شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - Saturday 17 November 2018
کد خبر : 22264
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰
بازدید: -

مقاله

نکات ایمنی نردبان آتش نشانی


ladder-fire-fighting-bamna6
در نردبانهاي كشويي مي بايد به نكات زير توجه خاصي شود: 1ـ قسمت هاي متحرك كاملاً تميز باشند و بطور مناسب روغنكاري شوند. 2ـ طنابهاي كشش بنحو صحيح و مناسب حركت داشته و بصورت آزاد و روان در قرقرة مربوطه حركت نمايند.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

در نردبانهای کشویی می باید به نکات زیر توجه خاصی شود:

۱ـ قسمت های متحرک کاملاً تمیز باشند و بطور مناسب روغنکاری شوند.

۲ـ طنابهای کشش بنحو صحیح و مناسب حرکت داشته و بصورت آزاد و روان در قرقره مربوطه حرکت نمایند.

۳ـ قلابهای نردبان بنحو صحیح عمل نمایند.

۴ـ نگهدارنده طناب کشش ایمن باشد.

توجه :

هنگامی که نردبانهای کشویی را روی خودروها قرار می دهید، گیره ها و پایه ها و حفاظهای نصب شده را از نظر محکم بودن و عملکرد صحیح مورد بازدید و کنترل قرار دهید.

 

 

۱-۷- روشهای عملیات بر روی نردبان دستی :

معمولاً در حریقها و حوادث استفاده از نردبان دستی لازم می گردد. بنابراین آتش نشانان بایستی عملیاتهایی را که با نردبان دستی می توانند انجام دهند بخوبی فرا گیرند و با تمرین و ممارست بر توانایی های خود بیفزایند تا در صحنه عملیات واقعی در تاریکی، نور کم، یا تحت تأثیر نور چراغ گردان خودرو ها و حالت استرس کاری بتوانند عملیاتی کاملاً ایمن و موفق انجام دهند.

 

۱-۷-۱ـ عملیات بالا رفتن از نردبان:

آتش نشانان باید هنگامی اقدام به بالا رفتن از نردبان نمایند که از زاویه صحیح استقرار آن مطمئن باشند. تمرینات بالا رفتن از نردبان ابتدا بایستی به آرامی و موزون انجام شود.

آتش نشانان هنگامی بطور صحیح از نردبان بالا می روند که نوسان آن به حداقل برسد؛ برای دسترسی به این امر ، بالا رونده از نردبان باید دست راست و پای راست یا دست چپ و پای چپ خود در هنگام بالا رفتن ، توأم با هم استفاده نماید .

بالا رونده از نردبان بایستی پله مناسب روبروی خود را برای بالا رفتن با دست محکم بگیرد به صورتی که کف دست او رو به پایین باشد و انگشت شست وی به زیر پله های نردبان برگردانده شود . عامل اصلی صعود از نردبان بایستی در اثر هل دادن ماهیچه های پا و نه از طریق کشیدن ماهیچه های بازو باشد ( از ماهیچه های بازوی دست نیرو نگرفته، بلکه از ماهیچه های پا استفاده شود ) .

بالا رونده از نردبان بایستی پای راست و دست راست خود را با هم بالا ببرد و پله بالاتر را بگیرد و سپس همین عمل را با دست چپ و پای چپ خود انجام دهد . ضمناً بازوی دست خود را کاملاً باز و مستقیم نگه دارد و بدن خود را از نردبان کمی جدا نگه دارد تا بدنش بر نردبان عمود گردد . اگر استقرار نردبان با زاویه ای بیشتر از ۷۵ درجه باشد ، به منظور جلوگیری از جدا شدن نردبان از ساختمان ، نبایستی خود را از نردبان زیاد دور نگه دارد و بالعکس ، اگر نردبان دارای زاویه ای کمتر از ۷۵ درجه است باید زانوها و بازوهای خود را خم نموده و با مراقبت کامل عمل بالا رفتن را انجام دهد تا باعث غلتیدن ( سُر خوردن ) نردبان نگردد.

چنانچه محل استقرار سر نردبان به یک پنجره عریض یا دریچه ورودی است آتش نشانان باید نردبان را به یک سمت پنجره یا دریچه تکیه دهند و در حدود سه پله از نردبان در بالای پنجره قرار گیرد. این عمل باعث می شود که جای کافی برای ورود و خروج به پنجره یا دریچه تأمین شود و دستگیره ای مناسب برای نفراتی که عملیات حمل مصدوم بر روی نردبان و یا قصد ورود به ساختمان را دارند فراهم گردد. همچنین محل عبور امنی برای گذراندن لوله های آب تأمین شود تا تراشه های شیشه باعث بریدگی یا سوراخ شدن لوله نگردد .

