یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - Sunday 18 November 2018
کد خبر : 19139
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰
بازدید: -

مقاله

حریق‌های عمدی و طرق کشف آنها آثار و علائم آتش‌سوزی عمدی


download
تا سال 1930 عقیده متخصصین آتش‏ سوزی بر این بود که در هر نقطه‏ای حریق‏ اتفاق بیفتد کلیه آثار و علائم و مدارک ارتکاب جرم از بین رفته و برگه‏ای برای تعقیب‏ مجرم باقی نمیماند.و روی همین عقیده بود که مأمورین کشف جرائم کمتر در پی کشف حقیقت‏ برآمده و دانسته یا ندانسته در مورد علل یک حریقی اظهار عقیده نموده و یک یا چند نفر را بنام مجرم معرفی مینمودند

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

 

تا سال ۱۹۳۰ عقیده متخصصین آتش‏ سوزی بر این بود که در هر نقطه‏ای حریق‏ اتفاق بیفتد کلیه آثار و علائم و مدارک ارتکاب جرم از بین رفته و برگه‏ای برای تعقیب‏ مجرم باقی نمیماند.و روی همین عقیده بود که مأمورین کشف جرائم کمتر در پی کشف حقیقت‏ برآمده و دانسته یا ندانسته در مورد علل یک حریقی اظهار عقیده نموده و یک یا چند نفر را بنام مجرم معرفی مینمودند:

لکن از سال ۱۹۳۰ ببعد در نتیجه توسعه دانش تشریحی و آزمایشگاهی و پیشرفت‏ فنون مختلفه و بهره‏برداری از آنها مانند

اسپکتروگراف‏ Spectrograf

اشعه ماوراء بنفش‏ Ultra-Violet

اشعه مادون قرمز Infra-Redray

جاروهای الکتریکی‏ VacU Um Distilation

و از همه مهم‌تر وجود کارشناسان آزموده و بازرسان ویژه آتش‏سوزی و مأمورین‏ تربیت شده آتش‏نشانی کشف جرائم آتش‏ سوزی را سهل نموده و اکنون میتوان از وجود کمترین‏ آثار جرم در صحنه حریق پی‏ علل و جهات حریق برده و حقیقت را روشن نمود.

آتش‏سوزی همیشه اثراتی از خود باقی میگذارد ولی گاهی این آثار طوریست که‏ مأمورین مربوطه در اولین برخورد بآنها و مشاهده صحنه حریق عمدی بودن آنرا تشخیص‏ داده درصدد کشف علل حریق و یافتن مجرم برمیآیند.

و زمانیهم مهارت و ورزیدگی مجرم طوریست که هرگونه شبهه عمدی بودن حریق را از بین برده و مأمورین را حتی گاهی گمراه مینماید.لکن در همین وضع بخصوصهم مأمورینی‏ هستند که با نظر تیزین خود برگه جرم را بدست آورده و مجرم را بدست عدالت میسپارند.

یک نکته مهم را باید هر مأمور آتش‏نشانی همیشه در مد نظر داشته باشد و آن‏ این است که:

(هر آتش‏سوزی را عمدی تلقی نمایند و یا این تصور درصدد کشف علل و جهات‏ آن برآیند تا خلاف آن ثابت گردد)

متخصصین آتش‏سوزی و مأمورین کشف جرائم حریق و حتی مأمورین آتش‏نشانی‏ باید از ابتدای ورود بصحنه حریق با نظر دقت و کنجکاوی هر چیزی را مورد توجه مخصوص‏ قرار داده و کوچکترین واقعه یا اقدامی را نادیده و بی‏اهمیت تلقی ننمایند زیرا چه بسا اتفاق‏ افتاده است که یک عمل جزئی یا یک تحول کوچک راهنمای کشف یک موضوع مهم و اساسی‏ شده است.

اولین چیزیکه باید جلب توجه مأمورین اطفای حریق و بازپرسان را بنماید نوع‏ آتش‏سوزی و نحوه حریق است:

معمولا حریقهای عادی فقط در یک محل و آنهم بطور خیلی ساده و یا بطؤ و کندی‏ پیشروی مینمایند ولی اگر صحنه آتش‏سوزی غیر از این را نشان دهد باید یقین نمود که این‏ حریق ساده نیست و باید تعمدی در ایجاد آن بکار رفته باشد.

اینک برای روشن شدن ذهن خوانندگان محترم آثار و علائمیکه در آتش‏سوزی‏ عمدی بچشم میخورند و بشرح زیر میباشند بیان میشود:

حریقهای موضعی و متعدد

اگر در یک صحنه آتش‏سوزی چند محل دستخوش حریق واقع شده و توسعه آنها بطور یکنواخت و هم‏آهنگ باشد مسلم است که این حریق عمدی بوده است.زیرا معمولا حریق غیرعمدی در یک یا دو نقطه نزدیک بهم اتفاق میفتد که پس از چند لحظه بهم متصل‏ شده و یک محل را تشکیل میدهد ولی موقعیکه مقصود ایجاد حریق دامنه‏دار و مخرب باشد شخص مرتکب برای انجام کامل نقشه خود در محلهای مختلف ایجاد حریق مینماید که‏ مأمورین آتش‏نشانی نتوانند بموقع آنها را خاموش نمایند و چون مرتکب برای انجام عمل خود بیش از چند لحظه فرصت ندارد در نتیجه تمام حریقهای ارتکابی او در یک زمان و یا با چند ثانیه اختلاف شروع میشود که این نکات خود بهترین دلیل آتش‏سوزی عمدی است.

