سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
کد خبر : 22078
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰
بازدید: -

مقاله

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی


به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها وتبصره ذيل آن ودراجراي طرح ايمن سازي تهران بزرگ براساس بررسيهاي بعمل آمده درمورد واحد: دراختيار: واقع در: محدوده شهرداري منطقه تهران بدينوسيله دستورالعمل اجرائي سيستم هاي ايمني و

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها وتبصره ذیل آن ودراجرای طرح ایمن سازی تهران بزرگ براساس بررسیهای بعمل آمده درمورد واحد: دراختیار: واقع در: محدوده شهرداری منطقه تهران بدینوسیله دستورالعمل اجرائی سیستم های ایمنی و

آتش نشانی

آن بشرح ذیل اعلام میگردد.

۱- به منظورمبارزه باحریقهای موضعی لازم است به تعداد لازم خاموش کننده دستی وچرخدار ازنوع مناسب تهیه ودرمکانهای ذیل نصب ومستقر شوند.
الف : ابتداوانتهای هریک ازراهروهای طبقات دستـــگاه خاموش کننده دستی ۹ لیتری آب وگازو دستگاه پودروگاز۶ کیلویی.
ب : ابتدا وانتهای هریک ازراهروهای طبقات یکدستگاه خاموش کننده دستی دی اکسید کربن ۶ کیلویی.
ج: ابتدا وانتهای هریک ازراهروهای طبقات یکدستگاه خاموش کننده آب وگاز۹ لیتری ویکدستگاه خاموش کننده دستی گاز کربنیک شش کیلویی نصب شود.
د: کناردرب آشپزخانه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
هـ: کناردرب موتورخانه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
و: کناردرب موتورخانه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی و دستگاه خاموش کننده پودروگاز۶ کیلویی نصب گردد.
ز: کناردرب موتورخانه دستگاه خاموش کننده پودرگاز چرخدار۵۰ کیلویی مستقرشود.
ح : کناردرب اتاق کامپیوترو هر یک از تابلوهای برق و آز مایشگاه ، دستگاه خاموش کننده گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ط : کناردرب کتابخانه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ی : درپارکنیگ دستگاه خاموش کننده دستی پودرگاز۶ کیلویی نصب شود.
ک : کناردرب انبار دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ل : کنار درب انبار دستگاه خاموش کننده پودری ۶ کیلویی نصب شود.
م : کناردرب مرکزاسناد دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ن: کناردرب مرکزاسناد دستگاه خاموش کننده دستی آب وگاز ۹ لیتری نصب شود.
س : کناردرب آزمایشگاه دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی نصب شود.
ع : کناردرب های ورود وخروج سالن اجتماعات دستگاه خاموش کننده ۶ کیلوئی گازکربنیک نصب شود.
ف: کناردرب ورودی هریک ازساختمانها دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک ۶ کیلویی و دستگاه خاموش کننده پودروگاز ۶ کیلویی نصب گردد.
ص: کنارهریک ازدربهای ورود وخروج سالن اجتماعات دستگاه خاموش کننده دستی آب وگاز ۹ لیتری نصب شود.
ق: کنارهریک ازدربهای ورود وخروج سالن اجتماعات دستگاه خاموش کننــــده آب وگــاز ۹ لـــیتری و دستگاه خاموش کننده دستی گازکربنیک شش کیلویی نصب شود.
ر : ابتدا – انتهاء ومیان ، هریک ازراهروها یکدستگاه خاموش کننده کیلویی نصب شود.
ش: ابتدای درب ورودی هریک ازواحدها یک دستگاه خاموش کننده کیلویی نصب شود.
ت: ابتدای درب ورودی هریک ازمغازه ها یکدستگاه خاموش کننده کیلویی نصب شود.
ث : کنارتابلوبرق یکدستگاه خاموش کننده CO2 6 کیلویی نصب شود.
خ : کنارهریک ازدستگاهها دستگاه خاموش کننده CO2 6 کیلویی نصب شود.
ز: دستگاه خاموش کننده پودرگاز کیلویی برروی دیوار جنب درب ورودی نصب شود.
ض : دستگاه خاموش کننده آب وگاز لیتری برروی دیوار جنب درورودی نصب شود.
ظ: دستگاه خاموش کننده گازکربنیک کیلویی برروی دیواردر نصب شود
غ: دستگاه خاموش کننده کیلویی برروی دیوار در نصب شود.
گ: دستگاه خاموش کننده پودروگاز چرخدار کیلویی جنب در ورودی مستقر شود.
چ : کنارمنابع سوخت دستگاه خاموش کننده پودرگاز کیلویی شود.
پ: دستگاه خاموش کننده گازکربنیک چرخدار کیلویی درکنار در ورودی مستقرشود.
ژ: به فاصله هر۲۲ متر دستگاه خاموش کننده کیلویی در نصب شود.
۲-خاموش کننده های دستی آتش نشانی باید باانجام سرویسهای مقرری بصورت مداوم کارآیی مطلوب ومطمئن را دارا بوده و تعداد ومحل نصب آنها به گونه ای باشد که همواره پوشش عملیاتی لازم را تامین نموده و در مکانهایی مشخص و کاملا قابل دسترس مانند مسیرهای خروج و راهروها در ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتری از کف برروی دیوار نصب گردد.

