چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - Wednesday 22 September 2021
مهندس تاجبخش، مدیرعامل شرکت آشکارسازان ایرانیان
گزارش تصویری نمایشگاه ایپاس؛ جمعه 20 دسامبر 2019
-

مهندس تاجبخش، مدیرعامل شرکت آشکارسازان ایرانیان

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس تاجبخش، مدیرعامل شرکت آشکارسازان ایرانیان

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
اعضای سازمان آتش نشانی و اتحادیه ایمنی تهران در نمایشگاه ایپاس
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

اعضای سازمان آتش نشانی و اتحادیه ایمنی تهران در نمایشگاه ایپاس

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با اعضای سازمان آتش نشانی و اتحادیه ایمنی تهران در نمایشگاه ایپاس

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
فرحانی، مدیرعامل شرکت سراب خانه آتش
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

فرحانی، مدیرعامل شرکت سراب خانه آتش

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با فرحانی، مدیرعامل شرکت سراب خانه آتش

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
مهندس توتونچی، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک زیتکس
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

مهندس توتونچی، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک زیتکس

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس توتونچی، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک زیتکس

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
مهندس کولیوند رئیس هیئت مدیره ساتل صنعت
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

مهندس کولیوند رئیس هیئت مدیره ساتل صنعت

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس کولیوند رئیس هیئت مدیره ساتل صنعت

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
مهندس حاجی زاده مدیرعامل شرکت صباتام صنعت
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

مهندس حاجی زاده مدیرعامل شرکت صباتام صنعت

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس حاجی زاده مدیرعامل شرکت صباتام صنعت

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
مهندس چیتگر مدیر عامل الست الکترونیک
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

مهندس چیتگر مدیر عامل الست الکترونیک

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس چیتگر مدیر عامل الست الکترونیک

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
مهندس خوشرنگ، مدیرعامل شرکت سنس
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

مهندس خوشرنگ، مدیرعامل شرکت سنس

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس خوشرنگ، مدیرعامل شرکت سنس

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
شریفی، مدیرعامل شرکت پنتا
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

شریفی، مدیرعامل شرکت پنتا

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با شریفی، مدیرعامل شرکت پنتا

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
مهندس رجب زاده مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی آسیا
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

مهندس رجب زاده مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی آسیا

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس رجب زاده مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی آسیا

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
مهندس جوانمرد مدیرعامل شرکت فاتح ستیز
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

مهندس جوانمرد مدیرعامل شرکت فاتح ستیز

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس جوانمرد مدیرعامل شرکت فاتح ستیز در هجدهمین نمایشگاه ایپاس.

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
برگزاری نمایشگاه ایپاس
چهارشنبه 9 اکتبر 2019
-

برگزاری نمایشگاه ایپاس

برگزاری هجدهمین نمایشگاه ایپاس

 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
فیلم برنامه های آموزشی کودکان در نمایشگاه china fire 2017
کلبپ؛ چهارشنبه 6 سپتامبر 2017 خبر مهم
-

فیلم برنامه های آموزشی کودکان در نمایشگاه china fire 2017

نمایشگاه china fire 2017 بزرگترین نمایشگاه تجهیزات امنیتی و ایمنی در جهان؛
 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3
گزارش تصویری آقای محمد گنجی رئیس کانون بهداشت و ایمنی
یکشنبه 7 می 2017
-

گزارش تصویری آقای محمد گنجی رئیس کانون بهداشت و ایمنی

گزارش تصویری آقای محمد گنجی رئیس کانون بهداشت و ایمنی؛
 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : ۰
 • در انتظار بررسی : 3