شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - Saturday 20 October 2018
کد خبر : 20169
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲
بازدید: -

مقاله

نظارت ایمنی سازمان آتش‌نشانی بر مراکز تجاری طبق قوانین نظام صنفی


MGC-M-0010_Mircom_MGC_brochure_2011-15-copy
همانطوری‌که می‌دانیم مهم‌ترین اولویت کارکنان در مراکز تجاری این است که در یک محیط کاری ایمن فعالیت داشته باشند و هرگز دچار خطرات ناشی از آتش‌سوزی و حوادث نشوند. متأسفانه بسیاری از آنها اطلاعات بسیار کمی درخصوص مسائل ایمنی دارند و تأثیر بروز آتش‌سوزی را نادیده می‌گیرند

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

 

همانطوری‌که می‌دانیم مهم‌ترین اولویت کارکنان در مراکز تجاری این است که در یک محیط کاری ایمن فعالیت داشته باشند و هرگز دچار خطرات ناشی از آتش‌سوزی و حوادث نشوند. متأسفانه بسیاری از آنها اطلاعات بسیار کمی درخصوص مسائل ایمنی دارند و تأثیر بروز آتش‌سوزی را نادیده می‌گیرند. لذا دستیابی به سطح مناسبی از ایمنی با ثبات وقتی به تحقق می‌رسد که با ارتقاء سطح آموزش ایمنی در جامعه و تدوین قوانین اجرائی و ملزم‌نمودن به رعایت و اجرای آن و دستور‌العمل‌ها، محیط مناسب و ایمنی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم آوریم و افزون بر آن بتوانیم عوامل استرس‌زای شغلی ناشی از محیط کار نامطلوب، شرایط فیزیکی نامناسب و یا اضطراب‌های ناشی از ناامن بودن محل کار را برطرف نمائیم.

نظارت ایمنی سازمان آتش‌نشانی بر مراکز تجاری طبق قوانین نظام صنفی

در کشور ما رشد سریع حاشیه‌نشینی بدون برنامه، تمرکز روز‌افزون جمعیت در محله‌‌های پرتراکم، برج‌سازی‌ها، تجمع فعالیت‌های مختلف صنفی و صنعتی در کنار هم، گسترش بی‌رویه شبکه‌های گازرسانی، بی‌توجهی به احتمال وقوع زلزله و آتش‌سوزی در برنامه‌های توسعه و نحوه استقرار مراکز جمعیتی‌، عدم رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازهای مسکونی و تجاری‌های شهر و وضعیت نابسامان ایمنی بخش اعظم ساختمان‌های شهری، در بروز افزایش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی موثر است.

در این زمینه تنها مجموعه تخصصی که درخصوص مقابله با این حوادث مستقیماً اقدام می‌نماید، سازمان‌ها و واحدهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی هستند که به موجب بندهای ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد شده‌اند. لذا وجود یک مجموعه منظم ایمنی مناسب با جمعیت شهر، وضعیت جغرافیایی و اقلیم محیط، تنوع بافت شهری با کاربری‌های گوناگون و داشتن یک ساختار نرم‌افزاری مناسب با اهداف و شرح وظایف مشخص، ضروری و انکار‌ناپذیر است. ماهیت و جایگاه سازمانی هر تشکیلاتی اقتضا می‌کند که این تشکیلات و حاکمیت آن، در ابعاد مختلف و سایر موارد، برنامه‌ریزی، هماهنگی و قانونمندی لازم را دارا باشند‌. این امر مهم درخصوص سازمان‌های آتش‌نشانی به عنوان واحدهای بحران‌مدار نیز صادق بوده و وجود آن ضرورت بیشتری دارد. همچنین طرح‌های ایمنی در برابر حریق ابزاری است در دست مدیران شهری به منظور اتخاذ راهکارهای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری. همچنین به عنوان یک اهرم و طرح‌ریزی برای کسانی که موظف به ارائه خدمات اضطراری هستند و در حقیقت طرح‌های ایمنی دستور‌العمل‌های ایمنی‌سازان آتش‌نشانی و یک منطقه را روشن و محقق می‌سازند. بدین صورت که روش‌های پیشگیرانه مناسب به منظور کاهش احتمالی آمار آتش‌سوزی ارائه شده و دستورالعمل‌های مداخله برای فرونشاندن خطر نیز طرح‌ریزی گردیده تا هنگام بروز آتش‌سوزی اثرات مخرب آن کاهش یابد.
[auth]
بنابراین همانطور‌که قوانین مدون برای رشد و توسعه کلیه مراکز صنفی و صنعتی وجود دارد، باید دستورالعمل‌های ایمنی در واحدهای صنفی نیز متناسب با اینگونه قوانین و با توجه به ساختارهای فرهنگی تدوین گردد و پی‌گیری برای اجرای دقیق و اصولی مقررات ایمنی در نظر گرفته شود.

