سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
کد خبر : 17467
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲
بازدید: -

مقاله(قسمت 2)

نقش ایمنی ومدیریت حریق در کاهش آثار مخرب زیست محیطی


بزرگترين عامل پيشرفت جوامع بشري ، كشف آتش بوده كه زمينه بسياري از پيشرفتهاي صنعتي را فراهم كرده است اما بروز آتش های ناخواسته و ويرانگر ، علاوه بر خسارات جانی و مالی ، پيامدهاي زيست محيطي خطرناكي را در بر خواهد داشت كه برخي آثار آن قريب الوقوع بوده ، اما شايد غالب آثار سوِء آن در دراز مدت نمايان خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

علیرضا یاوری ۱

ماندانا یاوری ۲

۱کارشناس آتش نشانی، شرکت ادیب ایمن فرآیند کیش، alireza.yavari@adepp.com

۲ کارشناس ارشد محیط زیست، شرکت ادیب ایمن فرآیند کیش، yavari.mandana98@yahoo.com

محصولات حریق:

احتراق نه تنها انرژی آزاد می نماید بلکه علاوه بر شعله و حرارت  ، موادی تولید می کند که گاه صدمات آنها به تجهیزات و افراد از خود حریق بیشتر بوده و آسیب های زیادی به محیط زیست وارد می نماید. محصولات حریق به عواملی چون ماده سوختنی ، درجه حرارت  و میزان اکسیژن موجودد بستگی دارد.
[auth]
گازها و بخارات حاصل از احتراق : یکی از خطرناکترین محصولات آتش که نقش مهمی در افزایش تلفات انسانی دارد گازها و بخارات ناشی از آتش است.

ذرات معلق : آنچه بصورت دود در اثر حریق تولید می شود ، در واقع ذراتی است که مانع عبور نور می گردد و بسیاری از آنها برای سلامت افراد نیز خطرناکند. اصولا ذرات در اثر احتراق ناقص و دمای پایین ایجاد می گردند و در حریق های گسترده که مواد ، اکسیژن کامل در اختیار ندارند نیز تولید میی گردد.

نحوه تولیدمحصولات حریق:

تجزیه اولیه معمولا از طریق پیرولیز است که در نتیجه آن مواد توسط حرارت شکسته شده و گستره ای از محصولات جانبی آلی ایجاد می شود که این مواد سوخت فراری را برای احتراق فراهم می آورد. بازده نسبی پیرولیز و احتراق ترکیبات گوناگون بستگی زیادی به شرایط احتراق دارد. آتش سوزی های کندسوز شامل تجزیه حرارتی آرام تحت شرایط اکسایش بدون شعله می باشند. دراین شرایط محصولاتی ایجاد می شوند که اشباع از ترکیبات آلی هستند. در زمینه اثرات بالقوه بر محیط زیست ،آتش سوزی های شعله ور با تهویه کنترل شده غالباً خطر بالقوه بیشتری را در پی خواهند داشت. در یک رخداد ، اینکه چه چیزی در هر مرحله از آتش سوزی رخ می دهد و چگونه می تواند در محیط منتشر شود، باید مد نظر قرار گیرد.

تحقیقات جدید درمورد محصولات آتش سوزی مشخص می کند که گازهایی از قبیل NOX،HCN ، CO2 ،CO و سایر محرکها از نقطه نظر سمیت حاد مهم می باشند، همچنین ترکیبات آلی با وزن مولکولی بالا و ذرات معلق ، به عنوان مثال مواد خاص ، هیدروکربن های آروماتیک پلی سیکلیک (PAHS ) وو دی اکسین ها از نظر زیست محیطی دارای اهمیت بیشتری می باشند.

منطقه آتش سوزی:

سطحی از منطقه آتش سوزی ( داخل منطقه آتش سوزی ، در منطقه دپوی مواد منتشر شونده، محل ذخیره مواد سوختنی در فضای آزاد مواد سوختنی آلی ، غیره) که آتش سوزی اصلی از آنجا شروع می شود و واکنش اضطراری نیز باید با توجه به آن صورت بگیرد. اگر مردم در منطقه آتش سوزی در خطر باشند، سلامتی و ایمنی آنها در اولویت اقدام باید قرار گیرد. در چنین مواردی بهتر است پیامدهای نامطلوب زیست محیطی دومین ملاحظه ما باشد.

