سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - Tuesday 7 December 2021
کد خبر : 32532
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 ژانویه 2021 - 15:38
بازدید: -

به بهانه سالگرد پلاسکو مقاله تخصص در خصوص:

پیاده سازی سامانه فرماندهی سانحه در عملیات اطفایی ساختمان بلند


نتایج نشان میدهد عوامل متعدد آشکار و پنهانی در علت عدم پیاده سازی سامانه در محل سانحه از جمله عدم استفاده از ابزارهای مستند سازی در محل سانحه، ضعف آموزش ها و کنترل میزان درک و فراگیری، ارتقاء های نامناسب در سازمان ها، عدم آگاهی سازمان های همکار و عدم بهره برداری از متخصصان درون سازمانی از دلایل عدم موفقیت پیاده سازی هستند.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

 

چکیده

در سالهای اخیر بحث کاربرد سامانه فرماندهی حادثه در مدیریت حوادث در کشورهای جهان و سازمان های مختلف ایران از جمله سازمان های آتش نشانی مطرح و دوره های آموزشی نیز برگزار شده است اما در محل حوادث توسط فرماندهی سانحه، پیاده سازی نمی شود. برای دلایل این ضعف در پیاده سازی، فرض بر این است که سامانه فرماندهی سانحه به درستی فراگرفته نشده و فرمانده توانایی پیاده سازی آموزش ها را در محل سانحه ندارد.

با پژوهش میدانی و مذاکره ای دلایل این مشکل در دوره های آموزشی ۵ محدودیت مورد ارزیابی و در مانور ها و عملیات ها ۵ مورد مورد پژوهش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد عوامل متعدد آشکار و پنهانی در علت عدم پیاده سازی سامانه در محل سانحه از جمله عدم استفاده از ابزارهای مستند سازی در محل سانحه، ضعف آموزش ها و کنترل میزان درک و فراگیری، ارتقاء های نامناسب در سازمان ها، عدم آگاهی سازمان های همکار و عدم بهره برداری از متخصصان درون سازمانی از دلایل عدم موفقیت پیاده سازی هستند.

همچنین در ادامه، در این مقاله یک راهنما برای کمک به فرمانده سانحه برای پیاده سازی دستورالعملهای عملیاتی سازمان در سامانه فرماندهی سانحه در مانورها و عملیات ها ارایه شده است و این راهنما میتواند ابزاری برای تمرین و افزایش توانمندی فراهم آورد.

 

کلمات کلیدی

سامانه فرماندهی سانحه، دستورالعمل های عملیاتی، ساختمان بلند

 

۱-مقدمه

بلند مرتبه سازی در ایران از دهه هفتاد در شهرهای بزرگ شروع و اکنون تقریبا در همه شهرهای ایران وجود دارد. در کنار مزایای ارزشمند برج سازی، اگر الزامات ایمنی آن اجرا نشود، مشکلات متعددی را برای ساکنان و کارکنان، سازمان های مسئول و دیگر شهروندان ایجاد خواهد کرد. در تهران اعلام شده در دو سال گذشته حدود ۲۷۰ ساختمان مانند پلاسکو را شناسایی و اقدامات متعددی برای ایمن سازی آنها شروع شده است. در ساختمان های بلند، پس از شروع آتش سوزی( با هر علت)، به دلایل زیر سازمان های مختلف مسئول، به محل اعزام و مشکلات زیادی خواهند داشت:

۱-تعداد افراد در معرض خطر مرگ و سوختگی گاهی زیاد و با توجه به سطح حادثه، شرایط می تواند به بحران تبدیل شود.

۲-امکان فرار و تخلیه متصرفان(در طبقات بالا و زیرزمین) فقط به پلکان ها محدود میشود و در صورت غیرقابل استفاده شدن این پلکان ها، افراد در طبقات محبوس میشوند.

۳-ارزش اقتصادی ساختمان، تاسیسات و کالاها، اسناد و مدارک ارزشمند قابل توجه است.

