سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
کد خبر : 18570
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ - ۳:۰۰
بازدید: -

مقاله

سیستم های تناسب ساز کف خودرو آتش نشانی


images
استاندارد خودرو – آتش نشاني – سيستم هاي تناسب ساز كف ( كف ساز) كه توسط كمسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در يكصد و چهل و نهمين جلسه كميته ملي استاندارد خودرو و نيرومحركه مورخ18/11/83 مورد تصويب قرار گرفته است ، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.
[auth]

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

 

کمیسیون استاندارد ” خودرو- آتش نشانی سیستم های تناسب ساز کف(کف ساز)”

رئیسنماینده
فاطمی ، مسعود   )فوق لیسانس مکانیک(شرکت سازه گستر
اعضاء      
ابراهیم زاده ، فریدون(فوق لیسانس مدیریت اجرایی)شرکت آبزان صنعت
تبریزی ،‌ احمد(مهندس صنایع)شرکت کیفیت پویان
زمانی ،‌ محمد(فوق لیسانس مکانیک)شرکت دروس
سنگینی ، محمود(مهندس صنایع)سنگین کار صنعتی
عابدی ، مریم(مهندس ماکنیک)شرکت دروس
عتیقه چی ، مسعود(مهندس مکانیک)سایپا دیزل
علیزاده ،‌برمیسنگین کار برمی
فخر ، علیرضا(مهندس مکانیک)شرکت رئوس
فیضی ، حمیدرضا(مهندس مکانیک)سنگین کار برمی
محسنی ، حمید(لیسانس زبان)سنگین کار صنعت
دبیر
امینی ـ مصطفی    )مهندس مکانیک(شرکت آی ای آی
امینی ، فاطمه مهندس مکانیک(مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

پیش گفتار

 

استاندارد خودرو – آتش نشانی – سیستم های تناسب ساز کف ( کف ساز) که توسط کمسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد خودرو و نیرومحرکه مورخ۱۸/۱۱/۸۳ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشر فت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواهد گرفت . بنا براین برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره از آخرین تجدید نظرآنها استفاده کرد.

درتهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، درحد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منابع و ماخذی که برای تهیه این استانداردبکار رفته به شرح زیر است:

 

NFPA   ۱۹۰۱ ۲۰۰۱- CHAPTER 19 –  Foam Proportioning systems

 

 خودرو- آتش نشانی سیستم های تناسب ساز کف(کف ساز)

 

 

۱      هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای سیستم های تناسب ساز کف ( کف ساز) می باشد .

هرگاه دستگاه آتش نشانی به سیستم تناسب ساز کف مجهز باشد ، این سیستم باید با ملزومات این استاندارد مطابقت داشته باشد .

 

۲      مراجع الزامی

مراجع الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود . در مورد مراجع دارای تاریخ ، چاپ ویا/ تجدیدنظر ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این موارد مورد نیاز نیست . معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظر های مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند در مورد مراجع بدون تاریخ ، چاپ و / یا تجدید نظر آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است . استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استانداردالزامی است . در این استاندارد استفاده از مراجع زیر الزامی است.

 

  • NFPA 1901 2001 – CHAPTER 2 – General Requirements.
  • ASME B40/1 – Gauges – Pressure Indicating Dial Type – Elastic Element Section VШ  Division Ι.
  • ASME – Boiler and Pressure Vessel Code .

 

 

۳     ملزومات انواع سیستم تناسب ساز

 

۳-۱     سیستم مکنده

سیستم مکنده تناسب ساز کف باید شرایط بندهای ۳-۲-۱ تا ۳-۲-۶ ، ۳-۲-۸ و ۳-۳ تا ۳-۵ ، ۳-۸ و ۳-۹ را داشته باشد .

 

۳-۱-۱     نازل خود مکش جریان اصلی

نازل خودمکش جریان اصلی باید شرایط بندهای ۳-۲ ، ۳-۳ ، ۳-۵ ،۳-۸ و۳-۱۰ را داشته باشد.

 

۳-۱-۲     سیستم تناسب ساز کف با ورودی بغلی

سیستم تناسب ساز کف با ورودی بغلی باید شرایط بندهای ۳-۲ تا ۳-۵ ،  ۳-۸ ، ۳-۹ را داشته  باشد .

 

۳-۱-۳     سیستم تناسب ساز اطراف پمپ ( مدار فرعی )

سیستم تناسب ساز کف اطراف پمپ باید شرایط بندهای ۳-۲ تا ۳-۵ ، ۳-۸ و ۳-۹ را داشته باشد .

 

۳-۱-۴     سیستم تناسب ساز کف با فشار متعادل شده

سیستم تناسب ساز کف با فشار متعادل شده باید شرایط بندهای ۳-۲ تا ۳-۹ را داشته باشد .

 

۳-۱-۵     سیستم های تناسب ساز کف تزریق مستقیم

سیستم تناسب ساز کف تزریق مستقیم باید شرایط بندهای ۳-۲ تا ۳-۶ ، ۳-۸ و ۳-۹ را داشته باشد .

 

۳-۱-۶     سیستم تناسب ساز کف تزریق سیستم برقی

سیستم تناسب ساز توربین آبی یا موتور آب باید شرایط بندهای ۳-۲ تا ۳-۶ ، ۳-۸ و ۳-۹ را داشته باشد .

 

۳-۲     ملزومات طراحی و عملکردی سیستم کف

۳-۲-۱ سیستم تناسب ساز برای انواع کف غلیظ بکار ررفته بالاتر از محدوده طراحی جریان و فشار سیستم ، باید قادر به تنظیم غلظت کف مطابق با غلظت کف توصیه شده از سوی تولید کننده باشد . خصوصیات جریان آب سیستم تناسب ساز کف و محدوده نسبت ( های )تناسب باید توسط خریدار تعیین گردد .

۳-۲-۲ دستگاه باید قادر به تامین نیروی لازم برای سیستم تناسب ساز کف علاوه بر ملزومات سیستم های وابسته به نیروی دیگر نصب شده روی دستگاه باشد .

۳-۲-۳ قطعاتی که دائما” توسط کف غلیظ مرطوب می شوند ، باید از موادی ساخته شوند که شکل ، تناسب ، یا عملکرد آنها هنگامی که در معرض غلظت کف قرار دارند ، دچار خسارت نشوند . این خسارات ناشی از اثرات معکوس خوردگی تشکیل جامدات زیان آور ، خرابی واشروکاسه نمد، اتصال قطعات متحرک ، و فاسد شدن کف غلیظ (که بر اثر تماس با مواد ناسازگار) می باشد .

۳-۲-۴ قطعات تناسب ساز کف که می توانند پس از استفاده با فشار آب شستشو شوند ، باید از موادی ساخته شوند که زنگ نزده و پس از شستشو اجازه داده شود که قطعات خشک شوند.همچنین این قطعات باید از موادی ساخته شوند که در برابر فساد ناشی از کف غلیظ مقاوم باشند .

۳-۲-۵ لوله های تغذیه کف غلیظ نباید تحت هر شرایط عملیاتی تعیین شده توسط تولید کننده سیستم تناسب ساز کف از هم بپاشند .

۳-۲-۶ وسیله ای برای جلوگیری از جریان برگشت آب به سیستم تناسب ساز کف و مخزن ذخیره کف باید در نظر گرفته شود .

۳-۲-۷ روی تغذیه کف غلیظ واقع در کنار تناسب ساز کف باید وسیله ای برای جلوگیری از ورود نخاله هایی که ممکن است اثراتی در عملکرد سیستم تناسب ساز کف بگذارد تعبیه شود ، این وسیله باید شامل عضو جداشدنی باشد که ظرفیت کامل جریان لوله تغذیه کف را محدود نسازد .

۳-۲-۸ لوله های شستشوی سیستم کف غلیظ در صورت نیاز باید توسط سازنده سیستم کف در نظر گرفته شود . برای جلوگیری از جریان برگشت آب به مخزن کف غلیظ با مخزن آب در زمان عملیات شستشو باید وسیله ای در لوله ( ها ) شستشو در نظر گرفته شود .هرگاه سیستم تناسب ساز کف به بیش از یک مخزن ذخیره کف غلیظ متصل شده باشد ، باید تمهیداتی برای شستشوی لوله های عادی جهت اجتناب از آلودگی از کف های غلیظ غیر مشابه در نظر گرفته شود .

 

۳-۳     کنترل سیستم های کف

۳-۳-۱ کنتر لهای عملیاتی سیستم تناسب ساز کف باید در تابلو کاربر پمپ واقع شده و در صورت لزوم طبق بند ۳-۸ –۲ شناسائی شود.

۳-۳-۲ سیستم های تناسب ساز کف که پس از استفاده نیاز به شستشو دارند باید دارای کنترل های قابل دسترسی برای کاربر باشند تا بطور کامل سیستم را مطابق با دستور العمل تولید کننده شستشو دهد .

۳-۳-۳ هرگاه سیستم تناسب ساز کف دارای شیر مدرج جهت تعیین مقدار کف غلیظ باشد ، این شیر باید دارای صفحه ای بوده که مقدار درصد کف غلیظ را نشان دهد این درصد به نوع طراحی سیستم بستگی دارد .

۳-۳-۴ سیستم تناسب ساز کف خودکار باید مجهز به کنتر لهایی باشد تا به سیستم این امکان را دهد که پس از تنظیم توسط کاربر بصورت خودکار عمل تنظیم کف را انجام دهد .

 

۳-۴     فشار سنج ها ، دبی سنج ها و نشان دهنده های سیستم کف

۳-۴-۱ صفحه نمایشگر فشار سنج ، دبی سنج و بقیه نشانگرها ( بعنوان مثال ، نشانگر سطح سیال ) باید به نحوی قرار گیرند که از جایگاه کاربر پمپ قابل رویت بوده و مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۰۰۰۰ ۱) باشد.

۳-۴-۲ هرگاه از فشار سنج عقربه ای استفاده شود این فشار سنج باید حداقل دقت کلاس B که در استاندارد ملی ایران به شماره ۰۰۰۰  ۲) تعریف شده است را دارا باشد . حداقل ارتفاع ارقام گیج اصلی باید ۴ میلیمتر باشد . مبنای درجه بندی خطوط باید حداقل ۶۹ کیلو پاسکال باشد . فاصله خطوط درجه بندی اصلی و فرعی حداقل باید ۶۹۰ کیلو پاسکال را نشان دهد این فشار سنج ها باید قابل ارتعاش بوده و بتواند ضربات ناشی از فشار را میرا نماید . همچنین در مقابل خوردگی ، تراکم و شوک مقاوم باشند و مکانیزم داخلی آنها باید به گونه ای باشد که برای تمام عمر در کارخانه روغنکاری شده باشند .

۳-۴-۳ هرگاه ازفشار سنج های دیجیتالی استفاده شود ، ارقام صفحه نمایشگر باید حداقل ۴/۶ میلیمتر ارتفاع داشته باشند . این فشار سنج ها باید فشار را بصورت افزایش و هربار کمتر از ۶۹ کیلو پاسکال را نشان دهند . این فشار سنج ها در یک مقیاس کامل باید دقتی معادل با ۳± درصد را دارا باشند.

  • تاتدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد Chapter 2 NFPA 1901 مراجعه گردد.
  • تاتدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد ASME B 40.1  مراجعه گردد.

۴

 

۳-۴-۴  فشار سنج ، دبی سنج و صفحه نمایشگر آنها باید به گونه ای نصب شوند که از خسارات احتمالی و ارتعاشات اضافی در امان باشند .

۳-۴-۵ به منظور داشتن یک سیستم تناسب ساز کف با فشار متعادل باید از یک گیج که هم زمان فشار آب و فشار کف غلیظ را نشان میدهد استفاده نمود .

 

۳-۵     مخزن کف غلیظ در فشار اتمسفر

اگر سیستم تناسب ساز کف به مخزن کفی متصل شود که دارای فشار اتمسفر میباشد باید موارد بندهای   ۳-۵-۱ تا ۳-۵-۱۲  اعمال گردد .

۳-۵-۱ جنس مخزن ( مخازن ) کف غلیظ باید از مواد ضد خوردگی یا از موادی باشد که در مقابل خرابی و خوردگی مقاوم باشند و تحت تاثیر کف غلیظی که در مخزن است قرار نگیرند.

۳-۵-۲ مخازن کف غلیظ باید دارای تعدادی موج گیر باشند ، اندازه عمود بر صفحه هر موج گیر باید حداکثر ۹۱۵ میلیمتر باشد .این موجگیرها بین دو دیواره مخزن قرار می گیرند و باید حداقل ۷۵ درصد این ناحیه را بپوشانند .

۳-۵-۳ مخزن کف غلیظ باید دارای یک برج پرکن با محفظه انبساط باشد که حداقل مساحت آن ۷۷۴۲ میلیمتر مربع و حجم آن بیشتر از ۱ درصد حجم کل مخزن باشد . ورودی این برج باید دارای پوششی باشد که به طور کامل از ورود هوا به داخل برج جلوگیری کند ، این پوشش باید توسط یک وسیله مکانیکی به ورودی برج پرکن متصل شده باشد ، تا بدون استفاده از قیف و سایر وسائل مخصوص دیگر بتوان هوادهی را به حداقل کاهش داد . در ورودی پرکن باید از یک توری جداشدنی ( حباب شکن) استفاده گردد . منافذ این توری باید از ۶ میلیمتر کوچکتر باشند و طوری تنظیم شوند که کف غلیظ بتواند از یک مخزن ۱۹ لیتری به طور مستقیم به پائین ترین قسمت مخزن انتقال یابد .

۳-۵-۴ برج پرکن باید دارای یک منفذ فشار / خلاء باشد . این منفذ باید به هنگام پر و خالی شدن مخزن کف تغییرات فشار و حجم را در مخزن تنظیم نماید . در حالت کلی این منفذ باید مانع از ورود هوای اتمسفر به مخزن کف شود و فقط در حین انجام عملیات یا به منظور تنظیم نوسـانــات

 

۵

 

حرارتی سیستم باید هوا را وارد مخزن نماید . این منفذ به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی مخزن کف در حین پر و خالی شدن باید دارای اندازه مناسبی باشد.

۳-۵-۵ مخزن کف  غلیظ نباید دارای لوله سرریز یا هر وسیله دیگری باشد که مستقیما“ به هوای اتمسفر متصل گردد.

۳-۵-۶ مخزن ( مخازن ) کف غلیظ باید به نحوی طراحی و ساخته شود که داخل آن را بتوان شستشو و تمیز نمود .

۳-۵-۷ در پائین ترین نقطه مخزن کف باید یک تخلیه شیر دار ۱۳ میلیمتری قرارداشته باشد ، این تخلیه باید تا زیر سطح دستگاه به طور مستقیم لوله کشی شود و با سایر وسائل یا اجزاء شاسی در تماس نباشد .

۳-۵-۸ ساخت و نصب مخزن کف باید مستقل از نوع بدنه دستگاه باشد .

۳-۵-۹ سیستم تخلیه کف باید به گونه ای طراحی شود که از سیفون شدن آن جلوگیری نماید .

