- درجه سانتیگراد قابل استفاده هستند.

 

۵-۱۲ـ درجه تبخیر مایع کف:

اگر به آب گرما دهیم دمای آن بالا می رود و وقتی دمای آب به ۱۰۰ درجه سانتیگراد در فشار یک اتسمفر برسد آب تبخیر می گردد و به صورت بخار آب در می آید. یکی از عواملی که در تبخیر آب مؤثر می باشد فشار است با تغییر فشار دمای تبخیر نیز تغییر می کند، با کم شدن فشار درجه تبخیر پایین می آید و با زیاد شدن فشار، دمای تبخیر مایعات بالا می رود.

جهت بدست آوردن درجه تبخیر مایعات آنها را در فشار اتمسفر قرار می دهند. یکی از راههای تغییر مایعات، ناخالصی ها هستند. مثلاً با افزودن مقداری نمک طعام می توان درجه تبخیر آب را تغییر داد. حبابهای کف وقتی محیطی را می پوشانند در اثر حرارت محیط مقداری از آب داخل آن تبخیر شده و باعث از بین رفتن حبابها می گردد.

دمای تبخیر آب موجود در داخل حبابهای کف به محلولیت مایع کف و حلالیت نوع آب مصرفی بستگی دارد. اگر حلالیت آب و محلولیت مایع کف کم باشد مقاومت حبابها در برابر حرارت کم خواهد شد، زیرا مایع کف به خوبی در آب حل نشده و یک حالت مخلوط مانند به خود می گیرند که این موضوع باعث می گردد که آب موجود به بخار تبدیل گردد و مایع کف به صورت پودری شکل در آید.

ولی اگر حلالیت آب و محلولیت مایع کف زیاد باشد مقاومت حبابهای کف را در برابر حرارت زیاد می نماید و از تبخیر شدن آب تا حد زیادی جلوگیری به عمل می آید. درجه تبخیر مایع کف هر قدر بالاتر باشد آن مایع کف مرغوب تر است.

درجه تبخیر مایع کف در امر کف رسانی قابل توجه بودن و در محاسبات سیستم های ثابت می تواند جایی را برای خود اشغال نماید.

انبار کردن مایع کف در محیطی که دمای آن بالا باشد می تواند مشکلاتی را برای یک انباردار ایجاد نماید. آگاهی از درجه تبخیر مایع کف این امکان را می دهد که دمای محیط را جهت ذخیره سازی و نگهداری آن مناسب انتخاب نمود.

۵-۱۳ـ مقاومت در برابر حرارت :

تمام مواد موجود در روی کره خاکی در برابر حرارت تغییر شکل می دهند و ممکن است خواص اولیه خود را از دست بدهند و یا خواص تازه ای بدست می آورند.

بطور کلی مواد به دو صورت تغییر می کنند: الف  تغییرات فیزیکی ب  تغییرات شیمیایی .

الف ) تغییرات فیزیکی : تغییراتی که ماهیت ماده تغییرنمی کند و تغییر در شکل ظاهری آن می باشد مثلH2O که به سه صورت جامد ـ مایع و گاز در دماهای مختلف ایجاد می‌گردد.

ب ) تغییرات شیمیایی: تغییراتی که ماهیت ماده تغییر می کند و بعد از تغییر ایجاد شده، دیگر ماده اولیه رانخواهیم داشت، مثل سوختن یک کاغذ که بعد از سوختن دیگر ماهیت کاغذ تغییر کرده است.

تبخیر آب درون حبابهای کف و یا تبخیر آب مایع یک تغییر فیزیکی می باشد و تغییر حبابهای کف در مقابل تجزیه شدن در حرارت یک تغییر شیمیایی محسوب می گردد. هر قدر مایع کف در مقابل این تغییرات مقاوم تر باشد مرغوب تر است. تغییرات شیمیایی شکل ظاهری مایع کف را تغییر می دهند.

۵-۱۴ـ قدرت جذب آب :

وقتی آب درون حبابهای کف تبخیر می شود مایع کف به صورت پودری شکل درمی آید. اما قبل از اینکه به این مرحله برسد محلول آب و مایع کف از یکدیگر جدا می شوند. زمان جدا شدن آب و مایع کف بستگی به قدرت جذب بین ملکولهای آب و مایع کف دارد. هر قدر قدرت جاذبه بین ملکولی آب و مایع کف بیشتر باشد قدرت این پیوستگی بیشتر است و  مایع کف در مقابل جدایش آب مقاومت می کند و اگر مقاومت بین مولکولها کم باشد جدایش آب آن صورت می گیرد.

از عواملی که موجب جدا شدن آب و مایع کف می گردد حرارت می باشد؛ این حالت به مواد تشکیل دهنده مایع کف بستگی دارد که در مایع کف‌های مختلف فرق می کند.

مایع کف‌ها بسته به نوع مواد تشکیل دهنده، قدرت جدایش آب آنها متفاوت می باشد و مقاومت مایع کف در برابر حرارت از روی مواد تشکیل دهنده آن تعیین می گردد.

هر مایع کفی که قدرت جذب آب آن بیشتر و از جدایش آب جلوگیری کند مرغوبتر است.

یکی از مشخصات ظاهری قدرت جذب آب یک مایع کف از روی هماهنگی بین حبابهای آن نمایان می گردد.

هر مایعی که جاذبه بین مولکولهای آن با آب زیاد باشد حبابهای آب یکنواخت‌تر می‌گردند. مایع کف‌هایی که جدایش آب حبابهای آن زیاد است. دارای حبابهای ناهماهنگی می شوند. حبابهای هماهنگ در حرکت کف اثر گذاشته و باعث می گردد که حرکت حبابها بر روی سطح مورد نظر یکنواخت گردد، ولی اگر حبابها ناهماهنگ باشند حرکت یکنواخت نبوده و کنترل زمان و محاسبه آن از دست طراحان خارج می گردد و یا در این صورت باید ضریب افت حرکت را روی سطح در نظر بگیرید.

 

 

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22119 توسط شکوهی و در روز ساعت ۱۲:۰۰:۴۶
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22114
۲۴ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

انواع کف از نظر انبساط حجمی و اثرات کف

کف‌ها از نظر توسعه حجمی بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند.؛

کف‌ها از نظر توسعه حجمی بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند.

الف ) کف کم توسعه

ب ) کف میان توسعه

ج ) کف پر توسعه

 

الف ـ کف کم توسعه:

کف‌هایی که انبساط حجمی آنها یک به پنجاه می باشند جزء کف‌های کم توسعه محسوب شده، ولی این نوع کف‌ها معمولاً در عمل دارای انبساط حجمی بین یک به پنج تا یک به پانزده، بسته به نوع وسایل تهیه کف و توسعه حجمی کف دارند.

ب ) کف میان توسعه :

کف‌هایی که انبساط حجمی آنها از یک به پنجاه تا یک به پانصد می باشند کف‌های میان توسعه نامیده می شوند. این نوع کف‌ها معمولاً در عمل بین یک به هفتاد و پنج الی یک به یکصد و پنجاه بسته به نوع وسایل تهیه کف و توسعه حجمی کف دارند.

 

ج ـ کف میان توسعه:

کف‌هایی که انبساط حجمی آنها یک به پانصد تا یک به هزار و پانصد باشند مایع کفهای پرتوسعه گفته می شوند. این نوع مایع کف معمولاً در عمل، بسته به نوع وسایل تهیه کف دارای انبساط حجمی بین یک به هفتصد و پنجاه الی یک به هزار می باشند.

نمودار انواع کف از نظر انبساط حجمی

انواع کف از نظر انبساط حجمی

Untitled3213

از گفته های بالا می توان به یک نتیجه کلی در انواع کف دست یافت که توسط نمودار نمایش داده می شود.

Untitled32132

از نظر مواد تشکیل دهنده             از نظر انبساط حجمی             از نظر تشکیل مثلث

 

 

مایع کف کم توسعه           مایع کف پرتوسعه          مایع کف شیمیائی      مایع کف مکانیکی

 

مایع کف میان توسعه

 

مایع کفهایی که پایه پروتئینی دارند (سنگین )               مایع کفهائی که پایه غیرپروتئینی دارند (ٍسبک)

 

مقاوم در برابر الکلها           غیر مقاوم در برابر الکلها

 

 

فصل ۴ ـ اثرات کف

۴-۱- اثر مایع کف روی مواد دیگر:

مایع کف مورد مصرف علاوه بر اینکه باید قدرت خاموش کنندگی و پوشانندگی زیادی داشته باشند، پس از استفاده روی وسایل تولید کف و وسایلی که روی آنها پاشیده می شود باید اثر سوء نداشته باشد . همانطور که در بحث PH به آن اشاره خواهد شد اثر کف بر روی مواد مربوط به PH آن می گردد که در توضیح مشخصات فنی به آن اشاره می‌گردد. بطور کلی اثر مایع کف در روی مواد هر چه کمتر باشد، مایع کف مرغوبتر است و این موضوع زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که PH آن به عدد هفت نزدیکتر باشد. اثر کف‌ها بر روی محیط بسته با توجه به خاصیت تجزیه پذیری آنها متفاوت می باشند و هر کفی که خاصیت تجزیه‌پذیری زیادی داشته باشند اثرات نامطلوب کمتری را بر محیط خواهد داشت، ولی در مورد معدن باید خاصیت تجزیه پذیری آن را کاهش داد.

بطور کلی باید از پاشیدن کف بر روی گیاهان و درختان خودداری نمود. در رودخانه ها و مکانهایی که حیوانات آبزی زندگی می کنند، از آلوده کردن آب باید اجتناب کرد. آشامیدن آبهایی که آلوده به مایع کف هستند برای انسان و حیوان مضر خواهد بود.

پاشیدن کف بر روی البسه و پارچه به مرور باعث پوسیدگی آنها می گردد. پاشیدن کف به اعضای حساس بدن مانند چشم و گوش و دهان می توانند اشکالاتی در سیستم بوجود آورد، به همین سبب به هنگام وقوع چنین حوادثی باید فوراً اعضای آلوده را با آب تمیز شستشو داد.

 

 

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22114 توسط شکوهی و در روز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۵۶
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22106
۲۲ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

کف و کفساز ها

فوم (Foam) يا كف آتش نشاني يكي از بهترين خاموش كننده هاي حريقهاي گروه B (مايعات قابل اشتعال ) مي باشد. كفهاي اطفاء حريق مجموعه اي از حبابهاي مملو از هوا يا گاز مي باشند كه به روشهاي متعدد از محلولهاي كف بدست مي آيند.؛

مقدمه :

فوم (Foam) یا کف آتش نشانی یکی از بهترین خاموش کننده های حریقهای گروه B (مایعات قابل اشتعال ) می باشد. کفهای اطفاء حریق مجموعه ای از حبابهای مملو از هوا یا گاز می باشند که به روشهای متعدد از محلولهای کف بدست می آیند.

بعلت اینکه چگالی این حبابها از چگالی سبک ترین مایعات قابل اشتعال کمتر است این حبابها در سطح مایعات قابل اشتعال شناور شده و با جایگزینی هوا، سرد کردن، ایجاد لایه پایدار مقاوم در مقابل بخارات متصاعده و تولید مواد جاذب آب (در جداره حباب) موجب اطفاء حریق می گردند. اصولاً کف برای ایجاد یک پوشش یکنواخت و شناور بر روی مایعات آتش گیر و سوختنی که سبک تر از آب هستند جهت جلوگیری از آتش گیری و یا اطفاء آنها بکار می رود و این کاربرد کف همچون جدا کننده هوا از آتش و سرد کننده سطح ماده سوختنی عمل می کند . همچنین با جلوگیری از ایجاد بخارات آتش گیر مایعات سوختنی از عمل احتراق مجدد جلوگیری می کند و با داشتن خاصیت چسبندگی به سطح مایع سوختنی، از آتش سوزی ماده در اثر سرایت آتش های مجاور جلوگیری می کند. کف می تواند به عنوان پیشگیری از حریق ، کنترل کننده آن و همچنین جهت خاموش کردن حریق های ناشی از مایعات سوختنی بکار گرفته شود.

کف مورد نیاز در آتش نشانی می باید با توجه به درصد کف، نوع کف، تناسب ساز مناسب و سرلوله کفساز مناسب تولید و به محل حریق پاشیده شود. لذا در جزوه حاضر به این امر پرداخته می شود.

 

شناخت کف اطفایی

۱-۱- تاریخچه استفاده از کف آتش نشانی

انسان از زمانهای بسیار قدیم با آتش و حریق روبرو بوده است و بالطبع آب را که به راحتی در دسترسش بوده، بعنوان یک خاموش کننده آتش شناخته است. تا اواخر قرن هیجدهم که انقلاب صنعتی بطور وسیعی صورت گرفت و تولید و مصرف انواع مواد ئیدروکربنی (نفتی) در صنعت بطور وسیعی گسترش پیدا نمود و همه گیر شد مشکل آتش سوزی مخازن نفتی و مایعات آتش گیر و سوختنی با توجه به اینکه سطح سوز می باشند، وزن مخصوص آنها پایین‌تر از وزن مخصوص آب می باشد، غیر قابل حل شدن در آب هستند (مایعاتی که روی آب شناورند)، با دریافت حرارت به سادگی تبخیر می شوند و با آب اطفاء نمی شوند بعنوان یک معضل بزرگ خود نمایی نمود.

محققان در جستجوی ماده‌ای بعنوان خاموش کننده مایعات قابل اشتعال بودند؛ در سال ۱۸۷۷ میلادی یک محقق انگلیسی بنام جی جانسون اولین پیشنهاد استفاده از کف بعنوان خاموش کننده آتش را به ثبت رساند. هدف از بکارگیری کف تولید ترکیبی بود که بتواند بر روی مایعات نفتی با توجه به خاصیت کف زایی آن طوری قرار گیرد که آتش را خاموش و از شعله ور شدن مجدد آن جلوگیری نماید.

در سال ۱۹۰۴ میلادی آزمایشهای  عملی برای استفاده از کف های ساخته شده توسط محقق روسی بنام لورنت که امروزه کف شیمیایی (CHEMICAL  FOAM) نامیده می‌شود  انجام شد. این کف در اطفاء حریق آتش سوزی یک مخزن بزرگ (مخزنی به قطر ۳۵ فوت ) در شهر باکو بکار گرفته شد و بطور موفقیت آمیزی عمل نمود که پس از آن مانند سایر ابداعات بشر کف آتش نشانی نیز تکامل یافته و امروزه انواع آن با قدرت و خاصیت های مختلف بسیار ساده در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

۱-۲) تعریف کف

۱-۲-۱- کف ماده‌ای است که برای خاموش‌کردن آتش‌سوزی مایعات قابل اشتعال (گروه B) بکار می رود. اگر چه کف را می توان برای اطفاء بعضی دیگر از گروههای حریق نیز بکار برد، اما اثر کف در اطفاء حریقهای مایعات بیشتر است.

۱-۲-۲) کفهای اطفاء حریق مجموعه ای از حبابهای مملو از هوا یا گاز می باشند که به روشهای متعدد از محلولهای کف بدست می آیند و بعلت اینکه چگالی این حباب ها از چگالی سبک ترین مایعات قابل اشتعال کمتر است این حبابها در سطح مایع شناور شده و با جایگزینی هوا، سرد کردن ، ایجاد لایه پایدار مقاوم در مقابل بخارات متصاعده و تولید مواد جاذب آب ( در جداره حباب) موجب اطفاء حریق می گردند.

 

۱-۲-۲- اصطلاحات کف :

در این جزوه بعلت اینکه برای واژه های انگلیسی برخی از مواد و وسائل کف و کفسازها لغت فارسی معادل که در عین مفهوم بودن ناآشنا نیز نباشد وجود نداشت از کلماتی که رساننده معنی باشد استفاده گردیده است.

مایع کف :

برای آنچه از طرف کارخانه سازنده کف در داخل ظروف عرضه می شود که معادل
FOAM liquid)) ، (FOAM concentrate) ، (FOAM  compound) می باشد.

محلول کف :

برای مایعی که درصدی از مایع کف و آب با هم مخلوط شده اند این عمل در اینداکتور انجام می گیرد که در آن کف با توجه به درصد آن با میزان آب مناسب با هم مخلوط می شوند و تولید محلول کف می گردد که معادل (FOAM  solution) می باشد.

حباب کف :

محصول نهایی کف که از سرلوله کفساز خارج می شود که معادل (FINISHED  FOAM) می باشد.

فصل ۲

شناخت مکانیزم عملکرد کف روی آتش

کف بر روی حریق چهار عمل اصلی انجام می دهد و یک عمل فرعی ، که در ذیل به شرح آنها می پردازیم.

الف ـ مقداری از حرارت حریق را می گیرد (براثر اختلاف دمایی که بین حریق و کف وجوددارد و طبق قوانین تعادل حرارتی دو ماده که در کنار یکدیگر قرار می گیرند، مقداری از حرارت حریق توسط کف جذب می شود).

ب ـ از برخاستن بخارات قابل اشتعال جلوگیری بعمل می آورد.(کف بر روی حریق با تشکیل سدی از برخاستن بخارات قابل اشتعال و اختلاط آن با اکسیژن و ادامه حریق جلوگیری بعمل می آورد).

ج ـ از رسیدن اکسیژن به مایع در حال اشتعال جلوگیری به عمل می آورد (همانطور که کف از برخاستن بخارات قابل اشتعال جلوگیری می کند از نفوذ اکسیژن به سمت بخارات قابل اشتعال جلوگیری می کند).

دـ از برگشت شعله و ایجاد حریق مجدد جلوگیری می نماید. (یکی از مشخصه های خوب کف آن است که با توجه به تشکیل لایه ذکر شده، از شعله وری مجدد، که حتی الامکان انفجار را هم در بر دارد، جلوگیری می کند).

همانطوری که قبلاً گفته شد کف یک عمل فرعی نیز در محیط انجام می دهد . رقیق کردن هوای محیط حریق به علت گرما و تبخیر آب موجود در کف و تبدیل آن به بخار باعث می گردد که عمل رانش هوای محیط اطراف صورت گرفته و باعث رقیق شدن هوای محیط منطقه عملیاتی می گردد.

