دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - Monday 20 August 2018
کد خبر : 22261
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰
بازدید: -

مقاله

طرز استفاده از نردبان آتش نشانی


۸۳۹۹۴۰
با توجه به اينكه در سازمان هاي آتش نشاني در ايران از نردبان هاي كشويي استفاده مي شود، كاربرد آنها بشرح زير مي باشد؛

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

۱-۴- کاربرد انواع نردبان های دستی

با توجه به اینکه در سازمان های آتش نشانی در ایران از نردبان های کشویی استفاده می شود، کاربرد آنها بشرح زیر می باشد؛

الف ـ بالا رفتن جهت دسترسی به نقاط بالاتر یا طبقات

که می تواند از مهمترین کاربردهای نردبان باشد.

ب ـ پایین رفتن

جهت دسترسی به مناطقی پایین تر از سطح زمین مانند زیرزمینها ، . . . .

ج ـ پل زدن بین دو قسمت

درداخل یا خارج ساختمان

د ـ استفاده از نردبان در حمل مصدوم ( از ارتفاع به سمت پایین یا بالعکس )

ه ـ استفاده از نردبان بعنوان برانکارد.

 

۱-۵- روشهای استقرار (برپایی) و جمع آوری

۱-۵-۱- علم کردن نردبان از قسمت پهنای آن و عمود بر ساختمان (بصورت دونفره):

پس از رسیدن حمل کنندگان نردبان به ساختمان مورد نظر، فرمانده نردبان زیر پنجره ای که قرار است نردبان در آنجا مورد استفاده قرار گیرد، فرمان توقف صادر می نماید و دو نفر جهت سرعت بخشیدن به عملیات بخش پهن‌تر نردبان را بطرف بالا قرار می دهند. در این زمان میخ نردبان روی زمین قرار می گیرد اما شخصی که سر نردبان را در دست دارد نباید سر نردبان را روی زمین قرار دهد بلکه بطرف بالا هدایت کند.

ـ فرمانده نردبان روی پله اول  رو به نردبان می نشیند و پله روبروی خود را در حالت نشسته محکم می گیرد.

ـ بطور همزمان نفر دیگر زیر پله های نردبان رفته و بدون معطلی دست به دست زیرپله‌های نردبان جلو رفته، تا نردبان به حالت عمود قرار گیرد.

 

سپس هرکدام باید پای راست خود را به پاشنه نردبان محکم بچسباند (یا پای چپ) .

 

ـ در حالیکه نفر کمک نردبان، ستونهای نردبان را با دست نگه می دارد، فرمانده نردبان گره طناب را بازکرده و اقدام به کشیدن طناب می نماید تا گیره ها خلاص شده و نردبان بصورت کشویی بالا رود.

 

ـ وقتی که نردبان با قرار گرفتن گیره ها روی پله مناسب تا ارتفاع مورد نظر افزایش طول یافت، دو نفر به آرامی نردبان را به ساختمان تکیه می دهند، سپس ستونهای نردبان را گرفته وکمی از زمین بلند نموده و تا نقطه ای که توسط فرمانده بعنوان ( فاصله پای نردبان ) تعیین می شود حرکت دهند ( با فرمان پاشنه تو و یا پاشنه بیرون ) .

 

ـ پس از تعیین فاصله پای نردبان ، وظیفه فرمانده نردبان است که از زاویه صحیح نصب نردبان و کج نبودن آن اطمینان حاصل نماید و در این هنگام اقدام به بستن طناب نردبان به پله مقابل می نماید.

 

۱-۵-۲ـ علم کردن نردبان از قسمت پهنای آن و موازی با ساختمان

این روش معمولاً در کوچه های کم عرض و باریک یاجاهایی که شرایط حمل طوری است که بعلت ایجاد گودال، اختلاف سطح و غیره آتش نشانان نتوانند از روش عمود برای علم کردن نردبان استفاده نمایند، کاربرد دارد.

در این روش فرمانده نردبان که پاشنه نردبان را حمل می کند در جلو حرکت کرده و هنگامیکه به زیر پنجره مورد نظر می رسد فرمان توقف صادر نموده، آنگاه فاصله پای نردبان را تعیین و پاشنه نردبان را در محل مذکور قرار می دهد. سپس روی پله اول پاشنه نردبان نشسته، تا نفر دیگر اقدام به عمود کردن نردبان نماید. پس ازعمود شدن نردبان آن را روی یکی از ستونهایش می گردانند تا در وضعیت مناسب کار قرار گیرد؛ بطوریکه پهنای نردبان رو به طرف ساختمان قرار گیرد. پس از اینکار، مراحل افزایش طول نردبان و استقرار آن انجام می شود.

