یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ - Sunday 29 November 2020
مهندس تاجبخش، مدیرعامل شرکت آشکارسازان ایرانیان
گزارش تصویری نمایشگاه ایپاس؛ جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸
-

مهندس تاجبخش، مدیرعامل شرکت آشکارسازان ایرانیان

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس تاجبخش، مدیرعامل شرکت آشکارسازان ایرانیان

اعضای سازمان آتش نشانی و اتحادیه ایمنی تهران در نمایشگاه ایپاس
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

اعضای سازمان آتش نشانی و اتحادیه ایمنی تهران در نمایشگاه ایپاس

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با اعضای سازمان آتش نشانی و اتحادیه ایمنی تهران در نمایشگاه ایپاس

فرحانی، مدیرعامل شرکت سراب خانه آتش
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

فرحانی، مدیرعامل شرکت سراب خانه آتش

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با فرحانی، مدیرعامل شرکت سراب خانه آتش

مهندس توتونچی، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک زیتکس
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

مهندس توتونچی، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک زیتکس

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس توتونچی، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک زیتکس

مهندس کولیوند رئیس هیئت مدیره ساتل صنعت
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

مهندس کولیوند رئیس هیئت مدیره ساتل صنعت

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس کولیوند رئیس هیئت مدیره ساتل صنعت

مهندس حاجی زاده مدیرعامل شرکت صباتام صنعت
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

مهندس حاجی زاده مدیرعامل شرکت صباتام صنعت

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس حاجی زاده مدیرعامل شرکت صباتام صنعت

مهندس چیتگر مدیر عامل الست الکترونیک
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

مهندس چیتگر مدیر عامل الست الکترونیک

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس چیتگر مدیر عامل الست الکترونیک

مهندس خوشرنگ، مدیرعامل شرکت سنس
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

مهندس خوشرنگ، مدیرعامل شرکت سنس

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس خوشرنگ، مدیرعامل شرکت سنس

شریفی، مدیرعامل شرکت پنتا
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

شریفی، مدیرعامل شرکت پنتا

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با شریفی، مدیرعامل شرکت پنتا

مهندس رجب زاده مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی آسیا
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

مهندس رجب زاده مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی آسیا

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس رجب زاده مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی آسیا

مهندس جوانمرد مدیرعامل شرکت فاتح ستیز
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

مهندس جوانمرد مدیرعامل شرکت فاتح ستیز

گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مهندس جوانمرد مدیرعامل شرکت فاتح ستیز در هجدهمین نمایشگاه ایپاس.

برگزاری نمایشگاه ایپاس
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
-

برگزاری نمایشگاه ایپاس

برگزاری هجدهمین نمایشگاه ایپاس

فیلم برنامه های آموزشی کودکان در نمایشگاه china fire 2017
کلبپ؛ چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ خبر مهم
-

فیلم برنامه های آموزشی کودکان در نمایشگاه china fire 2017

نمایشگاه china fire 2017 بزرگترین نمایشگاه تجهیزات امنیتی و ایمنی در جهان؛
گزارش تصویری آقای محمد گنجی رئیس کانون بهداشت و ایمنی
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
-

گزارش تصویری آقای محمد گنجی رئیس کانون بهداشت و ایمنی

گزارش تصویری آقای محمد گنجی رئیس کانون بهداشت و ایمنی؛
هشدار های پلیسی آگاهی در مورد کیف قاپی
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
-

هشدار های پلیسی آگاهی در مورد کیف قاپی

هشدار های بسیار مفید پلیس آگاهی در مورد کیف قاپی و حفاظت از خود دانلود این ویدئو

سقوط تأسیسات ساختمان
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
-

سقوط تأسیسات ساختمان

سقوط لوله های فاضلاب بر روی خودروهای پارکینگ مرکز بزرگ خرید اصفهان دانلود این ویدئو

test