 

فصل ۳

انواع کف

۳-۱- طبقه بندی کف در ابعاد مختلف:

«انواع مایع کف »

مایع کف بطور کلی از سه نظر دسته بندی می شود:

۳-۱-۱- مایع کف از نظر مواد تشکیل دهنده (مواد اولیه)

۳-۱-۲- مایع کف از نظر تشکیل حباب (مثلث کف)

۳-۱-۳- مایع کف از نظر توسعه حجمی ( انبساط حجمی)

 

۳-۱-۱- مایع کف از نظر مواد تشکیل دهنده:

مایع کف از نظر مواد تشکیل دهنده بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ـ مایع کف هایی که پایه پروتئینی دارند :

مایع کف هائی که پایه پروتئینی دارند ممکن است به سه شکل تقسیم شوند:

الف ـ پروتئین حیوانی : از ضایعات گاو و گوسفند مانند شاخ، سم ، استخوان و خون .

ب ـ پروتئین گیاهی : بعضی از گیاهان و قارچ ها دارای مواد پروتئینی هستند که جهت تولید کف از این گیاهان استفاده می گردد.

ج ـ پروتئین آزمایشگاهی : بعضی از کشورها به دلیل نداشتن پروتئین قوی، پروتئین لازم در تولید مایع کف را در آزمایشگاه از ترکیب مواد یا تجزیه بعضی مواد دیگر بدست می‌آورند.

د ـ تحت عنوان کف های مصنوعی (سینتاتیک) شهرت دارند که بنیان آنها از مواد مصنوعی می باشد. مایع کف‌های پروتئینی معمولاً جهت خاموش کردن حریق‌هایی که در سطوح آزاد اتفاق می افتد ، بکار می روند.

 

مایع کفهای پروتئینی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ـ مقاوم در برابر الکلها

ب ـ غیر مقاوم در برابر الکلها

مایع کفهای پروتئینی که در برابر حل شدن در الکلها مقاومت می کنند ، مقاوم در برابر الکلها نامیده می شوند، جهت خاموش کردن آتش سوزی الکلها از این نوع مایع کف‌ها استفاده می گردد.

این نوع مایع کف‌ها جزء مایع کف‌های مخصوص محسوب می شوند.

مایع کف‌های پروتئینی که در الکلها حل می شوند غیر مقاوم در برابر الکلها خوانده شده، جزء مایع کفهای معمولی محسوب می گردند و جهت خاموش کردن مایعات قابل اشتعال که در آنها حل نمی شوند مورد استفاده قرار می گیرند.

 

ب ) مایع کف‌هایی که پایه غیر پروتئینی دارند :

این نوع مایعات کفی را به نام مایع کف‌های سینتاتیک (مصنوعی) می شناسند. از مواد شیمیایی تشکیل شده و توسعه حجمی آنها زیاد می باشد.

این کف معمولاً جهت خاموش کردن حریق هایی بکار می رود که در محیط های بسته صورت گرفته است و جایگزین اکسیژن می گردد.

 

نمودار انواع مایع کف از نظر مواد تشکیل دهنده:

انواع مایع کف از نظر مواد تشکیل دهنده

 

Untitled87

 

سایر مایع کف‌های ساخته شده از این دسته بندی خارج نیستند و فقط ممکن است مواد شیمیایی آنها کمی با یکدیگر اختلاف داشته باشد.

۳-۱-۲- مایع کف از نظر تشکیل مثلث کف :

جهت دستیابی به حبابهای کف به دخالت سه عامل، مایع کف، آب و هوا نیاز می باشد.

 

 

 

مایع کف‌ها بطور کلی از نظر تشکیل مثلث به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ) مایع کف شیمیایی

ب ) مایع کف مکانیکی

 

الف ـ مایع کف شیمیایی :

مایع کف شیمیایی از ترکیب شیمیایی دو محلول سولفات آلومینیوم و بی‌کربنات سدیم (محلول جوش شیرین) بدست می آید . این نوع مایع کف معمولاً در خاموش کننده های دستی که ظرفیت آنها ۲ گالن بوده ، ساخته شده و بزرگتر و کوچکتر از دو گالن به صرفه نبوده و اکنون نسبت به ساخت و تهیه این نوع خاموش کننده ها چندان توجهی نمی گردد.

مثلث تشکیل حباب این نوع مایع کف در داخل خاموش کننده تشکیل می شود یعنی از ترکیب محلول سولفات آلومینیوم و بی کربنات سیدیم تولید هیدرات آلومینیوم و سولفات سدیم و گاز CO2 (گاز کربنیک) می گردد. فرمول واکنش بصورت زیر می باشد:

۶CO3H Na  + (SO4) 3AL2                 ۳SO4Na2 + 2AL (OH)3 + 6CO2

در نتیجه مثلث آن بصورت زیر خواهد شد:

Untitled878

از این رو این نوع مایع کف، مایع کف شیمیایی گفته می شود.

توجه: هیدرات آلومینیوم و سولفات سدیم موادی هستند که عمل تولید کف را بر روی حریق انجام می دهند.

 

ب ـ مایع کف مکانیکی :

تولید حباب کف در این نوع مایع کف بصورت مکانیکی انجام می گیرد.

یعنی وقتی که مایع کف با آب مخلوط شده، به سر لوله کفساز می رود و در آنجا با جذب هوا به صورت حباب در می آید.

در این حالت مثلث آن به شکل زیر خواهد بود.

Untitled8783

تمام کف‌های مایع پروتئینی و غیر پروتئینی چون مثلث کف آنها بطور مکانیکی تشکیل می‌گردد مایع کف مکانیکی محسوب می شوند.

نمودار زیر انواع مایع کف از نظر تشکیل مثلث کف را نشان می دهد.

Untitled87830

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22106 توسط شکوهی و در روز جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۴۴
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22103
۲۱ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

دستور العمل آمادگی و واکنش جهت نشت و انفجار لوله های گاز

هدف از تدوين اين دستورالعمل آشنايي كاربران با فرآيند گودبرداري و حفاري ایمن در مسیرهای انشعابات گاز شهری و خطرات مربوطه و نيز الزامات و مباني حفاظت فني و ايمني در گودبرداري و حفاري مي‌باشد .؛
تهیه کنندهتایید کنندهتصویب کننده
عبدالله دلیرسعیده نیک سیرتاصغر کرمی
کارشناس ایمنینماینده مدیریتمدیر منطقه

 

– هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل آشنایی کاربران با فرآیند گودبرداری و حفاری ایمن در مسیرهای انشعابات گاز شهری و خطرات مربوطه و نیز الزامات و مبانی حفاظت فنی و ایمنی در گودبرداری و حفاری می‌باشد .

 

۲- دامنه

این دستورالعمل برای استفاده در نواحی شرکت آب و فاضلاب منطقه۴ تهران تدوین گردیده است.

 

۳-مسئولیت‌ها

۳-۱٫ مدیریت

 1. تعیین فرد/ افرادی به‏منظور استقرار و نظارت بر اجرای دستورالعمل
 2. حمایت و تامین منابع(اداری/ سازمانی، مالی و اطلاعاتی)
 3. حصول اطمینان از اجرا و نیز به‏روز بودن سیستم
 4. جاری نمودن دستورالعمل در کلیه ناحیه‏های بهره‏برداری

۳-۲٫  کارشناس ایمنی و بهداشت و رابطین ایمنی

 1. بازنگری و تجدید نظر در دستورالعمل جهت انطباق با مقررات و الزامات
 2. نظارت برحسن اجرای دستورالعمل در کلیه سطوح
 3. تدوین و اجرای برنامه‏های آموزشی مرتبط در صورت نیاز

۳-۳٫ کارکنان

 1. پیروی از این دستورالعمل و سایر دستورالعملها، راهنماها و روشهای اجرایی صادره

۴- شرح

-۱٫ مهارتها وابزار مورد نیاز :

 • مهارت: آشنایی با استانداردهای فنی و ایمنی، آشنایی کامل با نقشه ها و ازبیلت ها

۴-۲٫ نحوه نظارت بر حفاری روی خطوط و شبکه های گاز :

 • برقراری ارتباط با شهرداری، سازمانهای آب، گاز، برق و مخابرات ناحیه یا منطقه و اداره راهنمایی و رانندگی جهت حضور نماینده سازمان مربوطه به منظور تعیین کروکی تاسیسات سازمان مربوطه در محل انجام حفاری یا انجام تغییرات و اصلاحات در سطح معابر الزامی است.
 • ثبت ارتیاط و تحویل یک نسخه از ارتباط مکتوب نزد رابط ایمنی ناحیه.
 • چنانچه زمان کافی برای انجام عملیات حفاری وجود دارد و حفاری اضطراری نمی باشد ، به ترتیب زیر عمل نمائید :
 1. اطلاعات دریافتی در مورد حفاری شامل: محل کار ، عمق عملیات ، نحوه خاکبرداری(دستی یا ماشینی)، کروکی محل حفاری و زمان حفاری کنترل شده و در صورت ناکافی بودن اطلاعات ، موارد از طریق تلفن از سازمان مربوطه دریافت گردد
 2. با مراجعه به نقشه های لوکیشن و ازبیلت و با توجه به محل کار و کروکی های مربوطه ، نقاط تلاقی محل حفاری با خطوط تغذیه و یا شبکه های توزیع گاز را تعیین نمائید .
 3. چنانچه در محل حفاری هیچ گونه خطوط تغذیه و یا شبکه توزیع گاز وجود نداشته باشد،یک نسخه از کروکی محل مورد نظر اعلام شده جهت شروع عملیات، که به تایید سازمان تائید کننده(مثل شرکت گاز) رسیده باشد نزد رابط ایمنی ناحیه بایگانی شود .
 4. در صورتیکه در محل حفاری خطوط تغذیه و یا شبکه توزیع گاز وجود داشته باشد جهت بازدید از محل و تشکیل جلسه برای مشخص کردن نحوه انجام کار با شرکت گاز منطقه، باید هماهنگیهای لازم را بعمل آورید .
 5. بازدید از محل توسط مسئول نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات شرکت گاز و رابط ایمنی ناحیه جهت مشخص کردن وضعیت موجود شبکه های گاز و نقاط تلاقی با تاسیسات سازمان آب و فاضلاب در این حفاری باید انجام پذیرد.
 6. پس از بازدید از محل، جلسه ای با حضور نماینده نماینده واحد بهره برداری و تعمیرات شرکت گاز ناحیه و رابط ایمنی تشکیل و در این جلسه موارد زیر بررسی و در مورد آنها توافق بعمل آید و در نهایت صورتجلسه ای بین طرفین تنظیم گردد .
 • تعیین نقاط تلاقی در نقشه طراحی(کروکی) ارائه شده از طرف آن سازمان .
 • عملکرد سازمان حفاری کننده در نقاط تلاقی ، در مورد نحوه حفاری و رعایت فواصل تاسیسات جدیدالاحداث شده با شبکه های گاز طبق استاندارد شرکت گاز استان ، باید کنترل گردد.
 • مدفون نشدن شیرهای گاز در حین انجام عملیات حفاری ، توسط سازمان حفاری کننده.
 • تذکر در مورد نحوه برخورد با خسارتهای ایجاد شده .
 • اطلاع زمان دقیق حفاری به ناحیه مربوطه ، قبل از شروع عملیات .
 • تعیین مسیر ، عمق و عرض کانال حفاری در صورت نیاز
 1. گروه نظارت پس از اطمینان از کامل بودن تجهیزات و اطلاعات خود ، به محل مراجعه نماید.
 • در صورتیکه حفاری اضطراری باشد ، نباید قبل از حضور گروه نظارت شرکت گاز ناحیه اقدام به حفاری نمود و در صورت عدم رعایت توسط تیم حفاری، باید فوراً عملیات حفاری متوقف گردد و مسئولیت این کار با رابط ایمنی ناحیه می باشد.
 • در حین نظارت بر انجام عملیات موارد زیر باید رعایت گردد :
 1. رعایت دقیق موارد توافق شده در صورتجلسه فی مابین .
 2. چنانچه حفاری در شرایط اضطراری باشد؛ در حین انجام کار مواردی که باید در صورتجلسه مشخص شده باشد ولی بعلت عدم فرصت کافی انجام نشده، باید به صورت مکتوب از مسئولین ناظر شرکت گاز اخذ گردد.
 3. در شرایطی که حفاری با بیل مکانیکی بر روی خطوط تغذیه و شبکه های توزیع گاز یا در نقاط تلاقی یا موازی با آنها انجام می شود ، نظارت باید بصورت دائمی تا پایان کار انجام شود و در این حالت چنانچه عمق لوله گاز بیش از ۱۰۰ سانتیمتر باشد ، تا عمق ۸۰ سانتیمتر مانده به لوله را می توان با وسایل مکانیکی حفاری نمود و بقیه باید بصورت دستی انجام شود .
 4. چنانچه عمق لوله گاز کمتر از ۱۰۰ سانتیمتر باشد ، حفاری باید با وسایل دستی انجام گیرد و فقط آسفالت با ماشین بریده و برداشته شود .
 5. چنانچه در زمان عملیات حفاری خسارتی به خطوط تغذیه یا شبکه های توزیع گاز وارد آید، باید فوراً عملیات حفاری متوقف گردیده و کلیه افراد از محل دور شوند و اقدامات لازم باید توسط گروه نظارتی شرکت گاز حاضر در محل انجام گیرد.
 1. در صورت احتمال بروز حادثه باید نزدیکترین آتش نشانی محل در جریان قرار گیرد و افراد اجازه انجام عملیات ندارند.
 • یک نسخه از سوابق نظارت بر حفاریها و اقدامات بعمل آمده باید نزد رایط ایمنی ناحیه نگهداری گردد.

تذکرات مهم :

 1. حداقل فاصله لوله های آب با لوله های گاز در حالت متقاطع باید ۸۰ سانتیمتر باشد.
 2. حداقل فاصله لوله های آب با لوله های گاز در حالت موازی باید ۱۰۰ سانتیمتر باشد.

 

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22103 توسط شکوهی و در روز پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۱۰
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22091
۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۵

ماهنامه؛

دانلود مجله بهداشت،ایمنی،محیط زیست و انرژی شماره ۱۶

دانلود فایل PDF شماره 16 ماهنامه؛

برای اشتراک ماهنامه تخصصی بهداشت،ایمنی،محیط زیست با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱-۵۵۶۸۸۳۲۰                            شکوهی

 

 

NO-16-With-Cover-1 (1)

دانلود فایل pdf مجله 

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22091 توسط شکوهی و در روز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۵:۳۹
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22085
۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

گزارش تصویری؛

مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل شرکت کارخانجات تارا در سومین نمایشگاه HSE

مصاحبه با پاکسرشت مدیر عامل شرکت تارا در سومین نمایشگاه HSE تهران؛
نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22085 توسط شکوهی و در روز ساعت ۱۲:۰۰:۲۶
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22081
۱۹ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

دستور العمل اطفاء حریق

هدف از تدوين اين دستورالعمل آشنايي افراد با تجهيزات اطفاء حريق و پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي مي‏باشد. ؛
تهیه کنندهتایید کنندهتصویب کننده
عبدالله دلیرسعیده نیک سیرتاصغر کرمی
کارشناس ایمنینماینده مدیریتمدیر منطقه

 

 

۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل آشنایی افراد با تجهیزات اطفاء حریق و پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی می‏باشد.

 

۲- دامنه

این دستورالعمل برای استفاده در نواحی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران تدوین گردیده است.

 

۳-مسئولیت‌ها

 ۳-۱٫ مدیریت 

 1. تعیین فرد/ افرادی به‏منظور استقرار و نظارت بر اجرای دستورالعمل
 2. حمایت و تامین منابع(اداری/ سازمانی، مالی و اطلاعاتی)
 3. حصول اطمینان از اجرا و نیز به‏روز بودن سیستم
 4. جاری نمودن دستورالعمل در کلیه ناحیه‏های بهره‏برداری

 

 ۳-۲٫  کارشناس ایمنی و بهداشت و رابطین ایمنی

 1. بازنگری و تجدید نظر در دستورالعمل جهت انطباق با مقررات و الزامات
 2. نظارت برحسن اجرای دستورالعمل در کلیه سطوح
 3. تدوین و اجرای برنامه‏ های آموزشی مرتبط در صورت نیاز

 

۳-۳٫ کارکنان

پیروی از این دستورالعمل و سایر دستورالعملها، راهنماها و روشهای اجرایی صادره

 

۴- شرح

 

۴-۱٫ آتش سوزی دفاتر و ساختمانها

 1. درساختمانهایی که درمحل های خطرناک یا نسبتاً خطر ناک ، از نظر خطر آتش سوزی ساخته میشوند ، باید از موادی که در برابر حریق مقاوم میباشند استفاده نمود .
 2. ساختمان ها باید راههای خروجی دیگری نیز داشته و درهای آن همواره به سمت خارج باز شوند . پلکان طوری باید طرح ریزی و نگهداری شوند که درموارد خطر ، افراد بتوانند به آسانی از آن بالا و پایین بروند.
 3. راهروها وگذرگاهها باید بطور مشخص علامت گذاری گردیده و از قرار دادن وسایلی که ایجاد مانع می نمایند ، باید خودداری نمود . راه هایی که منتهی به خروجی های اضطراری میشوند و به دلایلی مورد دسترس نمی باشند ، باید بصورت ساده و گویا علامت گذاری شوند .
 4. کلیه افراد جدید الاستخدام را ، باید هنگام ورود به محل کار و یا در بدو استخدام ، از مقررات مربوط به استعمال دخانیات وحمل کبریت و فندک مطلع کرده و آموزش های لازم در این مورد ، به آنها داده شود .