 

۱-۵-۳ـ علم کردن نردبان از قسمت ستون آن

نفری که پاشنه نردبان در دست اوست ( فرمانده نردبان ) مسئول است که محل کج شدن نردبان جهت علم شدن را تعیین کند (فاصله پایه نردبان و همچنین او تعیین می کند که نردبان موازی یا عمود بر ساختمان علم شود).

مراحل انجام کار در این روش به قرار زیر است:

ـ فرمانده نردبان پای راست خود را بدون پیچ خوردگی روی پایه ای از پاشنه نردبان که با زمین در تماس است قرار می دهد و با دستهایش ستون رویی نردبان را محکم گرفته، آن را بطرف بالا می کشد. پای دیگرش بایستی کامل به عقب باز شود بطوریکه تعادل سنگینی بدنش حفظ شود.

ـ نفر دیگر زیر ستون تحتانی نردبان با بلند کردن بازوهایش حرکت می کند و دست به دست زیر ستون نردبان بسوی نفر دیگر جلو می رود تا وقتی که نردبان به حالت عمود برسد. سپس مراحل بعد را انجام می دهند. در کلیه موارد بطور معکوس برای جمع کردن نردبان عمل می نماییم.

 

۱-۶- سرویس و نگهداری نردبانها :

نردبانهای فلزی آتش نشانی در معرض بعضی از مشکلات چون رطوبت و تغییرات آب و هوا که بر روی نردبانهای چوبی اثر می گذارد، قرار نمی گیرند ولی در هنگام بازرسی باید تمام قسمتهای نردبان از جمله ستونها، پله ها، گیره ها، طناب، قرقره ها، بست ها، پرچ ها، و دیگر قطعات آن دقیقاً بازدید شود.

اگر چه نردبان‌های سازمان آتش نشانی مرتباً سالی یکبار مورد بازرسی کامل و آزمایشات بار قرار می گیرند ولی آتش‌نشانان نیز باید نقایص را در هنگام تمیز کردن و یا تحویل و تحول متوجه شوند و اطلاع دهند.

همچنین بسیار مهم خواهد بود که قبل از اینکه نردبان درمعرض هر گونه تست یا آزمایش فیزیکی قرار گیرد، ابتدا از آنها بازرسی کامل بعمل آید.

از جمله مواردی که باید مورد بازرسی قرار گیرد عبارتند از:

۱ـ پله های نردبان برای تحمل فشار ( وزن ) چک شوند.

۲ـ ستونهای نردبان چک شود.

۳ـ پیچها و پرچها و جوشها شل و لق نشده باشد.

۴ـ گیره ها ، پله ها ، کفشکها ، قرقره و طناب ، جهت سالم بودن بازدید شود.

در طی بازرسی از نردبان ، بایستی تمام عیبها و نواقص را علامت گذاری نماید و برای این کار از علامت مشخص استفاده نماید تا در زمان تعمیر ، بعضی از عیبها بدون رفع نقص باقی نمانند.

آزمایش تحمل بار برای کلیه نردبان های آتش نشانی عبارت است از:

۱ـ آزمایش افقی نردبان

۲ـ آزمایش عمودی نردبان

 

آزمایش افقی نردبان :

تمام نردبانهای کشویی باید مورد آزمایش توانایی تحمل بار (وزن) قرار گیرند که این آزمایش در موارد زیر انجام می گیرد:

الف ـ حداقل سالی یکبار ،

ب ـ هر زمانی که از ایمن بودن یا سلامت نردبان مشکوک هستید،

ج ـ بعد از هر وقت که نردبان تحت تأثیر اضافه بار قرار گیرد.

 

شرح آزمایش افقی :

نردبان باید در قسمت پهنایش بصورت افقی روی زمین قرار گیرد. نردبان کشویی باید تا حداکثر طولش باز شود، زیر اولین پله آنها در هر دو طرف نردبان لوله ای استوانه ای به قطر یک اینچ قرار می گیرد.