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی

۳- متر شیلنگ لاستیکی مجهز به سرلوله قابـــــل کنترل تهیه و متصل به آب موجود در نصب گردد.
۴- متر شیلنگ لاستیکی تهیه و با استفاده از شیر اختصاصی بطور دائم به لوله کشی آب موجود وصل گردد.
۵- دستگاه قرقره آتش نشانی مجهز به شیلنگ فشار قوی به متراژ کافی و سر لوله مخصوص آتش نشانی تهیه و متصل به آب موجود در نصب گردد.
۶- هیچگاه نباید کالایی جلوی ادوات و تجهیزات آتش نشانی چیده شود.
۷- سیستم برق محل بازنگری و ضوابط ایمنی در اجزاء شبکه برق اعم از کابل کشی فیوزها ، کلید ها ، پریزها، روشنائیها و جعبه های تقسیم دقیقاً رعایت گردد.
۸- سیم کشیهای محل اعم ازروکار و توکار باید درداخل لوله های مخصوص سیم کشی یا با استفاده از کابلهای مقاوم انجام شود.
۹- در سیم کشی با استفاده از لوله برای اجرای انشعابات خمها، زانوها ، سه و چهارراه ها و غیره باید ازوسائل و متعلقات استاندارد و مخصوص هرلوله استفاده شود جعبه های زیر کلید و پریز و دیگر متعلقات مشابه درسیم کشی های توکار باید بانوع لوله کشی و کلید وپریزهای مورد استفاده همگونی داشته باشد.
۱۰- کلیه سیم کشیهای اعم از روکار و توکار باید درداخل لوله های فولادی پیچی انجام شود.
۱۱- کلیه سیم کشیهای اعم از روکار و تــوکــار باید درداخل لوله های ( گاز) انجام شود.
۱۲- کلیه سیم کشیهای اعم از روکار و توکار باید درداخل لوله های پلاستیکی صلب انجام شود.
۱۳- از لوله های پلاستیکی خرطومی فقط درسیم کشی های توکار ساختمانهای غیر صنعتی میتوان استفاده کرد.
۱۴- نصب کابلهابرروی دیوار یاسقف باید با استفاده از انواع بستهای مخصوص این کار، که از مواد عایق پلاستیک ساخته شده اند و دو عدد پیچ دارند انجام شود فاصله کابل از دیوار باید حداقل ۲ سانتیمتر و از یکدیگر حداقل دوبرابر قطر کابل باشد.
۱۵ –چنانچه کابلها در چند لایه برروی بازوها یا سینی کابل نصب شوند علاوه بر حفظ فواصل آنها نسبت به هم ، لازم است فاصله بین لایه ها نیز حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد.
۱۶- تابلو دست ساز و غیر استاندارد باید جمع آوری و بجای آن از تابلوهای استاندارد استفاده شود.
۱۷- فیوزهای برق بایستی متناسب با آمپر مصرفی واز نوع اتوماتیک حساس انتخاب و نصب شود.
۱۸- استفاده از فیوزهای تقویت شده اکیداً ممنوع است .
۱۹- اتصال دوسرسیمها و مفصل بندیها باید با استفاده از ترمینالهای پیچی انجام شود درصورت استفاده از سیمهای افشان باید ابتدا با لحیم کاری یکپارچه و پس از آن با استفاده از ترمینال مخصوص به هم متصل شوند . پیچیدن سیم ها به دورهم برای ایجاد اتصال الکتریکی و عایق بندی محل اتصال بانوار چسب الکتریکی ممنوع است
۲۰- روشنائیهای محل باید دارای قاب و حفاظ ایمنی مناسب باشند.
۲۱- کلیه کلیدها، پریزها و جعبه های تقسیم باید به درپوش مناسب و مقاوم و اتصالات مربوطه کاملاً عایق بندی شود.
۲۲- کلید و پریزهای معیوب تعویض و ازنوع استاندارد آن استفاده شود.
۲۳- سیمهای نامناسب و پراکنده جمع آوری و بجای آن از کابلهای مناسب و مقاوم استفاده شود.
۲۴- هریک از دستگاهها و ادوات برقی باید دارای پریز برق مستقل بخود باشد و از اخذ انشعابات متعدد از یک پریز جداً خودداری شود.
۲۵- از اخذ انشعابات فرعی برای مصارف متفرقه و پراکندگی درشبکه برق خودداری شود.
۲۶- استفاده از مسیر شافت آسانسور به عنوان کانال عبور هرنوع مدارالکتریکی جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است .
۲۷- استفاده از سیمهای و کابلهای مخصوص زیر گچی در فقط بطول ۵/۱ (یک و نیم)متر از محل انشعاب تامصرف کننده مجازاست.
۲۸- کانالهای زمینی کابلهای برق تمامی قسمتها بـــاید هـــرسه مــــاه یکـــبار از آلــودگی هاپاکسازی و برای از بین بردن حیوانات موذی سم پاشی شوند.
۲۹- حریم تابلو برق همشیه باید عاری از هرگونه کالا ، ضایعات و مواد قابل اشتعال باشد.
۳۰- در محیط های مرطوب و نمناک انجام سیم کشی از نوع توکار وروکار تنها با استفاده از لوله پلاستیکی سخت ، کابلهای با غلاف پلاستیکی ، سربی و کابلهای باعایق بندی معدنی مجازاست .
۳۱- تجهیزات بکاررفته درمحیطهای نمناک و مرطوب باید مجهز به اتصالات مخصوص مربوط به نوع سیم کشی مورد استفاده باشد تاازنفوذ رطوبت بــه داخل لوله ها و تجهیزات ( چراغها ، جعبه تقسیم ، کلیدها، پریزها ،وسایل مصرف کننده و غیره) جلوگیری شود.

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی

۳۲- کلیه لوازم و تجهیزات بکاررفته درمحیط های نمناک ومرطوب باید ضد زنگ ودربرابر مواد خورنده مقاوم باشند
۳۳- سطح زمین جلوی تابلوی اصلی برق باید به وسیله کفپوش لاستیکی به ضخامت حداقل ۶ میلیمتر وبه ابعاد لازم مفروش گردد.
۳۴- برق به هنگام پایان کارروزانه یاعدم کارکرد و ایام تعطیل از تابلو اصلی قطع گردد
۳۵- از عبور دادن سیم برق از جداً خودداری شود.
۳۶- نگهداری مواد رنگی و حلالهای مربوطه باید بااستفاده از ظروف فلزی انجام شود.
۳۷- نظربه اینکه اکسیژن تحت فشار درتماس با روغنها بدون آتش زنه تولید انفجار خودبخود میکند ، ضمن اینکه باید درمکانی مناسب و بدور از مخازن سوخت و سایر سیلندرهای گاز به ویژه استیلن نگهداری شود ، درهیچ یک ازآلات و ادوات دستگاههاو یاسیلندرها ی اکسیژن نباید روغن یاگریس و یامواد نفتی بکاررود ویابادست و دستکش و لباس آغشته به روغن تماس داده شود.
۳۸- برای باز و بسته کردن شیر سیلندر های گاز تنها از فشار دست استفاده شود واز وارد آوردن ضربه با چکش و اشیاء فلزی به شیر سیلندر ها جداً خودداری شود.
۳۹- سیلندرهای گاز تحت فشار از قبیل اکسیژن ، استیلن ، آرگون ، ازت ، هوای فشرده ، گاز کربینک ، آمونیاک و بوتان و پروپان و امثالهم باید در خارج از کارگاه انبارو نگهداری و فقط به اندازه مورد نیاز مصرف روزانه به داخل برده شود.
۴۰- تمامی سیلندرهای گاز باید به کلاهک محافظ مجهز باشند.
۴۱- شیر کلیه سیلندرهای خالی باید بسته باشند.
۴۲- سیلندرهای گاز نباید درمعرض عوارض جوی شدید و صدمات مکانیکی قرار گیرند.
۴۳- سیلندرهای گاز تحت فشار پر و خالی باید در انباری مستقل و مجزا که مصون از عوارض جوی و تابش مستقیم آفتاب باشد و دورتر از هرگونه تاسیسات نگهداری شود . سیلندرهادرانبار باید بطور قائم درجای خودروی پایه قرارداده شوند ویا بازنجیر یا تسمه مهار گردند. هیچگاه سیلندر رانباید روی زمین خواباند.
۴۴- بین سیلندرهای اکسیژن و استیلن باید فاصله ای درحدود ۳۰ متر وجودداشته باشد و یابادیوار آجری از یکدیگرجدا شوند به نحوی که احتمال رسیدن گاز اکسیژن و استیلن به یکدیگر وجودنداشته باشد .
۴۵- ایجاد شعله یااستعمال دخانیات دراطراف محل نگهداری سیلندرهای گاز بکلی ممنوع می باشد
۴۶- نگهداری سیلندرهای گاز باید درمکانی مناسب وبصورت تفکیک دروضعی پایدار انجام گیرد ودرمجاورت آنها هیچگونه مواد یا کالای قابل اشتعال وجود نداشته باشد.
۴۷- نگهداری مایعات قابل اشتعال و انفجار از قبیل فقط به میزان مصرف روزانه در مجاز می باشد.
۴۸- درصورت نیاز به نگهداری مایعات قابل اشتعال ازقبیل و امثالهم باید هر مخزن دوراز مواد قابل اشتعال و منابع حرارتی درمکانی مناسب بصورت مدفون درزمین یا محصور شده به وسیله دیوار و تعبیه چاه اضطرار به اندازه حجم مایعی مخزن نگهداری شود.
۴۹- از اخذ انشعابات فرعی از شبکه لوله کشی گاز احتراز شود واز هرشیر گاز تنها یک وسیله گاز سوز بااستفاده از شیلنگ مخصوص مجهز به بست مناسب و حداکثر طول ۵/۱ مترمیتواند تغذیه کند .
۵۰- مدارهای تغذیه کننده وسایل گاز سوز توسط افراد آگاه به مسایل ایمنی از لحاظ اطمینان از عدم نشتی گاز مورد آزمایش قرارگیرد.
۵۱- مسیرراههای خروج راه پله اضطراری و جلو درها باید همشیه باز و عاری از هرگونه مانع یاکالا باشد.
۵۲- مسیر راههای خروج باید به وسیله علائم مخصوص باطرح و رنگ متضاد باتزئینات و نازک کاریهای داخلی وسایر علایم و نشانه ها ، بطوریکه به آسانی قابل رویت باشد مشخص شوند.
۵۳- علایم خروج باید بطورپیوسته روشن بوده ودر قسمتهایی که شبکه هشدار حریق نصب میگردد همزمان با فعال شدن شبکه روشنایی علایم خروج باید بصورت چشمک زن مشخص شود.
۵۴- نصب درهای کشویی یا کرکره ای باریل افقی یا عمودی در مجاز نمیباشد .
۵۵- در مواردی که برای درها قفل پیش بینی می شود باید از نوع ساده انتخاب گردند تادر مواقع اضطرار باز کردن آن ، مهارت و تلاش خاص لازم نداشته باشد.
۵۶- بمنظور جلوگیری از سرریز شدن احتمالی اسید و آب باطری باید باطریها درون تشتک مناسب قرارگرفته واز هر وسیله آتش زنه ای دور نگه داشته شود.
۵۷- موتور خانه و آبدار خانه و آشپز خانه و کلیه سالنها به هواکش مناسب مجهز گردد.
۵۸- اطراف کوره باید عاری از هرگونه کالا،‌ضایعات و مواد قابل اشتعال باشد.
۵۹- بمنظوراطمینان از سلامت دیگهای بخار،مقاومت بدنه و سوپاپهای اطمینان آن بصورت دوره ای و مرتب توسط متخصصین صلاحیتدار تست و کنترل شده در کارت مخصوص ثبت شود.
۶۰- از نگهداری و انبار کالا در موتور خانه و راهروها جداً پرهیز شود.
۶۱- برای جابجایی حلالها و مایعات سریع الاشتعال بخصوص تینر و بنزین باید از ظروف فلزی استفاده شود.
۶۲- از بکار بردن وسایل گرمازای شعله عریان و هیتر برقی احتراز شود و جهت تامین گرمای محیط ازوسایل گرمازای استاندارد ودر صورت امکان ترجیحاً سیستم حرارت مرکزی استفاده شود. درصورت بهره گیری از بخاری رعایت فاصله مناسب از مواد قابل اشتعال و نصب لوله دودکش به همراه کلاهک مربوطه الزامی است .
۶۳- در زمان مخلوط کردن رنگ با حلالهای قابل اشتعال دیگر باید ظروف پلاستیکی محتوی رنگ درون ظروف فلزی متناسب باحجم مایع قرار گیرد تادرصورت بروز حریق و یاسوراخ شدن ظرف پلاستیکی از انتشار مایع قابل اشتعال در کف کارگاه ،‌جلوگیری بعمل آمده اطفاء آن به سهولت انجام شود.
۶۴- همزنهای مواد رنگی و مایعات قابل اشتعال باید از نوع ضد جرقه باشند . استفاده از دریل های معمولی برای هم زدن مایعات بسیار خطر ناک می باشد و جداً باید از آن احتراز شود.
۶۵- از انجام هرگونه عملیات جوشکاری در خودداری شود
۶۶- رعایت اصول نظم و انضباط درکار و نظافت محیط وسرویس بموقع دستگاهها نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز حریق ایفاء می نماید بدین لحاظ ضروری است کف ومحیط بنااز کالاهای اضافی ، لوازم مستعمل ، ضایعات و آلودگیها مستمراً پاکسازی و ضایعات درظروف دردار جمع آوری و قبل از تعطیل شدن به خارج منتقل گردد.
۶۷- نحوه نگهداری ضایعات میتواند بعنوان عامل ایجادیاتوسعه و گسترش حریق نقش مهمی داشته باشد ودرشرایط خاص مسئله خودبخودسوزی ضایعات را باعث شود جهت پیشگیری از چنین مواردی باید ضایعات قابل اشتعال را دسته بندی نمود برای هریک انباری مستقل ودوراز سایر تاسیسات درنظر گرفت و بارعایت کامل اصول انبارداری آنهارانگهداری نمود.
۶۸- مواد آزمایشگاهی باید درداخل قفسه بصورت مهارشده نگهداری شود.
۶۹- پساپ و ضایعات مواد شیمیائی ابتدا باید خنثی و سپس بارعایت دقیق موارد ایمنی و بهداشتی دفع گردند.
۷۰- درانبارهای مواد شیمیائی نگهداری سایر کالاها ممنوع می باشد.
۷۱- در انبارهای موادشیمیائی نحوه قراردادن ظروف محتوی مواد در بلوکها و قفسه ها باید براساس خواص فیزیکی وشیمیایی آنها و تاثیرات متقابلشان بریکدیگر انجام پذیرد.
۷۲- مواد شیمیایی درداخل انبار باید درداخل قفسه بصورت مهارشده نگهداری شود.
۷۳- درانبار رنگ نگهداری دیگر لوازم خصوصاً سیلندر گاز بطورکلی ممنوع است .
۷۴- کلیه ظروف محتوی مواد شیمیائی باید دارای برچسب مشخصات مواد باشند.
۷۵- درانبار مواد شیمیائی فهرست کلیه مواد شیمیایی با ذکر مشخصات و خواص فیزیکی و شمیائی آن جلو درانبار نصب شود.
۷۶- از نگهداری مایعات قابل اشتعال خصوصاً بنزین ، نفت ، روغن موتور و غیره در پارکینگ خودداری شود.
۷۷- از تعمیر اتومبیل و شستشوی لوازم خودرو با مشتقات نفتی در پارکنیگ پرهیز شود.
۷۸- در مواقعی که اتومبیل برای مدت طولانی در پارکنیگ پارک میشود سرباطری از باطری جدا گردد .
۷۹- پارکنیگ به هواکش متناسب باحجم محیط و از نوع مناسب و استاندارد مجهز شود.

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی

۸۰- پارک اتومبیل در پارکنیگ باید به گونه ای باشد که فاصله مناسب بین آنهامنظور گردد و جهت پارک خودرو بصورتی باشد که درمواقع ضروری بتوان آنرا به بیرون ازپارکنیگ انتقال داد.
۸۱- رده بندی ، تفکیک ، بلوک بندی وقفسه بندی برای انواع کالا از اهمیت خاصی برخورداراست وباید از نگهداری کالا بدون استفاده ازپالت فلزی ویادرون قفسه فلزی احتراز شود.
۸۲- بلوک بندی کالا باید بطریقی صورت پذیرد که فاصله مناسب بین آنها منظور شود تاچنانچه احتمالاً بلوکی از کالا دچار آتش سوزی شد براحتی به بلوک دیگر سرایت ننماید وعملیات مبارزه باحریق برای اکیپ اطفایی به سهولت میسر باشد.
۸۳- ردیف بلوکها باید طوری انتخاب شود که استقرار ادوات آتش نشانی درطول راهروها ومعابربطور نمایان امکان پذیر باشد و هیچگاه حتی بطور موقت نباید کالایی جلو ادوات و تجهیزات آتش نشانی چیده شود.
۸۴- حداقل فاصله کالا باسقف انبار ۵/۱ متروارتفاع کالا دربلوکها به هرشکل نباید از ۵/۴ متربیشترباشد.
۸۵- فاصله کالا تادیوارهای جانبی انبار باید حداقل ۶۰ سانتیمتر باشد
۸۶- رعایت حداقل ۶۰ سانتیمتر فاصله بین کالا و روشنایی الزامی است.
۸۷- نگهداری کالا و مواد درفضای بازبایستی بطریق اصولی و درزیر سایبان یا با استفاده از روکش مقاوم مناسب حریق انجام شود.
۸۸- حریم انبارها و سوله ها باید عاری از هرگونه کالا و مواد و ضایعات و علف های هرز باشد.
۸۹- در انبار هیچ کالائی نباید خارج از قفسه ودر قسمت بالای قفسه نگهداری شود.
۹۰- هرگز نباید بیش از دوسوم حجم انبار کالا چیده شود.
۹۱- لیفتراکها باید ترجیحاً ازنوع برقی باشند درغیراینصورت اگزوز لیفتراکهای دیزلی باید مجهز به فیلتر جرقه گیر باشند.
۹۲- از پارک ، تعمیر و شارژ لیفتراکها درداخل انبارها باید جلوگیری شود.
۹۳- محیط و کف باید همیشه تمیز ، مرتب و عاری از هرگونه زباله و ضایعات باشد.
۹۴- ایجاد آبدارخانه و آسایشگاه به هرشکل داخل انبارممنوع است .
۹۵- استعمال دخانیات و ایجاد هرگونه آتش روباز در اکیداً ممنوع است .
۹۶- کلیه انبارها باید توسط وسایل ارتباطی مورد اطمینان باخارج از انبار ومسئولین مربوطه خصوصاً اکیپ آتش نشانی امکان برقراری ارتباط داشته باشند.
۹۷- جهت راهنمایی درمواقع اضطرارلازم است نقشه کامل انبار و تاسیسات کارخانه درقسمت نگهبانی و آتش نشانی مستقر درمحل نگهداری شود.
۹۸- هود و دودکش آبدار خانه بصورت دوره ای از آلودگی و چربی پاکسازی شود.
۹۹- کلیه کارکنان باید به وسائل حفاظتی شخصی شامل مجهز گردند.
۱۰۰- با توجه به اهمیت نقش آب در اطفاء حریق لازم است محل به شبکه آب آتش نشانی بصورت مستقل از آب مصرفی بااستفاده از منبع ذخیره ۳۰۰۰ لیتری و سیستم پمپاژ اتوماتیک باقدرت تامین حداقـــــل ۴ آتمسفـــــر فشـــار در هر خروجی و ۲۵۰ لیتر آبدهی در دقیقه مجهز باشد.
۱۰۱- تعداد دستگاه جعبه آتش نشانی که باید مجهز به شیر فلکه – لوله های نواری به قطر ۵/۱ اینچ و به طول ۲۰ متر و سرلوله مخصوص آتش نشانی بوده تهیه و به فاصله حداکثر ۲۵ متر از آخرین نقطه مکان و ۴۵ متر از یکدیگر در نقاط قابل دسترس و در مکانی که در کانون حریق قرار نگیرند با پوشش دهی صددرصد عملیاتی کلیه سطوح و نقاط ، نصب شوند.
۱۰۲- با توجه به اهمیت نقش آب در اطفاء حریق لازم است شبکه آب آتش نشانی موجود بصورت مستقل از آب مصرفی بااستفاده از منبع ذخیره لیتری و سیستم پمپاژ اتوماتیک باقدرت تامین حداقـــــل ۴ آتمسفـــــر فشـــار در هر خروجی و لیتر آبدهی در دقیقه همواره آماده بکار باشد .
۱۰۳- تعداد دستگاه جعبه آتش نشانی که باید مجهز به شیر فلکه – لوله های نواری به قطر ۵/۱ اینچ و به طول ۲۰ متر و سرلوله مخصوص آتش نشانی بوده تهیه و به فاصله حداکثر ۲۵ متر از آخرین نقطه مکان و ۴۵ متر از یکدیگر در نقاط قابل دسترس و در مکانی که در کانون حریق قرار نگیرند با پوشش دهی صددرصد عملیاتی کلیه سطوح و نقاط ، نصب شوند.
۱۰۴-جعبه های آتش نشانی نصب شده در باید مجهز به شیر فلکه – لوله های نواری به قطر ۵/۱ اینچ و به طول ۲۰ متر و سرلوله مخصوص آتش نشانی بوده و به فاصله حداکثر ۲۵ متر از آخرین نقطه مکان و ۴۵ متر از یکدیگر در نقاط قابل دسترس باشند .
۱۰۵- عدد جعبه آتش نشانی مجهز به شیر فلکه ، لوله نواری به قطر اینچ و به طول ۲۰ متر و سرلوله مناسب تهیه و در جنب درب ورودی نصب گردد .
۱۰۶- قرقره های آتش نشانی مجهز به شیرفلکه و شیلنگ فشار قوی به قطر ۴/۳ (سه-چهارم)اینچ و حداکثر طول ۲۰ متر باسرلوله مخصوص آتش نشانی به تعدادی که حداکثر فاصله تا آخرین نقطه ۲۰ متر و بایکدیگر ۴۵ متربیشتر نباشد تهیه و در نقاطی قابل دسترس بطوری که در کانون حریق قرارنگیرد نصب شود
۱۰۷- تعداد عدد قرقره آتش نشانی مجهز به شیرفلکه وشیلنگ فشارقوی به قطر۴/۳ اینچ و بطول ۲۰ متر و سرلوله مناسب تهیه ودر نصب گردد.
۱۰۸- عدد جعبه آتش نشانی مجهز به شیر فلکه ، لوله نواری به قطر اینچ و به طول متر و سر لوله مخصوص کفساز و لیترکف تهیه و در نصب گردد .
۱۰۹- بمنظور فراهم آوردن امکان مقابله با حریق های احتمالی لازم است مکان به شبکه آب آتش نشانی ترکیبی ( لوله های خشک و تر) با در نظر گرفتن مخزن ذخیره آب لیتری و سیستم پمپاژ اتوماتیک با قدرت تامین حداقل اتمسفر فشار در خروجی ها و لیتر آبدهی در دقیقه مجهز شود.
۱۱۰- روشنائیهای التهابی پر مصرف جمع آوری وبرای تامین نورمحیط ترجیحاً از روشنائیهای فلورسنت استفاده شود.
۱۱۱- اجزاء شبکه برق باید از نوع ضد جرقه و انفجار باشد.
۱۱۲-روشنائی راههای خروج باید به گونه ای طرح و تنظیم شوند که بطور مداوم و پیوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را به درستی تشخیص داده و مسیر خروج رابه راحتی طی کنند .
۱۱۳- برق مورد نیاز برای روشنایی مسیرهای خروج باید از منبع بطور مداوم و پیوسته تامین شود و چنانچه از ژنراتور های اضطراری استفاده میشود شبکه باید بطور خودکار عمل نموده و وقفه ایجاد شده درروشنایی از ۱۰ ثانیه بیشتر نباشد.
۱۱۴- در هنگام نمایش شدت روشنایی در هیچ یک از راهرو ها نباید از ۲ لوکس کمتر باشد علائم روشن خروج باید در بالای همه درهای خروج و اضطراری نصب شود.
۱۱۵- پله باید به نرده حفاظ مجهز گردد.
۱۱۶- درهای واقع درراههای خروج باید طوری ساخته و نصب و تنظیم شوند که درتمام اوقات استفاده از بنا از سمت داخل به آسانی و فوریت قابل باز شدن بوده و هیچ عامل باز دارنده ای مانند قفل ، کلون ، کشو ، وغیره مانع خروج یافرار بموقع متصرفان نشود.
۱۱۷- باید به هواکش ضد جرقه مجهز شود.
۱۱۸- لازم است به هواکش دارای دمپرهای فیوز دار مجهز گردد.
۱۱۹- جهت مقابله باحریقهای عمدی لازم است کلیه منافذ و پنجره های مشرف به معابر عمومی با تور سیمی ریز بافت پوشش داده شوند.