-۲٫ مبارزه با حریق

 1. وسایلی که جهت مبارزه با حریق برای تأسیسات در نظر گرفته می شوند ، باید متناسب با شرایط حمل و با در نظرگرفتن استاندارد تأسیسات مشابه دیگر باشند ، امکانات کمک گرفتن از تاسیسات واحدهای نزدیک را نیز باید مورد مطالعه و بازرسی قرار داد .
 2. تمام وسایل و ادوات آتش نشانی برای استفاده فوری در صورت آتش سوزی ، باید آماده بوده و همیشه به بهترین وضع از آنها نگهداری نمود . این ادوات و وسایل بایستی به وسیله یک فرد مجرب مرتباً آزمایش و بازدید گردد .
 3. نتیجه این بازدیدها بایستی بر روی بر چسبی نوشته شده و به ادوات الصاق گردد وسوابق بازدید در چک لیستهای مربوطه که به همین منظور اختصاص داده شده است ثبت می گردد .
 4. پس از استفاده از وسایل اطفاء حریق میبایستی آنها را جهت استفاده ثانوی ترمیم یا تعویض نمود ، زیرا آماده بودن وسایل به صورت کامل در هر زمان ضروریست .
 5. کلیه افراد باید کاملاً با روش های مبارزه با حریق و وسایل مربوطه آشنا بوده و تمرین های لازم را طبق برنامه های مخصوص انجام دهند .

 

انواع وسایل آتش نشانی که مورد استفاده قرار میگیرند به ترتیب زیر می باشند:

 • خاموش کننده های دستی و چرخدار

۱- کلیه‌ ساختمان ها ستاد و نواحی اعم‌ از اینکه‌ در آنها وسیله‌ حفاظتی‌ از نوع‌ دستگاه‌های‌ تصویب‌ شده‌ ثابت‌ خودکار وجود داشته‌ یا نداشته‌ باشد باید برای‌ حفاظت‌ علیه‌ حریق های‌ کوچک‌ اتفاقی‌ به‌ خاموش‌ کننده‌های‌ دستی‌ مناسب‌ با نوع‌ حریق‌هایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ از نقطه‎نظر کیفیت‎ کار و موادی‌ که‌ درکارگاه‌ها و مؤسسات‎ مذکور وجود دارد مجهز‎ باشد.

۲- خاموش‌ کننده‌های‌ دستی‌ و چرخ دار را باید پیوسته‌ در مکانی‌ مناسب‌ و مشخص‌ که‌ احتمال‌ بروز حریق‌ در آن‌ کمتر و دسترسی‌ به‌آن‌ آسان‌تر است‌ نگاهداری‌ نمود و محل‌ نصب‌ یا نگاهداری‌ آنها بایستی‌ با رنگ‌ قرمز مشخص‌ شود.

۳- در مواردی‌ که‌ مواد سوختنی‌ درمعرض‌ حریق‌ قرارگیرند وسایل‌ قابل‌ حمل‌ مبارزه‌ با آتش‌ می‌تواند شامل‌ لوازم‌ زیر باشد.

سطل‌ آب‌، سطل‌ شن‌، شلانگهای‌ قرقره‌ای‌ با استفاده‌ از شیر آب‌ عمومی‌ یا از مخازن‌ مرتفع‌ آب‌، خاموش‌ کننده‌های‌ محتوی‌ مواد سودا اسید یا آب‌ گاز و ضمناً در مواقعی‌ که‌ برودت‌ هوا باعث‌ انجماد آب‌ می‌شود بایستی‌ تدابیر احتیاطی‌ برای‌ جلوگیری‌ از یخ‌ زدن‌ آب‌ در شیرها و یخ‌ زدن‌ خاموش‌ کننده‌های‌ سودا اسید و آب‌ گاز بکار برد. لازم به ذکر است ارتفاع استاندارد نصب کپسول های اطفاء حریق دستی ۱۲۰ سانتی متر از زمین می باشد.

۴- برای‌ خاموش‌ نمودن‌ حریق های‌ مایعات‌ قابل‌ اشتعال‌ و انواع‌ مختلف‌ روغن ها و رنگ ها نباید از خاموش‌ کننده‌های‌ آبی‌ استفاده‌ شود بلکه‌ باید از خاموش‌ کننده‌های‌ حاوی‌ کف‌ یا پودر شیمیایی‌ و خاموش‌ کننده‌هایی‌ از نوع co2 و سایر خاموش‌ کننده‌های‌ معادل‌ آن‌  استفاده‌ گردد.

۵- چنانچه‌ حریق‌ در مکانی‌ روی‌ دهد که‌ تجهیزات‌ الکتریکی‌ که‌ دارای‌ جریان‌ الکتریسیته‌ است‌ در معرض‌ آتش‌ سوزی‌ قرار گرفته‌ باشد در این‌ صورت‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ قابل‌ حمل‌ فوق‌الذکر نباید شامل‌ کف‌ یا دستگاه‌های‌ آتش‌ نشانی‌ آبی‌ باشد، بلکه‌ به جای‌ آنها باید از خاموش‌ کننده‌های‌ حاوی‌ کف‌

یا پودر شیمیایی‌ یا سایر مواد معادل‌ استفاده‌ کرد علاوه‌ بر این‌ مسأله‌ شدت‌ و ضعف‌ جریان‌ الکتریسیته‌ در دستگاه‌هایی‌ که‌ دچار حریق‌ گردیده‌ نیز باید مورد توجه‌ مأمورین‌ آتش‌ نشانی‌ از نظر حفاظت‌ شخصی‌ قرار گیرد.

۶- برای‌ خاموش‌ کردن‌ حریق‌ پودر یا براده‌ فلزاتی‌ نظیر منیزیم‌ آلومینیوم‌ و غیره‌ باید از استعمال‌ هرگونه‌ مایع‌ و مواد خاموش‌ کننده‌ از نوع‌ سودا اسید کف‌، پودر شیمیایی‌ و غیره‌ موکداً جلوگیری‌ به عمل‌ آورد و بایستی‌ با ایجاد دیواره‌ یا سدی‌ از شن‌ و ماسه‌ نرم‌ و خشک‌ گردسنگ‌ و سایر مواد خنثی‌ که‌ به‌ مقدار فراوان‌ در محل‌ آماده‌ و در دسترس‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ مانع‌ از توسعه‌ و پیشرفت‌ آتش‌ گردید و یا پودر مخصوصی‌ که‌ به‌وسیله‌ کارخانه‌ سازنده‌ فلز منظور توصیه‌ شده‌ است‌ اقدام‌ به‌ خاموش‌ نمودن‌ آتش‌ نمود.

۷- در مورد خاموش‌ کننده‌های‌ دستی‌ و چرخ دار مراتب‌ زیر را باید رعایت‌ نمود.

۷-۱- بازرسی‌ ماهیانه‌ از کلیه‌ آنها به‎استثنای‌ نوع co2 که‌ هر۶ ماه‌ یک‎مرتبه‌‎باید بازرسی‌ شود.

۷-۲- بازرسی‌ سالیانه‌ برای‌ اطلاع‌ از کیفیت‌ و کمیت‌ مواد خاموش‌ کننده‌ و در صورت‌ لزوم‌ برای‌ دوباره‌ پر کردن‌ آنها.

۷-۳- آزمایش‌ دو ساله‌ برای‌ تحت‌ فشار گذاشتن‌ بدنه‌ ظروف‌ خاموش‌ کننده‌ با فشاری‌ که‌ از طرف‌ کارخانه‌ سازنده‌ تعیین‌ شده‌ است‌.

تبصره‌ – خاموش‎کننده‌ها را باید بلافاصله‌ پس‌ از استعمال‌ دوباره‌ پرنموده‌ و در محل ‎خود ‎گذاشت‌.

۸- توجه‌ اشخاصی‌ را که‌ در مبارزه‌ حریق‌ شرکت‌ دارند باید به‌ خطرات‌ استعمال‌ خاموش‌ کننده‌های‌ از نوع‌ تتراکلرور دو کربن‌ و برومو دو متیل‌ در فضای‌ مسدود جلب‌ نمود زیرا مواد مذکور سمی‌ بوده‌ و در اثر حرارت‌ آتش‌ تجزیه‌ شده‌ و تولید بخارات‌ سمی‌ می‌نماید و نیز باید آنها را به‌ عملیات‌ شیمیایی‌ که‌ در بعضی‌ موارد بین‌ مایعات‌ خاموش‌ کننده‌ مذکور و موادی‌ که‌ برای‌ خاموش‌ کردن‌ آنها به کار رفته‌ است‌ رخ‌ می‌دهد آگاه‌ نمود.

 

 • ادوات و وسایل ثابت و سیستم های اعلام حریق

یک وسیله موثری جهت اعلام خطر در موارد شروع حریق باید نصب گردد ودر پایان حریق نیز باید از سوت مشخص استفاده نمود.

۱- کلیه‌ محل هایی که‌ فعالیت‌ آنها امکان‌ مخاطرات‌ شدید یا نسبتاً مهم‌ آتش‌ سوزی‌ دارد باید مجهز به‌ وسایل‌ اعلام‌ وقوع‌ حریق‌ باشند این‌ وسایل‌ باید متعدد بوده‌ و اعلام‌ خطر در هر قسمت‌ از ساختمان‌ که‌ به‌ صدا درآید برای‌ کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ در ساختمان‌ هستند  به طور وضوح‌ قابل‌ استماع‌ باشد. (وسائل اعلام خطر حریق ممکن است دستی یا  خودکار باشد)

۲- در هر طبقه‌ از ساختمان‌ بایستی‌ تعداد کافی‌ وسایل‌ اعلام‌ خطر حریق‌ دستی‌ وجود داشته‌ باشد و این‌ وسایل‌ را باید در جعبه‌های‌ شیشه‌ای‌ در محلی‌ قرار داد که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آنها طی‌ مسافت‌ بیش‌ از ۳۰ متر (۱۰۰ فوت‌) ضروری‌ نباشد.

۳- وسایل‌ اعلام‌ وقوع‌ خطر بایستی‌ به‌وسیله‌ رنگ‌ قرمز که‌ در محل‌ نصب‌ آنها به کار رفته‌ کاملاً مشخص‌ باشند و به‌ سهولت‌ در دسترس‌ بوده‌ و در معبر طبیعی‌ فرار از آتش‌ قرار داشته‌ باشد.

۴- وسایل‌ اعلام‌ خطر حریق‌ باید از نقطه‌ نظر و نوع‌ آهنگ‌ صدا نسبت‌ به‌ کلیه‌ وسایل‌ صوتی‌ دیگر مشخص‌ بوده‌ و به‌ هیچ وجه‌ برای‌ مقاصد دیگری‌ غیر از اعلام‌ خطر حریق‌ و یا احضار افراد برای‌ تمرین‌های‌ مبارزه‌ با حریق‌ مورد استفاده‌ قرار نگیرد.

 

 • ماشین های آتش نشانی.

۱- لوله‌های‌ اصلی‌ آب‌ آتش‌ نشانی‌ و شلانگها‌ بایستی‌ پیوسته‌ آماده‌ برای‌ استفاده‌ بوده‌ و به‌ نحوی‌ قرار گرفته‌ و یا محافظت‌ شود که‌ حرکت‌ وسائط‌ نقلیه‌ صدمه‌ای‌ به‌ آنها وارد نیاورد

۲- در مواردی‌ که‌ بر حسب‌ ضرورت‌ شلانگاه‌ در عرض‌ جاده‌ یا معبر وسائط‌ نقلیه‌ عبور داده‌ می‌شود بایستی‌ پلهای‌ مخصوص‌ برای‌ محافظت‌ آنها تهیه‌ و بر روی‌ آنها گذاشته‌ شود تا عبور وسائط‌ نامبرده‌ از روی‌ پلهای‌ مذکور انجام‌ گرفته‌ و آسیبی‌ به‌ شلانگها و در نتیجه‌ اختلالی‌ در کار مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ وارد نیاید.

۳- برای‌ جلوگیری‌ از یخ‌ زدن‌ آب‌ در لوله‌های‌ اصلی‌ و شلانگها در زمستان‌ باید اقدامات‌ احتیاطی‌ از قبیل‌ دفن‌ و عایق‌ پیچی‌ لوله‌های‌ اصلی‌ و خالی‌ کردن‌ شلانگها پس‌ از استعمال‌ و غیره به عمل‌ آید

۴- در نقاط‌ سردسیر که‌ احتمال‌ انجماد آب‌ در مخازن‌ و لوله‌ها بیشتر است‌ بایستی‌ مخازن‌ آب‌ زیرزمینی‌ بوده‌ و از تلمبه‌ استفاده‌ گردد.

تبصره‌ –  برای‌ جلوگیری‌ از انجماد آب‌ در شیرهای‌ آب‌ آتش‌ نشانی‌ شیر احتیاط‌ آن را باید در طی‌ زمستان‌ هفته‌ای‌ یک‌ مرتبه‌ باز و آب‌ موجود را تخلیه‌ نمود.

۵- برای‌ اطمینان‌ از حاضر به کار بودن‌ لوله‌های‌ اصلی‌ آب‌ آتش‌ نشانی‌ آزمایش‌ ماهیانه‌ آنها جهت‌ تمیز شدن‌ از رسوبات‌ و گل‌ لای‌ ضروری‌ می‌باشد.

۶- کلیه‌ سرقفل‌ها در شلانگها و لوله‌های‌ آب‌گیری‌ لوله‌های‌ آب‌ آتش‌ نشانی‌ در کارگاه‌ها باید حتی‌ المقدور از نوع‌ و اندازه‌ ای‌ که‌ در مرکز آتش‌ نشانی‌ محل‌ به کار می‌رود انتخاب‌ شود. تا در صورتی‌ که‌ از مرکز مذکور استمداد شود اشکالی‌ پیش‌ نیاید.

۷- شلانگهایی‌ که‌ برای‌ اطفاء حریق‌ در محوطه‌ باز کارگاه‌ها بکار برده‌ می‌شود بایستی‌ اقلاً از شلانگهایی‌ به‌ قطر ۵/۶۳ میلیمتر و سر لوله‌های‌ به‌ قطر از ۱۹ تا ۴/۲۵ میلی متر با در نظر گرفتن‌ فشار آب‌ انتخاب‌ گردد.

۸- شلانگهایی‌که‌ در داخل‌ ساختمان‌ برای‌ مبارزه‌ با حریق‌ به کار برده‌ می‌شود بایستی‌ از نوع‌ شلانگهای‌ قرقره‌ اقلاً از ۴/۲۵ تا ۴/۴۴ میلیمتر یا و سر لوله‌های‌ به‌ قطر از ۵/۹ تا ۷/۱۲ میلیمتر با در نظر گرفتن‌ فشار آب‌ انتخاب‌ گردد.

۹- فاصله‌ سر آب‌ پاشهای‌ خودکار از اشیاء مورد حفاظت‌ و سایر نقاط‌ اطراف‌ آنها باید از ۶۰ سانتی متر (۱۲ اینچ‌) کمتر نباشد.

۴-۳٫ انواع حریق

 1. کلاس A (آتش های مواد جامد مثل چوب ، کاغذ ، پارچه و ….. که بعد از سوختن از خود خاکستربر جای می گذارند بهترین خاموش کننده این گروه آب می باشد)

برای استفاده از خاموش کننده های آبی باید به شرح ذیل عمل کرد:

 • در نظر گرفتن جهت وزش باد
 • قرار گرفتن رو به آتش و پشت به باد
 • رعایت فاصله ایمن با آتش جهت اطفاء آن
 • ضامن را بکشید .
 • دستگیره را فشار دهید
 • به پایین بن شعله نشانه روید .
 • به صورت جارویی آتش را خاموش کنید
 • پس از اطفاء حریق رو به آتش از محل دور شوید

 

 1. کلاس B(تش های مایعات نفتی مثل نفت ،گازوئیل ، بنزین ، و …. بهترین خاموش کننده این گروه کپسولهای پودر و گاز و فوم می باشد(

برای استفاده از این نوع خاموش کننده به روش زیر عمل میکنیم :

 • در نظر گرفتن جهت وزش باد
 • قرار گرفتن رو به آتش و پشت به باد
 • رعایت فاصله ایمن با آتش جهت اطفاء آن
 • دستگیره را فشار دهید .
 • با ضربه روی اهرم کارتریج را فعال کنید
 • به پایین بن شعله نشانه روید .
 • پس از اطفاء حریق رو به آتش از محل دور شوید .
 1. کلاس C (آتش های ناشی از ابزار آلات و ادوات برقی می باشد که بهترین خاموش کننده این گروه انیدرید کربنیک (CO2) می باشد.

برای استفاده از این نوع خاموش کننده به روش زیر عمل میکنیم:

 • در نظر گرفتن جهت وزش باد
 • قرار گرفتن رو به آتش و پشت به باد
 • رعایت فاصله ایمن با آتش جهت اطفاء آن
 • دستگیره را فشار دهید .
 • با ضربه روی اهرم کارتریج را فعال کنید
 • به پایین بن شعله نشانه روید .
 • پس از اطفاء حریق رو به آتش از محل دور شوید .

 

 

 

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22081 توسط شکوهی و در روز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۱۵
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22078
۱۷ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی

به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها وتبصره ذيل آن ودراجراي طرح ايمن سازي تهران بزرگ براساس بررسيهاي بعمل آمده درمورد واحد: دراختيار: واقع در: محدوده شهرداري منطقه تهران بدينوسيله دستورالعمل اجرائي سيستم هاي ايمني و؛

به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها وتبصره ذیل آن ودراجرای طرح ایمن سازی تهران بزرگ براساس بررسیهای بعمل آمده درمورد واحد: دراختیار: واقع در: محدوده شهرداری منطقه تهران بدینوسیله دستورالعمل اجرائی سیستم های ایمنی و

آتش نشانی

آن بشرح ذیل اعلام میگردد.

