شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ - Saturday 25 March 2017
نادرپور، مدیرعامل آتش نشانی شهر ملارد
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
43 بار

نادرپور، مدیرعامل آتش نشانی شهر ملارد

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نادرپور، مدیرعامل آتش نشانی شهر ملارد در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

مظمونی، مسئول آتش نشانی منطقه اقتصادی پتروشیمی
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
45 بار

مظمونی، مسئول آتش نشانی منطقه اقتصادی پتروشیمی

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مظمونی، مسئول آتش نشانی منطقه اقتصادی پتروشیمی در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

Colurcio، مدیر بخش صادرات کمپانی CTS
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
47 بار

Colurcio، مدیر بخش صادرات کمپانی CTS

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Gain Luca Colurcio، مدیر بخش صادرات کمپانی CTS در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

Takker، مدیرعامل شرکت System 5S
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
48 بار

Takker، مدیرعامل شرکت System 5S

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Sudhir NatawavTakker، مدیرعامل شرکت System 5S در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

Luis، مدیر فروش کمپانی Securite Etche
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
50 بار

Luis، مدیر فروش کمپانی Securite Etche

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Gean Louis Plantey، مدیر فروش کمپانی Securite Etche در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

ابراهیم زاده، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
50 بار

ابراهیم زاده، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با محمد اسماعیل ابراهیم زاده مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

پایان دفتر سفرهای نوروزی امسال و پابرجایی حکایت حوادث جاده ای
پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵
19 بار

پایان دفتر سفرهای نوروزی امسال و پابرجایی حکایت حوادث جاده ای

چند روزی است سفرهای نوروزی پایان یافته است. با این حال، نوروزها، تابستان ها و موسم های فراوان سفر در پیش است و به همین ترتیب حوادث جاده ای همچنان جان مسافران را تهدید می کند؛ تهدیدی که باید جدی تر گرفت و راه را بر آسیب زایی آن بست. کاهش چهار درصدی حوادث جاده ای در تعطیلات نوروزی امسال خبر خوشی است که البته […]

عبدی، مدیرعامل شرکت هیرسا کیفیت PHQ
پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
33 بار

عبدی، مدیرعامل شرکت هیرسا کیفیت PHQ

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با عبدی، مدیرعامل شرکت هیرسا کیفیت PHQ در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

کارشکی، کارشناس ایمنی فرایند شرکت MES
پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
52 بار

کارشکی، کارشناس ایمنی فرایند شرکت MES

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با حمید کارشکی، کارشناس ایمنی فرایند شرکت MES در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

مدسن، مدیر بلایای طبیعی بین المللی شرکت فالک
پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
19 بار

مدسن، مدیر بلایای طبیعی بین المللی شرکت فالک

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مدسن، مدیر بلایای طبیعی بین المللی شرکت فالک در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

فورهاگن، نماینده شرکت فالک
پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
30 بار

فورهاگن، نماینده شرکت فالک

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با کند فورهاگن، نماینده شرکت فالک در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:


test