پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - Thursday 15 November 2018
کد خبر : 22270
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰
بازدید: -

مقاله

توانایی عملیات با نردبان دستی


download
حمل نردبانها بر روي خودروهاي آتش نشاني با توجه به نيازهاي سازمان و نوع وسيله نقليه، نوع نردبان و تدابير كارخانه هاي سازنده و شرايط محيطي متفاوت مي باشد.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

۲-۱- حمل انواع نردبان دستی به محل حریق و حادثه

حمل نردبانها بر روی خودروهای آتش نشانی با توجه به نیازهای سازمان و نوع وسیله نقلیه، نوع نردبان و تدابیر کارخانه های سازنده و شرایط محیطی متفاوت می باشد.

محل قرار گرفتن نردبان در اکثر خودروهای حریق مشخص می باشد. اگرچه استاندارد خاصی در این باره وجود ندارد، نردبانهای کشویی در خودروهای پمپ دار آتش نشانی معمولاً روی سقف وسیله نقلیه یا درکنار وسیله نقلیه روی یک سطح صاف نصب می‌شوند.

آتش نشانان قبل از اینکه اقدام به برداشتن نردبان از روی خودرو نمایند، بایستی اطلاعات لازم در خصوص سئوالات زیر را بدانند.

ـ نردبان در سمت چپ یا راست وسیله نقلیه قرار دارد؟

ـ پاشنه نردبان در سمت جلو و یا عقب وسیله نقلیه است؟

نردبان در محل خود روی خودرو و یا کنار خودرو چگونه محکم می گردد؟

 

۲-۲- استقرار نردبان در شرایط مختلف و حرکت بر روی نردبان با تجهیزات :

بعد از انتقال نردبان به محل و علم کردن آن، نردبان باید در زاویه ای از سطح افقی قرار گیرد که ایمن باشد و براحتی بتوان از آن بالا رفت.

فاصله پای نردبان با زاویه صحیح استقرار آن تعیین می شود، تجربیات و آزمایشات نشان داده اند که این زاویه باید در حدود ۷۵ درجه از سطح افق باشد.

اگر نردبان با زاویه بازتری از ساختمان قرار گیرد (بزرگتر از ۷۵ درجه ) استحکام آن کاهش می یابد و هنگام بالا رفتن از نردبان، ممکن است نردبان از ساختمان جدا شود.

چنانچه نردبان با زاویه تندتری از ساختمان قرار گیرد ( کمتر از ۷۵ درجه ) ممکن است فشار زیادی وارد شود و نردبان بشکند.

در زاویه ۷۵ درجه استحکام نردبان مناسب بوده و ایمنی فشار روی آن تضمین می شود و براحتی می توان از آن بالا رفت. این زاویه اجازه می دهد که بالا رونده از نردبان بتواند، روی پله نردبان بطور عمود بایستد و از نردبان بالارود.

روش اجرایی تمرینات در فصل قبل ارائه شده است لازم است آن روشها را در تیم های دو نفره به مرحله اجرا در آورید.

 

۲-۳- عملیات با نردبان در شرایط مختلف ( دسترسی، پل، حمایت):

از نردبان در حوادث مختف نیز می توان استفاده کرد. بطور کلی اگر مقدار توانایی و حداکثر و حداقل توان نردبان را بدانید می توانید در عملیاتهای مختلف از آن بهره گرفته، بطوری که در عملیات دسترسی برای رسیدن به مکانهایی که  چه از حیث ارتفاع یا در گودی ها قابل دسترسی نیست و یا بالای شیروانیها یا بعضی از فرورفتگیها مانند دره و غیره، بهترین استفاده را نمود.

دیگر کاربرد نردبان دستی ایجاد پل بین دو محل ، چه در ارتفاع و چه در سطح و یا در چاههایی که ریزش چاه دارند، بخصوص دهانه چاه های آشپزخانه که فروکش می کند؛ به منظور ایجاد محیطی امن برای آتش نشانان که در حال عملیات هستند و یا ایجاد کارگاه مناسب جهت پایین آمدن یا بالا رفتن و غیره می تواند کاربرد داشته باشد.

در خصوص حمایت نیز می توان به این نکات توجه کرد که در مواردی که ساختمانها در حال ریزش می باشند، قرار دادن نردبان زیر ستونها و دیوارها و یا سقفها می تواند کمک قابل توجهی بنماید.