۱- به منظورمبارزه باحریقهای موضعی لازم است به تعداد لازم خاموش کننده دستی وچرخدار ازنوع مناسب تهیه ودرمکانهای ذیل نصب ومستقر شوند.
الف : ابتداوانتهای هریک ازراهروهای طبقات دستـــگاه خاموش کننده دستی ۹ لیتری آب وگازو دستگاه پودروگاز۶ کیلویی.
ب : ابتدا وانتهای هریک ازراهروهای طبقات یکدستگاه خاموش کننده دستی دی اکسید کربن ۶ کیلویی.
ج: ابتدا وانتهای هریک ازراهروهای طبقات یکدستگاه خاموش کننده آب وگاز۹ لیتری ویکدستگاه خاموش کننده دستی گاز کربنیک شش کیلویی نصب شود.
د: کناردرب آشپزخانه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
هـ: کناردرب موتورخانه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
و: کناردرب موتورخانه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی و دستگاه خاموش کننده پودروگاز۶ کیلویی نصب گردد.
ز: کناردرب موتورخانه دستگاه خاموش کننده پودرگاز چرخدار۵۰ کیلویی مستقرشود.
ح : کناردرب اتاق کامپیوترو هر یک از تابلوهای برق و آز مایشگاه ، دستگاه خاموش کننده گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ط : کناردرب کتابخانه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ی : درپارکنیگ دستگاه خاموش کننده دستی پودرگاز۶ کیلویی نصب شود.
ک : کناردرب انبار دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ل : کنار درب انبار دستگاه خاموش کننده پودری ۶ کیلویی نصب شود.
م : کناردرب مرکزاسناد دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ن: کناردرب مرکزاسناد دستگاه خاموش کننده دستی آب وگاز ۹ لیتری نصب شود.
س : کناردرب آزمایشگاه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ع : کناردرب های ورود وخروج سالن اجتماعات دستگاه خاموش کننده ۶ کیلوئی گازکربنیک نصب شود.
ف: کناردرب ورودی هریک ازساختمانها دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی و دستگاه خاموش کننده پودروگاز ۶ کیلویی نصب گردد.
ص: کنارهریک ازدربهای ورود وخروج سالن اجتماعات دستگاه خاموش کننده دستی آب وگاز ۹ لیتری نصب شود.
ق: کنارهریک ازدربهای ورود وخروج سالن اجتماعات دستگاه خاموش کننــــده آب وگــاز ۹ لـــیتری و دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک شش کیلویی نصب شود.
ر : ابتدا – انتهاء ومیان ، هریک ازراهروها یکدستگاه خاموش کننده کیلویی نصب شود.
ش: ابتدای درب ورودی هریک ازواحدها یک دستگاه خاموش کننده کیلویی نصب شود.
ت: ابتدای درب ورودی هریک ازمغازه ها یکدستگاه خاموش کننده کیلویی نصب شود.
ث : کنارتابلوبرق یکدستگاه خاموش کننده CO2 6 کیلویی نصب شود.
خ : کنارهریک ازدستگاهها دستگاه خاموش کننده CO2 6 کیلویی نصب شود.
ز: دستگاه خاموش کننده پودرگاز کیلویی برروی دیوار جنب درب ورودی نصب شود.
ض : دستگاه خاموش کننده آب وگاز لیتری برروی دیوار جنب درورودی نصب شود.
ظ: دستگاه خاموش کننده گازکربنیک کیلویی برروی دیواردر نصب شود
غ: دستگاه خاموش کننده کیلویی برروی دیوار در نصب شود.
گ: دستگاه خاموش کننده پودروگاز چرخدار کیلویی جنب در ورودی مستقر شود.
چ : کنارمنابع سوخت دستگاه خاموش کننده پودرگاز کیلویی شود.
پ: دستگاه خاموش کننده گازکربنیک چرخدار کیلویی درکنار در ورودی مستقرشود.
ژ: به فاصله هر۲۲ متر دستگاه خاموش کننده کیلویی در نصب شود.
۲-خاموش کننده های دستی آتش نشانی باید باانجام سرویسهای مقرری بصورت مداوم کارآیی مطلوب ومطمئن را دارا بوده و تعداد ومحل نصب آنها به گونه ای باشد که همواره پوشش عملیاتی لازم را تامین نموده و در مکانهایی مشخص و کاملا قابل دسترس مانند مسیرهای خروج و راهروها در ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری از کف برروی دیوار نصب گردد.

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی

۳- متر شیلنگ لاستیکی مجهز به سرلوله قابـــــل کنترل تهیه و متصل به آب موجود در نصب گردد.
۴- متر شیلنگ لاستیکی تهیه و با استفاده از شیر اختصاصی بطور دائم به لوله کشی آب موجود وصل گردد.
۵- دستگاه قرقره آتش نشانی مجهز به شیلنگ فشار قوی به متراژ کافی و سر لوله مخصوص آتش نشانی تهیه و متصل به آب موجود در نصب گردد.
۶- هیچگاه نباید کالایی جلوی ادوات و تجهیزات آتش نشانی چیده شود.
۷- سیستم برق محل بازنگری و ضوابط ایمنی در اجزاء شبکه برق اعم از کابل کشی فیوزها ، کلید ها ، پریزها، روشنائیها و جعبه های تقسیم دقیقاً رعایت گردد.
۸- سیم کشیهای محل اعم ازروکار و توکار باید درداخل لوله های مخصوص سیم کشی یا با استفاده از کابلهای مقاوم انجام شود.
۹- در سیم کشی با استفاده از لوله برای اجرای انشعابات خمها، زانوها ، سه و چهارراه ها و غیره باید ازوسائل و متعلقات استاندارد و مخصوص هرلوله استفاده شود جعبه های زیر کلید و پریز و دیگر متعلقات مشابه درسیم کشی های توکار باید بانوع لوله کشی و کلید وپریزهای مورد استفاده همگونی داشته باشد.
۱۰- کلیه سیم کشیهای اعم از روکار و توکار باید درداخل لوله های فولادی پیچی انجام شود.
۱۱- کلیه سیم کشیهای اعم از روکار و تــوکــار باید درداخل لوله های ( گاز) انجام شود.
۱۲- کلیه سیم کشیهای اعم از روکار و توکار باید درداخل لوله های پلاستیکی صلب انجام شود.
۱۳- از لوله های پلاستیکی خرطومی فقط درسیم کشی های توکار ساختمانهای غیر صنعتی میتوان استفاده کرد.
۱۴- نصب کابلهابرروی دیوار یاسقف باید با استفاده از انواع بستهای مخصوص این کار، که از مواد عایق پلاستیک ساخته شده اند و دو عدد پیچ دارند انجام شود فاصله کابل از دیوار باید حداقل ۲ سانتیمتر و از یکدیگر حداقل دوبرابر قطر کابل باشد.
۱۵ –چنانچه کابلها در چند لایه برروی بازوها یا سینی کابل نصب شوند علاوه بر حفظ فواصل آنها نسبت به هم ، لازم است فاصله بین لایه ها نیز حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد.
۱۶- تابلو دست ساز و غیر استاندارد باید جمع آوری و بجای آن از تابلوهای استاندارد استفاده شود.
۱۷- فیوزهای برق بایستی متناسب با آمپر مصرفی واز نوع اتوماتیک حساس انتخاب و نصب شود.
۱۸- استفاده از فیوزهای تقویت شده اکیداً ممنوع است .
۱۹- اتصال دوسرسیمها و مفصل بندیها باید با استفاده از ترمینالهای پیچی انجام شود درصورت استفاده از سیمهای افشان باید ابتدا با لحیم کاری یکپارچه و پس از آن با استفاده از ترمینال مخصوص به هم متصل شوند . پیچیدن سیم ها به دورهم برای ایجاد اتصال الکتریکی و عایق بندی محل اتصال بانوار چسب الکتریکی ممنوع است
۲۰- روشنائیهای محل باید دارای قاب و حفاظ ایمنی مناسب باشند.
۲۱- کلیه کلیدها، پریزها و جعبه های تقسیم باید به درپوش مناسب و مقاوم و اتصالات مربوطه کاملاً عایق بندی شود.
۲۲- کلید و پریزهای معیوب تعویض و ازنوع استاندارد آن استفاده شود.
۲۳- سیمهای نامناسب و پراکنده جمع آوری و بجای آن از کابلهای مناسب و مقاوم استفاده شود.
۲۴- هریک از دستگاهها و ادوات برقی باید دارای پریز برق مستقل بخود باشد و از اخذ انشعابات متعدد از یک پریز جداً خودداری شود.
۲۵- از اخذ انشعابات فرعی برای مصارف متفرقه و پراکندگی درشبکه برق خودداری شود.
۲۶- استفاده از مسیر شافت آسانسور به عنوان کانال عبور هرنوع مدارالکتریکی جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است .
۲۷- استفاده از سیمهای و کابلهای مخصوص زیر گچی در فقط بطول ۵/۱ (یک و نیم)متر از محل انشعاب تامصرف کننده مجازاست.
۲۸- کانالهای زمینی کابلهای برق تمامی قسمتها بـــاید هـــرسه مــــاه یکـــبار از آلــودگی هاپاکسازی و برای از بین بردن حیوانات موذی سم پاشی شوند.
۲۹- حریم تابلو برق همشیه باید عاری از هرگونه کالا ، ضایعات و مواد قابل اشتعال باشد.
۳۰- در محیط های مرطوب و نمناک انجام سیم کشی از نوع توکار وروکار تنها با استفاده از لوله پلاستیکی سخت ، کابلهای با غلاف پلاستیکی ، سربی و کابلهای باعایق بندی معدنی مجازاست .
۳۱- تجهیزات بکاررفته درمحیطهای نمناک و مرطوب باید مجهز به اتصالات مخصوص مربوط به نوع سیم کشی مورد استفاده باشد تاازنفوذ رطوبت بــه داخل لوله ها و تجهیزات ( چراغها ، جعبه تقسیم ، کلیدها، پریزها ،وسایل مصرف کننده و غیره) جلوگیری شود.

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی

۳۲- کلیه لوازم و تجهیزات بکاررفته درمحیط های نمناک ومرطوب باید ضد زنگ ودربرابر مواد خورنده مقاوم باشند
۳۳- سطح زمین جلوی تابلوی اصلی برق باید به وسیله کفپوش لاستیکی به ضخامت حداقل ۶ میلیمتر وبه ابعاد لازم مفروش گردد.
۳۴- برق به هنگام پایان کارروزانه یاعدم کارکرد و ایام تعطیل از تابلو اصلی قطع گردد
۳۵- از عبور دادن سیم برق از جداً خودداری شود.
۳۶- نگهداری مواد رنگی و حلالهای مربوطه باید بااستفاده از ظروف فلزی انجام شود.
۳۷- نظربه اینکه اکسیژن تحت فشار درتماس با روغنها بدون آتش زنه تولید انفجار خودبخود میکند ، ضمن اینکه باید درمکانی مناسب و بدور از مخازن سوخت و سایر سیلندرهای گاز به ویژه استیلن نگهداری شود ، درهیچ یک ازآلات و ادوات دستگاههاو یاسیلندرها ی اکسیژن نباید روغن یاگریس و یامواد نفتی بکاررود ویابادست و دستکش و لباس آغشته به روغن تماس داده شود.
۳۸- برای باز و بسته کردن شیر سیلندر های گاز تنها از فشار دست استفاده شود واز وارد آوردن ضربه با چکش و اشیاء فلزی به شیر سیلندر ها جداً خودداری شود.
۳۹- سیلندرهای گاز تحت فشار از قبیل اکسیژن ، استیلن ، آرگون ، ازت ، هوای فشرده ، گاز کربینک ، آمونیاک و بوتان و پروپان و امثالهم باید در خارج از کارگاه انبارو نگهداری و فقط به اندازه مورد نیاز مصرف روزانه به داخل برده شود.
۴۰- تمامی سیلندرهای گاز باید به کلاهک محافظ مجهز باشند.
۴۱- شیر کلیه سیلندرهای خالی باید بسته باشند.
۴۲- سیلندرهای گاز نباید درمعرض عوارض جوی شدید و صدمات مکانیکی قرار گیرند.
۴۳- سیلندرهای گاز تحت فشار پر و خالی باید در انباری مستقل و مجزا که مصون از عوارض جوی و تابش مستقیم آفتاب باشد و دورتر از هرگونه تاسیسات نگهداری شود . سیلندرهادرانبار باید بطور قائم درجای خودروی پایه قرارداده شوند ویا بازنجیر یا تسمه مهار گردند. هیچگاه سیلندر رانباید روی زمین خواباند.
۴۴- بین سیلندرهای اکسیژن و استیلن باید فاصله ای درحدود ۳۰ متر وجودداشته باشد و یابادیوار آجری از یکدیگرجدا شوند به نحوی که احتمال رسیدن گاز اکسیژن و استیلن به یکدیگر وجودنداشته باشد .
۴۵- ایجاد شعله یااستعمال دخانیات دراطراف محل نگهداری سیلندرهای گاز بکلی ممنوع می باشد
۴۶- نگهداری سیلندرهای گاز باید درمکانی مناسب وبصورت تفکیک دروضعی پایدار انجام گیرد ودرمجاورت آنها هیچگونه مواد یا کالای قابل اشتعال وجود نداشته باشد.
۴۷- نگهداری مایعات قابل اشتعال و انفجار از قبیل فقط به میزان مصرف روزانه در مجاز می باشد.
۴۸- درصورت نیاز به نگهداری مایعات قابل اشتعال ازقبیل و امثالهم باید هر مخزن دوراز مواد قابل اشتعال و منابع حرارتی درمکانی مناسب بصورت مدفون درزمین یا محصور شده به وسیله دیوار و تعبیه چاه اضطرار به اندازه حجم مایعی مخزن نگهداری شود.
۴۹- از اخذ انشعابات فرعی از شبکه لوله کشی گاز احتراز شود واز هرشیر گاز تنها یک وسیله گاز سوز بااستفاده از شیلنگ مخصوص مجهز به بست مناسب و حداکثر طول ۵/۱ مترمیتواند تغذیه کند .
۵۰- مدارهای تغذیه کننده وسایل گاز سوز توسط افراد آگاه به مسایل ایمنی از لحاظ اطمینان از عدم نشتی گاز مورد آزمایش قرارگیرد.
۵۱- مسیرراههای خروج راه پله اضطراری و جلو درها باید همشیه باز و عاری از هرگونه مانع یاکالا باشد.
۵۲- مسیر راههای خروج باید به وسیله علائم مخصوص باطرح و رنگ متضاد باتزئینات و نازک کاریهای داخلی وسایر علایم و نشانه ها ، بطوریکه به آسانی قابل رویت باشد مشخص شوند.
۵۳- علایم خروج باید بطورپیوسته روشن بوده ودر قسمتهایی که شبکه هشدار حریق نصب میگردد همزمان با فعال شدن شبکه روشنایی علایم خروج باید بصورت چشمک زن مشخص شود.
۵۴- نصب درهای کشویی یا کرکره ای باریل افقی یا عمودی در مجاز نمیباشد .
۵۵- در مواردی که برای درها قفل پیش بینی می شود باید از نوع ساده انتخاب گردند تادر مواقع اضطرار باز کردن آن ، مهارت و تلاش خاص لازم نداشته باشد.
۵۶- بمنظور جلوگیری از سرریز شدن احتمالی اسید و آب باطری باید باطریها درون تشتک مناسب قرارگرفته واز هر وسیله آتش زنه ای دور نگه داشته شود.
۵۷- موتور خانه و آبدار خانه و آشپز خانه و کلیه سالنها به هواکش مناسب مجهز گردد.
۵۸- اطراف کوره باید عاری از هرگونه کالا،‌ضایعات و مواد قابل اشتعال باشد.
۵۹- بمنظوراطمینان از سلامت دیگهای بخار،مقاومت بدنه و سوپاپهای اطمینان آن بصورت دوره ای و مرتب توسط متخصصین صلاحیتدار تست و کنترل شده در کارت مخصوص ثبت شود.
۶۰- از نگهداری و انبار کالا در موتور خانه و راهروها جداً پرهیز شود.
۶۱- برای جابجایی حلالها و مایعات سریع الاشتعال بخصوص تینر و بنزین باید از ظروف فلزی استفاده شود.
۶۲- از بکار بردن وسایل گرمازای شعله عریان و هیتر برقی احتراز شود و جهت تامین گرمای محیط ازوسایل گرمازای استاندارد ودر صورت امکان ترجیحاً سیستم حرارت مرکزی استفاده شود. درصورت بهره گیری از بخاری رعایت فاصله مناسب از مواد قابل اشتعال و نصب لوله دودکش به همراه کلاهک مربوطه الزامی است .
۶۳- در زمان مخلوط کردن رنگ با حلالهای قابل اشتعال دیگر باید ظروف پلاستیکی محتوی رنگ درون ظروف فلزی متناسب باحجم مایع قرار گیرد تادرصورت بروز حریق و یاسوراخ شدن ظرف پلاستیکی از انتشار مایع قابل اشتعال در کف کارگاه ،‌جلوگیری بعمل آمده اطفاء آن به سهولت انجام شود.
۶۴- همزنهای مواد رنگی و مایعات قابل اشتعال باید از نوع ضد جرقه باشند . استفاده از دریل های معمولی برای هم زدن مایعات بسیار خطر ناک می باشد و جداً باید از آن احتراز شود.
۶۵- از انجام هرگونه عملیات جوشکاری در خودداری شود
۶۶- رعایت اصول نظم و انضباط درکار و نظافت محیط وسرویس بموقع دستگاهها نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز حریق ایفاء می نماید بدین لحاظ ضروری است کف ومحیط بنااز کالاهای اضافی ، لوازم مستعمل ، ضایعات و آلودگیها مستمراً پاکسازی و ضایعات درظروف دردار جمع آوری و قبل از تعطیل شدن به خارج منتقل گردد.
۶۷- نحوه نگهداری ضایعات میتواند بعنوان عامل ایجادیاتوسعه و گسترش حریق نقش مهمی داشته باشد ودرشرایط خاص مسئله خودبخودسوزی ضایعات را باعث شود جهت پیشگیری از چنین مواردی باید ضایعات قابل اشتعال را دسته بندی نمود برای هریک انباری مستقل ودوراز سایر تاسیسات درنظر گرفت و بارعایت کامل اصول انبارداری آنهارانگهداری نمود.
۶۸- مواد آزمایشگاهی باید درداخل قفسه بصورت مهارشده نگهداری شود.
۶۹- پساپ و ضایعات مواد شیمیائی ابتدا باید خنثی و سپس بارعایت دقیق موارد ایمنی و بهداشتی دفع گردند.
۷۰- درانبارهای مواد شیمیائی نگهداری سایر کالاها ممنوع می باشد.
۷۱- در انبارهای موادشیمیائی نحوه قراردادن ظروف محتوی مواد در بلوکها و قفسه ها باید براساس خواص فیزیکی وشیمیایی آنها و تاثیرات متقابلشان بریکدیگر انجام پذیرد.
۷۲- مواد شیمیایی درداخل انبار باید درداخل قفسه بصورت مهارشده نگهداری شود.
۷۳- درانبار رنگ نگهداری دیگر لوازم خصوصاً سیلندر گاز بطورکلی ممنوع است .
۷۴- کلیه ظروف محتوی مواد شیمیائی باید دارای برچسب مشخصات مواد باشند.
۷۵- درانبار مواد شیمیائی فهرست کلیه مواد شیمیایی با ذکر مشخصات و خواص فیزیکی و شمیائی آن جلو درانبار نصب شود.
۷۶- از نگهداری مایعات قابل اشتعال خصوصاً بنزین ، نفت ، روغن موتور و غیره در پارکینگ خودداری شود.
۷۷- از تعمیر اتومبیل و شستشوی لوازم خودرو با مشتقات نفتی در پارکنیگ پرهیز شود.
۷۸- در مواقعی که اتومبیل برای مدت طولانی در پارکنیگ پارک میشود سرباطری از باطری جدا گردد .
۷۹- پارکنیگ به هواکش متناسب باحجم محیط و از نوع مناسب و استاندارد مجهز شود.

