شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - Saturday 17 November 2018

مشخصات ماهنامه

شماره پنجم | تیر ماه ۱۳۹۴

صاحب امتیاز: موسسه فرارسانه جامع صنعت نما آسیا

رئیس هیأت مدیره: احمد غلامیان میراب

مدیرعامل: سعید دولتشاهی

مدیرمسئول: علی عبداله خانی

جانشین مدیرمسئول و سردبیرسعید دولتشاهی

مدیر داخلی: نرگس تکلـو

بازاریـابی و تبلیغات: آریا

ویـراستـار: فریبا گروسی

مدیر هنری: علی حسن سبک روح

امور نمایشگاه ها: زهره ذوالقدر

امور سایت ها: محسن اسفندیاری

امور مشترکین: سپهر منذری

باتشکر ویژه از: رییس و اعضای محترم هیأت

مدیره اتحادیه لوازم ایمنی، کلاه و آتش نشانی

همکاران این شماره: خانم ها: منصور، نیک اندیش

 مشایخی و آقای مهرداد نقدی وند

دفتر نشریه: تهران، خیابان پرچم، شماره ۲۸ ، واحد ۳

۹۶ یا ۴۷ ۱۱ ۹۲ ۶۶ – ۰۲۱

وب سایت: iransafesec.com

ایمیل: info@iransafesec.com

ماهنامه حفاظت از حریقدانلود این ماهنامه از بامنا

آرشیو:

 ماهنامه حفاظت از حریق

دانلود شماره ۵

 ماهنامه حفاظت از حریق

دانلود شماره ۴

 

test