۴-دسترسی نیروهای امدادی به طبقات آتش سوزی و افراد محبوس شده دشوار و محدود است.

۵-شبکه ای از مشکلات و ناایمنی ها از جمله محدودیت دسترسی آتش نشان ها به طبقات بالا، زیرزمین های بزرگ با تهویه نامناسب، سقف های کاذب، سیستم های اطفایی خودکار خراب یا خاموش، بار اشتعال زیاد، داکت های بسته، تخلفات معماری سازنده و موارد دیگر، محدود کننده تیم های امدادرسانی آتش نشانی هستند. [۱]

با گذشت زمان و توسعه و انتشار بیشتر آتش سوزی، مشکلات توسعه یافته و منابع بیشتر و متفاوتی مورد نیاز خواهد بود، با توجه به این شرایط،  در این مقاله دلایل عدم توفیق به پیاده سازی سامانه بیان شده و  تلاش می شود راهنمایی برای پیاده سازی ارایه نماید که به علت محدودیت در صفحات مجاز مقاله ۵ صفحه حذف شده است.

۲-هدف و اهمیت پژوهش

زمانی که سانحه ای روی میدهد سازمان مسئول با منابع خود برای مهار، کنترل و ایمن سازی اقدام مینماید. در سوانح کوچک منابع سازمان مربوطه کافی میباشد. اگر سانحه به دلایلی از قبیل افزایش خسارت های انسانی و مالی و دشواری امداد رسانی و افزایش زمان از توان سازمان مربوطه خارج شود به منابع سازمان های دیگر برای مدیریت سانحه نیاز میباشد. [۳] با حضور پرسنل معاونت های مختلف یک سازمان و سازمان های همکار، اقدامات و فعالیت ها، گسترده و ناهماهنگی ها در محل سانحه آغاز میشود و مدیریت با مشکلات متعدد جدیدی روبرو میشود. مدیران سازمانهای مسئول برای حل این مشکل مذاکرات، بررسی و تحقیقات متعددی انجام و به این نتیجه رسیدند.

سامانه فرماندهی سانحه که مطالعات و پیاده سازی آن در آمریکا از ۴۰ سال پیش شروع شده است و برخی کشورهای اروپایی نیز به همان استناد مینمایند را به عنوان مرجع توسعه توانمندی مدیریت سانحه استفاده نمایند. [۲] اما پس از چند سال که از دوره های آموزشی و مانور ها میگذرد در مدیریت عملیات تغییر محسوسی مشاهده نشده است [۵] در این مقاله این مساله و راهنمایی برای حل مشکل مورد بحث قرار گرفته است.

 

۳-روش پژوهش

در این پژوهش حدود ۱۰۰ سناریو مانور عملیاتی و ۱۰ مدیریت عملیات متوسط و بزرگ به صورت عملیاتی مورد پژوهش میدانی قرار گرفته است. همچنین شرایط ۱۹ دوره آموزشی سامانه فرماندهی سانحه، جزوات مربوطه، شرایط فراگیران و نتایج حاصل مورد پژوهش و ارزیابی میدانی قرار گرفته است. [۵]

 

۴-نتایج

الف-مواردی که در دوره های آموزشی مورد پژوهش قرار گرفته و نتایج آن مطابق جدول ۱ زیر است:

جدول ۱: اجزاء دوره های آموزشی مورد پژوهش

ردیف موضوع کنترلی در دوره ۲ دوره نفت ۱ دوره مدرس انگلیسی ۸ دوره تدریس رییس ایستگاه ۸ دوره تدریس فرمانده
۱ رعایت کیفیت ترجمه از منابع آمریکایی ۹۰ % ۳۰ % ۳۰ % ۳۰ %
۲ علاقه فراگیران به فراگیری ۶۰ % ۷۰ % ۴۰ % ۶۰ %
۳ درک فراگیران از سامانه ۶۰ % ۲۵ % ۳۰ % ۳۰ %
۴ علاقه به پیاده سازی ۵۰ % ۶۰ % ۳۰ % ۵۰ %
۵ جزوه خوب ۵۰ % ۱۰ % صفر صفر