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی

۸۰- پارک اتومبیل در پارکنیگ باید به گونه ای باشد که فاصله مناسب بین آنهامنظور گردد و جهت پارک خودرو بصورتی باشد که درمواقع ضروری بتوان آنرا به بیرون ازپارکنیگ انتقال داد.
۸۱- رده بندی ، تفکیک ، بلوک بندی وقفسه بندی برای انواع کالا از اهمیت خاصی برخورداراست وباید از نگهداری کالا بدون استفاده ازپالت فلزی ویادرون قفسه فلزی احتراز شود.
۸۲- بلوک بندی کالا باید بطریقی صورت پذیرد که فاصله مناسب بین آنها منظور شود تاچنانچه احتمالاً بلوکی از کالا دچار آتش سوزی شد براحتی به بلوک دیگر سرایت ننماید وعملیات مبارزه باحریق برای اکیپ اطفایی به سهولت میسر باشد.
۸۳- ردیف بلوکها باید طوری انتخاب شود که استقرار ادوات آتش نشانی درطول راهروها ومعابربطور نمایان امکان پذیر باشد و هیچگاه حتی بطور موقت نباید کالایی جلو ادوات و تجهیزات آتش نشانی چیده شود.
۸۴- حداقل فاصله کالا باسقف انبار ۵/۱ متروارتفاع کالا دربلوکها به هرشکل نباید از ۵/۴ متربیشترباشد.
۸۵- فاصله کالا تادیوارهای جانبی انبار باید حداقل ۶۰ سانتیمتر باشد
۸۶- رعایت حداقل ۶۰ سانتیمتر فاصله بین کالا و روشنایی الزامی است.
۸۷- نگهداری کالا و مواد درفضای بازبایستی بطریق اصولی و درزیر سایبان یا با استفاده از روکش مقاوم مناسب حریق انجام شود.
۸۸- حریم انبارها و سوله ها باید عاری از هرگونه کالا و مواد و ضایعات و علف های هرز باشد.
۸۹- در انبار هیچ کالائی نباید خارج از قفسه ودر قسمت بالای قفسه نگهداری شود.
۹۰- هرگز نباید بیش از دوسوم حجم انبار کالا چیده شود.
۹۱- لیفتراکها باید ترجیحاً ازنوع برقی باشند درغیراینصورت اگزوز لیفتراکهای دیزلی باید مجهز به فیلتر جرقه گیر باشند.
۹۲- از پارک ، تعمیر و شارژ لیفتراکها درداخل انبارها باید جلوگیری شود.
۹۳- محیط و کف باید همیشه تمیز ، مرتب و عاری از هرگونه زباله و ضایعات باشد.
۹۴- ایجاد آبدارخانه و آسایشگاه به هرشکل داخل انبارممنوع است .
۹۵- استعمال دخانیات و ایجاد هرگونه آتش روباز در اکیداً ممنوع است .
۹۶- کلیه انبارها باید توسط وسایل ارتباطی مورد اطمینان باخارج از انبار ومسئولین مربوطه خصوصاً اکیپ آتش نشانی امکان برقراری ارتباط داشته باشند.
۹۷- جهت راهنمایی درمواقع اضطرارلازم است نقشه کامل انبار و تاسیسات کارخانه درقسمت نگهبانی و آتش نشانی مستقر درمحل نگهداری شود.
۹۸- هود و دودکش آبدار خانه بصورت دوره ای از آلودگی و چربی پاکسازی شود.
۹۹- کلیه کارکنان باید به وسائل حفاظتی شخصی شامل مجهز گردند.
۱۰۰- با توجه به اهمیت نقش آب در اطفاء حریق لازم است محل به شبکه آب آتش نشانی بصورت مستقل از آب مصرفی بااستفاده از منبع ذخیره ۳۰۰۰ لیتری و سیستم پمپاژ اتوماتیک باقدرت تامین حداقـــــل ۴ آتمسفـــــر فشـــار در هر خروجی و ۲۵۰ لیتر آبدهی در دقیقه مجهز باشد.
۱۰۱- تعداد دستگاه جعبه آتش نشانی که باید مجهز به شیر فلکه – لوله های نواری به قطر ۵/۱ اینچ و به طول ۲۰ متر و سرلوله مخصوص آتش نشانی بوده تهیه و به فاصله حداکثر ۲۵ متر از آخرین نقطه مکان و ۴۵ متر از یکدیگر در نقاط قابل دسترس و در مکانی که در کانون حریق قرار نگیرند با پوشش دهی صددرصد عملیاتی کلیه سطوح و نقاط ، نصب شوند.
۱۰۲- با توجه به اهمیت نقش آب در اطفاء حریق لازم است شبکه آب آتش نشانی موجود بصورت مستقل از آب مصرفی بااستفاده از منبع ذخیره لیتری و سیستم پمپاژ اتوماتیک باقدرت تامین حداقـــــل ۴ آتمسفـــــر فشـــار در هر خروجی و لیتر آبدهی در دقیقه همواره آماده بکار باشد .
۱۰۳- تعداد دستگاه جعبه آتش نشانی که باید مجهز به شیر فلکه – لوله های نواری به قطر ۵/۱ اینچ و به طول ۲۰ متر و سرلوله مخصوص آتش نشانی بوده تهیه و به فاصله حداکثر ۲۵ متر از آخرین نقطه مکان و ۴۵ متر از یکدیگر در نقاط قابل دسترس و در مکانی که در کانون حریق قرار نگیرند با پوشش دهی صددرصد عملیاتی کلیه سطوح و نقاط ، نصب شوند.
۱۰۴-جعبه های آتش نشانی نصب شده در باید مجهز به شیر فلکه – لوله های نواری به قطر ۵/۱ اینچ و به طول ۲۰ متر و سرلوله مخصوص آتش نشانی بوده و به فاصله حداکثر ۲۵ متر از آخرین نقطه مکان و ۴۵ متر از یکدیگر در نقاط قابل دسترس باشند .
۱۰۵- عدد جعبه آتش نشانی مجهز به شیر فلکه ، لوله نواری به قطر اینچ و به طول ۲۰ متر و سرلوله مناسب تهیه و در جنب درب ورودی نصب گردد .
۱۰۶- قرقره های آتش نشانی مجهز به شیرفلکه و شیلنگ فشار قوی به قطر ۴/۳ (سه-چهارم)اینچ و حداکثر طول ۲۰ متر باسرلوله مخصوص آتش نشانی به تعدادی که حداکثر فاصله تا آخرین نقطه ۲۰ متر و بایکدیگر ۴۵ متربیشتر نباشد تهیه و در نقاطی قابل دسترس بطوری که در کانون حریق قرارنگیرد نصب شود
۱۰۷- تعداد عدد قرقره آتش نشانی مجهز به شیرفلکه وشیلنگ فشارقوی به قطر۴/۳ اینچ و بطول ۲۰ متر و سرلوله مناسب تهیه ودر نصب گردد.
۱۰۸- عدد جعبه آتش نشانی مجهز به شیر فلکه ، لوله نواری به قطر اینچ و به طول متر و سر لوله مخصوص کفساز و لیترکف تهیه و در نصب گردد .
۱۰۹- بمنظور فراهم آوردن امکان مقابله با حریق های احتمالی لازم است مکان به شبکه آب آتش نشانی ترکیبی ( لوله های خشک و تر) با در نظر گرفتن مخزن ذخیره آب لیتری و سیستم پمپاژ اتوماتیک با قدرت تامین حداقل اتمسفر فشار در خروجی ها و لیتر آبدهی در دقیقه مجهز شود.
۱۱۰- روشنائیهای التهابی پر مصرف جمع آوری وبرای تامین نورمحیط ترجیحاً از روشنائیهای فلورسنت استفاده شود.
۱۱۱- اجزاء شبکه برق باید از نوع ضد جرقه و انفجار باشد.
۱۱۲-روشنائی راههای خروج باید به گونه ای طرح و تنظیم شوند که بطور مداوم و پیوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را به درستی تشخیص داده و مسیر خروج رابه راحتی طی کنند .
۱۱۳- برق مورد نیاز برای روشنایی مسیرهای خروج باید از منبع بطور مداوم و پیوسته تامین شود و چنانچه از ژنراتور های اضطراری استفاده میشود شبکه باید بطور خودکار عمل نموده و وقفه ایجاد شده درروشنایی از ۱۰ ثانیه بیشتر نباشد.
۱۱۴- در هنگام نمایش شدت روشنایی در هیچ یک از راهرو ها نباید از ۲ لوکس کمتر باشد علائم روشن خروج باید در بالای همه درهای خروج و اضطراری نصب شود.
۱۱۵- پله باید به نرده حفاظ مجهز گردد.
۱۱۶- درهای واقع درراههای خروج باید طوری ساخته و نصب و تنظیم شوند که درتمام اوقات استفاده از بنا از سمت داخل به آسانی و فوریت قابل باز شدن بوده و هیچ عامل باز دارنده ای مانند قفل ، کلون ، کشو ، وغیره مانع خروج یافرار بموقع متصرفان نشود.
۱۱۷- باید به هواکش ضد جرقه مجهز شود.
۱۱۸- لازم است به هواکش دارای دمپرهای فیوز دار مجهز گردد.
۱۱۹- جهت مقابله باحریقهای عمدی لازم است کلیه منافذ و پنجره های مشرف به معابر عمومی با تور سیمی ریز بافت پوشش داده شوند.

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی

۱۲۰- به منظور پیشگیری از مشکلات بعدی، قبل از اجرای شبکه آب آتش نشانی لازم است نقشه های طراحی شبکه به تائید سازمان آتش نشانی برسد.
۱۲۱- کلیه دستگاهها و ادوات برقی و تابلو برق باید به سیستم اتصال زمین متصل شوند و جهت حصول اطمینان ازصحت عملکرد سیستم اتصال زمین باید توسط متخصصین صلاحیتدار بطور دوره ای و مرتب آزمایش شود.
۱۲۲- لازم است ساختمان به شبکه برق گیر مجهز گردد.
۱۲۳- محل به ژنراتور برق اضطراری مجهز گردد.
۱۲۴- دیوارجدا کننده قابل اشتعال جمع آوری و به جای آن از مصالح غیرقابل اشتعال برای جدا سازی استفاده شود.
۱۲۵- به منظور جلوگیری از گسترش عمودی حریق احتمالی ضروری است اطراف بالا برها توسط مصالح مقاوم حوزه بندی و آتش بند گردد.
۱۲۶ – به منظور جلو گیری از گسترش عمودی حریق احتمالی در انبار مواد شیمیائی ضروری است قسمتهای باز بین همکف و طبقه اول با بتون پوشیده شده و اطراف راه پله ها نیز با مصالح مقاوم حریق و درب مقاوم دوربند گردند
۱۲۷- فصل مشترک باید بااستفاده از دیوار مقاوم حریق از سایر قسمتها جداشود.
۱۲۸- سقف کاذب قابل اشتعال جمع آوری و بجای آن از پانلهای گچی و یامصالح غیرقابل اشتعال دیگر استفاده شود.
۱۲۹- سقف شیروانی دربرابر هدایت و تشعشع حرارتی باعایق مناسب پوشش داده شود.
۱۳۰- جهت بالابردن مقاومت ستونها دربرابر حریق ، ستونها ی فلزی عریان باید با پوشش بتونی به قطر ۵/۲ الی ۵ سانتی مترنسبت به حریق مقاوم گردند.
۱۳۱- لازم است به جای استفاده از چند سیلندر گاز مایع ، از سیستم سانترال گاز طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران استفاده شود.
۱۳۲- جهت تهویه هوا و خروج دود در مواقع بروز حریق لازم است نسبت به تــــعبیه دریـــــچه در اقدام شود.
۱۳۳- بشکه های حاوی مواد درانبار ومحوطه باید برروی پالتهای فلزی نگهداری شود تادرمواقع اضطراری بتوان توسط لیفتراک سریعاً عملیات جابجایی راانجام داد.
۱۳۴- بین سیلوهای روباز دیوار حریق با حداقل ایستایی دوساعت احداث شود.
۱۳۵-به پله فرار بصورت رفت وبرگشت با حداقل عرض ۱۱۲ سانتی متر مجهزشود.
۱۳۶- پله فرار بایستی بصورت رفت وبرگشت ودارای حداقل عرض ۱۱۲ سانتی متر باشد.
۱۳۷- دوطرف پله فرار دارای گارد محافظ با میله های عمودی وحداقل ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر باشد.
۱۳۸- بازشوی درب های ورودی به پله فراردرجهت خروج وبه صورت خودبست وبدون قفل وبست باشد.
۱۳۹- درب های ورودی به پله فرار ازنوع مقاوم حریق ودودبند وخودبسته شوباشد.
۱۴۰- کفه پله های فرارازجنس ورق آجداربا ضخامت حداقل ۳ میلیمترباشد.
۱۴۱- پله فرارمسقف باشد.
۱۴۲- پله فرار ازروشنایی لازم برخوردارباشد.
۱۴۳- درب موتورخانه ازنوع مقاوم حریق باشد.
۱۴۴- طراحی اصولی و نصب سیستمهای کشف و اعلام و هشدار حریق اتوماتیک ودستی از نوع مناسب ، استاندارد ومورد تائید سازمان آتش نشانی میتواند در آگاهی بموقع از حریق موثر بوده و پیش از رسیدن محیط به لحظه بحران فرصت لازم برای عملیات مبارزه باآتش سوزی را فراهم آورد لذا لازم است کلیه قسمتها به سیستم کشف و اعلام حریق اتوماتیک و دستی باپوشش دهــــــی صددر صد محیط بشرح ذیل تجهیز گردند.
۱۴۵- سیستمهای کشف و اعلام و هشدار حریق اتوماتیک ودستی موجود درمحل بایستی از نوع مناسب ، استاندارد ومورد تائید سازمان آتش نشانی باشد وباپوشش دهــــــی صددر صد محیط بشرح ذیل همیشه آماده بکار باشد .
الف- به اعلام کننده دستی مجهز شود.
ب- به اعلام کننده اتوماتیک سمعی و بصری مجهز شود.
ج- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع دودی مجهز شود.
د- موتورخانه وآشپزخانه به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع حرارتی مجهز شود.
هـ- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف ازنوع شعله ای مجهز شود.
و- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع خطی حرارتی کابلی مجهز شود.
ز- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع دودی خطی ( بیم) مجهز شود.
ح- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع لیزری مجهز شود
۱۴۶- باید به سیستم کشف و اعلام حریق و اطفاء اتوماتیک ودستی با عامل خاموش کننده گازکربینک تجهیز گردد.
۱۴۷- باید به سیستم کشف و اعلام حریق و اطفاء اتوماتیک ودستی باعامل خاموش کننده پودری تجهیز شود.
۱۴۸- باید به سیستم کشف و اعلام حریق و اطفاء اتوماتیک ودستی باعامل خاموش کننده آب کف تجهیز شود.
۱۴۹- باید به سیستم کشف و اعلام حریق و اطفاء اتوماتیک و دستی با عامل خاموش کننده آب تجهیز شود.
۱۵۰- باید به سیستم اطفاء بارانی باقابلیت کنترل منطقه ای تجهیز گردد.
۱۵۱- باید به سیستم اطفاء اتوماتیک با عامل خاموش کننده مجهز شود.
۱۵۲- به منظور مقابله باحریقهای احتمالی توصیه میگردد نسبت به استخدام……… نفر آتش نشان بصورت ۳ شیفت ۲۴ ساعته اقدام شود.
۱۵۳- به منظور افزایش اطمینان و ضریب ایمنی بیشتر توصیه میگردد از نظرات کارشناسی یک نفر مشاور ایمنی آتش نشانی مجرب استفاده شود.
۱۵۴- به منظور افزایش سطح آگاهی پرسنل به ویژه نگهبانان توصیه میگردد نسبت به آموزش و اخذ گواهینامه از سازمان آتش نشانی اقدام شود.
۱۵۵- به منظور پیشگیری از مشکلات بعدی،قبل از اجرای سیستم کشف و اعلام حریق ،لازم است نقشه های طراحی سیستم به تائید سازمان آتش نشانی برسد.
۱۵۶- به منظور پیشگیری از مشکلات بعدی ، قبل از اجرای سیستم کشف و اعلام حریق و شبکه آب آتش نشانی لازم است نقشه های طراحی به تائید سازمان آتش نشانی برسد.
۱۵۷- نصب راهنمای کاربردی جهت استفاده از دستگاه مرکزی سیستم کشف و اعلام حریق و متعلقات مربوطه در کنار آن الزامیست .
۱۵۸- به جهت تسهیل در عملکرد و تعمیر و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق ضرورت نصب خلاصه چگونگی عملکرد المانهای سیستم اعلام حریق ( انواع دتکتورها ، آژیرها ،‌ شاســـی هــای اعلام حریق ، تابلو کنترل مرکزی ، چراغهای نشانگر و … ) در الزامیست.
۱۵۹- لازم به ذکر است سیستم های موصوف در دستورالعمل در صورتی میتواند موثر واقع شود که ضمن آموزش از نحوه استفاده صحیح از آن با سرویس و نگهداری اصولی همیشه آماده بکار باشند. لذا به هنگام دریافت تائیدیه ایمنی ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر سرویس و نگهداری سیستم های ایمنی به منظور حصول اطمینان از آماده بکار بودن آنها به مدت دو سال از طرف مجری الزامیست.
۱۶۰- درصورت وجود ابهام درهریک ازبندهای دستورالعمل مراتب کتباً ازسازمان استعلام تاراهنمائیهای لازم بصورت مکتوب اعلام گردد.
۱۶۱- شایان ذکراست این دستورالعمل جهت کاهش ضریب نا ایمنی کاربری فوق ارائه میگردد . بدیهی است اجرای ضوابط ومقررات سازمان محیط زیست ووزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و… دراحداث وبهره برداری اینگونه کاربریهای امری ضروری می باشد.
۱۶۲- این دستورالعمل جهت کاهش ضرایب نا ایمنی واحد فوق شامل بخشهای تهیه گردیده است.
۱۶۳- این دستورالعمل جهت کاهش ضرایب نا ایمنی بخشهای ازواحد فوق تهیه گردیده است.
در خاتمه متذکر میگردد حصول ساختار ایمنی نسبی و مطلوب در آن مکان مستلزم حسن اجرای تدابیر سه گانه آموزش ، پیشگیری و اطفائی بصورت هماهنگ و به موازات یکدیگر میسر میگردد. ************************************************************************

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22078 توسط شکوهی و در روز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۴۵
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22068
۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۷

همایش؛

پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی خدمات انبارداری

27 و 28تیرماه 1397؛

درباره کنفرانس

موسسه ره آوران آفاق صنعت به عنوان مرجع تخصصی برگزار کننده رویدادهای علمی و پژوهشی در حوزه انبار و مراکز ذخیره و توزیع کالا، با استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده در چهار دوره پیشین سلسله همایش های تخصصی حوزه انبار، پنجمین همایش ملی در این حوزه با عنوان ” خطا ناپذیرسازی عملیات انبار ” با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار را برگزار می کند. در این همایش شناخت، بررسی و فرآیند های اصلاحی در رابطه با خطاهای عملیات انبار از دو دیدگاه ایمنی و کیفی هدف اصلی قرار داده شده است. بر اساس سیاست دبیرخانه همایش علاوه بر استفاده از نتایج پژوهش های تخصصی و همه جانبه در رابطه با این موضوع، بررسی مطالعات موردی و تجربه شده توسط متولیان این حوزه در دستور کار همایش قرار دارد.