 

۲-۴- جمع آوری و نصب روی خودرو:

نردبانی که به دیوار یا پنجره تکیه داشته را جدا کرده و بصورت عمود قرار داده، سپس هر دو نفر با گودی پای راست (یا چپ) خود پایه های نردبان را محکم گرفته، روبروی هم از دو طرف، نردبان را مهار می نمایند. به دستور فرمانده نردبان، طناب را باز نموده و با بالا بردن مقداری از نردبان توسط طناب، نفر کمک نردبان قلابها را آزاد کرده و شروع به پایین آوردن قسمت متحرک نردبان می نماید تا بطور کامل جمع گردد.

سپس نردبان را با طناب اضافی بصورت مناسب بسته و یک نفر روی پله اول نشسته، پله دیگر نردبان را گرفته و نفر دیگر شروع به عقب رفتن نموده، بطوری که دست به دست پله‌ها را رفته تا به ابتدای نردبان برسد .

البته در این حالت به تذکرات و هشدارهای نفری که پشت سر او را می بیند توجه نموده ، تا دچار حادثه نگردد. در ادامه نردبان را روی زمین قرار می دهند (بطرف پهنای آن و با شماره)، بطوری که نردبان را روی پهلو نگه داشته و بعد با فرمان فرمانده، نردبان را تا پهلو نگه داشته و دست راست را داخل نردبان می برند، سپس پله دوم و یکی مانده به آخر را گرفته و بطرف ماشین حرکت می کنند.

برای استقرار آن روی خودرو، وقتی نردبان به نزدیکی خودرو رسید، هر دو نفر دستها را از داخل نردبان بیرون آورده و نفری که باید نردبان را گرفته، دو ستون را در دو دست خود قرار می دهد و نفر دیگر نیز نردبان را گرفته و بطرف بالای خودرو هدایت می کند. سپس با حرکت و عوض کردن دست، پله به پله حرکت می کند تا سرنردبان روی خودرو برسد، بعد از این مرحله، خود شخص نردبان را رها کرده، از پله خودرو بالا رفته و با دست و کمک نفر دیگر، نردبان را بطرف محل استقرار روی خودرو می کشد. سپس با بست های موجود نردبان را محکم می بندد.

 

تمرینات نردبان                                                                  (تمرین شماره ۱)

مستقر کردن یا برپا کردن نردبان

تعداد افراد : سه نفر

شروع : شماره ۱ دستور شروع کار جهت لغزاندن و پایین آوردن نردبان را می دهد. افراد از خودرو پیاده می شوند. شماره ۱ و یا شماره ۳ گیره های نگهدارنده نردبان را آزاد می کند.

پس از آزاد شدن آن، شماره ۱ لغزاندن نردبان را با فرمان «سربده» اعلام می نماید.

شماره ۳ قسمت پایین نردبان را می گیرد و به کمک شماره های ۱ و ۲ در قسمت پشت خودرو، آن را بطرف عقب پایین می دهند. تا اینکه سر نردبان در حدود دو پله از قسمت بالای آن در حائل مربوطه قرار داشته باشد. سپس شماره های ۱ و ۲ نردبان را بطور کامل از روی خودرو بلند و جدا می سازند.

 

فاصله پای نردبان

شماره های ۱ و ۲ قسمت سر و شماره ۳ از قسمت پایه، نردبان را به محل مورد نظر حمل نموده، با زاویه ای صحیح در مقابل ساختمان قرار می دهند، بطوری که پاشنه آن در حدود یک چهارم ارتفاع کارکرد نردبان در آن محل از پای ساختمان یا دیوار فاصله داشته باشد. وقتی که پایه نردبان روی زمین مستقر می شود، باید مطمئن شوید که طرف صحیح نردبان در قسمت رو و بالا قرار گرفته است.

شماره ۳ پاهای خود را روی پله اول قرار داده، با دستانش پله بالاتری را گرفته و به سمت خود می کشد. شماره ۱ بالا آوردن نردبان را اعلام می نماید، شماره های ۱ و ۲ از طریق حرکت کردن از قسمت زیر نردبان در کنار یکدیگر، آن را به حالت عمودی بالا می‌آورند، در حالیکه دستهایشان کاملاً باز و کشیده است.

