یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ - Sunday 29 November 2020
کتاب مرجع اصول جامع آتش‌نشانی (ترجمه و چاپ برای اولین بار در کشور)
یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
-

کتاب مرجع اصول جامع آتش‌نشانی (ترجمه و چاپ برای اولین بار در کشور)

چاپ انتشارات موسسه بین‌المللی آموزش‌های آتش‌نشانی-آمریکا (IFSTA)

test