امید است همچون دوره های پیشین همایش همکاری و هم افزایی اساتید و پژوهشگران برجسته کشور و همچنین مدیران و کارشناسان حوزه انبار و مراکز ذخیره و توزیع مواد و کالا، رویدادی موثر در جهت افزایش دانش کاربردی این زمینه تخصصی و استراتژیک را در کشور رقم زند.

 

 

محورهای همایش

 

WhatsApp Image 2018-07-07 at 3.15.00 PM

 

سخنرانان

دکتر عباس تابش: مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران

دکتر سعید رمضانی:(دبیرعلمی همایش) دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، عضو هیات علمی دانشگاه، نماینده علمی موسسه INGEMAN دانشگاه سویل اسپانیا، مجری پروژه های بهینه سازی انبار قطعات و اقلام مس کرمان و مجتمع گاز پارس جنوبی

دکتر غلامرضا آتیه کار: دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم تحقیقات، مشاور و مدرس در حوزه زنجیره تامین، ۲۰ سال سایقه عملیاتی در صنایع
مهندس علیرضا قوامی:( دبیرشورای سیاست گذاری) کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه پیام نور،۲۲ سال سابقه مدیریت در حوزه انبارها و عملیات کالا در صنایع، مدرس دانشگاه و صنایع
مهندس شهرام غلامی گل افشان:کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت، مدیریت زنجیره تامین حرفه ای از دانشگاه APICS امریکا، ۱۵ سال تجربه مدیریت، مشاوره و اجرایی در لجستیک و انبار
مهندس علی اکبر نجار: مشاور و مدرس در حوزه لجستیک و زنجیره تامین
مهندس محمد قیصری: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء و متخصص کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء
جناب آقای علی برزآبادی فراهانی: سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی، مدرس و مشاور در صنایع
دکتر کاظم نعیمی مطلق: دبیراجرایی نشان تعالی HSE، مشاور و مدرس در حوزه HSE
مهندس محسن سعیدی کشاورز:مدرس و مشاور در حوزه HSE، مسوول HSE در پالایشگاه نفت تهران
مهندس محمد رضا کریم پور:مدرس و مشاور در حوزهHSE، معاونت فرماندهی و عملیات آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، مجتمع بندری امام خمینی
دکتر محمود بشیری نسب: مدرس و مشاور HSE در صنعت 
مهندس سیاوش آزاد: دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، مدرس و مشاور در حوزه HSE
دکتر سعید مشکین فام: دکترای مهندسی صنایع (گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید)، بیش از ۱۱ سال سابقه تدریس، مدیریت و اجرایی در صنایع و دانشگاه
دکتر مهدی اسماعیلی: دکتری مدیریت صنعتی (گرایش تولید و عملیات)دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مهندسی لجستیک شرکت ساپکو
دکتر محمد رضا خلج : دکتری مهندسی صنایع، عضو انجمن لجستیک ایران، ۲۵ سال سابقه مدیریت وعملیاتی 

 

 

images

کاتالوگ اطلاعات همایش

images

سمینارها و پنل های جانبی همایش

images

 حامیان همایش

images

اسپانسرینگ و نمایشگاه جانبی

images

تصاویر دوره پیشین

images

راهنمای ارسال مقالات

 

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22068 توسط شکوهی و در روز شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۷:۵۶
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22064
۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

اجزاء سیستم های اعلام حریق خودکار (اتوماتیک)

منظور از يك سيستم اعلام حريق خودكار , آشكار سازي حريق در كوتاهترين زمان ممكن بوده تا با اعلام حريق بتوان اقدامات مناسب را انجام داد؛

بخش اول ـ پیشگفتار

کلیات : منظور از سیستم اعلام حریق خودکار

منظور از یک سیستم اعلام حریق خودکار , آشکار سازی حریق در کوتاهترین زمان ممکن بوده تا با اعلام حریق بتوان اقدامات مناسب را انجام داد ( برای مثال : تخلیه ساکنین , اطلاع به سازمان آتش نشانی , عملیات اطفاء حریق بصورت خودکار ) علامت اعلام حریق بصورت شنیداری یا دیداری در منطقه تحت پوشش سیستم اعلام حریق یا در منطقه مجاور آن داده میشود تا بتوان موضع خطر را فورا و بدون اشتباه مشخص ساخت . ضمنا سیگنال اعلام حریق میتواند به یک واحد نشان دهنده در یک ایستگاه آتش‏نشانی ارسال گردد .

۱– هدف و دامنه کاربرد

۱-۱- هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقررات , روشهای آزمون و معیار عملکرد و تاثیر گذاری و قابلیت اطمینان از اجزاء سیستم اعلام حریق خودکار میباشد , که میتوان آنرا ارزیابی نمود ( به بند ۳ و شکل ۱ رجوع شود ) در این استاندارد وضعیتی که چنین اجزائی را بتوان نصب و بکار برد , مشخص نشده است .

۱-۲- این استاندارد جهت اجزاء سیستم اعلام حریق خودکار برای ساختمانها میباشد بنابراین میتواند پایه‏ای برای ارزیابی اجزاء سیستم های اعلام حریق که در موارد دیگر بکار برده میشود , باشد مثلا در معادن و کشتیها این مقررات مانعی برای ساخت و کاربرد سیستم های اعلام حریق با خصوصیات مناسب برای حفاظت در برابر خطرات ویژه ایجاد نمی‏نماید .

۱-۳- سیستم ایجاب میکند که نه تنها تحت شرایط آتش سوزی , بلکه هنگامی که در معرض شرایطی مانند خورندگی , لرزش , ضربه مستقیم و ضربه ناگهانی غیر مستقیم قرار می‏گیرد , به طرز رضایت‏بخش عمل نماید . آزمونهای مشخص شده , جهت ارزیابی عملکرد اجزاء سیستم , تحت چنین شرایطی میباشد .

۱-۴- عملکرد اجزاء سیستم اعلام حریق خودکار , از نتیجه آزمونهای معین , بدست آمده و ارزیابی شده است و این استاندارد هیچگونه محدودیتی در طراحی ساختار چنین اجزائی بوجود نمی‏آورد .

۱-۵- هر جا که مقتضی است   , میتوان این استاندارد را برای اعلام بخشی از سیستم‏های اطفاء حریق ( به استثناء سرهای آبپاش ) اعمال نموده , اگر چه ممکن است ویژگیهای حساسیت مندرج در این مقررات در تمام حالات قابل اعمال نباشد .

۲– ارائه استاندارد

۲-۱- بخشهای استاندارد

۲-۱-۱- این استاندارد در چند بخش مطابق سیستم های زیر منتشر شده است:

بخش ۱ – پیش گفتار

بخش ۲ – مرکز اعلام حریق

بخش ۳ – وسائل اعلام حریق

بخش ۴ – منبع‏های تغذیه

بخش ۵ – آشکارسازهای حرارتی آشکارسازهای نقطه‏ای دارای المان ثابت .

بخش ۶ – آشکارسازهای حرارتی آشکارسازهای نقطه‏ای حساس در برابر سرعت افزایش دما بدون المان ثابت .

بخش ۷ – آشکارسازهای دودی آشکارسازهائی برای کاربرد با نورهای پراکنده , نور انتقالی یا یونیزه شدن هوا .

بخش ۸ – آشکارسازهای حرارتی برای کاربرد در دمای زیاد .

۲-۱-۲- تقسیم بندی بخشها در بندهای ۲-۲ و ۲-۳ و ۲-۴ و ۲-۵ و ۲-۶ توضیح داده شده است .

۲-۲- هدف از بخش یک ـ بخش یک شامل پیشگفتار و تعاریف کلیه استاندارد … میباشد .

۲-۳- هدف از بخش ۲

۲-۳-۱- در بخش ۲ نیازها و روشهای آزمون و محدوده عملکرد در مرکز اعلام حریق ۱ (B) و نقاط ارتباطی ( واسط ) میان (B) و موارد زیر مشخص میگردد :

الف ) آشکارسازهای حریق (۱) (A)

ب ) آشکارسازهای حریق (۱) (C)

ج ) شستی‏های اعلام حریق (۱) (D)

د ) تجهیزات مسیر ارتباط اعلام حریق (۱) (E)

ه ) تجهیزات مسیر ارتباط اعلام خطا (۱) (J)

و ) وسایل کنترل خودکار برای تجهیزات حفاظتی در برابر آتش , مانند سیستم‏های اطفاء حریق (۱) (G)

ز ) منبع تغذیه (۱) (L)

۲-۳-۲- ویژگیهای عملکرد مرکز اعلام حریق مندرج در بخش ۲ بشرح زیر است :

الف ) نشاندهندهای قابل قبول اعلام حریق و شرایط خطا

ب ) خروجی‏های قابل قبول با توانائی راه‏اندازی سیستم عملکرد کنترل آتش یا سیستم اطفاء حریق و راه اندازی وسایل برای ارسال سیگنال به ایستگاه آتش نشانی (۱) (F).

ج ) کیفیت و قابلیت اطمینان از بخشی از تجهیزات , که بطور مستقیم در امر اعلام حریق و یا امور آغازین کنترل آتش , درگیر است .

د ) آزمونهای محیطی , بمنظور حصول اطمینان از عملکرد رضایت‏بخش تجهیزات تحت شرایط معین , مثال ( دمای کم و زیاد) ، لرزش و رطوبت .

۲-۴- هدف از بخش ۳- در بخش ۳ نیازها , روشهای آزمون و محدوده عملکرد وسایل اعلام حریق مشخص میشود .

۲-۵- هدف از بخش ۴- در بخش ۴ نیازها , روشهای آزمون و محدوده عملکرد منبع تغذیه اصلی و اضطراری مشخص میشود .

۲-۶- هدف از دیگر بخشها ـ در این بخشها , نیازها , روشهای آزمون و محدوده عملکرد انواع آشکارسازهای آتش (A) مشخص میگردد . این مشخصات تضمین مینماید که آشکارسازها نسبت به آتش حساس بوده و در برابر تغییرات عادی پدیده‏های محیطی , اشتباها آژیر نمی‏دهد . در این بخش‏ها آزمونهای طراحی شده برای ارزیابی پایداری اجزاء نسبت به شرایط احتمالی که در عمل پیش می‏آید , نیز مشخص میگردد .

۳– تعاریف

آشکارساز حریق ( شکل ۱ قسمت A) شامل آن بخش از سیستم اعلام حریق خودکار است که بطور پیوسته یا به تناوب , پدیده‏های فیزیکی یا شیمیائی به منظور آشکارسازی حریق در محدوده تحت پوشش خود را کنترل مینماید .

۳-۱-۱- آشکارسازها از نقطه نظر پدیده‏های مورد تشخیص بصورت زیر   تقسیم میگردد :

الف ) آشکارساز حرارتی ـ آشکارسازی است که با افزایش دما واکنش نشان میدهد .

ب ) آشکارساز دودی ـ آشکارسازی است , که نسبت به ذرات حاصله از احتراق یا تجزیه شیمیایی بوسیله گرما ( ذرات معلق در هوا ) حساس است . آشکارسازهای دودی را میتوان به انواع زیر تقسیم کرد :

۱) آشکارسازهای دودی یونیزه ـ آشکارسازی است که در برابر ذرات حاصله از احتراق که بر جریان یونیزه داخل آشکارساز تاثیر می‏گذارد , حساس است .

۲) آشکارساز دودی نوری ـ آشکارسازی است که نسبت به ذرات حاصله از احتراق   حساس است و توانائی تاثیرپذیری جذب یا پراکندگی پرتوها بخشهایی در فرو سرخ , نور مرئی یا فرابنفش از طیف الکترومغناطیسی را دارد .

د ) آشکارساز گازی ـ آشکارسازی است که نسبت به فرآورده‏های گازی حاصله از احتراق و یا تلاشی حرارتی , حساس است .

ه ) آشکارساز شعله‏ای ـ آشکارسازی است که نسبت به پرتوهای منتشره از شعله‏های آتش واکنش نشان میدهد .

۳-۱-۲- آشکارسازها از نقطه نظر واکنش در برابر پدیده مورد تشخیص بصورت زیر تقسیم میگردد :

الف ) آشکارساز مقدار ثابت ـ آشکارسازی است که هرگاه مقدار پدیده اندازه‏گیری شده , از مدت زمان معینی تجاوز نمود , ایجاد سیگنال اعلام حریق دهد .

ب ) آشکارساز تفاضلی ـ آشکارسازی است که هرگاه در دو یا چند محل پدیده اندازه‏گیری شده , مقدار تفاضل آن ( معمولا کم ) به مدت کافی از حد معینی تجاوز نمود , ایجاد سیگنال اعلام حریق می‏نماید .

ج ) آشکارسازی افزایش دما ـ آشکارسازی است که هرگاه مقدار تغییر پدیده اندازه‏گیری شده , به مدت کافی از حد معینی تجاوز نمود , ایجاد سیگنال اعلام حریق نماید .

۳-۱-۳-آشکارسازها بر حسب محدوده عملکردشان به شرح زیر میباشد:

الف ) آشکارساز نقطه‏ای ـ آشکارسازی است که احساسگر آن در مجاورت یک نقطه ثابت , نسبت به پدیده مورد نظر عمل میکند .

ب ) آشکارساز چند نقطه‏ای ـ آشکارسازی است که احساسگرهای آن در مجاورت چندین نقطه ثابت , نسبت به پدیده مورد نظر عمل میکند .

ج ) آشکارساز خطی ـ آشکارسازی است که در مجاورت یک خط پیوسته نسبت به پدیده مورد نظر عمل میکند .

۳-۱-۴- آشکارسازها بر اساس قابلیت وصل مجدد ۲ بشرح زیر تقسیم میگردد :

الف ) آشکارساز قابل وصل مجدد ـ آشکارسازی است که بعد از واکنش میتواند از وضعیت اعلام حریق به وضعیت عادی یا آماده بکار پس از توقف روی شرایطی که باعث واکنش شده ( بدون تعویض هر یک از قطعات آن ) به وضعیت اولیه‏اش در آید . برخی از انواع آشکارسازهای نوع فوق بشرح زیر است :

۱) آشکارساز قابل وصل مجدد بطور خودکار ـ آشکارسازی است که بطور خودکار به وضعیت عادی و آماده به کار , درآید .

۲) آشکارساز قابل وصل مجدد با کنترل از راه دور ـ آشکارسازی است که با فرمان از راه دور به وضعیت عادی خود در آید و آماده به کار گردد .

۳) آشکارساز قابل وصل مجدد در محل ـ آشکارسازی است که میتواند بصورت دستی در محل آشکارساز به وضعیت عادی درآید و آماده به کار گردد .

ب ) آشکارساز غیر قابل وصل مجدد ( با المانهای قابل تعویض ) ـ آشکارسازی است که پس از واکنش , برای استفاده مجدد نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی دارد , تا به وضعیت عادی و آماده بکار درآید .

ج ) آشکارساز غیر قابل وصل مجدد ( بدون المانهای قابل تعویض ) ـ آشکارسازی است که بعد از واکنش و پس از وضعیت اعلام حریق , نمیتواند به وضعیت عادی و آماده بکار درآید.

۳-۱-۵- آشکارسازها براساس قابلیت برداشتن آنها به منظور تعمیر و نگهداری به شرح زیر تقسیم میگردد .

الف ) آشکارساز جدا شدنی ـ این آشکارساز بصورتی طراحی شده که میتوان آن را از وضعیت عادی کارش به سادگی برای کارهای تعمیر و نگهداری از محل خود برداشت .

