چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - Wednesday 22 November 2017
کد خبر : 19139
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰
بازدید: بازدید: 1311

مقاله

حریق‌های عمدی و طرق کشف آنها آثار و علائم آتش‌سوزی عمدی


download
تا سال 1930 عقیده متخصصین آتش‏ سوزی بر این بود که در هر نقطه‏ای حریق‏ اتفاق بیفتد کلیه آثار و علائم و مدارک ارتکاب جرم از بین رفته و برگه‏ای برای تعقیب‏ مجرم باقی نمیماند.و روی همین عقیده بود که مأمورین کشف جرائم کمتر در پی کشف حقیقت‏ برآمده و دانسته یا ندانسته در مورد علل یک حریقی اظهار عقیده نموده و یک یا چند نفر را بنام مجرم معرفی مینمودند

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

 

تا سال ۱۹۳۰ عقیده متخصصین آتش‏ سوزی بر این بود که در هر نقطه‏ای حریق‏ اتفاق بیفتد کلیه آثار و علائم و مدارک ارتکاب جرم از بین رفته و برگه‏ای برای تعقیب‏ مجرم باقی نمیماند.و روی همین عقیده بود که مأمورین کشف جرائم کمتر در پی کشف حقیقت‏ برآمده و دانسته یا ندانسته در مورد علل یک حریقی اظهار عقیده نموده و یک یا چند نفر را بنام مجرم معرفی مینمودند:

لکن از سال ۱۹۳۰ ببعد در نتیجه توسعه دانش تشریحی و آزمایشگاهی و پیشرفت‏ فنون مختلفه و بهره‏برداری از آنها مانند

اسپکتروگراف‏ Spectrograf

اشعه ماوراء بنفش‏ Ultra-Violet

اشعه مادون قرمز Infra-Redray

جاروهای الکتریکی‏ VacU Um Distilation

و از همه مهم‌تر وجود کارشناسان آزموده و بازرسان ویژه آتش‏سوزی و مأمورین‏ تربیت شده آتش‏نشانی کشف جرائم آتش‏ سوزی را سهل نموده و اکنون میتوان از وجود کمترین‏ آثار جرم در صحنه حریق پی‏ علل و جهات حریق برده و حقیقت را روشن نمود.

آتش‏سوزی همیشه اثراتی از خود باقی میگذارد ولی گاهی این آثار طوریست که‏ مأمورین مربوطه در اولین برخورد بآنها و مشاهده صحنه حریق عمدی بودن آنرا تشخیص‏ داده درصدد کشف علل حریق و یافتن مجرم برمیآیند.

و زمانیهم مهارت و ورزیدگی مجرم طوریست که هرگونه شبهه عمدی بودن حریق را از بین برده و مأمورین را حتی گاهی گمراه مینماید.لکن در همین وضع بخصوصهم مأمورینی‏ هستند که با نظر تیزین خود برگه جرم را بدست آورده و مجرم را بدست عدالت میسپارند.

یک نکته مهم را باید هر مأمور آتش‏نشانی همیشه در مد نظر داشته باشد و آن‏ این است که:

(هر آتش‏سوزی را عمدی تلقی نمایند و یا این تصور درصدد کشف علل و جهات‏ آن برآیند تا خلاف آن ثابت گردد)

متخصصین آتش‏سوزی و مأمورین کشف جرائم حریق و حتی مأمورین آتش‏نشانی‏ باید از ابتدای ورود بصحنه حریق با نظر دقت و کنجکاوی هر چیزی را مورد توجه مخصوص‏ قرار داده و کوچکترین واقعه یا اقدامی را نادیده و بی‏اهمیت تلقی ننمایند زیرا چه بسا اتفاق‏ افتاده است که یک عمل جزئی یا یک تحول کوچک راهنمای کشف یک موضوع مهم و اساسی‏ شده است.

اولین چیزیکه باید جلب توجه مأمورین اطفای حریق و بازپرسان را بنماید نوع‏ آتش‏سوزی و نحوه حریق است:

معمولا حریقهای عادی فقط در یک محل و آنهم بطور خیلی ساده و یا بطؤ و کندی‏ پیشروی مینمایند ولی اگر صحنه آتش‏سوزی غیر از این را نشان دهد باید یقین نمود که این‏ حریق ساده نیست و باید تعمدی در ایجاد آن بکار رفته باشد.

اینک برای روشن شدن ذهن خوانندگان محترم آثار و علائمیکه در آتش‏سوزی‏ عمدی بچشم میخورند و بشرح زیر میباشند بیان میشود:

حریقهای موضعی و متعدد

اگر در یک صحنه آتش‏سوزی چند محل دستخوش حریق واقع شده و توسعه آنها بطور یکنواخت و هم‏آهنگ باشد مسلم است که این حریق عمدی بوده است.زیرا معمولا حریق غیرعمدی در یک یا دو نقطه نزدیک بهم اتفاق میفتد که پس از چند لحظه بهم متصل‏ شده و یک محل را تشکیل میدهد ولی موقعیکه مقصود ایجاد حریق دامنه‏دار و مخرب باشد شخص مرتکب برای انجام کامل نقشه خود در محلهای مختلف ایجاد حریق مینماید که‏ مأمورین آتش‏نشانی نتوانند بموقع آنها را خاموش نمایند و چون مرتکب برای انجام عمل خود بیش از چند لحظه فرصت ندارد در نتیجه تمام حریقهای ارتکابی او در یک زمان و یا با چند ثانیه اختلاف شروع میشود که این نکات خود بهترین دلیل آتش‏سوزی عمدی است.