شماره ۱ بازکردن نردبان را اعلام می کند، شماره ۳ از طریق کشیدن طناب، نردبان را تا ارتفاع مورد لزوم باز می کند. شماره ۱ کافی بودن ارتفاع نردبان را اعلام و شماره ۳ گیره‌های مربوطه را درگیر می نماید و سپس انتهای طناب را نیز به پله‌ها بسته و مهار می‌کند. هنگامی که نردبان در حال باز شدن است، شماره های ۱و۲ آن را ثابت نگه می‌دارند؛ سپس آن را با دقت و احتیاط روی پنجره یا روی دیوار ساختمان قرار داده، فاصله پایه آن را نیز تنظیم می نمایند تا زاویه ای مناسب و ایمن جهت کارکردن تشکیل شود.

«جمع آوری »

شماره های ۱ ، ۲ و ۳ موقعیت های قبلی خود را در قسمت پایه نردبان گرفته و نردبان را به حالت عمودی نگه می دارند. شماره ۱ فرمان «جمع کردن» را اعلام می نماید، شماره ۳ از طریق کشش طناب ، نردبان باز شو را کمی بالا می دهد تا ابتدا گیره‌ها را آزاد نموده، سپس نردبان را جمع می کند. شماره ۱ مطمئن می شود که گیره‌ها روی پله انتهایی یا دومین پله درگیر شده اند. شماره ۳ پس از بستن طناب به پله های مناسب هر دو پای خود را روی پله آخر قرار داده و با گرفتن پله بالاتری با دستانش و انداختن وزن خود به سمت عقب، نردبان را نیز به سمت عقب می کشد، در حالیکه شماره های ۱ و ۲ از طریق حرکت کردن در قسمت زیر نردبان ، سر آن را به سمت پایین می آورند. افراد نردبان را حمل نموده و آن را روی خودرو سوار می کنند. شماره ۳ پس از بستن و ایمن نمودن قلاب های مربوطه، لغزش و حرکت نکردن آن را آزمایش می کند. سپس افراد سوار خودرو می شوند و شماره ۱ گزارش می دهد.

 

مستقر کردن نردبان :                                                       (تمرین شماره ۲)

تعداد افراد: چهار نفر

شروع: شماره ۱ دستور شروع کار جهت سردادن و پایین آوردن نردبان را می دهد. افراد پیاده می شوند. شماره ۱ و با شماره ۳ گیره های نگهدارنده نردبان را آزاد می کنند؛ پس از آزاد کردن آن، شماره ۱ لغزاندن نردبان را به فرمان « سربده» اعلام می نمایند.

شماره های ۳ و ۴ نخست پایه نردبان را می گیرند و با کمک شماره های ۱ و ۲ در قسمت پشت خودرو نردبان را بطرف عقب پایین می دهند، تا اینکه سر نردبان در حدود دو پله از قسمت بالای آن در حائل مربوطه قرار داشته باشد. سپس شماره های ۱ و ۲ آن را بطور کامل از روی اتومبیل بلند و جدا می سازند.

شماره های ۱ و ۲ از قسمت سر و شماره های ۳ و ۴ از قسمت پایه، آن را به محل موردنظر حمل نموده و با زاویه ای مناسب در مقابل ساختمان قرار می دهند بطوری که پایه آن در حدود یک چهارم ارتفاع کارکرد نردبان در آن محل باید از پایه ساختمان یا دیوار فاصله داشته باشد. وقتی که پایه نردبان روی زمین قرار می گیرد و پس از اطمینان از اینکه سمت صحیح نردبان در قسمت رو و بالا قرار می دهند؛ بدین معنی پای راست شماره ۳ و پای چپ شماره ۴ مستقر می شود و آنها با دستهای خود پله بالاتری را گرفته، بطرف خود می کشند و شماره های ۱ و ۲ نیز از طریق گرفتن نردبان و حرکت از قسمت زیر آن را به حالت عمودی بالا می آورند.

شماره ۱ باز کردن نردبان را اعلام و شماره ۳ از طریق کشیدن طناب ، آن را تا ارتفاع موردنیاز باز می کند. شماره ۱ کافی بودن ارتفاع نردبان را اعلام و شماره ۳ کفشک های آن را درگیر و طناب را نیز به پله ها بسته و ایمن می نماید. به هنگام باز کردن نردبان، شماره‌های ۱ و۲ آن را بطور ثابت نگه می دارند، سپس آن را با دقت و احتیاط روی پنجره با روی دیوار ساختمان قرار داده و فاصله پایه آن را نیز تنظیم می کنند تا زاویه ای مناسب و ایمن جهت کارکردن تشکیل گردد.