ب ) آشکارساز جدا نشدنی ـ این آشکارساز بصورتی طراحی شده که نمیتوان آن را برای کارهای تعمیر و نگهداری به آسانی از محل خود برداشت .

یادآوری : علاوه بر گروه بندیهای فوق , تقسیم‏بندی‏های دیگری نیز امکان‏پذیر است .

۳-۲- مرکز اعلام حریق ( قسمت B در شکل ۱) تجهیزاتی هستند , که آشکارسازها از طریق آنها میتوانند تغذیه گردد و دارای شرایط زیر میباشند :

الف ) تجهیزات مذکور , برای پذیرفتن سیگنال اعلام حریق آشکارسازهای وصل شده , بکار میرود , تا این سیگنال را بصورت شنیداری و دیداری اعلام نماید و مکان خطر را نشان دهد . این تجهیزات نیز میتواند برای ثبت هر یک از اطلاعات فوق در این زمینه مورد نیاز باشد .

ب ) در صورت نیاز , این تجهیزات توانائی ارسال سیگنال اعلام حریق را از تجهیزات مسیر ارتباط اعلام حریق دارد ( قسمت E در شکل ۱) بطور مثال ایستگاه آتش نشانی یا فرمان به تجهیزات اطفاء خودکار ( قسمت G در شکل ۱) مانند : دستگاه اطفاء حریق خودکار با گاز انیدرید کربنیک (CO2)

ج ) تجهیزات مذکور , برای کنترل صحیح کار سیستم به کار میرود . تا هرگونه خطائی را بصورت شنیداری یا دیداری اعلام نماید ( بطور مثال : اتصال کوتاه مدار , قطع مدار و یا بروز عیب در منبع تغذیه).

۳-۳- وسایل اعلام حریق ( قسمت C در شکل ۱) ـ تجهیزاتی که جزء قسمتهای B نمیباشد و برای اعلام حریق بکار میرود , مانند وسایل شنیداری و دیداری .

۳-۴- شستی اعلام حریق ( قسمت D در شکل ۱) ـ وسیله‏ای است دستی برای ایجاد سیگنال اعلام حریق .

۳-۵- تجهیزات مسیر ارتباط اعلام حریق ( قسمت E در شکل ۱) ـ تجهیزات واسطه‏ای است که سیگنال اعلام حریق را از مرکز اعلام حریق B به ایستگاه آتش نشانی ( قسمت F) میفرستد .

۳-۶- ایستگاه آتش نشانی ( قسمت F در شکل ۱) ـ مرکزی است که در آن میتوان اقدامات لازم برای مبارزه با آتش را در هر زمان , انجام داد .

۳-۷- کنترل تجهیزات خودکار اطفاء حریق ( قسمت G در شکل ۱) ـ وسیله خودکاری است که برای بکار انداختن تجهیزات اطفاء حریق (H) پس از دریافت سیگنال از مرکز اعلام حریق B, از آن استفاده میشود .

۳-۸- تجهیزات خودکار اطفاء حریق ( قسمت H در شکل ۱) ـ تجهیزاتی است برای کنترل آتش یا اطفاء حریق , ( برای مثال : کپسولها و آبپاشها )

۳-۹- تجهیزات مسیر ارتباط اعلام خطا ( قسمت j در شکل ۱) ـ تجهیزات واسطه‏ای است که سیگنال اعلام خطا را از مرکز اعلام حریق (B) به مرکز دریافت اعلام خطا ( قسمت K) میفرستد .

۳-۱۰- مرکز دریافت اعلام خطا ( قسمت K در شکل ۱) ـ مرکزی است که در آنجا خطاهای پدیده آمده را میتوان اصلاح و برطرف نمود .

۳-۱۱- منبع تغذیه ( قسمت L در شکل ۱) ـ منبع تغذیه‏ای است که مرکز اعلام حریق (B) و وسایل متصل به آن را , از طریق مرکز اعلام حریق (B) تغذیه مینماید . قسمت (L ) ممکن است دارای چندین منبع تغذیه باشد ( برای مثال برق از شبکه شهری و مولد اضطراری ) این منبع تغذیه میتواند بصورت مجزا و یا در داخل مرکز اعلام حریق (B) قرار داشته باشد .

۳-۱۲- المانهای ارتباطی ـ وسایلی است که ارتباط بین تجهیزات ذکر شده در فوق را برقرار میسازد ( مانند سیمها ). توضیح تجهیزات در شکل ۱- به دلیل وظایف گوناگونی که تجهیزات برای انجام آن دارند , مناسب است که تجهیزات را در شکل ۱ به سه گروه کاری تقسیم نمائیم .

این گروهها که هیچ ارتباطی به موقعیت قطعات ندارند با علائم X و Y و Z نشان داده شده‏اند .

A = آشکارساز حریق

B = مرکز اعلام حریق

C = وسایل اعلام حریق

D = شستی اعلام حریق

E = تجهیزات مسیر ارتباط اعلام حریق

F = ایستگاه آتش نشانی

G = کنترل تجهیزات خودکار اطفاء حریق

H = تجهیزات خودکار اطفاء حریق

J = تجهیزات مسیر ارتباط اعلام خطا

K = مرکز دریافت اعلام خطا

L = منبع تغذیه

ـ تجهیزات و المانهای ارتباطی که همیشه در سیستم اعلام حریق خودکار وجود دارند .

ـ تجهیزات و المانهای ارتباطی که میتوانند گاهی در یک سیستم اعلام حریق خودکار باشد .

 

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22064 توسط شکوهی و در روز ساعت ۱۲:۰۰:۰۲
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22059
۱۵ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

شرایط تأسیسات ایمنی و پیشگیری از حریق در انبار کالاهای صادراتی

آئين‌نامه‌ی كاربرد و شرايط تأسيسات ايمني و پيشگيري از حريق در انبار كالاهاي عادي كه به‌وسيله كميسيون فني استاندارد انبارها زيرنظر كميته‌ی ملي ساختمان و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در مؤسسه‌ی استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است، به‌استناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه‌ی استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24 آذر 1349 ) به‌عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد . ؛

پیشگفتار

آئین‌نامه‌ی کاربرد و شرایط تأسیسات ایمنی و پیشگیری از حریق در انبار کالاهای عادی که به‌وسیله کمیسیون فنی استاندارد انبارها زیرنظر کمیته‌ی ملی ساختمان و تحت نظارت شورای عالی استاندارد در مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردیده است، به‌استناد ماده یک ( قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۹ ) به‌عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .

با بررسی امکانات و مهارت‌های موجود و اجرای آزمایش‌های لازم، استاندارد حاضر با استفاده از آئین‏نامه‌ی زیر تهیه گردید:

National fire code volume 9 U.S.A

 

مقدمه

انگیزه‌ی تهیه و انتشار این آئین‏نامه آن است که روش‌های صحیح فنی در ساختمان انبارها و باراندازها تعیین گردد تا با مراعات آنها، اموال و کالاها در محیط سالم نگهداری و ترخیص گردند.

هر سال در اثر بی‏توجهی به مشخصات فنی، ساختمانی، تأسیسات الکتریکی و شرایط ایمنی در ساختمان انبارها، خسارات جبران‏ناپذیری متوجه صاحبان کالاها و انبارها می‏شود که تأثیر نامطلوبی بر وضع اقتصادی کشور و افراد به جای می‏گذارد. کمیسیون تهیه‌ی آئین کاربردهای ساختمان انبارها با بررسی انواع کالاهای صادراتی و وارداتی بر آن شد تا کالاها را بر حسب شرایط نگهداری یکسان، حتی‏المقدور به نحوی گروه‏بندی نماید که انواع انبارها به حداقل تقلیل یابد. لذا انبارها به انواع مختلف تقسیم شدند که انبار کالاهای عادی از جمله‌ی آنها بوده و تأسیسات ایمنی و پیشگیری از حریق آنها در این جزوه تدوین شده است.

 

تعریف انبار کالاهای عادی

– انبار کالاهای عادی عبارت است از فضای مسقف و محصور که طبق این جزوه و آئین کاربردهای شماره ۷ و ۹ ایران دارای مشخصات ساختمانی و تأسیسات ایمنی و الکتریکی باشد.

 

 1. هدف و دامنه کاربرد

هدف از تهیه این آئین، کاربرد تعیین نکات قابل‌توجه در مورد تأسیسات ایمنی و پیشگیری از حریق در انبار کالاهای عادی است تا متخصصین امر و صاحبان انبارها بتوانند با توجه به آنها اقدامات لازم را به عمل آورند.

 

 1. شرایط ایمنی و پیشگیری از حریق

شرایط ایمنی و پیشگیری از حریق که بایستی در ساختمان انبار کالاهای عادی انجام گیرد، عبارتند از:

۱-۲- انبار باید تحت حفاظت نگهبان ۲۴ ساعته قرار گیرد. تعداد نگهبان حداقل یک نفر و نسبت به وسعت ظرفیت انبار، ممکن است چند نفر باشد.

۲-۲- محوطه‌ی انبار باید توسط سیم خاردار و مشابه آن محصور گردد.

۲-۳- محل انبار باید از کانون‌های خطر- محل‏های سیل‏گیر و جذر و مد دور باشد.

۲-۴- آب انبارها با آب ذخیره‌ی کافی در محوطه انبار وجود داشته باشد.

۲-۵- سیستم لوله‏کشی آب با بازده حداقل۲۸۳۰ لیتر در دقیقه (۷۵۰ گالن آمریکائی در دقیقه ) با فشار ۵/۱۰کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (۱۵۰ پوند بر اینچ مربع ) برای مدت حداقل سه ساعت ضروری است.

۲-۶- وسیله اطلاع‌رسانی به آتش‌نشانی شهرداری مهیا باشد.

۲-۷- هر یک از وسائل نقلیه‌ی سبک یا سنگین که برای تخلیه، بارگیری و یا نقل و انتقال کالاها به داخل محوطه انبار وارد می‏شوند و یا در آنجا مشغول فعالیت هستند، می‌بایست به یک دستگاه کپسول آتش‌نشانی مجهز باشند.

۲-۸- توصیه می‏شود، محل ساختمان انبار طوری انتخاب شود که امکان سرایت آتش از خارج به آن کمتر بوده و در عین حال به منابع آب و یا شیرهای آتش‌نشانی شهر نزدیک باشد.

۲-۹- برای تقلیل خسارات متصوره در اثر آتش‌سوزی و همچنین به‌منظور اینکه اجناس کمتری در معرض آتش‏سوزی قرار گیرد، توصیه می‏شود، مساحت انبارها کم باشد و از ساختن انبارهای بزرگ با مساحت زیاد خودداری شود. ارتفاع, شکل و ساختمان انبار و همچنین تقسیم‏بندی انبار به انبارهای کوچک ( به وسیله دیوارهای مقاوم در مقابل آتش ) عواملی هستند که برای ایمنی ضروری هستند. این عوامل با تیپ و نوع وسایل مبارزه و حفاظت از حریق در هنگام طراحی مساحت انبار مؤثرند.

مساحت این نوع انبارها بهتر است محدود به ۴۵۰ تا ۱۳۵۰ مترمربع باشد.

احداث انبارهای بزرگ و تقسیم‌نشده به این سبب که اجناس زیادی در معرض آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و همچنین مبارزه با حریق و نجات اجناس دشوار می‌باشد، توصیه نمی‏شود، در صورتی‌که در انبارهای کوچک اثر جریان آب در مبارزه با آتش‏سوزی بیشتر می‏باشد.

در محل تقسیم کردن انبارها به قسمتهای کوچک باید دقت شود که دیوارها از نوع نسوز انتخاب و پس از عبور از سقف حداقل به اندازه یک متر از سقف خارجی ارتفاع داشته باشد .

انبارهای دراز و باریک به مناسبت اینکه بهتر می‏توان در آنها با آتش سوزی مبارزه کرد بر انبارهای مربعی شکل ترجیح داده می‏شود .

۲-۱۰- قسمتهائی از ساختمان که برای موتورخانه , حرارت مرکزی و امثال آن بکار می‏رود باید به وسیله دیوارهای مقاوم در مقابل آتش سوزی ( به مدت حداقل ۲ ساعت ) ساخته شود .

۲-۱۱- در مواردی که بین قسمتهای دیوار کشیده شده در وجود دارد این در باید از نوعی انتخاب شود که در موقع آتش‏سوزی خود به خود و با دقت بسته شده و همچنین حداقل ۲ ساعت در مقابل آتش‏سوزی مقاومت کند .

۲-۱۲- ساختمانهای یک طبقه برای انبار مزیت بیشتری نسبت به ساختمانهای چند طبقه دارد زیرا در مبارزه با حریق و همچنین نجات اجناس نسوخته از ساختمانهای یک طبقه بسیار راحت‏تر انجام می‏گیرد انبارهایی چند طبقه ممکن است مورد توسعه آتش سوزی از طبقات پائین و صدمه آب از طبقات بالاتر قرار گیرند و به این ترتیب آنچه که از آتش‏ سوزی صدمه ندیده در اثر آب از بین برود لذا توصیه می‏شود , در محل‏هائی که اجبارا انبارهای بیش از یک طبقه ساخته می‏شود کف طبقات این ساختمانها در مقابل آتش سوزی و نفوذ آب مقاوم بوده و دارای وسیله تخلیه آب و حفاظت شافت‏های عمودی باشد .

۲-۱۳- ارتفاع سقف انبار باید با در نظر گرفتن نوع جنسی که در آن نگهداری می‏شود و نوع در دسترس قرار گرفتن اجناس به حداقل رسانده شود .

ارتفاع انبارهائی که اجناس قابل احتراق معمولی در آنها گذارده می‏شود و یا دارای جعبه‏های مقوائی هستند بین ۴/۵ تا ۶/۴۰ متر در نظر گرفته شود .

ارتفاع انبارهائی که اجناس قابل احتراق و یا غیرقابل احتراق در جعبه  ‏های مقوائی در آنها گذارده می‏شود در حدود ۴/۵ متر خواهد بود .

۲-۱۴- توصیه می‏شود که برای انبارها آب‏پاشی سقفی از نوع اتوماتیک نصب گردد .

۲-۱۵- در هر انبار باید تعداد خاموش کننده کافی مطابق با مشخصات لازم با نظر یک نفر متخصص آتش نشانی نصب شود .

این خاموش کننده‏ها باید با نوع آتش سوزی که ممکن است در انبار ایجاد شود مطابقت داشته باشد .

طرز قرار گرفتن این نوع وسایل طوری باشد که برای دسترسی به هر یک بیش از ۳۰ متر فاصله طی نشود . خاموش کننده‏ها باید نزدیک درها قرار گیرند در محل‏هائی که خطر یخ‏زدن آب داخل این خاموش کننده‏ها موجود است باید اقدامات لازم برای جلوگیری از یخ زدن به عمل آید .

انشعاب آب آتش ‏نشانی , لوله ‏های کتانی و سایر وسایل مورد لزوم مبارزه با آتش‏سوزی با تائید آتش نشانی محل برای انبارهای چند طبقه تهیه شود .

۲-۱۶- در محل‏هائی که وسایل خودکار آتش نشانی نصب نگردیده می‏توان دستگاههای خودکار اعلام خطر , دستگاههای علامت‏دهی , نگهبان و امثال آن ترتیب داد .

وسایل اعلام خطر حریق که با نیروی الکتریسیته یا بخار بکار می‏افتد باید طوری تعبیه شود که در صورت از کار افتادن نیروی الکتریسیته یا بخار مؤسسه یا انبار مانعی برای کار کردن این دستگاهها نباشد باید علاوه بر سیستم‏های اعلام خطر قبلی که ذکر شد از سیستم دیگر اعلام خطر مانند زنگ خطر یا دستگاه اعلام خطر فشاری که با برق یا بخار کار می‏کند استفاده کرد در هنگام نصب این وسایل باید با رنگ قرمز مشخص گردد همچنین باید از نقطه‏نظر نوع و آهنگ صدا نسبت به کلیه وسایل صوتی دیگر مشخص باشد و به هیچ وجه برای مقاصد دیگری غیر از اعلام خطر حریق و یا اخطار افراد برای تمرین‏های مبارزه با حریق مورد استفاده قرار نگیرد .

۲-۱۷- کلیه پلکانها و شافت‏های عمودی برای جلوگیری از انتقال آتش سوزی یک طبقه به طبقه دیگر با روش لازم حفظ گردد .

۲-۱۸- حفاظت از آتش سوزی خارجی ( در معرض آتش سوزی واقع شدن .)

توصیه می‏شود این نوع حفاظت که ممکن است حتی یک دیوار آجری معمولی باشد تهیه شود . هر قسمت چوبی و غیرچوبی ساختمان که توسعه آتش سوزی را بداخل ساختمان انبار اجازه دهد باید محافظت گردد .

وسایل حفاظت ساختمان از آتش سوزیهای خارج باید در بهترین وضع نگهداری شود .

۲-۱۹- توصیه می‏شود چنانچه ساختمان دارای چند طبقه است کف‏ها غیرقابل نفوذ در برابر آب باشد و وسیله تخلیه آب از طبقات فراهم شده باشد .

۲-۲۰- توصیه می‏شود سقف‏های بزرگ و طویل با وسیله‏ای مطمئن جهت تهویه و تخلیه دود مجهز گردد تا در موارد آتش سوزی دود و گازها خارج شده و آتش نشان بتواند محل قطعی حریق را تشخیص داده و اقدام به خاموش کردن آن نماید در غیر این صورت به تناسب تجمع گاز و دود در انبار , وسعت دید آتش نشان از بین رفته و به خیال اینکه کلیه اجناس واقع در انبار در معرض حریق است اقدام به پاشیدن آب در تمام قسمتها و از بین بردن اجناس سالم می‏نمایند .

۲-۲۱- در سقف این انبارها نباید برای گرفتن نور خورشید از شیشه‏های محدب و یا عادی استفاده شود و در صورت اجبار باید شیشه به وسیله رنگ مات گردد .

۲-۲۲- سیم کشی انبارها حتی‏المقدور باید در داخل کار باشد در غیر این صورت باید از لوله فولادی که سیم‏ها از داخل آن عبور می‏کند استفاده کرد .

