پنج شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ - Thursday 27 January 2022

درود بر خوانندگان گرانمایه امروزه بروز حوادث و سوانح مختلف هوایی، دریایی، جاده ای و شهری ضرورت توجه بیشتر به مقوله توسعه فرهنگ ایمنی را در سطح کشور دوچندان نموده است. اگر بتوان سه ضلع دستیابی به بالاترین ضریب ایمنی را خریدار، فروشنده و قانونگذار دانست، نمایشگاه تخصصی بستری مناسب برای تعامل این ارکان اصلی است. برگزاری سومین نمایشگاه بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتشنشانی و امداد و نجات با ارائه فناوریهای نوین پیشرفته تخصصی و معرفی تجهیزات شرکتهای توانمند حوزه HSE، ترویج و توسعه تحقیقات و فعالیتهای پژوهشی، تغییر نگرشهای مدیریتی جدید در زمینه های ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست در تمامی صنایع و ارائه چشماندازی نوین در عرصه سلامت و بهداشت جامعه میباشد، تا با حضور، تعامل و هم فکری بین صاحبان صنایع، محققان و صاحب نظران، گامی موثر در راستای ارتقاء استانداردهای مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست برداشته شود. در این مهم کلیه سازمانها، شرکتها، صنایع تولیدی و خدماتی ذینفع خواهند بود. اکنون که غرفه گذاران این نمایشگاه تخصصی با پذیرش ریسک سرمایه گذاری، گرد هم آمده و هر آنچه در توان داشته اند، ارائه کرده اند، انتظار دارد با حمایت ویژه بازدیدکنندگان عزیز و ایجاد ارتباط تجاری فیمابین، رونق کسب وکار موجب نیل به اهداف تعالی ایمنی گردد.

سعیددولتشاهی
بهمن ماه ۱۳۹۷

photo_2018-02-27_10-41-52

 


 

زمان طلا است ؟
و این عبارت یا از این قبیل عبارتها برای ما بسیار آشنا است و از آن هم بسیار استفاده می کنیم. اما آیا درک صحیحی از این عبارت در ذهن ما وجود دارد. چرا همیشه نسبت به زمان و سارقان زمان بی تفاوت هستیم؟ نسل بشر همیشه احساس می کند از زمان عقب م یماند و نم یتواند از آن به صورت مؤثر بهره گیرد. بعنوان یک مشاور حرفه ای کسب و کار طی چندین سال فعالیت حرفه ای متوجه شدم بیشتر شکستها و ناتوانیها و یا عدم موفقیت ها در کسب و کارها و حتی زندگی خصوصی افراد به عدم مدیریت زمان و از دست رفتن فرصتها باز می گر دد. ما در این ماهنامه به معرفی محصولاتی خواهیم پرداخت که انتخاب را برای مدیران و مسئولین سازمان ها آسانتر کرده و قدرت انتخاب را به آنها می دهیم. علاوه بر این نوید برگزاری نهمین دوره نمایشگاه صنایع حفاظتی، امنیتی، پلیسی، ایمنی، آتش نشانی HSE ، امداد و نجات و مدیریت بحران در تاریخ ۲ تا۵ مر داد ماه سال جاری د ر محل دائمی نمایشگا ههای بین المللی پل شهرستان استان اصفهان را به شرکت های تولید کننده محصولات داخلی و وارد کنند گان محصولات خارجی می دهیم.
سعید دولتشاهی
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

photo_2018-02-27_10-41-52 

درود بر تمام خوانندگان و طرفداران محیط زیست با افزایش جمعیت، اﺗﻤام و اتلاف منابع انرژی فسیلی و همچنین آلودگی ناشی ازآنها، محدودیت هایی در مصرف انرژی برای آینده بشر به وجود میآید و با توجه به اینمحدودیت ها استفاده درست در مصرف انرژی، بهینه سازی وسایل مصرفی و بخصوص بهکارگیری انرژی های نو میتواند بحران پیش رو را کاهش دهد. امروزه با افزایش مصرفبیش از حد انرژی، بشر با دو بحران روبرو شده است؛ ۱- آلودگی محیط زیست در اثراستفاده از سوخت های سنگوار های ۲- شتاب در جهت به پایان رسیدن این منابع.با توجه به اینکه انرژی یکی از مهمترین نیازهای توسعه اقتصادی است، با پیدایش انقلابصنعتی مصرف رو به رشد آن آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ضرورت حفظ محیط زیستو محدودیت در منابع سنگوار های، تغییر سیستم انرژی از حالت کنونی به سمت استفاده ازانرژی های نو را اجتناب ناپذیر میکند و سیستمی باید جایگزین شود که بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر باشد. امروزه انرژی های تجدیدپذیرم یتواند با سوخت های سنگوار های قابلرویت باشد حتی بدون در نظر گرفتن عوامل مخرب سنگواره ها بر محیط زیست. پسبکوشیم با الهامات بشری و مدیریت مصرف انرژی و همچنین کاربردی ﻧﻤودن استفاده ازانرژی های جایگزین، گامی در جهت تحول دنیای انرژی برداریم تا در آینده بتوانیم سلامتمحیط زیست و فرزنداﻧﻤان را با جایگزینی بهینه انرژی، تضمین کنیم.
سعید دولت شاهی
خرداد ماه  ۱۳۹۷

photo_2018-02-27_10-41-52

 

 

 

 

 

 

 

 درود بر خوانندگان گرانمایه
همواره (توسعه ) یکی از مهمترین آرمان های جوامع بشری امروز بوده و انسان نیز در محوریت توسعه قرار دارد. با توجه به این توسعه در جوامع، قوانینی باید وضع شود و ابزاری تولید گردد که این توسعه و گسترش اجتماعی با نظم خاصی به اهداف مورد نظر رسیده و بتواند در راستای آن پیشرفت کند. یکی از این قوانین، قانون مسئولیت کارفرما در قبال نیروی کار و رعایت مسائل مربوط به HSE است که ما در هر شماره این نشریه سعی م یکنیم به این موضوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازیم. در دنیای امروز اولین چیزی که در شروع هر پروژه در نظر گرفته م یشود باید رعایت اصول HSE باشد؛ یعنی بهداشت، ایمنی و محیط زیست که متأسفانه در برخی پروژه ها این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته و روند رو به رشد مر گهای ناشی از حوادث، طی سال های اخیر زنگ خطری جدی را برای بخش سلامت و اقتصاد به صدا درآورده است؛ این بازی هیچ برند های ندارد، چون هم کارفرما و هم کارگر و حتی خانواده های آنها مورد زیان های جبران ناپذیری از جمله: از بین رفتن نیروی کار فعال، خسارات بیمه ای، ضرر و زیان های مالی و… قرار م یگیرند که در این مقال نمیگنجد و بحث جدا و کاملی را می طلبد. ما به عنوان نماینده کوچکی از اجتماع بزر گمان تلاش میکنیم، مخاطراتی که در زمینه های مختلف وجود دارد از جمله: معرفی تجهیزات و وسایل ایمنی و حفاظت فردی، سیستم های اعلام و اطفای حریق، مشاوره و روانشناسی نیروی کار، شناسایی خطرات محیط کار، استقرار نرمافزارها و تکنولوژی های نوین، سیستم های مدیریتی HSE ، قوانین و استانداردها و همه موضوعاتی که در ارتباط با بحث HSE است را به چالش کشیده و همچنین با ایجاد نمایشگاه ها و برنامه های آموزشی، امکانی را در اختیار خوانندگان محترم نشریه قرار دهیم تا بتوانیم در ارتقای سطح فرهنگ ایمنی و مسئولیت اجتماعی ایفای نقش نماییم. در این راستا مؤسسه فرارسانه نهمین نمایشگاه حفاظتی، امنیتی، ایمنی، آتش نشانی و HSE را از تاریخ ۲ الی ۵ مردادماه ۹۷ در اصفهان برگزار م ینماید؛ لذا از علاقه مندان دعوت میشود در این نمایشگاه شرکت نمایند تا با آخرین دستاوردها و تکنولوژی های نوین در زمینه تجهیزات و وسایل به روز دنیا آشنا شده و با تبادل اطلاعات، این اصل بسیار مهم رادر جامعه فرهنگسازی کرده و همه اقشار جامعه هر چه بیشتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در زندگی و اجتماع خود گسترش دهند. به امید جامع های ایمن، سلامت و عاری از خطر.