این آزمایش باید در سطحی صاف انجام شود. آزمایش در وسط نردبان به اندازه ۱۶ اینچ انجام و باری بیش از کارکرد نردبان به سطح ۱۶ اینچ میانی آن اعمال می کنند و در این حالت نردبان باید در آزمایش سالم بماند، یعنی وزنی حدود ۳۵۰ پوند یا ۱۵۹ کیلوگرم را بمدت یک دقیقه، تحت فشار (بار) قرار داده می شود، پس از یک وقفه، لبه زیرین ستون (ریل) قبل از آزمایش و بعد از آزمایش اندازه گیری می شود.

هر نردبان که مقدار اختلافش از جدول زیر بیشتر باشد، از سرویس آتش نشانی خارج می‌گردد.

همه نردبان های آتش نشانی را باید به هنگام تحویل گرفتن، سه ماهه، و پس از استفاده در عملیات و دیگر موارد ضروری مورد آزمایش قرار دهید.آزمایشات دیگردر آزمایش های زیر عمل پریدن روی پله ها برای نردبانهای چوبی انجام می گیرد و پریدن روی پله های نردبان های فلزی جهت آزمایش کردن آنها ضروری نیست. برای پله های بالایی نردبان که نمی توان به روش پریدن بر روی آنها مورد آزمایش قرار گیرند، از یک طناب محکم که در وسط بالاترین پله، بصورتی که یک دور روی آن چرخیده دو گره نیم خفت بسته  شود. در این حالت باید وزن دو نفر روی طناب اعمال و سپس رها شود.همین آزمایش را  باید برای پله های دوم، سوم و پله های دیگر که نمی توان آنها را به روش پریدن آزمایش کرد، انجام دهید.در نردبانهای کشویی باید آنها را تا حداکثر ارتفاع که می توان با آنها کار کرد، باز نمایید و سپس آن را روی دیوار ساختمانی تکیه دهید. فاصله پایه نردبان از دیوار یک ـ چهارم ارتفاع باز شده نردبان در نظر گرفته شود؛ به هر ستون بین دو پله مجاور هم، در مرکز قسمت روی هم افتادگی نردبانها یک طناب متصل کنید. سپس وزن سه نفر را باحداکثر هماهنگی و یکنواختی ممکن به دو رشته طناب اعمال و بعد رها سازید. در این موقع نردبان باید موقعیت طبیعی خود را حفظ و بازیابد.پس از این آزمایش یک نفر از نردبان بالا می رود و به آرامی روی پله ها می پرد (مانند تصویر زیر)، طناب کشش را نیز باید از طریق اعمال کردن وزن دو نفر آزمایش کرد. نردبان را بدون اینکه باز کنید، در مقابل یک دیوار یا ساختمان قرار دهید، سپس وزن دو نفر را به همان شکلی که برای باز کردن نردبان عمل می شود، بر روی طناب اعمال کنید. در این حالت دو نفر دیگر وزن خود را روی نردبان می اندازند تا بدینوسیله از حرکت آن جلوگیری کنند. قسمت باقیمانده طناب نیز در حالیکه نردبان بطور کامل باز شده است با اعمال وزن دو نفر مانند قبل آزمایش می گردد.توجه:می توانید قسمت آخر این آزمایش را هنگامی که نردبان جهت آزمایش پریدن روی پله‌های آن کاملاً باز شده است ، به آسانی انجام دهید.
در نردبانهای کشویی می باید به نکات زیر توجه خاصی شود:۱ـ قسمت های متحرک کاملاً تمیز باشند و بطور مناسب روغنکاری شوند.۲ـ طنابهای کشش بنحو صحیح و مناسب حرکت داشته و بصورت آزاد و روان در قرقره مربوطه حرکت نمایند.۳ـ قلابهای نردبان بنحو صحیح عمل نمایند.۴ـ نگهدارنده طناب کشش ایمن باشد.توجه :هنگامی که نردبانهای کشویی را روی خودروها قرار می دهید، گیره ها و پایه ها و حفاظهای نصب شده را از نظر محکم بودن و عملکرد صحیح مورد بازدید و کنترل قرار دهید.

طول نردباناختلاف در اندازه گیری
۲۵ فوت یا کمتر

۲۶ فوت تا ۳۴ فوت

بیش از ۳۵ فوت

 اینچ

۱ اینچ

اینچ

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 938
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test