 

 

 

«جمع آوری»

شماره های ۱ ، ۲ ، ۳، ۴ موقعیت های قبلی خود را در قسمت پایه نردبان گرفته و نردبان را به حالت عمودی نگه می دارند. شماره ۱ جمع کردن آن را اعلام می کند، شماره ۳ از طریق کشش طناب ، نردبان بالایی را بالا می دهد ، گیره‌های آن آزاد شده، سپس نردبان را جمع می کند.

شماره ۴ اطمینان حاصل می کند که کفشک ها روی پله انتهایی یا دومین پله درگیر شده‌اند، پس از بسته شدن انتهای طناب به پله های مناسب توسط شماره ۳، او به همراه شماره ۴ پای سمت داخل خود را روی پله انتهایی قرار داده و از طریق گرفتن پله بالاتری و انداختن وزن خود به سمت عقب نردبان را نیز به سمت عقب می کشند ، در حالیکه شماره های ۱ و ۲ از طریق حرکت کردن در قسمت زیر نردبان، سر آن را به سمت پایین می آورند.

افراد نردبان را تا پشت خودرو حمل نموده، آن را روی حائل مربوطه قرار می دهند و سپس روی خودرو سوار می کنند. شماره ۱ و یا ۳ پس از بستن و ایمن نمودن قلاب های حائل ، لغزش و حرکت نداشتن آن را آزمایش می کنند.

سپس افراد سوار خودرو شده، شماره ۱ گزارش می دهد.

 

آبرسانی  روی نردبان با یک خط رشته لوله:                             (تمرین شماره ۳)

تعداد افراد : ۴ نفر

شروع : نردبان مطابق تمرینات قبلی باز و مستقر می شود . پمپ نیز طبق تمرینات مربوطه به کار گرفته می شود . شماره ۱ ، یک بند لوله و یک سر لوله برداشته و شیلنگ را به شکل یک حلقه بصورت شکل زیر در پای نردبان باز و پهن می کند ، شماره ۳ یک گیره یا تسمه لوله و یک بند لوله آورده ، آن را از کنار پمپ بطرف پایه نردبان باز و آماده می کند تا در هنگام اعلام شدن «باز کردن آب » بوسیله شماره ۴ به بند دوم لوله متصل گردد.

 

 

شماره ۱ در حالیکه شیلنگ را از زیر بازوی خود و روی شانه اش عبور داده ، سرلوله به پشت او آویزان می شود ، به طوری که نوک آن در وسط قسمت پشت قرار گرفته ، از نردبان بالا رفته و وارد ساختمان میگردد، در حالیکه شماره ۳ ضمن نگهداشتن و حمایت نردبان است ، لوله را نیز روی نردبان هدایت و کنترل می نماید.

سپس شماره ۴ نردبان را نگه می دارد و شماره ۳ بدنبال شماره ۱ از نردبان بالا می رود و پای خود را به پله آن قفل نموده ، لوله را در قسمت زیر پنجره بوسیله تسمه یا گیره به پله مهار می کند و به دنبال شماره ۱ وارد ساختمان می گردد . شماره ۴ مراقبت می کند که لوله روی نردبان قرار گرفته باشد.

توجه :

هنگامی که شماره ۱ و یا شماره ۳ در حال بالا رفتن یا پایین آمدن از نردبان هستند ، شماره ۴ باید نردبان را از قسمت پایه کنترل و نگه دارد.

 

 

پس از انجام این مراحل و آمادگی افراد، شماره ۱ «باز کردن آب » را اعلام می کند (بوسیله شماره های ۳ و ۴)، با توجه به اینکه فشار خروجی و فشار مورد نیاز و موقعیت سر لوله را نیز ذکر می کند. سپس کوبلینگ دو لوله در پای نردبان بوسیله شماره ۴ به یکدیگر متصل می شوند قبل از اینکه او در مسیر خود نزد شماره ۲ برود و پس از اعلام موارد فوق به شماره ۲ مجدداً به قسمت پای نردبان باز می گردد.

توجه:

در صورتی که نفر سرلوله در بالای نردبان مشغول عملیات است، لازم است که گیره یا تسمه لوله به یکی از پله های دسترس و مناسب بسته و مهار شود.