در صورتی که عرض درچه یا پنجره کم باشد ، آتش نشانان بایستی نردبان را زیر دریچه و یا در یک سمت آن زیر دریچه قرار دهند تا جای کافی جهت ورود و خروج به پنجره یا دریچه را داشته باشند . هنگامیکه یک آتش‌نشان روی نردبان قرار می گیرد تا از آن
بالا رود ، نفر دیگری باید در پاشنه نردبان از نردبان مراقبت نماید ، در واقع نفر کمک بایستی یک پای خود را روی اولین پله نردبان و یا میله جک نگهدارنده ( در نردبان های
۵/۱۳ متری ) قرار داده و پای دیگرش را بر روی زمین محکم نموده و دو ستون نردبان را با دستهایش محکم فشار دهد ( نگه دارد ) تا نوسان نردبان به حداقل برسد و ایمنی نفر بالارونده از نظر سُر خوردن نردبان تأمین شود.

 

۱-۷-۲- نکات ایمنی بالا رفتن از نردبان :

بالا رونده از نردبان بایستی به نکات ذیل توجه کند تا دچار جراحات و صدمات فیزیکی نگردد.

الف ) گودی کف پایش را روی پله قرار دهد تا سرنخورد ( نه پنجه ونه پاشنه) .

ب ) پله ها (نه ستونها) را با دست بگیرد.

ج ) به اخطار نفری که پاشنه نردبان را نگه داشته است توجه نماید.

د ) سعی کند که به پایین نگاه نکند.

ه ) وقتی به پله هم سطح لبه پنجره می رسد از گرفتن لبه های پنجره خودداری کند و از پله ها و ستونهای نردبان جهت تکیه گاه استفاده نماید.

و ) قبل از اینکه از طریق نردبان وارد صحنه عملیات شود باید در حالیکه آخرین پله نردبان یا ستون آن را با دست محکم نگه داشته است با یک پایش از محکم بودن محل دخول اطمینان حاصل نماید.

۱-۷-۳- اخطارهای ایمنی

نفری که پاشنه نردبان را نگه می دارد موظف است در موارد زیر اخطارهای لازم را با صدای رسا به کسی که از نردبان بالا یا پایین می رود اعلام نماید.

الف : پا بیرون

ب : پاتو

ج : شمارش معکوس

د : پاسخ مناسب به بالا رونده، وقتی که اعلام آمادگی می خواهد.

 

۱-۷-۴- عملیات پایین رفتن از نردبان دستی

ـ اگر نردبان به لبه سمت راست پنجره متکی است بایستی با دست چپ خود طوری پله اول نردبان را بگیرد که کف دست او زیر پله و رو به بالا باشد و با انگشتانش پله نردبان را بگیرد.

ـ اگر نردبان به لبه سمت چپ پنجره متکی است بایستی با دست راست خود عملیات مزبور را انجام دهد.

ـ بعد از گرفتن اولین پله توسط دست آتش نشان باید به طوری بدن خود را بچرخاند که ابتدا پای مخالف دستش (که نردبان را گرفته است) ، روی پله نردبان قرار گیرد و فوراً با دست دیگرش پله اول نردبان را بگیرد.

ـ با گذاشتن پای دوم خود روی پله و استقرار کامل بدن او روی نردبان، اقدام به پایین رفتن نماید.

ـ پایین رفتن از نردبان نیز باید توسط پای راست و دست راست یا پای چپ و دست چپ بطور توأم انجام گیرد.

ـ هنگام پایین رفتن فقط جلو را نگاه کند.

ـ هنگام پایین رفتن، پله های نردبان را با دستانش بگیرد (هرگز ستون رانگیرد).

ـ به اخطارهای نفری که پاشنه نردبان را نگه می دارد توجه کند.

ـ هرگز دو پله را با هم پایین نیاید.

 

۱-۷-۵- قفل کردن پا بر روی نردبان

اغلب اوقات آتش‌نشانان به هنگام کار کردن بر روی نردبان نیاز دارند که دستهایشان آزاد باشد تا بتوانند سرلوله آب را کنترل نمایند تا عملیات اطفا را انجام دهند و یا نردبان قلابدار را در جای مربوطه ایمن نمایند. جهت حصول به این شرایط بایستی در وهله اول پای خود را بر روی نردبان قفل نمایند.

برای انجام چنین کاری آتش‌نشانان باید پله مناسب کار را انتخاب نموده و طوری روی نردبان مستقر شوند که دو دست و دو پایش هر کدام جداگانه بر روی یک پله از نردبان قرار گیرد.

سپس یک پایش را دو پله بالاتر برده و از میان پله های زیرین آن عبور دهد و پای خود را از میان پله‌های مذکور بگذراند طوری که تا مچ پایش از بین پله ها بیرون آید و با پشت رانش روی پله بالایی بنشیند. آنگاه کف پای دیگرش را روی پله زیرین بگذارد، برای راحتی در نشستن می تواند مچ پایش را نیز برگرداند بطوری که انگشتان پایش هم جهت با بدنش باشد.

پس از استقرار کامل بر روی نردبان، می تواند دستانش را آزاد نماید و امور محوله را انجام دهد.

اگر لازم است که از قسمت راست بدن خود استفاده نماید بالطبع بایستی پای چپ خود را قفل نماید و بالعکس، چنانچه لازم است از قسمت چپ بدن خود استفاده نماید بایستی پای راست خود را قفل نماید.

 

 

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test