منطقه توده دود آتش سوزی:

منطقه توده دودآتش سوزی ، ناحیه ای در بالای آتش سوزی است که بخار یا دود ناشی از آتش سوزی در آن پراکنده می شود. هردو عامل شرایط آب وهوایی توپوگرافی مانند سرعت باد و خصوصیات پایداری هوا دارای اثراتی بر روی خاصیت پراکندگی و گسترش ناحیه توده دود آتش سوزیی می باشند. بعلاوه استراتژی های خاموش کردن آتش نیز بر روی سطوح آلاینده ها در توده مؤثر است .چنانچه فرآیند سوختن کنترل شود بدلیل احتراق بهتر و پراکندگی کمتر آلاینده ها می تواند باعث کاهش میزان آلودگی هوا گردد.

پیامدهای نامطلوب زیست محیطی کوتاه مدت در این ناحیه ازاهمیت بیشتری برخوردارند. دره ها ، حوضچه ها ،ساختمان های بلند ،کانال های بیابانی نزدیک آتش سوزی باعث پراکندگی اجباری توده دود میشوند. سرعت کم باد، وارونگی دما و سایر شرایطی که خیلی سریع زمینه تجمع توده دودرا فراهم می کند زمینه گسترش سریع منطقه توده را افزایش داده و مانع پراکندگی آن می شوند. اثرات ترکیبی از وضعیت آب و هوایی که منجربه پراکندگی کمتر آلاینده ها شود منجر به افزایش غلظت آلاینده های هوا در منطقه دود آتش سوزی می گردد.

وجود ذرات اتمسفری ، با پراکندگی و جذب نور موجب بروز اختلالات بصری و کاهش قابلیت دید می گردند. این موضوع از اهمیت کمتری نسبت به سایر جنبه های زیست محیطی برخوردار است زیرا در این حالت هیچ نوع سمیت بیولوژیکی یا ضرر واضح و تعریف شده ای ایجاد نمی شود، با این وجود باعث کاهش فراگیر در کیفیت محیط زیست می شود.

ذرات شهری از تبدیل گاز به ذره تشکیل می شوند.از جمله این ذرات می توان به ترکیبات فراری که از تغلیظ دود احتراق ایجاد می شوند و یا تشکیل فتوشیمیایی سولفات آمونیم یا آمونیاک و سولفور دی اکسید اشاره نمود. این ذرات در گستره اندازه ای هستند که در محیط جمع شده و به طور موثری موجب پراکندگی نور می گردند.

اجزای آلی بزرگ از قبیل ذرات معلق ، PAHS ودی اکسین ها اجزای مهمی هستند که به هنگام تعیین کمی تأثیرات زیست محیطی توده دود ناشی از آتش سوزی مورد توجه قرار می گیرند.

منطقه انباشت توده دود:

منطقه انباشت دود، بخشی از منطقه زیر دود آتش سوزی می باشد، بنابراین مشابه آنچه درباره منطقه توده دود آتش سوزی مطرح شد، منطقه انباشت توده دود نیز تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار می گیرند .بیشترین انباشت ذرات نزدیک منبع آتش سوزی اتفاق می افتد.

دمای هوا بطور طبیعی با افزایش ارتفاع کاهش مییابد .معکوس شدن این افزایش درجه طوری است که یک لایه از هوای گرم روی لایه سردتر قرار می گیرد که به وارونگی دما معروف است ، عدم حرکت لایه سردتر هوا به دلیل تراکم بیشتر آن از لایه گرمتر منجر به حبس آلاینده های نشری زیر لایه واژگونی می شود.

مواد آزاد شده دراتمسفر برمحیط آبزیان وگیاهان زمینی نیزازطریق انباشت آلاینده ها تأثیر می گذارد. بسیاری ازمحصولات ناشی از تجزیه حرارتی می توانند متراکم شده یا به وسیله ذرات دوده جذب و با دود حمل شوند. همچنین رسوب در ساختارهابه ویژه رسوب مواد ناشی از تجزیه اسیدی محصولات منجر به خوردگی آنها می گردد.