استشمام بوی نفت و بنزین در محل آتش‏سوزی:

اگر در محل آتش‏سوزی بوی نفت و سایر مواد نفتی استشمام شود و وضع محل‏ حریق طوری باشد که قبل از آتش‏سوزی مواد نفتی در آن حدود نبوده است مسلم است که‏ این آتش‏سوزی عمدی است:

مثلا اگر در یک مغازه داروفروشی که مواد نفتی وجود ندارد و بعد از اینکه این‏ محل دستخوش حریق واقع شد بوی نفت در آنجا استشمام گردید این امر میرساند که شخص‏ مرتکب برای ایجاد حریق از مواد نفتی استفاده نموده است.

ولی باید دانست که تنها مواد نفتی نیستند که آتش‏زا بوده و دامنه حریق را توسعه‏ میدهند بلکه مواد دیگریهم هستند که قدرت آتش‏افروزی آنها کمتر از نفت نیست.این مواد عبارتند از: مواد کلردار، نیتروسلولز، مواد سولفوردار، اسیدهای هیدروکلریک و غیره.

برای اینکه در موقع آتش‏سوزی تشخیص دهیم چه ماده‏ای موجب آتش‏سوزی شده‏ است باید برنگ دود شعله‏های آتش توجه خاص مبذول داریم. اگرچه گاهی آتش‏سوزی‏ با دود خیلی کم و حتی بدون دود انجام میشود لکن باید دانست که این جریان بسیار کم‏ و بلکه نادر است و بیشتر آتش‏سوزیها با دود زیاد بچشم میخورند و در نتیجه از رنگ دود آنها میتوان بوجود مولد حریق پی‏برد.

شناسائی انواع دودها

دودهای حریق دارای رنگها و بوهای مختلفی میباشند که هرکدام معرف نوع‏ ماده مشتعل شده میباشند. اینک خصوصیات هرکدام را اختصارا بیان میکنیم:

دود سفید: اگر در محل آتش‏سوزی دود سفید بچشم بخورد این دود دلیل بر سوختن‏ اجسام مرطوب و نمناک میباشد.اجسام فسفردار تولید دود سفید مینمایند ولی بوی آن کاملا مشخص و با بوی مواد نباتی تازه یا نمناک فرق دارد.

دودهای سفید رنگی که بینی و گلو را تحریک و ناراح مینمایند وجود مواد کلردار را میرسانند.

دود خاکستری: دود خاکستری متمایل بسفید دلیل بر سوختن نباتات و علوفه خشگ میباشد.

دود سیاه: اگرچه دود سیاه معمولا دلیل بر وجود احتراق ناقص میباشد ولی اگر همین دود سیاه با شعله‏های سرکش و متصاعد بچشم بخورد حاکی از وجود مواد نفتی در محل آتش‏سوزی‏ است که مرتکبین برای تسریع در آتش‏افروزی از آنها استفاده نموده‏اند!

سایر رنگها: دودهای قهوه‏ای متمایل بسرخ.زرد تند.یا زرد قهوه‏ای علامت سوختن فیلم‏ یا اجسامیست که از نیتروسلولز.مواد سولفوردار.مواد نیتریک.سولفوریک و یا اسیدهای‏ هیدرو کلریدریک ترکیب شده‏اند.

دود نارنجی و آبی: اگر رنگ دود نارنجی باشد دلیل بر اشتعال الکل زیاد است و چنانچه رنگ دود آبی باشد این امر میرساند که فقط برای تسریع در آتش‏سوزی از الکل استفاده نموده‏اند.

برآورد درجه حرارت از روی رنگ شعله:

یکی از اقدامات بسیار مهم و درعین‏حال خطرناک مأمورین کشف جرائم آتش‏سوزی‏ بویژه مأمورین آتش‏نشانی این است که در حین آتش‏سوزی فداکاری نموده برای بدست آوردن‏ مدارک و اسناد مهم و یا برای نجات جان حریق زدگان داخل شعله‏های حریق گردند.

بدیهی است اگر این اشخاص میزان درجه حرارت آتش را ندانند و بخواهند تحت‏ تأثیر احساسات وظیفه‏شناسی و نوع دوستی قرار گرفته و دست بیک عمل خطرناک زده خود را بآتش بیندازند نه تنها اقدام آنها منتج بنتیجه‏ای نخواهد شد بلکه خودشانهم دستخوش‏ نابودی قرار خواهند گرفت.

پس این اشخاص باید میزان تقریبی درجه حرارت هر حریقی را بدانند تا با استفاده‏ از وسائل مخصوص و پیش‏بینی‏های لازم بهتر بتوانند وظیفه خود را انجام دهند.

بطور کلی باید دانست که شعله‏های قرمز رنگ ۵۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دارند.

شعله‏های قرمز پررنگ تا حدود ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و شعله‏های قرمز متمایل‏ بسفید تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دارند.

ولی شعله‏ های سفید حرارتشان تا ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد میرسد.

دکتر جهانبخش رزمجو

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test