برخی از این شاخصه‌ها در تدوین این قوانین به شرح ذیل است:

– با توجه به اینکه مسئولیت توسعه خدمات شهرها به عهده شهرداری‌هاست. بنابراین هماهنگی برای ایجاد توسعه واحدهای صنفی و صنعتی (مناطق تجاری شهرها) با شهرداری است و موافقت شهرداری‌ها به عنوان یک پیش‌نیاز برای دریافت و تمدید جواز کسب واحدهای صنف درنظر گرفته شود.

– اخذ مجوز ایمنی از کارشناسان پیشگیری سازمان آتش‌نشانی برای کلیه واحد‌های صنفی

– مکان‌یابی احداث واحدهای صنفی یا مراکز صنفی و صنعتی یا انتقال اینگونه مراکز به محدوده از پیش تعیین شده و با در نظر گرفتن بار حریق، آسیب‌پذیری آنها، عدم سازگاری آنها با کاربری‌های موجود در سطح شهر انجام گردد.

– ارائه دستور‌العمل‌های قانونی در ارتباط با تخلفات ایمنی

– ارائه دستورالعمل‌های قانونی در رابطه با انجام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به منظور اجرا و دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظتی

– تعیین وظایف هر یک از ارگان‌ها

– هماهنگی مستقیم سازمان آتش‌نشانی با نیروی انتظامی به منظور تعطیلی یا پلمپ‌کردن موقت یا دائم واحد‌های صنفی پرخطر و ناسازگار در جامعه شهری

 

خوشبختانه در آئین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی در موضوع همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور توضیح داده شده است. براساس این قانون، نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای آن همکاری‌هایی لازم را با اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد و نحوه همکاری‌های نیروی مذکور به موجب این آئین‌نامه‌ها خواهد بود.

بر همین اساس، بند “ز” ماده ۳۷ وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی، نظارت بر اجرای تعهدات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گذاری، زیباسازی و سایر تعهدات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می‌شود، همچنین همکاری با مأموران نیروی انتظامی در اجرای تعهدات را اعلام می‌دارد و در بند “م” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی بیان شده است در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه و تصویب هیأت عالی نظارت، انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نباشد، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته، حسب مورد، مجاز به انجام خدمات مذکور می‌باشند.

در اجرای بند “ز” و تبصره ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، مجامع امور صنفی و ادارات ناظر به اماکن عمومی نیروی انتظامی با تدوین ضوابط و مقررات مورد نظر و تشکیل جلسات و هماهنگی، زمینه‌های اجرای دقیق مقررات و ضوابط توسط افراد صنفی را فراهم می‌آورند و در اجرای تبصره بند “م”ماده ۳۰ قانون نظام صنفی  درصورت واگذاری وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی به ادارات دولتی و یا شهرداری‌ها و یا سازمان‌های وابسته، انجام عملیات تعطیلی و یا پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و یا متخلفات، با اعلام ادارات مزبور توسط نیروی انتظامی انجام گیرد.

همچنین در قانون نظام صنفی در تبصره ۱ ماده ۹۱ درخصوص اخذ پروانه کسب از اتحادیه‌ها اعلام می‌دارد، اخذ پروانه کسب از اتحادیه‌ها مانع اعمال نظارت مکرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یادشده بر آنها نخواهد شد و در بند “ح” ماده ۳۰ وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها، ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش‌های موردنیاز افراد صنفی، بطور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی مصوب شده است.

در خاتمه باید اذعان داشت هر چقدر مراکز تجاری ایمن‌تر شوند نه تنها اثرات مثبت اقتصادی آن عیناً در جامعه متبلور می‌گردد بلکه در نهایت آنچه برای مالکین یا مستأجرین واحدهای تجاری قابل لمس است، طعم شیرین امنیت است. بنابراین ضرورت دارد از طرف کارشناسان ایمنی و عوامل ذیربط نظارت کامل بر روی مراکز صنفی انجام گردد. این نظارت طبق قوانین اعلام شده باید توسط سازمان ذیربط از جمله کارشناسان و متخصصین واحد پیشگیری سازمان آتش‌نشانی صورت گیرد و از این طریق کمسیون هیأت عالی نظارت تحت بررسی و با ارائه مجوز لازم، همراه با قوانین تدوین‌شده آتش‌نشانی بتواند فعالیت همه جانبه خود را در محل‌های تجاری و بالاخص بازارها و بازارچه‌ها انجام دهد که این موضوع برای ایمنی شهرها و اقتصاد کشور از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

سرآتش‌یار نورالدین میرممتاز – مسئول واحد ایمن‌سازی صنوف سازمان آتش‌نشانی اصفهان

Mirmomtaz

Mirmomtaz

[/auth]

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test