۲-۲۳- توصیه می‏شود نوع لامپ‏های داخل انبار کالاهای مخصوص از نوع ضد شعله باشد و در انبارهائی که اجناس معمولی انبار می‏شود لامپ‏ها دارای حبابی باشد که در صورت شکستن از ریختن ذرات داغ بر روی اجناس جلوگیری شود .

۲-۲۴- توصیه می‏شود سقف انبارها به اندازه ۸۰ سانتیمتر از طرفین به بیرون آمده تا روی سکوهای اطراف انبارها را بپوشاند تا بدین وسیله شرایط امن‏تری ایجاد گردد .

۲-۲۵- داخل انبار باید با علامتگذاری مانند خطکشی رنگی , بلوک‏بندی و خیابان‏بندی شود تا در جلوی درب انبار کالائی چیده نشود و برای این کار معمولا یک خیابان سرتاسری به عرض حداقل ۱/۲۰ ( با خط سفید به عرض ۱۰ سانتیمتر ) کشیده و دور تا دور دیوار انبار به فاصله ۷۵ سانتیمتر جهت عبور و کنترل کالا و همچنین امکان عبور مأمورین و وسایل آتش نشانی در نظر گرفته شود .

۲-۲۶- در داخل انبارها می‏توان از دو نوع شیر آب آتش نشانی به منظور مبارزه با حریق استفاده کرد .

۲-۲۶-۱- جعبه‏های آتش نشانی ـ این جعبه‏ها هر کدام حداقل دارای ۲۰ متر لوله برزنتی تولاستیکی با رویه نخ نایلون یا پرلون به اندازه ۳۸ میلیمتر (۱/۵ اینچ ) با سر قفل و سیستم مناسب انتخاب شده و هر لوله باید با یک عدد سر لوله آب‏پاش با قطر لازم و شیر مربوطه مجهز باشد .

در روی این جعبه باید کلمه آتش نشانی که مشخص کننده این نوع جعبه‏ها است با رنگ نوشته شود . ضمنأ لازم است طرز کار شیر آتش نشانی فوق‏الذکر با عکس و مطالب ساده به زبان فارسی تهیه و بر روی جعبه نصب شود .

۲-۲۶-۲- قرقره‏های آتش نشانی با لوله لاستیکی فشار قوی به طول حداکثر ۳۰ متر و به قطر ۱۹ میلیمتر (اینچ ) و سر لوله قابل کنترل و شیر مربوطه . بعضی از این قرقره‏ها به طور خودکار کار می‏کنند یعنی به محض کشیدن و باز کردن قرقره , آب در داخل لوله جریان پیدا می‏کند و در بعضی از آنها با باز کردن شیر , آب فوران می‏کند .

باید طرز استفاده صحیح و سریع از این نوع قرقره‏ها به صورت مصور , ساده تهیه و کنار قرقره‏ها نصب شود .

یادآوری ۱ ـ چنانچه انبارداری وسایل اتوماتیک باشد نصب وسایل یاد شده در فوق لازم نیست .

۲-۲۷- کپسول‏ها باید طوری در داخل انبارها نصب گردد که از زاویه دید مأمورین آتش‏نشانی و انباردار و کمک انباردار و کارگران دور نباشد . ضمنأ به آسانی بتوان کپسول را از روی دیوار برداشته و مورد استفاده قرار داد بنابراین حداکثر ارتفاع نصب کپسول باید ۱/۸۰ متر باشد .

محل نصب کپسول‏ها و با هر نوع وسیله آتش نشانی دیگر باید به رنگ قرمز مجسم و مشخص گردد .

۲-۲۸- در خارج از انبار نیز باید کپسول‏های مورد نظر به فاصله هر ۳۰ متر نصب گردد .

در اطراف انبارهای کالا ( چسبیده به سکوی انبار ) باید شیرهای پایه‏دار آتش نشانی در دو طرف به اندازه ۶۳ میلیمتر (۲/۵ اینچ ) یا ۳۸ میلیمتر (۱/۵ اینچ ) وجود داشته باشد نصب شود و فاصله هر یک از آنها از یکدیگر نباید از ۳۰ متر کمتر باشد . و برای اینکه آب داخل آنها در زمستان یخ نزند باید در داخل دیوار کار گذاشته شده باشد و یا دور بدنه آنها با نمد و یا الیاف شیشه‏ای و یا گونی مستور و پیچیده شود و همچنین ممکن است آب داخل شیرها به وسیله شیر تخلیه که معمولا پائین‏تر از سطح لوله‏کشی داخل تأسیسات تعبیه می‏شود تخلیه و در مواقع ضروری فورا شیر آب لوله‏کشی را باز نمایند .

۲-۲۹- در داخل و خارج انبارها می‏باید تابلوی استعمال دخانیات ممنوع است با عکس کبریت نیم‏سوخته و یا سیگار به زبان فارسی و انگلیسی با زمینه سفید و عکس و نوشته قرمز یا بالعکس نصب شود .

۲-۳۰- برای اینکه شیرهای پایه‏دار بند ۲-۲۷ در مواقع تخلیه بارگیری کامیونها و یا راه‏آهن و همچنین حرکت ارابه‏های دستی حمل کالا مورد صدمه قرار نگیرند یا باید جنب دیوار انبار کار گذارده شوند و یا اینکه کاملا به بدنه سکوی انبار چسبیده باشند .

۲-۳۱- علاوه بر وسایل فوق شایسته است سطل‏های شن‏دار قرمز رنگ که از سطل آویز آهنی آویزان خواهند بود روی سکوی انبارها چسبیده به دیوار انبار به تعداد هر سطل آویز ۱۰ عدد پیش‏بینی گردد .

سطل‏ها باید به رنگ قرمز باشند و در روی آنها کلمه آتش نشانی به رنگ سفید شناخته شود .

۲-۳۲- برای اینکه عمل با تخلیه و بارگیری به راحتی انجام گیرد و همچنین به منظور فوریت در باز و بسته شدن درها و جلوگیری از گرفتن جای اضافی و نیز به سرعت عمل باز کردن درها در موقع خطر باید درهای انبار به صورت کشوئی و ریلی ساخته شوند . چنانچه درها از ورق آهن ساخته شده باشند و بر روی آنها از داخل و خارج دستگیره آهنی نصب گردد مناسبتر خواهد بود .

عرض درها نباید از ۳ متر کمتر باشد و در هر ۲۰ متر طول انبار یک درب منظور گردد .

۲-۳۳- در آن قسمت از انبار که کالاهائی مانند ـ فرش ـ پارچه ـ کاغذ و مقوا ـ چوب و زغال و گونی , چتائی نگهداری می‏شود نصب دستگاههای مدرنی مانند آب‏پاشهای سقفی خودکار ضروری است .

۲-۳۴- برای سیستم اعلام خطر و مطلع شدن از وقوع آتش سوزی در مواقعی که انبار تعطیل است و کسی در داخل آن نیست ( به خصوص ایام تعطیل و بعدازظهر ) نصب دستگاههای کشف دود کاملا مفید و لازم است .

۲-۳۵- چنانچه امر گرم شدن در داخل انبار با شوفاژ انجام گیرد مناسب‏تر خواهد بود .

۲-۳۶- سر قفل‏های لوله‏های آب آتش نشانی که در انبارها نصب می‏شود باید از نوعی انتخاب گردد که قابل استفاده و مصرف برای مأموران آتش نشانی شهر باشند .

۲-۳۷- تهیه و نصب یک عدد جعبه کمک‏های اولیه در هر انبار ضروری است .

۲-۳۸- نصب تابلوئی که شماره تلفن آتش نشانی شهر بر روی آن بطور واضح نوشته شده باشد در انبار لازم است .

۲-۳۹- تهیه و نصب یک عدد نردبان ثابت بر روی یکی از اضلاع انبار ضروری است تا در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد .

۲-۴۰- تأسیسات الکتریکی انبار کالاهای عادی باید به طور آئین کاربرد شماره ۹ ایران انجام گیرد .

 

 

نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22059 توسط شکوهی و در روز جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۳۲
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر
شماره : 22046
۱۴ / ۴ / ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

مقاله؛

سازه های پوسته ای سرد شکل دهی شده با نام تجاری UBM Ultra Building Machin

امروزه با توجه به پیشرفت علم و فن آوری در دنیا بسیاری از روشهای ساخت و ساز سنتی تبدیل به ساخت و ساز های نوین گشته است که علاوه بر کاهش هزینه ، سازگاری آن با محیط زیست نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. سازه های پوسته ای سرد شکل دهی شده UBM یکی از تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان است؛

سید امیر رئیسی اسکویی کارشناس عمران- سازه های پیش ساخته و تکنولوژی ساختمان

 

چکیده :

امروزه با توجه به پیشرفت علم و فن آوری در دنیا بسیاری از روشهای ساخت و ساز سنتی تبدیل به ساخت و ساز های نوین گشته است که علاوه بر کاهش هزینه ، سازگاری آن با محیط زیست نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. سازه های پوسته ای سرد شکل دهی شده UBM یکی از تکنولوژی های نوین صنعت ساختمان است که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان جایگزین سوله های متداول می باشد ، با استفاده از فن آوری UBM می توان با حد اقل مصرف مصالح و نیروی انسانی در کمترین زمان یک سازه سوله بدون نیاز به پوشش اضافی بنا کرد. این سیستم در سال ۱۹۸۱ توسط مایک انصاری (پدرانوش انصاری اولین زن فضا نورد) درکشور امریکا اختراع و ماشین آلات آن توسط شرکت MIC ساخته و ابداع شد. UBM متشکل از یک ماشین چند منظوره و پرتابل است که با بهره گیری ازیک سیستم CNC (COMPUTER NUMERIC CONTROL) به ما  این امکان را می دهد تا یک سازه دقیق و بی نقص را طراحی و اجرا نماییم.

ahg,ni

۱- مقدمه

بطور کلی جهت ساخت سوله های قوسی سرد شکل دهی شده دو روش وجود دارد که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

 • روش K-Span
 • روش Super Span

تفاوت این دوروش در شکل هندسی پنل ها،ابعاد پنل ها، محدودیت دهانه سوله و ضخامت ورق مصرفی می باشد. در روش اول مطابق شکل الف) ضخامت ورق K-Span 6/0 تا ۱ میلیمتر، عرض هر پنل ۴۰ سانتیمتر و محدوده دهانه سازه ۸ تا ۲۴ متر است.در روش دوم مطابق شکل ب)Super Span  ضخامت ورق ۶/۰ تا ۵/۱ میلیمتر، عرض هر پنل ۶۱ سانتیمتر و محدوده دهانه سازه ۸ تا ۴۸ متر است. (بدون نیازبه ستون میانی در هر دو روش)

۵

                                                          شکل الف

شکل هندسی پنل K-Span

شکل هندسی پنل Super Span

                                                             شکل ب)

شکل هندسی پنل Super Span

 

مصالح مورد استفاده در ساخت پنل ها شامل ورق گالوانیزه DX51D با مقاومت و شکل پذیری بالا، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت شکل دهی سرد و همچنین ورق های Alum 3003 با قابلیت شکل دهی سرد، مقاومت بالا و شکل پذیری کم است در واقع یک آلیاژ چند منظوره و مقاوم در برابر خوردگی می باشد. Alum 3004 باقابلیت شکل دهی سرد، قدرت بالا و شکل پذیری نسبتا پایین است در واقع یک آلیاژ همه منظوره و مقاوم در برابر خوردگی می باشد. Alum 5052 با قابلیت شکل دهی سرد، مقاوم در برابر خستگی بالا و ارتعاشات بیش از حد و مقاوم در برابر خوردگی بخصوص در جو دریایی می باشد.

 

ریالمسSiآهنمنگنزCrروی
Steel DX51DMAX=0.30Base۰٫۲۳۰٫۰۰۲
Alum 3003۰٫۰۵-۰٫۲۰MAX=0.60MAX=0.70۱٫۰-۱٫۵MAX=0.10
Alum 3004MAX=0.25MAX=0.30MAX=0.70۱٫۰-۱٫۵MAX=0.25
Alum 5052MAX=0.10MAX=0.25MAX=0.40MAX=0.10MAX=0.35MAX=0.10

جدول محدوده ترکیب شیمیایی

 

متریالضخامت (میلیمتر)مقاومت کششی (KSI)مقاومت فشاری (KSI)درصد تغییرشکل در ۲qut
Steel DX51D۰٫۶۰۳۴-۳۵۱۰٫۲۲۳۲
Alum 3003۰٫۶۴۱۴-۱۹۵۲۵
Alum 3004۰٫۶۴۱۵-۲۸۵٫۵۱۶
Alum 5052۰٫۶۴۲۵-۳۱۹٫۵۱۹

جدول خواص مکانیکی

 

آزمایشات صورت گرفته برروی  Steel DX51D(اکثرسوله های UBM با این متریال ساخته می شوند) مطابق استاندارد های  ISO6892-1(2016) – ASTM E290(2014) – ASTM E415-15 – ASTM E1999-11 – BS EN 10346(2015) بوده و متریال فوق در محدوده استاندارد ISO/IEC17025 می باشد.

سوال مهمی که همواره پیش می آید این است که آیا UBM مقاومت لازم در برابر بارهای وارده را دارد؟ در جواب این سوال باید بدانید که طی محاسبات، تحقیقات و آزمایشات صورت گرفته نشان می دهد علاوه بر اینکه مقاومت لازم را داراست بلکه شکل پذیری بیشتری نسبت به سوله های متداول دارد. بطور نمونه یک سوله  UBM را برای شهر تهران  محاسبه و باگذاری می کنیم و نتیجه آنرا در جدول زیر خواهیم دید.

متراژکلدهانه (m)طول (m)ارتفاع (m)ضخامت ورق (mm)باربرف(Kg/)بار باد(Kg/)بارمرده(Kg/)بارزنده(Kg/)
۱۰۰۰۲۰۵۰۸۱٫۲۵۱۵۰۹۰۱۸٫۳۱۰۰

۲- نتیجه محاسبات (به روش LRFD)  :

:Strength Ratios (roof)

۰٫۳۷                                                                                                            SNOW/LIVE LOAD : 126 Kg/  :Shear

۰٫۸۵                                                                                           WIND LOAD : 31.3 Kg/:Shear + Bending

۰٫۹۰:Axial + Bending

۱۲

نمودار توزیع لنگر خمشی در طول دهانه KN/M

 

۳÷

منحنی نیرو-تغییرمکان برای یک بار متمرکز در وسط دهانه قاب

۴۱

نمودار نیروی محوری-تغییرشکل

 

حال اگر بخواهیم این دو نوع سوله متداول و قوسی سرد شکل دهی شده را از نگاه اقتصادی با هم مقایسه کنیم به نتیجه زیر خواهیم رسید.

مدل سولهابعادمقدارمصرف فولا د(Kg)نوع فونداسیونزمان ساختقابلیت ساخت سوله
متداول (تیر – ورق)۸*۵۰*۲۰۴۶۰۰۰نواری۴۵ روزدرکارخانه
قوسی سرد شکل دهی شده۸*۵۰*۲۰۲۵۶۸۲نواری۱۰روزدرمحل (دستگاه ساخت پرتابل می باشد)

 

۳- مشخصات شالوده :

با توجه به اینکه طراحی شالوده وابسته به پارامترهایی از قبیل ضریب بستر خاک، وزن سازه و… می باشد؛ مشخصات شالوده (ابعاد،آرماتور و مقاومت بتن) متغییر است. در سوله های قوسی سرد شکل دهی شده،با توجه به پارامترهای فوق و محاسبات صورت گرفته از دوتیپ شالوده نواری با مشخصات زیراستفاده می گردد.

۸

UBM شالوده

 

 

Type 1 :                                                                           Type 2 :

Width : 50 cm                                                                Width : 60 cm

Depth Overall: 35 cm                                                   Depth Overall: 45 cm

Rebar Longitudinal : 6 ɸ ۱۴ (S400)                            Rebar Longitudinal: 6 ɸ ۱۴ (S400)

Cross bar : ɸ ۱۰ @ ۲۰ cm (S340)                                Cross bar : ɸ ۱۰ @ ۲۰ cm (S340)                                             (S340)

 

۴- طراحی ظاهری :

در دنیای امروز علاوه بر اینکه کاهش هزینه، زمان، نیروی انسانی و سازگاری سازه ها با محیط زیست دارای اهمیت است، شکل ظاهری ساختمان ها نیز دارای اهمیت ویژه ای می باشند؛ شکل ظاهری سوله های متداول عمدتا مطابق تصویر ۵ می باشد، اما سازه های قوسی سرد شکل دهی شده دارای تنوع ظاهری مطابق تصاویر الف تا ه می باشند.

۵۸

۵- انواع کاربریها :

سوله های قوسی سرد شکل دهی شده دارای کاربریهایی از قبیل: صنعتی، تجاری،کشاورزی، انبار، سالن تولید، نظامی، صنایع هوایی، مسکونی، ویلایی،پوشش، سازه های موقت صحرایی مانند بیمارستان و…، اسکان موقت در زمان زلزله، تجهیز کارگاه های ساختمانی و… می باشد که بر اساس نوع کاربری می توان از یکی از مدل های این سازه استفاده نمود.

 

مراجع :

 • Terms and Conditions M.I.C Industries, INC. 11911 Freedom Driver Reston, Virginia20190
 • Metal Building Construction Using the MIC-240 ABM K-Span & Super Span
 • Submittal UBM120 & UBM 240
 • Metal Building Construction Using the MIC-120 ABM K-Span
 • UBM-240 Technical Training Course
 • UBM Manual of User MIC
 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (ویرایش سوم ۱۳۹۲)
 • نشریه شماره ۶۱ طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی دفتر تحقیقات و معیار های فنی
 • نشریه شماره ۶۱۲ آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش سازه) معاونت راهبردی مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ۱۳۹۱
 • نشریه شماره ۶۱۳ آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه) معاونت راهبردی مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ۱۳۹۱
 • مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۲)
 • آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) وزارت راه و شهرسازی
نویسندگان :
ثبت شده در سایت پایگاه خبری بامنا طی شماره 22046 توسط شکوهی و در روز پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۱۷
© Copyright 2018 http://bamna.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر