دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - Monday 20 August 2018
کد خبر : 22240
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰
بازدید: -

مقاله

توانایی بکار گیری دستگاه تنفسی


images
     اين تست‌ها روزانه با توجه به تعويض شيفت و همچنين بعد از هر عمليات با دستگاه تنفسي جهت اطمينان از آماده بودن آنها براي عمليات بعدي انجام مي‌گيرد .

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

۱- انواع تست دستگاههای تنفسی ( قبل از پوشیدن دستگاه )

این تست‌ها روزانه با توجه به تعویض شیفت و همچنین بعد از هر عملیات با دستگاه تنفسی جهت اطمینان از آماده بودن آنها برای عملیات بعدی انجام می‌گیرد .

الف ـ تست ظاهری

ب ـ تست فشار قوی

ج ـ تست سوت خبر

 

تست ظاهری :

۱ـ عدم پارگی :

بندهای کمر، سینه ، شانه ، تسمه‌های لاستیکی فشار سنج و قسمت‌های مختلف ماسک .

۲ـ عدم شکستگی :

در خصوص قسمتهایی که شکننده هستند جای درجه ، شیشه درجه و غیره .

۳ـ نظافت و تمیزی دستگاه :

در مبحث نظافت و مراقبت از دستگاهها توضیح داده خواهد شد .

جای شیردهنی و درجه فشار سنج بسیار ظریف و شکننده طراحی شده است و بیشتر آسیب ها از این ناحیه است ؛ کافیست یک ترک بر روی جای شیردهنی بوجود آید ، در این صورت شیردهنی در جای خود قرار نخواهد گرفت و همین امر باعث آسیب به شیردهنی خواهد شد ؛ از طرفی محل اتصال این دو قسمت در بندهای شانه و کمر طوریست که در صورت عدم دقت در کشیدن بندهای شانه باعث شکستگی محل خواهد شد و حتماً باید آنها تعویض شوند . همچنین اگر خارهایی که بر روی جای درجه و فشار سنج جهت تسمه‌ های لاستیکی در نظر گرفته شده است بشکنند و یا تسمه‌های لاستیکی پاره شوند در این صورت عملاً درجه فشار سنج درجای خود قرار نخواهد گرفت .

شیشه درجه فشار سنج در اثر برخورد با اشیاء مختلف احتمال شکستگی دارد ؛ بنابراین  باید همیشه در جای خود و به سمت داخل یعنی روی سینه قرارداشته باشد .

مهارت در اتصال شیر دهنی به ورودی ماسک از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار می باشد و نیاز به تمرین مداوم دارد. روی شیر دهنی خارهایی به رنگ قرمز جهت اتصال به ماسک در نظر گرفته شده است که با یک فشار همزمان این خارها جمع شده و در محل اتصال به ماسک قفل می شود . از  این رو باید دقت کنید که کاملاً شیر دهنی به ورودی ماسک اتصال داشته باشد، در غیر اینصورت جداکردن آنها به سختی انجام می گیرد همچنین جهت جدا کردن این قسمت با فشار همزمان خارهاامکان پذیر خواهد بود  ؛ بعضاً مشاهده شده که در اثر عدم اتصال صحیح در قسمت ورودی ماسک و یا شیر دهنی شکستگی ایجاد شده است.

ب- تست فشار قوی

۱– سالم بودن درجه فشارسنج

همزمان با دیدن درجه فشار سنج ، شیر سیلندر را به آرامی بازکنید ،  عقربه فشار سنج شروع به حرکت می کند که نشان دهنده سالم بودن درجه فشار سنج می باشد.
هیچگاه شیرسیلندر را سریع با ز نکنید زیرا امکان دارد فشار بالای سیلندر بر عقربه فشار سنج اثر گذاشته و گیر کند.

 

تست فشار سنج :

( روش اول  ) تشخیص اینکه فشار سنج سالم است از دستگاه مخصوصی که فشار واقعی سیلندر نشان می دهد استفاده می کنند ، سپس چنانچه فشار سنج مورد آزمایش هم همان درجه فشار را نشان دهد فشار سنج سالم و در غیر این صورت معیوب است.

( روش دوم ) استفاده از دو تا سه فشار سنج دیگر بدین ترتیب که هر یک را به نوبت به سیلندر حاوی هوای فشرده می بندیم ، چنانچه هر سه یک فشار را نشان دهند فشار سنج سالم و چنانچه فشار سنجی با دویا سه فشار سنج دیگر تفاوت درجه داشته باشد معیوب است.

۲- تعیین فشار بالای سیلندر و مقدار هوای آن 

اجازه دهید عقربه فشار سنج در بالاترین فشار ثابت بماند ، جهت تعیین مقدار هوای داخل سیلندر ، بالاترین فشار وظرفیت آبی سیلندر را درنظر می گیرند ، یعنی بالاترین فشار رادر ظرفیت مایعی سیلندر ضرب می کنند.

۳- عدم نشتی هوا در اتصالات دستگاه ها

هنگامی که شیر سیلندر دستگاه باز باشد  قسمتهای مختلف به خصوص اتصالات تحت فشار هستند و در صورت نشتی، صدای شدیدی دارد و محل آن مشخص می شود ،
در غیر اینصورت با بستن شیر سیلندر دستگاه ، همچنان تحت فشار خواهد بود.به درجه فشارسنج نگاه می کنیم اگر افت فشاری بیش از یک خط درجه که برابر با ۱۰ بار به مدت ۱ دقیقه داشته باشد در جایی از دستگاه نشتی وجود دارد. با محلول کف محل نشتی را مشخص می نمائیم.

 

ج- تست سوت خبر و هدف از آن

پس از انجام تست فشار قوی به طوریکه شیر سیلندر بسته ، ولی فشار هوا درقسمت های مختلف دستگاه موجود و هیچگونه نشتی نداشته باشد اقدام به تست سوت خبر با دو هدف مشخص ، یکی شنیدن صدای سوت دستگاه جهت سالم بودن آن و دوم اینکه با تنظیم درجاتی که برای دستگاه های مختلفی باتوجه به ظرفیت های متفاوت سیلندر که برای بازگشت از منطقه عملیاتی در نظر گرفته می شود،  سوت دستگاه در درجه معینی به صدا در می آید به همین منظور با دقت و دیدن فشار سنج ، به وسیلهدکمه By pass valve  ،  فشار دستگاه را به آرامی تخلیه می کنیم ، عقربه شروع به حرکت به سمت صفر خواهد کرد ، وقتی به درجه ای که به رنگ قرمز روی فشار سنج مشخص شده رسید صدای سوت دستگاه شنیده میشود وتا پایان هوا یعنی در درجه صفر صدای سوت قطع خواهد شد .

با توجه به مصرف هوا برای نیروهای آتش نشانی مجهز به دستگاه تنفسی که ۴۰ لیتر در دقیقه است ،  همچنین زمان بازگشت از منطقه عملیات که به مدت ۱۰ دقیقه در نظر گرفته
می شود درنتیجه باید کلیه دستگاه های تنفسی وقتی هوای سیلندر آنها به میزان ۴۰۰ لیتر تقلیل پیدا کرد ، سوت خبر دستگاه های تنفسی بصدا درآیند .                                                                                                                 لیتر هوا ۴۰۰ = ۴*۱۰

قدرت سوت خبر دستگاه تنفسی ۹۰ دسی بل در فاصله یک متر می باشد

نکته : در انجام تست سوت خبر دقت کنید که با گرفتن درجه فشار سنج ، دست روی خروجی هوای مصرفی جهت به صدادر آمدن سوت خبر نباشد.

۶-۲- نحوه ماسک گذاری صحیح

ماسک گذاری صحیح در طرح ها ومدل های مختلفی انجام می شود ولی با شرایط کارآموزی و برای همآهنگی در نیروهای عملیاتی لازم است جهت سرعت عمل وعدم آسیب به ماسک به نکات زیر توجه نمود :

۱ـ ماسک های تنفسی کاملاً تمیز با رعایت اینکه بندهای ماسک به قدری آزاد( شل ) باشد که وارد کردن صورت به  داخل ماسک براحتی انجام شود.  این ماسک ها در کیسه یا جعبه مخصوص قرار می گیرد.