شماره ۳ پس از ایمن کردن لوله از نردبان پایین آمده، نردبان را کنترل و نگه می دارد تا در صورت نیاز شماره ۴ بتواند جهت انتقال پیام « باز کردن آب » یا «قطع کردن آب » محل استقرار نردبان را ترک نماید.

 

روش صحیح نگهداشتن سرلوله در بالای نردبان

روش ۱ : در این روش میتوان سر و صورت را درسطح پایین و کف پنجره نگه داشت تا بدینوسیله از حرارت و دودی که از پنجره خارج می شود، محافظت گردد.

روش ۲ : در صورتی که نردبان طوری مستقر شده که بالای آن از لبه پنجره با بام بالاتر نباشد . در این  حالت میتوان شبیه روشی که در روی سطح زمین عملیات می کنید، سرلوله را کنترل و نگه دارید.

روش ۳ : هنگامی که نردبان چند پله بالاتر از سطح پنجره یا بام مستقر شده است.

« قطع کردن آب و جمع آوری وسایل» : شماره ۱ . شماره ۴ رابا پیام قطع کردن آب » یا « قطع کردن و جمع آوری وسایل» نزد شماره ۲ می فرستد.

شماره ۲ شیر خروجی رامی بندد.

« جمع آوری وسایل » : شماره ۲ میزان گاز دستی را کاهش و پمپ را از درگیری خارج می نماید. شماره ۴ به سمت نردبان رفته، نزدیکترین کوپلینگ به نردبان را باز می کند، قبل از اینکه نردبان را حمایت و نگه دارد.

شماره ۳ از نردبان بالا رفته، پای خود را روی پله قفل می کند تا گیره یا قلاب را باز کند، سپس لوله را از شماره ۱ گرفته، روی شانه اش قرار می دهد، بطوری که سرلوله در قسمت پشت او قرار بگیرد. سپس شماره ۳ و بدنبال او شماره ۱ از نردبان پایین می آیند. شماره ۴ که در پایین وپایه نردبان ایستاده، لوله اضافی راکه به پایین می آید، گرفته و کنترل می‌نماید.

تمام موارد باقیمانده شامل جمع آوری وسایل آبرسانی مانند تمرینات پمپ  و تمرینات نردبان انجام می گیرد.

توجه:

در صورتی که این تمرین را با لوله هوزریل انجام  می دهید، ضرورتی ندارد که شماره ۱ لوله هوزریل را بشکل حلقه روی زمین در پای نردبان در بیاورد.

 

حمل مصدوم از طریق نردبان                                      (تمرین شماره ۴)

تعداد افراد : ۳ یا ۴ نفر

شروع : مطابق تمرینات قبلی ، نردبان از روی خودرو برداشته و مستقر می شود. در یک تیم سه نفره ابتدا شماره ۳ و بدنبال او شماره ۱ از نردبان بالامی روند. سپس شماره ۳ عملیات حمل مصدوم به پایین را انجام می دهد. شماره ۲ نباید پایه نردبان را رها و محل راترک نماید.

 

 

 

 

در یک تیم چهار نفره ، شماره ۳ از نردبان بالامی رود و شماره ۴ او را تعقیب می کند. سپس شماره ۳ عملیات حمل مصدوم به پایین را انجام می دهد. شماره ۲ نباید پایه نردبان را رها و محل را ترک نماید.

جمع آوری : نردبان را طبق تمرینات قبلی جمع آوری نموده ، افراد سوار خودرو می شوند و شماره ۱ گزارش می دهد.

 

حمل مصدوم از روی نردبان بوسیله یک قسمت از نردبان و طناب    (تمرین شماره ۵)

تعداد افراد : ۵ نفر

۱ـ جهت انجام این تمرین نباید از نفرات بعنوان مصدوم استفاده نمود و باید با بکارگیری و استفاده از آدمک مصنوعی عملیات نجات بصورت مشابه تمرین شود.

۲ـ در صورتی که از برانکاردهای مناسب اینکار استفاده می شود (برانکاردهای دارای حفاظ)، جزئیات زیر مربوط به روش ایمن سازی طناب پایین آورنده به نردبان کوتاه بکار گرفته نخواهد شد و بستن طناب به حلقه برانکارد انجام خواهد شد. همچنین روش ایمن کردن و بستن آدمک روی نردبان کوتاه نیز استفاده نخواهد شد.