دستورالعمل اجرای طراحی سیستم ایمنی

۱۲۰- به منظور پیشگیری از مشکلات بعدی، قبل از اجرای شبکه آب آتش نشانی لازم است نقشه های طراحی شبکه به تائید سازمان آتش نشانی برسد.
۱۲۱- کلیه دستگاهها و ادوات برقی و تابلو برق باید به سیستم اتصال زمین متصل شوند و جهت حصول اطمینان ازصحت عملکرد سیستم اتصال زمین باید توسط متخصصین صلاحیتدار بطور دوره ای و مرتب آزمایش شود.
۱۲۲- لازم است ساختمان به شبکه برق گیر مجهز گردد.
۱۲۳- محل به ژنراتور برق اضطراری مجهز گردد.
۱۲۴- دیوارجدا کننده قابل اشتعال جمع آوری و به جای آن از مصالح غیرقابل اشتعال برای جدا سازی استفاده شود.
۱۲۵- به منظور جلوگیری از گسترش عمودی حریق احتمالی ضروری است اطراف بالا برها توسط مصالح مقاوم حوزه بندی و آتش بند گردد.
۱۲۶ – به منظور جلو گیری از گسترش عمودی حریق احتمالی در انبار مواد شیمیائی ضروری است قسمتهای باز بین همکف و طبقه اول با بتون پوشیده شده و اطراف راه پله ها نیز با مصالح مقاوم حریق و درب مقاوم دوربند گردند
۱۲۷- فصل مشترک باید بااستفاده از دیوار مقاوم حریق از سایر قسمتها جداشود.
۱۲۸- سقف کاذب قابل اشتعال جمع آوری و بجای آن از پانلهای گچی و یامصالح غیرقابل اشتعال دیگر استفاده شود.
۱۲۹- سقف شیروانی دربرابر هدایت و تشعشع حرارتی باعایق مناسب پوشش داده شود.
۱۳۰- جهت بالابردن مقاومت ستونها دربرابر حریق ، ستونها ی فلزی عریان باید با پوشش بتونی به قطر ۵/۲ الی ۵ سانتی مترنسبت به حریق مقاوم گردند.
۱۳۱- لازم است به جای استفاده از چند سیلندر گاز مایع ، از سیستم سانترال گاز طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران استفاده شود.
۱۳۲- جهت تهویه هوا و خروج دود در مواقع بروز حریق لازم است نسبت به تــــعبیه دریـــــچه در اقدام شود.
۱۳۳- بشکه های حاوی مواد درانبار ومحوطه باید برروی پالتهای فلزی نگهداری شود تادرمواقع اضطراری بتوان توسط لیفتراک سریعاً عملیات جابجایی راانجام داد.
۱۳۴- بین سیلوهای روباز دیوار حریق با حداقل ایستایی دوساعت احداث شود.
۱۳۵-به پله فرار بصورت رفت وبرگشت با حداقل عرض ۱۱۲ سانتی متر مجهزشود.
۱۳۶- پله فرار بایستی بصورت رفت وبرگشت ودارای حداقل عرض ۱۱۲ سانتی متر باشد.
۱۳۷- دوطرف پله فرار دارای گارد محافظ با میله های عمودی وحداقل ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر باشد.
۱۳۸- بازشوی درب های ورودی به پله فراردرجهت خروج وبه صورت خودبست وبدون قفل وبست باشد.
۱۳۹- درب های ورودی به پله فرار ازنوع مقاوم حریق ودودبند وخودبسته شوباشد.
۱۴۰- کفه پله های فرارازجنس ورق آجداربا ضخامت حداقل ۳ میلیمترباشد.
۱۴۱- پله فرارمسقف باشد.
۱۴۲- پله فرار ازروشنایی لازم برخوردارباشد.
۱۴۳- درب موتورخانه ازنوع مقاوم حریق باشد.
۱۴۴- طراحی اصولی و نصب سیستمهای کشف و اعلام و هشدار حریق اتوماتیک ودستی از نوع مناسب ، استاندارد ومورد تائید سازمان آتش نشانی میتواند در آگاهی بموقع از حریق موثر بوده و پیش از رسیدن محیط به لحظه بحران فرصت لازم برای عملیات مبارزه باآتش سوزی را فراهم آورد لذا لازم است کلیه قسمتها به سیستم کشف و اعلام حریق اتوماتیک و دستی باپوشش دهــــــی صددر صد محیط بشرح ذیل تجهیز گردند.
۱۴۵- سیستمهای کشف و اعلام و هشدار حریق اتوماتیک ودستی موجود درمحل بایستی از نوع مناسب ، استاندارد ومورد تائید سازمان آتش نشانی باشد وباپوشش دهــــــی صددر صد محیط بشرح ذیل همیشه آماده بکار باشد .
الف- به اعلام کننده دستی مجهز شود.
ب- به اعلام کننده اتوماتیک سمعی و بصری مجهز شود.
ج- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع دودی مجهز شود.
د- موتورخانه وآشپزخانه به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع حرارتی مجهز شود.
