شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ - Saturday 25 March 2017
مدنی، قائم مقام شرکت مدام کار
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
71 بار

مدنی، قائم مقام شرکت مدام کار

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مدنی، قائم مقام شرکت مدام کار، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

شاهپوری، مدیرعامل شرکت نماد ایمن
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
35 بار

شاهپوری، مدیرعامل شرکت نماد ایمن

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با شاهپوری، مدیرعامل شرکت نماد ایمن، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

شکوهی، مدیرعامل شرکت بهسا
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
90 بار

شکوهی، مدیرعامل شرکت بهسا

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با شکوهی، مدیرعامل شرکت بهسا، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

مهدی داوری، معاون عملیات سازمان آتش نشانی استان تهران
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
358 بار

مهدی داوری، معاون عملیات سازمان آتش نشانی استان تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهدی داوری، معاون عملیات سازمان آتش نشانی استان تهران، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

حسن پور، نماینده شرکت گیلان میکا
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
66 بار

حسن پور، نماینده شرکت گیلان میکا

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با حسن پور، نماینده شرکت گیلان میکا، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

Neil Bibby سردبیر مجله آتش نشانی آسیا و اقیانوس آرام
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
14 بار

Neil Bibby سردبیر مجله آتش نشانی آسیا و اقیانوس آرام

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Neil Bibby سردبیر مجله آتش نشانی آسیا و اقیانوس آرام، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

زمانی، مدیرعامل شرکت ایمن اندیش پایش
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
26 بار

زمانی، مدیرعامل شرکت ایمن اندیش پایش

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با حامد زمانی، مدیرعامل شرکت ایمن اندیش پایش در ششمین نمایشگاه حفاظتی و ایمنی استان اصفهان:

تقی خانی، مدیرعامل گروه تجاری صنعتی تقی خانی
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
58 بار

تقی خانی، مدیرعامل گروه تجاری صنعتی تقی خانی

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با تقی خانی، مدیرعامل گروه تجاری صنعتی تقی خانی در ششمین نمایشگاه حفاظتی و ایمنی استان اصفهان:

شیرازی، مدیرعامل شرکت آب و آتش نقش جهان
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
133 بار

شیرازی، مدیرعامل شرکت آب و آتش نقش جهان

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با علیرضا شیرازی، مدیرعامل شرکت آب و آتش نقش جهان در ششمین نمایشگاه حفاظتی و ایمنی استان اصفهان:

شریفی، نمایندگی شرکت های ویژن در استان اصفهان
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
35 بار

شریفی، نمایندگی شرکت های ویژن در استان اصفهان

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با افشین شریفی، نمایندگی شرکت های ویژن در استان اصفهان در ششمین نمایشگاه حفاظتی و ایمنی استان اصفهان:

ناظم، مدیریت مجموعه ایمن سپاهان
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
32 بار

ناظم، مدیریت مجموعه ایمن سپاهان

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با ناظم، مدیریت مجموعه ایمن سپاهان در ششمین نمایشگاه حفاظتی و ایمنی استان اصفهان:


test