شروع : نردبان را مطابق روش ذکر شده از خودرو پیاده و متناسب با طبقه ای که عملیات نجات از آنجا صورت می گیرد، برپا می شود. در این ضمن شماره ۵ یک قسمت نردبان کشویی کوتاه ، طناب پایین آورنده ، طناب راهنما و طناب کوتاه را می آورد. شماره‌های ۱ و ۲ حمایت و نگهداشتن نردبان را بعهده می گیرند. شماره ۳ با نردبان کوتاه و طناب کوتاه از نردبان بالا می رود و وارد ساختمان می شود. شماره ۴ نیز پس از برداشتن طناب راهنما و سرطناب پایین آورنده را از بین پله های پنجم و ششم از سر نردبان عبور می‌دهد و وارد ساختمان می شود، در حالیکه طناب را نیز با خود می برد.

شماره ۳ بکمک شماره ۴ آدمک را با توجه به شرح جزئیات ذکر شده بر روی نردبان کوتاه بسته و ایمن می کنند.

شماره ۴ یک گره صندلی می زند و بکمک شماره ۳ طناب را به نردبان کوتاه مانند زیر متصل می نماید:

 

 

دو قسمت آزاد طناب بعد از گره باید طولی برابر داشته باشند و هنگامی که کاملاً باز می‌شوند باید طول آنها یک و نیم برابر طول نردبان باشد.

سپس سر نردبان را کمی بلند کرده و یکی از قسمتهای طناب را از روی انتهای نردبان عبور دهید؛ مرکز قسمت آزاد طناب از زیر و مابین دو پله بالای سر آدمک برده می شود . این قسمت از طناب از روی پله بالایی و بیرون کنارهای ستون ها عبور می کند بصورتی که مرکز این قسمت از بین دو پله زیر پاهای آدمک برده می شود و با همان صورت ایمن می‌گردد.

در صورت لزوم طول نسبی این طنابها طوری تنظیم می شود که به هنگامی که نردبان پایین داده می شود، سرآدمک کمی بالاتر از پاهای آن قرار گیرد.

سپس شماره ۳ طناب راهنما و هدایت کننده را با استفاده از گره به مرکز ستون بیرونی نردبان کوتاه متصل می کند و با دستی کاملاً بحالت کشیده، طناب را از پنجره پایین می‌اندازد . ( این روش اتصال طناب هدایت کننده، اطمینانی را حاصل می کند که به هنگام پایین دادن نردبان، آن حرکت چرخشی نداشته و در ضمن پایه آن از دیواره ساختمان دور نگه داشته می شود).

در ضمن به محض اینکه شماره ۴ سر نردبان را ترک کرد، شماره های ۱ و ۲ نردبان را به حالت قائم در آورده و آن راتا یک طبقه بالاتر باز و مستقر می نمایند.

شماره ۲ نردبان را کنترل می کند ،‌شماره ۱ طناب پایین آورنده وشماره ۵ نیز طناب هدایت کننده را نگه می دارد.

هنگامی که طنابها بطور صحیح بکار گرفته شد و تمام نفرات تیم آماده شدند، شماره های ۳ و ۴ نردبان را تا روی درگاه پنجره بالا می آورند و آن را جهت بیرون دادن به پنجره آماده می کنند؛ در حالیکه شماره ۱ کشش طناب پایین آورنده را گرفته و کنترل می کند. (پایه نردبان کوتاه یعنی پاهای آدمک ابتدا از پنجره عبور و بیرون می آید) .

هنگامی که آمادگی برقرار شد، شماره ۱ فرمان « شروع پایین دادن» را اعلام می کند.

شماره ۱ از طریق حرکت دادن طناب پایین آورنده از یک دست به دست دیگرش، طناب راکنترل نموده، بطوری که یکی از دستانش به تناوب طناب را محکم می گیرد (او نباید اجازه دهد که طناب در یک لحظه از میان دو دستش حرکت کند) .

در حالیکه شماره ۵ کششی یکنواخت ولی نه خیلی زیاد روی طناب هدایت کننده اعمال می‌کند تابدین ترتیب نردبان در حال پایین آمدن از ساختمان دور نگه داشته شود. هنگامی که نردبان به زمین رسید شماره ۲ جلو می رود تا برای ساکن و ثابت کردن آن و سپس جدا ساختن آدمک به شماره ۵ کمک کند.

