پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ - Thursday 23 February 2017
هشدار های پلیسی آگاهی در مورد کیف قاپی
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
28 بار

هشدار های پلیسی آگاهی در مورد کیف قاپی

هشدار های بسیار مفید پلیس آگاهی در مورد کیف قاپی و حفاظت از خود دانلود این ویدئو

سقوط تأسیسات ساختمان
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
75 بار

سقوط تأسیسات ساختمان

سقوط لوله های فاضلاب بر روی خودروهای پارکینگ مرکز بزرگ خرید اصفهان دانلود این ویدئو


test