ب-مواردی که در سناریوها و مدیریت عملیات مورد پژوهش قرار گرفته و نتایج آن مطابق جدول ۲ است:

 

جدول ۲: اجزاء مانورها – عملیاتها مورد پژوهش

ردیف موضوع مورد پژوهش ۱۰۰ مانور ۱۰ عملیات
۱ دانش سامانه فرماندهی سانحه (رده های مختلف) ۱۰ % ۱۰ %
۲ تمایل به پیاده سازی سامانه ۶۰ % ۲۰ %
۳ توانایی پیاده سازی ستاد فرماندهی کل ۵ % ۵ %
۴ توانایی پیاده سازی سامانه فرماندهی سانحه ۱۰ % ۵ %
۵ توانایی مستند سازی حین سانحه ۱۰ % ۵ %

پیاده سازی سامانه فرماندهی سانحه در عملیات اطفایی ساختمان بلند

 

ج-پس از مطالعه و مذاکره و روش توفان فکری، دلایل زیر برای عدم موفقیت در پیاده سازی سانه فرماندهی سانحه شناسایی شدند:

۱-ترجمه متون استاندارد فرماندهی سامانه حادثه به درستی و جزییات مناسب، اشکال مناسب و کافی انجام نشده است[۶].

۲-ترجمه ها و برداشت های اشتباه در کشور توزیع شده است.

۳-تمایل به استفاده از فرمها، دستورالعملهای مکتوب، نقشه ها، کتاب ها و نرم افزارها و مستند سازی در محل سانحه عملیات در بین نیروها و فرماندهان عملیاتی در سطح پایینی قرار دارد.

توضیح: ۱-عموماً در دیگر شاغلان فعال در محیط های کاری فضای باز تمایل به استفاده از فرم و مستند سازی پایین است. ۲-عموماً در افراد با تحصیلات پایین تمایل به مستند سازی پایین است.

۴-امکانات لازم برای اجرای ردیف ۳ در محل عملیات ها پیش بینی نشده است.

۵-از متخصصان درون و برون سازمانی علاقه مند به این فرایند و توانا برای انجام این کار استفاده نمی شود.

۶-فرایند انتصابات رده های بالاتر با تخصص افراد منطبق نیست و عوامل دیگری نقش موثرتر دارند.

۷-در برخی سازمان های امدادی  افزایش دانش و انجام کار تخصصی، موجب افزایش ارتقاء و افزایش درآمد نمیشود و انگیزه های فردی تقویت نشده است.

۸- در فرهنگ سازمان های امدادی(غیر اورژانس) استفاده از کاغذ و قلم در محل عملیات یک رفتار غیرعملیاتی محسوب می شود.

 

۵-راهنمای پیاده سازی سامانه فرماندهی سانحه  در عملیات اطفایی ساختمان بلند

با توجه به نتایج بالا، برای کمک به سازمان های امدادی، یک نمونه فرضی حادثه و عملیات اطفایی برای پیاده سازی دستورالعملهای عملیاتی سازمانی و سامانه فرماندهی سانحه مورد پیشنهاد و بحث قرار گرفته است. با توجه به اینکه در شرایط بحرانی، منابع متعددی مورد نیاز است و سازمان امدادی به تنهایی توان تامین همه منابع را ندارد از جمله امنیت، کنترل تردد، خدمات درمانی، آب و فاضلاب، اسکان و غیره، مدیریت شهر و سازمان های دیگر بر اساس اعلام نیاز فرمانده عملیات حادثه به محل اعزام و کمک و پشتیبانی خواهند نمود.