هـ- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف ازنوع شعله ای مجهز شود.
و- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع خطی حرارتی کابلی مجهز شود.
ز- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع دودی خطی ( بیم) مجهز شود.
ح- به اعلام کننده اتوماتیک و کاشف از نوع لیزری مجهز شود
۱۴۶- باید به سیستم کشف و اعلام حریق و اطفاء اتوماتیک ودستی با عامل خاموش کننده گازکربینک تجهیز گردد.
۱۴۷- باید به سیستم کشف و اعلام حریق و اطفاء اتوماتیک ودستی باعامل خاموش کننده پودری تجهیز شود.
۱۴۸- باید به سیستم کشف و اعلام حریق و اطفاء اتوماتیک ودستی باعامل خاموش کننده آب کف تجهیز شود.
۱۴۹- باید به سیستم کشف و اعلام حریق و اطفاء اتوماتیک و دستی با عامل خاموش کننده آب تجهیز شود.
۱۵۰- باید به سیستم اطفاء بارانی باقابلیت کنترل منطقه ای تجهیز گردد.
۱۵۱- باید به سیستم اطفاء اتوماتیک با عامل خاموش کننده مجهز شود.
۱۵۲- به منظور مقابله باحریقهای احتمالی توصیه میگردد نسبت به استخدام……… نفر آتش نشان بصورت ۳ شیفت ۲۴ ساعته اقدام شود.
۱۵۳- به منظور افزایش اطمینان و ضریب ایمنی بیشتر توصیه میگردد از نظرات کارشناسی یک نفر مشاور ایمنی آتش نشانی مجرب استفاده شود.
۱۵۴- به منظور افزایش سطح آگاهی پرسنل به ویژه نگهبانان توصیه میگردد نسبت به آموزش و اخذ گواهینامه از سازمان آتش نشانی اقدام شود.
۱۵۵- به منظور پیشگیری از مشکلات بعدی،قبل از اجرای سیستم کشف و اعلام حریق ،لازم است نقشه های طراحی سیستم به تائید سازمان آتش نشانی برسد.
۱۵۶- به منظور پیشگیری از مشکلات بعدی ، قبل از اجرای سیستم کشف و اعلام حریق و شبکه آب آتش نشانی لازم است نقشه های طراحی به تائید سازمان آتش نشانی برسد.
۱۵۷- نصب راهنمای کاربردی جهت استفاده از دستگاه مرکزی سیستم کشف و اعلام حریق و متعلقات مربوطه در کنار آن الزامیست .
۱۵۸- به جهت تسهیل در عملکرد و تعمیر و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق ضرورت نصب خلاصه چگونگی عملکرد المانهای سیستم اعلام حریق ( انواع دتکتورها ، آژیرها ،‌ شاســـی هــای اعلام حریق ، تابلو کنترل مرکزی ، چراغهای نشانگر و … ) در الزامیست.
۱۵۹- لازم به ذکر است سیستم های موصوف در دستورالعمل در صورتی میتواند موثر واقع شود که ضمن آموزش از نحوه استفاده صحیح از آن با سرویس و نگهداری اصولی همیشه آماده بکار باشند. لذا به هنگام دریافت تائیدیه ایمنی ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر سرویس و نگهداری سیستم های ایمنی به منظور حصول اطمینان از آماده بکار بودن آنها به مدت دو سال از طرف مجری الزامیست.
۱۶۰- درصورت وجود ابهام درهریک ازبندهای دستورالعمل مراتب کتباً ازسازمان استعلام تاراهنمائیهای لازم بصورت مکتوب اعلام گردد.
۱۶۱- شایان ذکراست این دستورالعمل جهت کاهش ضریب نا ایمنی کاربری فوق ارائه میگردد . بدیهی است اجرای ضوابط ومقررات سازمان محیط زیست ووزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و… دراحداث وبهره برداری اینگونه کاربریهای امری ضروری می باشد.
۱۶۲- این دستورالعمل جهت کاهش ضرایب نا ایمنی واحد فوق شامل بخشهای تهیه گردیده است.
۱۶۳- این دستورالعمل جهت کاهش ضرایب نا ایمنی بخشهای ازواحد فوق تهیه گردیده است.
در خاتمه متذکر میگردد حصول ساختار ایمنی نسبی و مطلوب در آن مکان مستلزم حسن اجرای تدابیر سه گانه آموزش ، پیشگیری و اطفائی بصورت هماهنگ و به موازات یکدیگر میسر میگردد. ************************************************************************

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test