آلایند های انباشته شده از طرق مختلفی نظیر نشت ذرات معلق در هوا ، آب و زمین یا  تجمع در زنجیره غذایی ( از قبیل گیاهی و جانوری) و به دنبال آن مصرف مستقیم یا غیرمستقیم از غذای آلوده شده، می توانند موجب بروز خطرات زیست محیطی و سلامتی گردند.

اجزای مهم در این ناحیه شامل ترکیبات آلی با وزن مولکولی زیاد، ازقبیل PAHS و دی اکسین ها است. بدین ترتیب برای بدست آوردن اندازه دقیقی از پیامدهای نامطلوب زیست محیطی آتش سوزی خاص، شناخت کامل از شرایط آب وهوایی برای تعیین الگوهای رسوب ، ضروری است.

پیامدهای زیست محیطی محصولات حریق واطفاءحریق:

پیامدهای کوتاه مدت:

پیامدهای زیست محیطی کوتاه مدت ناشی از قرار گرفتن در معرض آتش سوزی ها ، از جمله اثرات ایجاد شده بعد از آتش سوزی که اساساً به گازها و ذرات معلق خفه کننده و محرک مربوط می شود ، دربازه زمانی چند دقیقه تا چند روز پس از آن غالباً به محیط زیست محلی داخل منطقه توده دود آتش سوزی و منطقه آب باقیمانده از عملیات خاموش کردن بستگی دارد. اغلب مواد سمی آزاد شده احتمالا در غلظت های بالا (صرف نظر از محیط موضعی ) ایجاد نمیشوندکه بتوانند در زمان اتفاق ایجاد ناتوانی کنند. برای بسیاری از گونه ها، سمیت فقط در صورت قرارگیری طولانی مدت در معرض آنها ایجاد می گردد.

غلظت بالای مواد با سمیت حاد در باقیمانده آب حاصل از عملیات آتش نشانی که در یک محل آبگیر تخلیه می شود ، بدترین حالت اثرگذاری بر روی مسیرهای آبهای طبیعی و زیستگاه های آبزیان و گونه های مرتبط می باشد.

پیامدهای طولانی مدت:

پیامدهای زیست محیطی طولانی مدت ناشی از قرار گرفتن در معرض آتش سوزی های بزرگ، به عنوان مثال اثراتی که تا سال ها بعد باقی می ماند، در منطقه رسوب پسماند آتش سوزی و بین آبهای سطحی یا زیرزمینی بارها تجربه شده است. این پیامد ها از محصولات در محیط زیست محلی و در منطقه
آتش سوزی اساساً با وجود آلاینده های آلی پایدار و سایر مسموم کننده های با طول عمر زیاد مرتبط می باشند.

پیامدهای نامطلوب زیست محیطی بر روی آبهای سطحی نوعاً کوتاه مدت هستند. پیامدهای زیست محیطی طولانی مدت بر روی آبهای زیرزمینی
می تواند ناشی از آلاینده های آلی پایدار و فلزاتی باشد، که قادرند به سامانه آبهای زیرزمینی نفوذ کنند.

حریق جنگلهاوتغییرات آب وهوائی:

دود ناشی از آتش سوزی های جنگلی ، حجم آلودگی ازن در مناطق شهری را افزایش می دهد. کارشناسان ایالت کلرادو اطلاعات جمع آوری شده طی ۱۰ سال در مراکز کنترل کیفیت هوا در سراسر آمریکا را بررسی کرده و دریافتند که در مناطق مطالعه شده سطح گاز ازن در روزهایی که دود ناشی از آتش سوزی جنگلی در هوا وجودداشته نسبت به روزهایی دیگر بالاتر بوده است.

دود ناشی از آتش سوزی ها با مواد آلاینده در هوای شهرها ترکیب شده و گاز ازن تولید می کند. آلودگی ناشی از این گاز به ریه ها آسیب وارد میکند و بزرگترین تهدید برای افراد جوان و افراد مسن و مبتلایان به آسم است. همچنین این گاز می تواند اثرات مخربی بر محصولات کشاورزی و اکوسیستم ها داشته باشد.

تغییرات آب و هوایی با افزایش شدت و تعداد آتش سوزی های جنگلی ارتباط دارد.
[/auth]

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test