۲ـ پـس از بـرداشتن مـاسک از کیسـه یـا جعبه ، بند دور گردن آن را به گردن آویزان می کنیم .

۳ـ با انگشت شصت دست راست دو بند سمت راست و با انگشت شصت دست چپ
دوبند سمت چپ ماسک را می گیریم .

۴ ـ صورت را به آرامی وارد ماسک می کنیم .

۵ ـ با توجه به اینکه بندهای ماسک آزاد  است ، اگر سر در راستای بدن یا بسمت بالا باشد ماسک پائین تر از صورت قرار می گیرد ، لذا صورت  به سمت پائین و درست روبروی ماسک قرار می گیرد.

۶ـ ابتدا دو بند بالا را با انگشت دستان راست و چپ ( شصت واشاره) در قسمت گیجگاه سر پیدا کرده و طوری ماسک را به صورت نزدیک می کنیم که کاملاً  ماسک روی صورت ونیم ماسک روی بینی ودهان را بپوشاند ، سپس دوبند را به اندازه ای که ماسک روی صورت بچسبد به سمت عقب می کشیم .

۷ـ سپس دو بند پائین را در قسمت زیر گلو همانند مـورد قبـل بـه سمـت عقـب
می کشیم.

۸ ـ در این مرحله ماسک کاملاً روی صورت چسبیده و هیچگونه فشاری از جانب ماسک روی صورت انجام نمی گیرد ، همچنین بالشتک ماسک دقیقاً پشت سر،
نیم ماسک روی بینی و دهان و چشم درست روبروی لنز قرار دارد و از دید خوبی برخوردار است .

۹ـ ماسکها را با توجه به نحوه ورودی هوا به ماسک از نظر اتصال به دو دسته ( متصل وجدا ) تقسیم  می کنند که در سازمان از نوع دوم می باشد . جهت تست کافیست که کف دست در قسمت ورودی ماسک قرار گیرد ، چند بار دم و بازدم انجام
می دهیم تا از راه خروجی بازدم اطمینان حاصل شود ، در دم نهایی ماسک در اثر خلاء داخلی به سمت صورت جمع میشود . پس از اطلاع از آببندی بودن آن ، برای اتصال شیر دهنی اقدام می کنیم.

۱

 

۳- پوشیدن دستگاه تنفسی که شیر دهنده هوا متصل به ماسک است:

ابتداء دستگاه تنفسی را بصورت افقی در برابر خودتان روی زمین قراردهید . شیر سیلندر نزدیک پا و سیلندر روی کوله پشتی قرار گیرد. ماسک و کلاه ایمنی را در جلوی دستگاه بگذارید.

 یک،  بندهای شانه و ماسک را با دو دست بگیرید به نحوی که بند گردن ماسک روی شصت دست و پشت دست  رو به جلو و با یک حرکت دستگاه را به سمت بالا آورده ، مانند پوشیدن کت ، یکی یکی دستها را از لای بندهای شانه رد کنید به طوریکه دستگاه بر پشت  قرار گیرد. سپس بند ماسک را دور گردن می اندازید.

 دو، بندهای محکم کننده شانه ها را گرفته ، همزمان با پرتاب دستگاه به سمت بالا ، بندهای محکم کننده شانه ها را به سمت پائین بکشید تا سنگینی دستگاه کاملاً بر شانه ها تقسیم و محکم شود.

      سه، به وسیله دو قلاب بند کمر را به هم متصل نمائید.

      چهار،  بوسیله دو قلاب بند سینه را به هم متصل نمائید.

      پنج، شیر سیلندر را باز کنید و به فشار سنج نگاه کنید ( تعیین فشار هوا و
مقدار هوا ) .

      شش، ماسک گذاری کنید ، ماسک را روی صورت قرار داده ، بندهای ماسک را دو به دو از پایین به بالا به سمت عقب بکشید تا کاملاً ماسک روی صورت به چسبد.