جمع آوری ـ شماره های ۱ و ۲ طناب را از نردبان دور می کنند، سپس شماره های ۱ و ۲ و ۵ با کمک همدیگر نردبان را یک طبقه پایین‌تر آورده و مستقر سازند، همان طبقه ای که عملیات نجات از آنجا صورت گرفته است.

سپس شماره ۵ اقدام به جمع آوری طنابها و نردبان کوتاه می کند و شماره های ۱ و ۲ نیز پس از پایین آمدن شماره های ۳ و ۴ و به کمک آنها اقدام به جمع آوری نردبان و قرار دادن آن روی خودرو می نمایند.

 

 

 

توجه:

۱ـ طناب پایین آورنده باید از روی یک پله مناسب نردبان هدایت شود و یک چرخش نیز باید بدور آخرین پله داشته باشد. شماره ۲ در قسمت پایه نردبان می ماند، تا اینکه پایین دادن مصدوم خاتمه یابد.

۲ـ بعلت اینکه حرکت طناب روی پله ها ایجاد سائیدگی می کند، بهتر است از یک محافظ روی پله استفاده شود. البته این عمل در عملیاتهای واقعی ضروری نمی باشد.

 

 

حمل مصدوم بوسیله طناب و نردبان                                   (تمرین شماره ۶)

این نوع حمل معمولاً در موقعیت هایی که آتش نشانان با آن مواجه می شوند قابل اجرا می‌باشد. یعنی در مکان هایی که مصدوم در طبقات بالایی ساختمانی دچار حادثه گردیده و راه های خروجی معمولی نیز بسته شده و نیاز به روش دیگری جهت خروج وی ا زمهلکه خطر می باشد.

نخست نردبانی را در بالای پنجره ای که از آنجا عملیات نجات انجام می یابد مستقر کرده، سپس طناب شده را در کنار نردبان قرار می دهیم و شخص بالا رونده سرطناب را از زیرپله اول عبور داده و با خود به بالای نردبان می برد تا جایی‌که به آستانه پنجره موردنظر می رسد.

( ضمن صعود، طناب نیز از پشت نردبان بالا می آید) و زمانی که به آستانه پنجره مورد نظر رسید، طناب را از داخل چشمه پله مقابل به سمت بیرون نردبان عبور داده و مجدداً پس از طی سه پله متوالی طناب را برگردانده و از روی پله سوم به سمت داخل پنجره عبور می‌دهیم. ( این کار به طناب اجازه می دهد که مصدوم به راحتی آویزان شده و خیلی نزدیک به ساختمان نباشد ) .

اکنون طناب را به اندازه‌ای می کشیم که جهت دسترسی و بستن مصدوم وسعت عمل داشته باشیم ( معمولاً حدود ۶ متر یا ۲۰ فوت کافی است). پس از انجام مراحل فوق مصدوم را باگره مناسبی به طناب می بندیم که می توان مقداری از سرطناب را جهت حمایت وی در لحظات اولیه فرود در دست نگاه داشت. از طرف دیگر کسی که در پای پلکان نردبان قرار دارد می باید حتماً  با دودست خود طناب رامحکم گرفته وبه اندازه مورد نیاز طناب را شل و سفت کند (تغذیه کند ) یعنی به اندازه مورد نیاز طناب در اختیار بگذارد و بدینوسیله و سرعت فرود مصدوم راکنترل نماید.

البته جهت طناب کشی بر روی نردبان از روش های دیگری نیز می توان استفاده نمود ولی نکته اساسی و مهم رعایت رفت و برگشت طناب از داخل پله های نردبان و رعایت سه پله متوالی آخری یعنی آستانه پنجره می باشد که سبب اطمینان از کنترل مصدوم چه از نظر سرعت فرود و چه از نظر برخورد با دیوار می گردد.

 

ایمن کردن مصدوم به یک نردبان                                        (تمرین شماره۷)

بستن مصدوم ( یا آدمک) به یک نردبان کشویی کوتاه

تعداد: افراد ۲ نفر

هر زمانی که برای نجات مصدومی از ارتفاع ، موقعیتی سخت یا برای انتقال آن از روی زمین یا ناحیه ای دشوار نیاز باشد، می توان از روش بستن مصدوم روی یک نردبان کشویی کوتاه استفاده نمود.