جهت اطمینان از کیفیت پیش بینی و تامین منابع و همکاری مناسب بین سازمانی از استاندارد “سامانه فرماندهی حادثه  در شهر تهران” استفاده میشود. [۶] [۴]

 

۱-۵-شروع آتش سوزی در ساختمان بلند، زمان   ۰۰/۰

پیرو تماس چند تن از شهروندان با ستاد مرکزی سازمان امدادی، در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخه ۲۹/۱۱/۹۸ اعلام مینمایند که طبقه ۱۶ یک ساختمان اداری –تجاری  ۲۳ طبقه در یک شرکت و سقف کاذب  بالای آن که به راهرو ارتباط دارد، آتش سوزی مشاهده شده است. درب شرکت بسته و شرکت تعطیل میباشد. همچنین بوی دود در طبقات دیگر ساختمان به مشام میرسد. ستاد هماهنگی سازمان امدادی بلافاصله نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی را به محل اعزام و فرمانده گزارش میدهد، گزارش اولیه فرمانده:

الف-ساختمان بلند مرتبه اداری –تجاری قدیمی با ۲۳ طبقه روی همکف است که چند صنف دارای کالاهای بار اشتعال بالا و مشتری زیاد، در طبقات مختلف فعالیت مینمایند. و دود و آتش از بیرون ضلع غربی طبقه ۱۶  مشاهده میشود. طبقات پایین فروشگاه های تجاری و بالا در هر طبقه حدود ۱۰ شرکت فعال فعالیت دارند.

ب-با توجه به زمان و مکان، جمعیت زیادی در طبقات مختلف مشغول خرید و فروش و تردد هستند.

ج-با توجه به قدمت، ساختمان فاقد سیستم اطفاء اتوماتیک آبی است و شبکه فایرباکس خراب و فاقد کارایی است و سیستم اعلام خاموش است. ساختمان تابلو مدیریت دود و تهویه ندارد.

د-دسترسی جهت استقرار نردبان و خودروهای آتش نشانی فقط از ضلع شمالی و غربی میباشد.

 

۲-۵-شروع عملیات یا مانور  – زمان  ۰۴ دقیقه

با توجه به اینکه در دستورالعملهای سازمانی ستاد هماهنگی سازمان امدادی، همزمان با اعزام ایستگاه اول، ایستگاه های دوم و سوم ، نزدیکترین تیم امداد و نجات، یک دستگاه نردبان بلند مرتبه و تشک نجات و افسر آماده به محل اعزام میشوند. همچنین اورژانس و راهور و انتظامی به محل اعزام میشوند. [۴] فرمانده عملیات پس از ارزیابی اولیه و گزارش به ستاد هماهنگی، اقدامات زیر را انجام میدهد.

۱-استقرار کنترل برد در مکان مناسب(کنار ساختمان و مشرف به ورودی) و  اعزام کمک فرمانده و یک پرسنل به طبقه مورد نظر، جهت ارزیابی طبقه ۱۶ و باز کردن درب و اطفاء آتش سوزی با خاموش کننده دستی (در صورت امکان) و تخلیه افراد طبقه ۱۶

۲- صدور فرمان شروع لوله کشی از خودرو آتش نشانی به طبقه مورد نظر توسط تیم حاضر به شرح زیر: [۴]

۱-۲-لوله نواری ۵/۲ از پمپ تا ورودی ساختمان و نصب یک سه راهی،

۲-۲-ادامه لوله نواری ۵/۲ از سه راهی ورودی تا زیر طبقه حریق و نصب سه راهی دوم(۱۴)، حمل کولی برای لوله کشی پلکان پیشنهاد می شود.

۳-۲-سه رشته لوله نواری ۵/۱ از سه راهی کشیده و دو رشته آن به طبقه ۱۶ لوله کشی میشود. و رشته سوم جهت پشتیبان استفاده میشود.