 هفت، شیر سیلندر را ببندید در حالیکه دستانتان روی شیر است نفس بکشید ، عقربه فشار سنج به سمت پایین حرکت می کند ودر فشار معینی سوت خبر به صدا در
می آید. وقتی که هوای داخل لوله تخلیه شد ماسک باید به صورت چسبیده باشد ، تنفس را قطع کرده اگر ماسک همچنان چسبیده باقی ماند ماسک روی صورت آب بندی می باشد.سپس شیر سیلندر را باز کنید .

      هشت، کلاه ایمنی را از زمین برداشته و بر سر گذاشته اعلام آمادگی می کنید .

تذکر: جهت در آوردن دستگاه کارهای  انجام شده را به طور ، بالعکس تکرار می کنیم یعنی ابتدا مرحله هشتم و … .

 

۳۴

 

-۴-   نحوه پوشیدن دستگاه تنفسی (شیر دهنده هوا از ماسک جدا است)  :

دستگاه را برجای نرمی مثل پتو روی زمین قرارداده ، با انجام آزمایشات لازم جهت پوشیدن آماده می کنیم به طوری که دستگاه افقی ،بدنه پائین ، سیلندر بالا، شیر سیلندر نزدیک پای شما وشیر سیلندر باز و دستگاه تحت فشار هوا باشد.بندهای ماسک کاملاً باز بوده به اندازه بند گردن ماسک را به طوری که لنز به سمت بالا قراردارد در جلوی دستگاه قرار
می دهید.

۱- با دودست به طوریکه پشت دست رو به جلو خم شده ، دو بند شانه را گرفته ، دستگاه را بلند کرده و عمود بر زمین قرار می دهیم .

۲- با یک حرکت دستگاه را از یک سمت راست یا چپ بلند کرده ، مثل پوشیدن کت ، دستها را از لای بندهای شانه رد کرده تا دستگاه در پشت کمر قرار گیرد .در این مرحله نباید حرارت پرتاب ، به دستگاه و یا به بدن شما آسیب برسد و این کار باید به نحو صحیح انجام شود.

۳- حلقه مربوط به محکم کننده بندهای شانه را با دو شصت دستان گرفته با یک حرکت همراه با پرتاب دستگاه به سمت بالا ، به سمت پائین متمایل به عقب بندهای شانه را جمع می کنیم .

۴- سگک‌های مربوط به بند کمر را گرفته  همراه با فشار وارد یکدیگر می نماییم .

۵- سگک‌های مربوط به بند سینه را گرفته همراه با فشار وارد یکدیگرمی کنیم.

۶- ماسک‌گذاری می کنیم ( در مبحث ماسک گذاری توضیح داده شده است) .

۷- با دست چپ شیر دهنی را از جای خود در آورده ، به حالت سربالا ، شیر دهنی را نزدیک ورودی  ماسک برده ،  با یک حرکت شیر دهنی را  به ماسک متصل مینماییم.

۸- کلاه ایمنی را بر سر گذاشته ، سپس دستکش را به دست می کنیم.

۶-۶ – طریقه اتصال سیلندر به دستگاه :

۱- پس ازجداکردن سیلندر، سیلندرشارژ شده ای به ورودی فشار شکن وارد نموده و بوسیله مهره باپیچاندن به سمت خودتان بیندید . دقت داشته باشید که رزوه های سیلندر با رزوه های ورودی فشارشکن دنده به دنده بسته نشود . اگر حس کردید پیچاندن سخت انجام می شود دستگیره بدنه دستگاه را چندبار به سمت جلو وعقب حرکت دهید تا  مهره براحتی بسته شود.

۲- با دست چپ دستگیره دستگاه را ۹۰ درجه بچرخانید وبه حالت اولیه درجلوی خود روی زمین قرار دهید.

۳-  بند محکم کنندهسیلندر را با کشیدن وقراردادن نوک انگشت زیر بند قلاب را با انگشت به سمت پائین فشاردهید ، فشردن باید به آرامی انجام شود اگرسخت باشد قلاب پلاستیکی می شکند.

۴- پس از فشردن قلاب وضامن کردن آن ، بند چسبی مربوطه را می چسبانیم و اقدام به آزمایش تست فشار قوی و سوت خبر می کنیم.

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 938
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test