چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 24 October 2018
کد خبر : 17167
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۰
بازدید: -

کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی برگزار میشود


کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی
کنفرانس بین‌المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی باهدف گرد هم آوردن پژوهشگران، مهندسین، اساتید همراه با متخصصین حرفه‌ای از سراسر جهان در یک کنفرانس برای ارائه نتایج تحقیقات، فعالیت‌های جدید و ابداعات درزمینه مدیریت بحران، زلزله، احیا و بازسازی از دیدگاه‌ها و رشته‌های مختلف برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

کنفرانس بین‌المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی باهدف گرد هم آوردن پژوهشگران، مهندسین، اساتید همراه با متخصصین حرفه‌ای از سراسر جهان در یک کنفرانس برای ارائه نتایج تحقیقات، فعالیت‌های جدید و ابداعات درزمینه مدیریت بحران، زلزله، احیا و بازسازی  از دیدگاه‌ها و رشته‌های مختلف برگزار خواهد شد.
هدف این کنفرانس فراهم آوردن محل کاملی برای ارائه و بحث درزمینه پیشرفت‌های اخیر در حوزه مهندسی زمین‌لرزه همراه با مسائل دارای رجحان بااهمیت جهانی درزمینه کاهش خطرات لرزه‌ای، آماده‌سازی و مدیریت آن می‌باشد.

برخی از این موضوعات به شرح زیر است.

بار زلزله، تأثیرات مکانی، مشخصات سیستمی سازه‌ها، واکنش لرزه‌ای سازه‌های پیچیده، تحلیل ریسک زلزله، واکنش لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل تصمیم‌گیری برای  استراتژی‌های مقاوم سازی، برآورد آسیب منطقه‌ای به علت زلزله، قابلیت اطمینان سازه‌ها با اتصالات غیرمستحکم، شبه آزمایش پویایی، ایزوله سازی پایه، برآورد مخاطرات لرزه‌ای، کنترل لرزش ساختاری، تحلیل کشسانی لرزه‌ای ساختارهای RC شکل، طراحی و حفاظت از زیرساخت‌ها در برابر مخاطرات انسانی وو طبیعی، پیشگیری از فاجعه و کاهش اثرات آن، تأثیرات زمین لرزه بر خاک، پایه‌ها و زیرساخت‌ها، تکتونیک زمین لرزه،، مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیم، تحلیل ریسک و مدیریت آن، مهندسی رودخانه‌ها و سیلاب‌ها و سدها.

موضوعات

مخاطرات لرزه ای، مهندسی زلزله و حرکات شدید زمین

دینامیک خاک

اثرات سایت و مطالعات خردمقیاس در زمینه زمین لرزه

مهندسی ژئوتکنیک زلزله

اندرکنش خاک-پی-سازه

طراحی عملکردمبنا بر اساس سازه ها

تست ها انجام شده در آزمایشگاه و در محل و ارزیابی سلامت ساختاری سازه ها

تاسیسات مقیاس بزرگ برای مقاصد مهندسی زلزله

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل مقاومت ساختمان های بتنی

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل سازه های فلزی

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل ساختمان های بنایی

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل پل

طراحی لرزه ای و تجزیه و تحلیل سازه های ویژه

نوسازی لرزه ای و تقویت سازه ها

سونامی و ارزیابی ریسک ساختمان ها و زیربناها

عملکرد لرزه ای و مقاوم سازی بناهای تاریخی

سیستم های کنترل فعال و منفعل سازه

مهندسی تاسیسات زلزله

ارزیابی ریسک ساختمان های حیاتی، زیرساخت ها، سیستم های خدماتی و تاسیسات صنعتی

مدل های اقتصادی و اجتماعی ارزیابی میزان خسارت زلزله و کاهش آن

حفاظت در مهندسی عمران و روش شناسی و سیاست های کاهش ریسک زلزله

کدهای طراحی لرزه ای و یورو کد ۸

درس هایی از زلزله های اخیر

نسل جدید طراحی عملکرد مبنا و انعطاف پذیر در سیستم ها و سازه ها

 1. لرزه خیزی منطقه آلپ-هیمالیا
 2. فیزیک منبع زلزله

پیش بینی زلزله و احتمال آن

هدف یابی و تحلیل داده های حرکات قوی

ژئوتکنیک مهندسی زلزله.

سناریوهای زلزله، آسیب پذیری و مطالعات ارزیابی میزان خسارت.

ارزیابی و طراحی عملکرد مبنای لرزه ای

تجزیه و تحلیل لرزه و  آزمایش عناصر سازه ای و سیستم ها.

تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی ساختمان های بلند.

تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سازه های زیرزمینی.

تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سازه های دریایی.

تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سیستم های پی / اندرکنش خاک و سازه.

تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی سیستم های حمل و نقل و سیستم های تاسیسات.

تجزیه و تحلیل لرزه ای و طراحی فعال و سیستم های کنترل منفعل سازه.

عملکرد لرزه ای آثار تاریخی و سازه.

 

مدیریت بحران

هدف کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران بعنوان موضوعی میان رشته ای  تبادل دانش و تجارب در زمینه مدیریت بحران می باشد. براین اساس متخصصانی از رشته های مختلف همانند زمین شناسان، اکولوژیست ها، مهندسان  ژئوتکنیک، کارشناسان علوم زمین، جغرافیا، معماران، شهرسازان، برنامه ریزان، علوم مدیریت و طیف گسترده ای از متخصصان تا علوم پزشکی و پیراپزشکی درسراسر جهان در زمینه مطالعه پیامدهای مخاطرات طبیعی و انسانی با تاکید بر اهمیت استراتژی های مدیریت سیستم های اعلام خطر و ریسک را شامل می شود.

 1. تاب آوری اجتماعات، شهرها و زیرساخت

الف. درس های آموخته شده از بحران های گذشته

ب. معیارهای تاب آوری شهرها و زیرساخت

ج. مدل سازی تاب آوری

 

 1. کاهش خطر و توسعه پایدار

الف. عوامل اجتماعی و اقتصادی

ب. ایجاد تقاضا برای ایمنی در میان عموم مردم

ج. اجرای دستورالعمل های ساختمان سازی

د. افزایش ظرفیت توان ساختمان

ذ. استراتژی های کاهش خطرات و برنامه ریزی

ک. برنامه ریزی شهری برای بلایای

گ. نقش زنان در آمادگی در برابر سوانح

 

 1. تغییر آب و هوا و محیط زیست

 

الف. یکپارچه سازی اهداف توسعه با تغییرات آب و هوا

ب. انرژی، آب، غذا وشبکه فقر در مواجهه با آب و هوای متغیر

ج. مدیریت منابع آب

د. امنیت آب و محیط زیست

ذ.  مدل سازی تغییرات زیست محیطی

ی. تامین مالی در مدیریت منابع آب

 

 1. چارچوب های حاکمیتی خطر برای مدیریت ریسک فاجعه

 

الف. مدیریت جامع خطر

ب. نقش دانشمندان، دولت و مردم برای اجرای سندای

ج. واکنش عمومی به خطرات و فرآیندهای مشارکتی مردم

 

 1. مدیریت یکپارچه ریسک فاجعه: نمونه های اجرایی و ابزارهای در حال ظهور

 

الف.  مخاطرات طبیعی و انسانی و مدل سازی خطر

ب. خطر و برنامه ریزی احتمالی

ج. تکنولوژی های جدید و تهدیدات مخاطرات طبیعی به زیرساخت های حیاتی

د. صنعتی شدن، کاربری زمین و خطرات فن آوری

ذ. رهیافت های چند خطره

ی. میزان آسیب و برآورد تلفات انسانی

 

 1. برآورد میزان خسارات اقتصادی و بیمه بلایا

 

الف.  برآورد زیان اقتصادی مستقیم

ب. مکانیزم های تامین مالی ریسک خرابی ها

ج. انعطاف پذیری مالی

د. وقفه درکسب و کار و زنجیره تامین آسیب پذیری

 

 1. پاسخ به فاجعه

 

یک نقش سازمان های غیر دولتی (NGO) در بلایای

ب. نقش سازمان های بین المللی و اهدا کنندگان

ج. واکنش متمرکز به بلایای طبیعی از بالا به پایین و کارآیی

د. نظارت و مدیریت اثرات طولانی مدت از بلایای

ذ. چگونگی برخورد با پناهندگان و آوارگان در حوادث

و. مدیریت اضطراری و بحران

ی. بازسازی، تجدید حیات و رشد مجدد

 

این کنفرانس به تاریخ  ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار خواهد شد.

 

تاریخ برگزاری۰۳        خرداد ۱۳۹۶

برگزار کنندگان :          مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مکان برگزاری :           سالن همایش های دانشگاه فنی ومهندسی بویین زهرا

سایت همایش :          www.icedmr.com

تلفن دبیرخانه                ۰۹۸۲۸۳۳۸۹۴۶۲۱ داخلی ۶۳۳

آدرس دبیرخانه :           استان قزوین- شهرستان بوئین زهرا- انتهای بلوار امام خمینی

ایمیل  :                       EDMR1962@gmail.com

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test