۳-۵-۱۰ برروی هر دریچه ورودی مخزن کف یا نزدیک آن باید دو برچسب نصب شود ، یکی بصورت “ پرکن مخزن کف “ . برچسب دیگری که نوع کف ، نوع سیستم مورد استفاده و هرگونه محدودیت در مورد نوع کف مورد استفاده را مشخص کند در این برچسب یک هشدار بصورت      “ اخطار :  انواع مختلف کفها را با هم مخلوط نکنید“ نیز باید وجود داشته باشد.

۳-۵-۱۱ اتصال خروجی مخزن کف باید به گونه ای طراحی شود و به نحوی قرار گیرد که از ورود هوا به داخل مخزن کف جلوگیری بعمل آورده و در شرایطی که خودرو برروی یک زمین مسطح قرار دارد و تحت هرگونه شرایط عملیاتی ،۸۰ درصد کف موجود در مخزن بتواند تخلیه شود .

۳-۵-۱۲ اتصال ورودی مخزن کف باید به گونه ای باشد که تحت هرگونه شرایط عملیاتی از ورود هوا به داخل مخزن کف جلوگیری نماید .

 

۳-۶     پمپ کف غلیظ

اگر سیستم تناسب ساز کف  مجهز به پمپ کف غلیظ باشد باید موارد بندهای ۳-۶-۱ تا ۳-۶-۵ اعمال گردد .

 

 

۶

۳-۶-۱ پمپ کف باید به گونه ای باشد که وقتی حداکثر دبی مشخص شده در آن جریان دارد ، در پمپ کاویتاسیون رخ ندهد.

۳-۶-۲ مواد ساختاری پمپ کف غلیظ باید در برابرخوردگی مقاوم باشند و با انواع کفهای غلیظ فهرست شده در بند ۳-۸-۳سازگاری داشته باشد .

۳-۶-۳ اجزاء متحرکی که قدرت را به پمپ کف غلیظ منتقل میسازند باید مطابق با طراحی سازنده دستگاه و طبق ملزومات قید شده در بند ۳-۸-۳ باشند .

۳-۶-۴ بمنظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به پمپ در اثر بالابودن فشار باید یک وسیله کاهنده فشار بر روی پمپ کف غلیظ نصب شود.

۳-۶-۵ پمپهای کف غلیظ که بمنظور تامین کف از یک منبع خارجی تهیه شده اند باید دارای یک اتصال شیردار خارجی در ورودی و خروجی باشند .

 

۳-۷     مخازن تحت فشار غلیظ یا مخازن محلول کف

اگر سیستم تناسب ساز کف دارای یک مخزن تحت فشار کف غلیظ یا مخزن محلول کف باشد باید شرایط قید شده در بند۳-۷-۱ تا ۳-۷-۸ را دارا باشند .

۳-۷-۱ هرگاه مخزن با گاز متراکم یا مایع تحت فشار ، پرشده و مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ….۱) می باشد باید برای فشار مشخص شده ساخته و طراحی شده و طبق ملزومات استاندارد فوق علامت گذاری گردد .

۳-۷-۲ لوله کشی سیستم تناسب ساز کف و اجزاء آن باید بنحوی طراحی شوند که بتوانند حداقل ۵/۱ برابر حداکثر فشار کاری مخازن تحت فشار را تحمل نماید و پس ازنصب باید تحت آزمون فشار کاری مخازن تحت فشار قرارگیرند .

۳-۷-۳ مخزن تحت فشار باید درمقابل خوردگی ناشی از کف غلیظ یا آب موجود در مخزن محافظت شود.

۳-۷-۴ هرگاه مخزن به دریچه پرکن با استفاده از نیروی جاذبه زمین مجهز باشد (دارای کلاهک پرکن باشد) ، دریچه پرکن باید دارای حداقل قطر ۵۱میلیتر باشد.

۱- تا تدوین استاندارد ملی ایران به استانداردASME  Section VШ   مراجعه گردد.

 

۷

۳-۷-۴-۱ کلاهک پرکن باید به رزوه های غیرمخروطی و واشرهای قابل انعطاف (متراکم ) مجهز باشد.

