سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018

چهارمین همایش از سلسله همایش های تخصصی حوزه انبار

همایش ملی بازرسی، ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری

با رویکرد استانداردسازی مدیریت انبار

۱۷ و ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

 

موسسه ره آوران آفاق صنعت به عنوان مرجع برگزارکننده همایشهای علمی و  کاربردی درحوزه تخصصی انبار، باپشتوانه سالها تحقیق و پژوهش دراین زمینه و برگزاری صدها عنوان دوره آموزشی درحوزه انبار،درادامه فعالیتهای خود در این زمینه، چهارمین همایش از سلسله همایشهای تخصصی حوزه انبار را با همکاری و مشارکت دانشگاه ها، مراکز علمی و صنایع صاحب تخصص و تجربه در این زمینه برگزار می نماید. نگهداری،حفاظت و کنترل کالا، مواد و محصولات  ازاهمیت بسیار بالایی در هر مجموعه برخوردار بوده و مدیریت حفظ این سرمایه ها  نقشی استراتژیک در پیشبرد اهداف کلان هر سازمانی دارد. نبود آگاهی ودانش حرفه ای دربخش انبار بعنوان مهمترین بخش نگهداری و ذخیره سازی کالا، مواد و محصولات همواره از علل اصلی خسارات، ضایعات، کندی و نابهنجاریهای مختلف دربخشهای تولید و توزیع سازمانها بوده است. هدف از برگزاری این همایش  تبیین اهمیت مدیریت حرفه ای در انبار و آگاهی نسبت به الزامات آن در دو بخش کیفی سازی و ایمن سازی عملیات انبار و خدماتی که ارایه می نماید است.دبیرخانه همایش به عنوان مرجع تخصصی رویدادهای علمی حوزه انبار و مراکز ذخیره و توزیع کالا، با استفاده از نتایج ۳ دوره گذشته محورهای همایش را با اهدافی نظیر توجه به اهمیت نگهداری، حفاظت و کنترل سرمایه های هر سـازمان که در انبـارها ذخیره شده است، کیفیت ارایه خدمات انبـار به بخش های مختلف درون و برون سازمان و پیشگیری از اختلالات کیفی در این زمینه و همچنین ایمنی منابع انسانی و سرمایه ایی، تدوین و با همکاری اساتید برجسته کشور، سـازمانها و مراکز علمی، صنعتی و پژوهشی مختلف مورد بررسی قرار خواهد داد.

 

محورهای همایش:

 • مدیریت کیفی انبار و خدمات انبار داری
 • استانداردهای بین المللی انبـار و خدمات انبـارداری
 • بررسـی عوامل موثر در کـیفیت خدمات انبـارداری:
 • ساختمان، تجهیزات، چیدمان، محیط و عوامل انسانی
 • انبـارداری مکانیـزه، فن آوریهای نـوین و ارایه خدمات کـیفی انبـار
 • الزامات بازرسـی سفارشات، موجودی، شناخت و ردیابی مواد و کالا
 • مدیریت ریسک و کاهش خطاهای انسانی در حوزه های مختلف انبار
 • مدیریت ایمنی انبار در HSE-MS و استانداردهای بین المللی ایمنی
 • روشـهای تدوین بـرنامه بازرسیهای پیشــگیرانه در ایمن سـازی انبـار
 • شناخت مـواد و مناطق مستعد خطـر در انبـارها و مراکز ذخیره سازی
 • بهداشـت و اسـتانداردهای بهـداشـتی درانبـاروعمـلیاتانبـارداری
 • اصـول مسـتند سـازی و آزمـونهـای کنتـرلی در مـدیـریت انبـار

عناوین سمینارهای جانبی:

سمینارهای جانبی پس از سخنرانیهای اصلی ارایه می گردند و موضـوع هر سمینار بصورت جداگانه مورد بحث و بررسی تخصصی قرارمی گیرد.