قبل از شروع تمرین یک قطعه نردبان کوتاه مانند قسمت اصلی نردبان کشویی کوتاه یا نردبان سه تکه ای و یک طناب کوتاه و یک آدمک مصنوعی در محل تمرین مستقر نمایید (برای تمرینات پایین دادن از ارتفاع از آدمک مصنوعی و در موارد دیگر می توان از نفرات استفاده کنید)، بطوری که پاهای آن با نردبان در کنار هم قرار گیرد.

«تشکیل دادن تیم ها» افراد در یک صف ایستاده و از سمت راست، هر دو نفر یک تیم را تشکیل می دهند.

« مستقر شدن »

دو نفر روبروی هم ایستاده ، شماره ۱ در قسمت پاها و شماره ۲ در قسمت سر آدمک یا مصدوم می ایستند.

« یک »

آدمک یا مصدوم در وسط و روی نردبان قرار می گیرد، در حالیکه پاهای آن روی پله ای مناسب و سر آن نیز بطرف سر نردبان است. ( در موارد حادثه در صورتی که مصدوم دارای جراحت باشد، نفر سوم باید قسمت جراحت دیده را حمایت کند ) .

« دو »

شماره ۱ طناب کوتاه را برداشته و بکمک شماره ۲ آن را از وسط تقسیم نموده، سپس قسمت حلقه وسط را از روی نزدیکترین پله به پاهای آدمک یا مصدوم همانند شکل زیر عبور داده، تا پاهای او را ایمن کند.

« سه »

با هر دو قسمت طناب سه مرتبه گره نیم خفت بدور نردبان و آدمک یا مصدوم در زیر زانوها ـ قسمت باسن ها و کمی بالاتر از کمر، مانند شکل زده می شود.

 

 

« چهار »

دو قسمت طناب از هم جدا و هر یک بر روی یک شانه قرار می گیرد و به پلکان زیر شانه‌ها ایمن می گردد. یا هر کدام با یک گره شکافدار ایمن می شود (مانند تصویر زیر) .

 

 

( جمع آوری )

«یک »

طناب بوسیله شماره ۱ و بکمک شماره ۲ باز و برداشته شود و آدمک یا مصدوم بوسیله شماره ۱ در قسمت پاها و شماره ۲ دو قسمت سر بالا آورده می شود ( از روی نردبان) و در کنار نردبان کوتاه مستقر می شود ؛ هر دو نفر در موقعیت اولیه تمرین می ایستند.

«دو»

هر دو نفر بصورت صف و پشت سر هم رفته، لباس خود را مرتب و در صف بصورت راحت باش می ایستند.

« نکات قابل توجه »

۱ـ در صورتی که بدلیل موقعیت‌ آدمک یامصدوم روی نردبان، جهت بستن گره شکافدار از پشت شانه ها تا پله ایمن کننده فاصله زیاد است، می توان ابتدا روی آن پله یک مرتبه گردانده شود و سپس آن را با گره شکافدار به پله بالایی ببندید.

به هنگامی که مصدوم شخص زنده است، برای اطمینان از ایمنی وراحتی او ، مراقبت و مواظبت خاصی را باید انجام داد.

۲ـ بعضی از روشهای حفاظتی مانند قرار دادن یک اورکت حریق روی نردبان جهت حمایت از سر مصدوم باید انجام شود.

۳ـ این روش بستن و حمل را می توان در موقعیت های نجات بصورت عمودی مانند شفت ها ، مجراهای فاضلاب ، صخره ها و غیره مورد استفاده قرار داد، البته در صورتی که برانکاردهای مناسب برای این کار در دسترس نباشد.

در صورتی که جهت پایین دادن یا کشیدن نردبان از یک طناب جداگانه استفاده می شود آن بوسیله یک گره خرگوش به سر نردبان ایمن می گردد؛ حلقه طناب از زیر پله بالایی و از رو و اطراف ستون های بالاتر عبور می کند. در ضمن یک طناب هدایت کننده نیز باید به همین صورت در بالای پله پایینی در قسمت پایین نردبان ایمن گردد (تصویر زیر).

 

ـ منابع :

 

۱- کتاب Firemanship جلد  ۵        ترجمه         عرب

۲ـ کتاب Fire  Drill ترجمه ناصر غفوری

۳ـ جزوه نردبان‌های دستی (دوره کارآموزی) ـ حسن احمدیان

 

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test