۳-۷-۴-۲ آچار ها یا ابزارهای ویژه مورد نیازبرای سفت کردن کلاهک پرکن توسط سازنده باید تهیه و در کنار کلاهک نصب شود .

۳-۷-۴-۳ یک هواکش اطمینان در کلاهک پرکن باید نصب شود تا هنگامی که حداقل ۵/۳ رزوه کلاهک بسته می باشد ، فشار مخزن از طریق این هواکش تامین شود .

۳-۷-۵ کلیه مخازن تحت فشار باید مجهز به یک هواکش شیردار دستی با قطر ۱۳ میلیمتر باشد .

۳-۷-۶اگر مخزن تحت فشار با گازمتراکم با مایع تحت فشار پر شود ، یک شیر اطمینان که طبق استاندارد ملی ایران به شماره ….۱) می باشد ، باید بر روی مخزن تحت فشار نصب شود . این شیر اطمینان باید طوری تنظیم شود که مانع تجاوز فشار مخزن از۱۱۰ درصد حداکثر فشار کاری آن گردد.

۳-۷-۷ کلیه مخازن تحت فشار باید مجهز به یک اتصال تخلیه شیر دار دستی با حداقل اندازه ۱۳ میلیمتر مجهز باشند .

۳-۷-۸ یک وسیله نشان دهنده فشار داخلی مخزن تحت فشار باید در جایگاه کاربر قرار گیرد .

 

۳-۸     برچسب ها ، پلاک ها و دستورالعملها

۳-۸-۱ یک پلاک راهنما دستورالعمل باید برای سیستم تناسب ساز کف در نظر گرفته شود که شامل حداقل نمودار سیستم لوله کشی و دستورات عملیاتی پایه باشد .

۳-۸-۲ هر کنترل گیج و نشان دهنده مورد نیاز برای استفاده در سیستم تناسب ساز کف باید دارای برچسب باشد که وظیفه آن را مشخص می نماید .

۳-۸-۳ یک پلاک که در جایگاه کاربر نصب گردیده باید شامل اطلاعات زیر در مورد ویژگیهای عملیاتی سیستم تناسب ساز کف باشد .

الف – نوع طبقه بندی کف ( طبقه A ، طبقه B یا طبقه A و B )

ب – انواع مایعات کف که سازگار با طراحی سیستم ( به راهنمای عملیاتی مراجعه گردد ) باشند.

 

۱- تا تدوین استاندارد ملی ایران به استانداردASME  Section VШ   مراجعه گردد.

۸

 

 

پ – میزان تناسبی ( درصد)

ت – حداکثر / حداقل جریان آب لیتر بر دقیقه

ج – حداکثر / حداقل فشار عملیاتی

۳-۸-۴ دو نسخه از کتابچه راهنمای عملیاتی و حفظ و نگهداری باید در نظر گرفته شود . کتابچه راهنما باید شامل نمودار کامل سیستم همراه با دستور العملهای عملیات قابلیت های سیستم مایع کف ، اندازه های سیستم اصلی و جزئیات نشان دهنده کلیه روشهای پیشنهادی برای تعمیر و نگهداری سیستم باشد .

 

۳-۹     دقت سیستم تناسب ساز

سیستم تناسب سازباید از لحاظ کلیه جریان (ها) و فشار (ها) ی مشخص شده توسط سازنده دقیق باشد . دقت سیستم تناسب ساز کف باید قبل از تحویل توسط سازنده آزمایش شود . سیستم های که به منظور تولید محلول کف با نسبتهای ۱ درصد طراحی شده اند باید مایع کف را با دقت ۲۰± درصد ترکیب کنند . سیستم های که به منظور تولید محلول کف با نسبت های ۱ درصد یا بیشتر طراحی شده اند ، باید مایع کف را با دقت      درصد و یا یک درصد و خرده ای هرکدام کمتر باشد، ترکیب شود .
[/auth]

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test