سعید دولت شاهی

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

photo_2018-02-27_10-41-52

 

 

 

 

 

 

 

 درو د بر خوانندگان گرانمایه
در روز ۷ مهر ۱۳۵۹ وقتى که دشمن بعثى به پالایشگاه آبادان حمله هوایى کرد، آتش نشانان منطقه وشهرهاى اطراف براى مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش، مجددا هواپیماهاى دشمن اقدام به بمباران پالایشگاه مىکنند که منجر به شهادت تعداد زیادى از آتش نشانان مىشود. از آن تاریخ این روز با هدف ترویج ایمنى و پیشگیرى از حوادث در سطح کشور، همچنین یادآورىحماس ه آفرینى ها و از خود گذشتگى هاى آت شنشانان میهن اسلامى در عرصه دفاع مقدس نامگذارى شده است.
حال وقتى مشکلات چند روز پیش مثل حادثه تروریستى اهواز را مى شنویم، لزوم وجود  آتش نشانان از یک طرف و کمبود دارو، درمان و مشکلات ایمنى و بهداشت از طرف دیگر، بیشتر به چشم آمده، به فداکارى هاى این قشر زحمتکش بیشتر پى مىبریم. با این شرایط ما به عنوان عضو بسیار کوچکى از جامعه بهداشت،ایمنى و محیط زیست نگران حوادث و بیمارى هایى هستیم که ممکن است در این چند ماه بیشتر شود زیرا مشکلات تجهیزات ایمنى و بهداشتى از یک طرف که با قیمت دلار قیمت آنها بالا م ىرود یا کمیاب میشود که این ناشى از وارداتى بودن بسیارى از این تجهیزات است و از طرف دیگر کمبود و گرانى دارو که به وضوح میتوان اثر آن را در میان مردم دید، نگرانى ما را دوچندان خواهد کرد. شاید تنها راه حل این است که به قول ضرب المثل قدیم ىمان که مىگوید کس نخارد پشت من…. سعى کنیم محصولاتمان را تا م ىتوانیم خود بسازیم تا حداقل جامع همان کمى در آرامش و امنیت قرار بگیرد هر چند که این موضوع یک همت همگانى با کمک دولت مىخواهد که…
به هر حال نشریه HSE تلاش خود را خواهد کرد تا با راهکارها و پیشنهادهاى هرچند محدود بتواند براى قشر زحمتکشى که مسئولیت ایمنى و بهداشت جامعه را برعهده دارد مانند مسئولان HSE ، آتش نشانان و… مفید واقع شود و از این شماره به بعد محصولات ایرانى را بیشتر معرفى نماید. در همین راستا بر آن شدیم نمایشگاهى با موضوعیت HSE EXPO 2018 در دى ماه امسال برگزار کنیم و در شرایط حاد کنونى کشور بتوانیم قدمى در راه معرفى تجهیزات و بالا بردن سطح ایمنى و بهداشت جامعه برداریم. این نشریه به نمایندگى از تمام کسانى که در عرصه HSE فعالیت میکنند مجددا ۷ مهر روز آت شنشان را به همه جان برکفان آتش نشان تبریک عرض میکند و آرزوى سلامتى و موفقیت روز افزون براى شما عزیزان که همیشه دلسوز و یار ىرسان همه انسا نها هستید و خود، انسانیت را به وضوح و به طور کامل معنا کرده اید، دارد.مجله شماره بعدى ویژه نمایشگاه تجهیزات پزشکى و امدادى نیز ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۹۷ در محل همایش هاى صدا و سیما توزیع خواهد شد. سپاس از همراهى گرم و صمیمانه شما…
سعید دولتشاهى
شهریور ماه  ۱۳۹۷

photo_2018-02-27_10-41-52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fireindex صنایع ایمنی و اطفا تهران تبلیغات تبلیغات تبلیغات