شکل ۱: بخش بندی طبقات ساختمان پس از تکمیل  اولیه افسران و تیم های امدادی

 

۳- درخواست اعزام اورژانس، راهور و انتظامی(جهت اطمینان فرمانده از اعزام) و خودرو دستگاه تنفسی، درخواست تیم امداد برق و گاز.  پس از هفت دقیقه  ایستگاه دوم و تیم نجات به محل میرسند.

۴-فرمانده اول به تیم دوم دستور استقرار مناسب خودروها و کمک به تیم آبرسانی از خودرو امدادی به طبقه  ۱۴و سپس ۱۶، را میدهد. و همچنین فرمانده ایستگاه دوم، فرمانده بخش ۱(همکف) انتصاب میشود. و کمک فرمانده ایستگاه اول در طبقه استقرار، مدیریت تیم اطفایی را به عهده میگیرد. و در این طبقه نیز برای نیروهای امدادی که به طبقه بالاتر میروند یک نفر مسئول کنترل برد در نظر گرفته می شود.

۵-فرمانده اول به تیم امداد و نجات دستور مدیریت نجات متصرفان زیر نظر فرمانده بخش ۱ در ساختمان را میدهد. و یک نفر را به عنوان افسر ایمنی تعیین میکند (تا زمان رسیدن افسر ایمنی منطقه)

۶- پس از ۱۰ دقیقه افسر آماده، ایستگاه سوم و نردبان و تشک نجات امدادی به محل میرسند. فرمانده اول به ایستگاه(تیم) سوم دستور بررسی علت وجود بوی دود در دیگر طبقات ساختمان را میدهد.

۷-پس از ۱۰ دقیقه، افسر آماده منطقه به محل رسیده  با اعلام در بی سیم فرماندهی عملیات را از فرمانده اول تحویل میگیرد.

۸-خودرو نردبان در فاصله ۱۰ متری ساختمان مستقر و منتظر دریافت دستور از فرمانده می شود. و پس از دریافت دستور از ضلع شمال یا غرب عملیات تخلیه ساکنان را انجام میدهد. تشک نجات در انتظار دستور در پشتیبانی استقرار می یابد.

۹-پس از ۱۵ دقیقه تیم های سازمان های اورژانس، پلیس و راهور به محل میرسند. افسر آماده از سازمان همکار اورژانس درخواست استقرار در مکان مناسب مینماید، از پلیس درخواست انتقال مردم به محدوده خارج کردون بندی مینماید و از راهور درخواست بازکردن ترافیک کور به وجود آمده را دارد.

۱۰-پس از ۱۶ دقیقه، فرمانده عملیات منطقه(یا مدیر منطقه) به محل حادثه رسیده و پس از ارزیابی و تحویل گرفتن مدیریت سانحه، به افسر آماده دستور تکمیل سیستم فرماندهی حادثه و ساختار تیم های اطفایی ساختمان بلند را میدهد.

۱۱-گزارش افسر آماده به فرمانده عملیات مطابق جدول ۳ میباشد: [۴]

پیاده سازی سامانه فرماندهی سانحه در عملیات اطفایی ساختمان بلند

جدول ۳: برنامه ریزی افسرآماده برای تیمهای عملیاتی و مدیریت سانحه

ردیف عنوان افسر/تیم وظیفه موقعیت استقرار نام افسر در در مانور
۱ فرمانده عملیات مدیریت صحنه عملیات بیرون ساختمان فرماده عملیات منطقه
۲ افسر پشتیبان(کمک) پشتیبانی و تامین بیرون ساختمان افسر آماده
۳ افسر کنترل لابی مدیریت نیروی داخل ساختمان همکف ساختمان فرمانده بخش ۱
۴ تیم تامین تامین نیرو یک طبقه زیر بریچ کمک فرمانده تیم ۲
۵ Breach Head

فرمانده اطفاء ۱

تامین تیم حریق و سرچ

اطفاء حریق طبقات بالا

یک طبقه زیر حریق

و طبقات ۱۵ و ۱۶

کمک فرمانده تیم ۱

 