استشمام بوی نفت و بنزین در محل آتش‏سوزی:

اگر در محل آتش‏سوزی بوی نفت و سایر مواد نفتی استشمام شود و وضع محل‏ حریق طوری باشد که قبل از آتش‏سوزی مواد نفتی در آن حدود نبوده است مسلم است که‏ این آتش‏سوزی عمدی است:

مثلا اگر در یک مغازه داروفروشی که مواد نفتی وجود ندارد و بعد از اینکه این‏ محل دستخوش حریق واقع شد بوی نفت در آنجا استشمام گردید این امر میرساند که شخص‏ مرتکب برای ایجاد حریق از مواد نفتی استفاده نموده است.

ولی باید دانست که تنها مواد نفتی نیستند که آتش‏زا بوده و دامنه حریق را توسعه‏ میدهند بلکه مواد دیگریهم هستند که قدرت آتش‏افروزی آنها کمتر از نفت نیست.این مواد عبارتند از: مواد کلردار، نیتروسلولز، مواد سولفوردار، اسیدهای هیدروکلریک و غیره.

برای اینکه در موقع آتش‏سوزی تشخیص دهیم چه ماده‏ای موجب آتش‏سوزی شده‏ است باید برنگ دود شعله‏های آتش توجه خاص مبذول داریم. اگرچه گاهی آتش‏سوزی‏ با دود خیلی کم و حتی بدون دود انجام میشود لکن باید دانست که این جریان بسیار کم‏ و بلکه نادر است و بیشتر آتش‏سوزیها با دود زیاد بچشم میخورند و در نتیجه از رنگ دود آنها میتوان بوجود مولد حریق پی‏برد.

شناسائی انواع دودها

دودهای حریق دارای رنگها و بوهای مختلفی میباشند که هرکدام معرف نوع‏ ماده مشتعل شده میباشند. اینک خصوصیات هرکدام را اختصارا بیان میکنیم:

دود سفید: اگر در محل آتش‏سوزی دود سفید بچشم بخورد این دود دلیل بر سوختن‏ اجسام مرطوب و نمناک میباشد.اجسام فسفردار تولید دود سفید مینمایند ولی بوی آن کاملا مشخص و با بوی مواد نباتی تازه یا نمناک فرق دارد.

دودهای سفید رنگی که بینی و گلو را تحریک و ناراح مینمایند وجود مواد کلردار را میرسانند.

دود خاکستری: دود خاکستری متمایل بسفید دلیل بر سوختن نباتات و علوفه خشگ میباشد.

دود سیاه: اگرچه دود سیاه معمولا دلیل بر وجود احتراق ناقص میباشد ولی اگر همین دود سیاه با شعله‏های سرکش و متصاعد بچشم بخورد حاکی از وجود مواد نفتی در محل آتش‏سوزی‏ است که مرتکبین برای تسریع در آتش‏افروزی از آنها استفاده نموده‏اند!

سایر رنگها: دودهای قهوه‏ای متمایل بسرخ.زرد تند.یا زرد قهوه‏ای علامت سوختن فیلم‏ یا اجسامیست که از نیتروسلولز.مواد سولفوردار.مواد نیتریک.سولفوریک و یا اسیدهای‏ هیدرو کلریدریک ترکیب شده‏اند.

دود نارنجی و آبی: اگر رنگ دود نارنجی باشد دلیل بر اشتعال الکل زیاد است و چنانچه رنگ دود آبی باشد این امر میرساند که فقط برای تسریع در آتش‏سوزی از الکل استفاده نموده‏اند.

برآورد درجه حرارت از روی رنگ شعله:

یکی از اقدامات بسیار مهم و درعین‏حال خطرناک مأمورین کشف جرائم آتش‏سوزی‏ بویژه مأمورین آتش‏نشانی این است که در حین آتش‏سوزی فداکاری نموده برای بدست آوردن‏ مدارک و اسناد مهم و یا برای نجات جان حریق زدگان داخل شعله‏های حریق گردند.

بدیهی است اگر این اشخاص میزان درجه حرارت آتش را ندانند و بخواهند تحت‏ تأثیر احساسات وظیفه‏شناسی و نوع دوستی قرار گرفته و دست بیک عمل خطرناک زده خود را بآتش بیندازند نه تنها اقدام آنها منتج بنتیجه‏ای نخواهد شد بلکه خودشانهم دستخوش‏ نابودی قرار خواهند گرفت.

پس این اشخاص باید میزان تقریبی درجه حرارت هر حریقی را بدانند تا با استفاده‏ از وسائل مخصوص و پیش‏بینی‏های لازم بهتر بتوانند وظیفه خود را انجام دهند.

بطور کلی باید دانست که شعله‏های قرمز رنگ ۵۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دارند.

شعله‏های قرمز پررنگ تا حدود ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و شعله‏های قرمز متمایل‏ بسفید تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دارند.

ولی شعله‏ های سفید حرارتشان تا ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد میرسد.

دکتر جهانبخش رزمجو

نویسنده :

نمایشگاه cpse نمایشگاه isaf نمایشگاه cpse
چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

سامپاک پایرواجلاس سالانه جوامع ایمن ایراننمایشگاه ایپاس 2017کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر ها سومین همایش تخصصی رفتار شناسی حریقتبليغات تبليغات
test