 • حـریق های محتمل در انبـار و روشهای پیشگیری و اطفـاء
 • بررسـی مزایای سیسـتم (WMS)  در انبـاردارینـویـن
 • علائم، شناسه های ایمنی و الزامات انبارداری مواد شیمیایی
 • مدیـریت امنیت و پیشگـیری از سـوء جریـان کالا در انبـار
 • مـدیـریت و کنتـرل انبــار با تکـنولـوژی RFID
 • تکنیکهای کنتـرل موجودی و ارزیابی نقطه سفارش
 • اصول طـراحی داخـلی و قفـسه بندی فضای انبـار
 • ایمنی حمل و نقل و تجهیزات جابجایی مواد و کالا در انبار
 • تکـنیکـهای هزینه یابی و کاهش هـزینه و ضایعـات در انبـار
 • مدیریت بحـران در انبـار و طراحی انبـار ایمن
 • شیوه ها و محیط نگهداریقطعاتمکانیـکی در انبـار
 • ابعادحقوقی حوادث،خسـارات و بیـمه های مرتبط در انبـار

 

مقالات علمی

دبیر خانه همایش آمادگی دارد نتایج پژوهشها وتجربیات تمامی دست اندرکاران حوزه انبار و کالا، اساتید و دانشجویان و دانش پژوهان را در قالب مقالات کاربردی دریافت و در مجموعه مقالات همایش درج نماید. همچنین مقالات برگزیده توسط کمیته داوران همایش براساس امتیاز و اولویت فرصت ارایه در بخش مقالات  راخواهند داشت. برای تنظیم مقالات تنها فرمتی که در راهنمای تدوین  مقالات آمده است قابل پذیرش خواهد بود. مقالات راپس ازتهیه و تدوین به آدرس پست الکترونیکی  info@afaghsanatgroup.com ارسال و تاییدیه دریافت نمایید. جهت دریافت فرمت راهنمای مقالات به سایت www.afaghsanatgroup.com مراجعه فرمایید.

 

نمایشگاه تخصصی

دبیرخانه همایش همزمان با برگزاری همایش اقدام به برپایی نمایشگاهی از دستاوردها ، تجارب و تواناییهای شرکت ها  و سازمانهای مرتبط با حوزه انبـار و کالا می نماید. این نمایشگاه طی روزهای برگزاری همایش و درفضای نمایشگاهی مقابل سالن اصلی همایش برگزارخواهد شد. شرکتها و سازمانهای مرتبط در این زمینه می توانند با حضوردر نمایشگاه تواناییهای خود را به نمایش بگذارند.جهت اطلاع از شرایط حضور در نمایشگاه  به سایت همـایش به آدرس www.afaghsanatgroup.com  مراجعه فرمایید.

 

حضور در بخش حامیان همایش

شرکتها و سازمانهایی که در حوزه های مرتبط با انبار و کالا  فعالیت می کنند و دراین زمینه صاحب تواناییهای علمی و فنی و یا فناوریهای مرتبط هستند، میتوانند دربخش حامیان همایش حضور پیدا کنند. جهت اطلاع از شرایط حضوردرگروه حامیان برگزاری همایش به سایت همـایش به آدرس  www.afaghsanatgroup.com  مراجعه فرمایید.

 

شرایط ثبت نام در همایش و سمینارهای جانبی:

 • ارسال معرفی نامه از سوی سازمان متبوع
 • واریز مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال جهت حضور در همایش و سمینارهای جانبی
 • به حساب جاری ۰۱۰۶۷۹۲۶۸۳۰۰۰ بانک ملی شعبه خیابان انقلاب کد ۹۳ بنام
 • موسسه ره آوران آفاق صنعت برای هر نفر
 • تعیین و رزرو شماره صندلی در سالن همایش الزامی است.
 • مبلغ ثبت  نام برای ارایه دهندگان مقـالات پذیرفته شده ۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال
 • ثبت نام گروهی(۵ نفر و بالاتر) با احتساب ۱۰ % تخفیف
 • ثبت نام دانشجویان با احتساب ۱۰ % تخفیف

 

 

 

پوسترهای همایش:

 

test