۶ فرمانده اطفاء زیرزمین اطفاء حریق زیرزمین زیرزمین فرمانده ایستگاه ۳
۷ فرمانده نجات ۱ سرچ و نجات محبوس و مصدوم جستجوی افراد فرمانده تیم نجات ۱
۸ افسر دستگاه تنفسی کنترل تردد پرسنل اطفایی و امدادی همکف آتش نشان ایستگاه اول

بعد فرمانده  اول

تصویر ۲ شرایط توسعه آتش و بخش بندی ساختمان را در ۱۶ دقیقه اول آتش سوزی نشان میدهد.

 

شکل ۲: رسیدن تیمهای مختلف امداد شهری

 

 

۳-۵-مشکلات و شرایط نامناسب مشاهده شده در ۲۰ دقیقه اول

۱-کمک فرمانده اعزامی به طبقه آتش سوزی اعلام مینماید، در هر طبقه حدود ۱۰ الی ۱۲ شرکت تجاری فعال و دارای بار اشتعال بالا وجود دارد و آتش سوزی گسترش یافته و با خاموش کننده قابل اطفاء نمیباشد و نیاز به منابع آبی و تجهیزات مربوطه را مینماید. همچنین آتش سوزی از سقف کاذب در حال گسترش است و به دیگر واحدهای طبقه توسعه پیدا کرده است.

۲-همچنین پس از بازکردن درب شرکت جهت بررسی، دود به دو پلکان غیردوربند سرایت کرده است.

۳-تیم سوم که مسئول بررسی دود در ساختمان بوده است اعلام میکند در انبار غیرمجاز زیرزمین سوم  آتش سوزی قابل توجه و دودگرفتگی زیرزمین سوم وجود دارد و احتمالا از طریق داکت ها به طبقات بالاتر در حال انتقال میباشد.

۱-۳-در صورت وجود تاسیسات تهویه ثابت ساختمان، با راه اندازی و مدیریت آن، مسیر برای شناسایی کانون آتش فراهم شود.

۲-۳-در صورت وجود دو پلکان، از یک پلکان فن آتش نشانی را به زیرزمین انتقال داده و به عنوان فشار مثبت استفاده میکنیم و از گودنور یا رمپ خودرو (در بدترین شرایط از پلکان دوم یا سوراخ کردن کف) برای تخلیه دود استفاده میکنیم. و در همکف با فن های سری، دود را به خارج ساختمان هدایت میکنیم.

۳-۳-در صورت وجود فقط یک پلکان، از پلکان به عنوان مسیر کانال فشار مثبت و از رمپ به عنوان مسیر تخلیه دود استفاده می شود.

۴-تیم امداد و نجات اعلام مینماید که به علت دوربند نبودن پلکان ها، دود به پلکان ها سرایت کرده است وبه علت عدم همکاری تعدادی از متصرفان آنها در ۲۰ دقیقه اول، امکان تخلیه متصرفان طبقات ۱۷ به بالا بدون دستگاه تنفسی از پلکان میسر نمیباشد و افراد در حال حرکت به سمت پشت بام میباشند.

۵-افراد طبقات بین ۱۴ تا همکف اهمیت تخلیه ساختمان را درک نکرده و همکاری مناسبی جهت تخلیه با تیم امداد و نجات ندارند و درخصوص تخلیه اضطراری ساختمان فاقد آموزش و همکاری هستند.

۶-شرکت های طبقه ۱۶ و ۱۷ واحد خود را ترک و درب را قفل کرده و امکان بازدید تیم امدادی از داخل واحدها جهت بررسی انتشار آتش سوزی وجود ندارد و نیازمند مجوز دادستانی  یا پلیس میباشند.

۷-مردم در اطراف ساختمان تجمع کرده و خودروها مسیرهای دسترسی به ساختمان  توسط نیروهای امدادی کمکی بعدی را مسدود کرده اند.

۸-نیروهای پلیس و راهور به علت تجمع زیاد مردم و عدم همکاری با راهور، با وجود تلاش زیاد، عملکرد مناسب مورد نیاز فرمانده امداد را ندارند.

۹-اختلال در مکالمات بی سیمی شامل عدم آنتن دهی، ترافیک بی سیم، کمبود بی سیم دستی

۱۰-ترافیک تخلیه متصرفان با مسیر حرکت نیروهای آتش نشانی در راه پله ها که باعث اختلال در امداد رسانی شده است.

۱۱- ترافیک ایجاد شده پشت خودروهای آتش نشانی مستقر در محل

۱۲-به علت قطع برق، چراغ ها خاموش شده و کمبود نور در پلکان وجود دارد.

۱۳-با توجه به ساعت پیک تردد، احتمال محبوس شدگی افراد در آسانسور وجود دارد.

۱۴- نبود طرح و برنامه عملکرد در شرایط اضطراری ساکنان ساختمان و عدم تمایل مردم به تهیه، فراگیری و استفاده از چنین طرح هایی در ساختمان محل سکونت، محل کار، محل خرید یا تفریحشان.

۱۵-ممکن است نمای ساختمان کامپوزیت باشد و در طبقات ۱۶ به بالا آتش گرفته و در حال توسعه باشد که از بیرون ساختمان امکان اطفاء کامل نداریم. از داخل ساختمان با محدودیت تعداد سرلوله و دسترسی به فضای پشت نمای کامپوزیت وجود دارد.

با توجه به این که مطابق مقررات همایش لازم است مقاله حداکثر ۷ صفحه باشد، از این قسمت ۵ صفحه حذف شده است.

 

۶-بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان میدهد مشکلات روشهای آموزشی و انتقال دانش و اطلاعات به درستی مدیریت نشده و در سایه عدم شایسته سالاری شاهد کیفیت نامناسب پیاده سازی سیستم مدیریت فرماندهی سانحه در مدیریت عملیات ها میباشیم. در سازمان های مشابه داخلی و خارجی پرسنل سازمان ها نسبت به تغییر روشهای قبلی و شروع روشهای جدید از خود مقاومت نشان میدهند و در مدیران ارشد سازمان های مدیریت شهری همت کافی برای پیاده سازی روشهای جدید موثر به کمک متخصصان ارشد درون سازمانی(یا برون سازمانی) وجود ندارد.

در ادامه مقاله روشهای تمرینی مناسبی پیشنهاد شده که زیر نظر مربی میتواند باعث شروع تغییرات و افزایش توانمندی تیم فرماندهی سانحه شود که در کارگاه های آموزشی به آن پرداخته خواهد شد.

۷-مراجع

[۱] رهبر، ناصر، ۱۳۹۶، عملیات آتش نشانی در ساختمان های بلند، چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و  HSE، دانشگاه تهران

[۲] مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۳۹۱، سامانه فرماندهی حادثه در شهر تهران

[۳] کریمی نیک، اکبر، ۱۳۹۱، سامانه فرماندهی حادثه، مجله فرهنگ ایمنی، شماره ۲۰، صفحه ۱۰۶

[۴] دستورالعملهای عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، منتشر نشده

[۵] رهبر، ناصر، ۱۳۹۶، سناریوهای تنظیمی برای سازمان آتش نشانی، منتشر نشده

www.fema.com     [۶]

 

۸-پیوست

مخفف های مورد استفاده در سامانه فرماندهی سانحه

SOP: Standaed Operating Procedures

ICS: Incident Command System

IC : Incident Command

OC : Operation Command

EOC: Emergency Operation Center

 

 


چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

fireindex نمایشگاه مجازی صنایع ایمنی و اطفا تهران نمایشگاه تخصصی مجازی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،انرژی ipas تبلیغات تبلیغات تبلیغات