سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 23 October 2018
کد خبر : 20268
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹
بازدید: -

مقاله

تصفیه فاضلاب به روش فرایند لجن فعال


wastewater-treatment-activated-sludge-process-2-400
فاضلاب به آبی گفته می شود ،که در اثر مصارف گوناگون و ورود مواد خارجی کیفیت آن  تغییر یافته و برای مصرف قبلی غیر قابل استفاده شده باشد.فاضلاب به 5 گروه طبقه بندی می شود.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

ماندانا یاوری

mikhak96

فاضلاب چیست؟

فاضلاب به آبی گفته می شود ،که در اثر مصارف گوناگون و ورود مواد خارجی کیفیت آن  تغییر یافته و برای مصرف قبلی غیر قابل استفاده شده باشد.فاضلاب به ۵ گروه طبقه بندی می شود.

فاضلاب شهری: آب مصرفی ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.

 فاضلاب صنعتی : فاضلابهای صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آیند و بعضاً خطرناک ترین نوع فاضلابها را  تشکیل می دهند.وجود ترکیبات سمی ، میکروارگانیسم های کم ، خورندگی بیشتر فاضلاب صنعتی و خاصیت اسیدی فاضلاب صنعتی از خصوصیات فاضلاب های صنعتی است.

پساب ناشی از سیلابها : این فاضلاب ها در اثر برف، باران و ذوب یخ ها و روان شدن آنها  درسطح شهرها ایجاد می شوند. فاضلاب  کشاورزی :فاضلاب های ناشی از روانابهای جاری شده از سطوح مختلف زمین های  کشاورزی که در آنها از کودهای شیمیایی ،علف کش ها و آفت کش ها  استفاده می شود.

تصفیه فاضلاب

به فرایند پایدار نمودن و ته نشین کردن آلاینده های موجود در فاضلاب تصفیه فاضلاب می گویند. پاک نگهداشتن محیط زیست ، تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم ، بازیابی آب از دست رفته ،  تولید کود طبیعی و  تولید انرژی از  اهداف کلی تصفیه فاضلاب است. فاضلاب های صنعتی به سه روش فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه می شود.

الف ) روشهای فیزیکی : از خواص مکانیکی و فیزیکی برای جداسازی مواد خارجی معلق در فاضلاب استفاده می شود. از واحدهایی که در تصفیه خانه های فاضلاب با روش فیزیکی منجر به تصفیه فاضلاب میشوند می توان به واحد آشغالگیر ، دانه گیر   و تانک های ته نشینی اولیه و ثانویه نام برد.

واحد آشغالگیر: به منظور جلوگیری از ورود مواد معلق شناور و آشغال های درشت به داخل سایر واحدهای تصفیه خانه از این واحد استفاده می شود و بر دو نوع آشغالگیر دستی و مکانیکی  تقسیم می شود.

۴

تصویر ۱ ، واحد آشغال گیردر تصفیه خانه فاضلاب

واحد دانه گیر : در شبکه جمع آوری فاضلاب مقداری مواد معلق با خصوصیات نامطلوب؛ عمدتا شن، ماسه و ذرات دانه ای وجود دارند که باید قبل از ورود به واحد های اصلی تصفیه خانه حذف گردند .این مواد دارای ویژگی هایی میباشند که عبارتند از :

۱ –  عمدتا قابل تجزیه ی بیولوژیکی نیستند و یا دیرتجزیه پذیر هستند و در زمان ماند تصفیه  خانه تجزیه نمی شوند.  .

۲-  سختی این مواد بالاست

۳- دانسیته ی آنها نسبت به سایر مواد معلق بالاتر می باشد،  این ویژگی ها باعث شده تا در تصفیه خانه مشکلاتی از قبیل: سایش تجهیزات الکترمکانیکی به خصوص در مورد پره ی پمپ ها و پوسته ی توربینها ، ته نشین شدن در لوله ها و کانال ها به دلیل وزن مخصوص بالا که باعث گرفتگی و کاهش دبی عبوری می گردد. به علت غیرقابل تجزیه بیولوژیکی بودن، در مخزن هوادهی غلظت مواد معلق جامد را بالا برده  و حوض هوادهی را اشغال می کنند و راندمان حوض هوادهی را کاهش می دهند .

تانک های ته نشینی:  اگر مایعی که محتوی ذرات جامد است در حالت سکون قرار گیرد به تدریج آن قسمت از ذرات جامد که دارای وزن مخصوصی بیش از وزن مخصوص مایع می باشد شروع به سقوط و ته نشینی می نماید  .این موضوع ظاهراً ساده در واقع اساس طرح و محاسبات حوضهای ته نشینی را تشکیل می دهد .

با کاهش سرعت جریان آب امکان ته نشینی مواد معلق در تصفیه خانه های آب و فاضلاب فراهم خواهد شد.حوضهای ته نشینی به منظور ته نشین ساختن مواد جامد ریز دانه به قطرهای کمتر از ۲/.  میلیمتر ، و تخلیه آنها ساخته میشود البته همان طور که گفته شد دانه های به قطر بیش از ۲/.  میلیمتر توسط حوضهای دانه گیری قبلاً از جریان تصفیه خارج شده اند

  انواع استخرهای ته نشینی

 استخرهای ته نشینی دایره ای : در این استخرها معمولاً فاضلاب از استوانه میانی وارد استخر می گردد. بطور معمول قطر استوانه درونی ۱۰ تا ۲۰ درصد قطر استخر اصلی میباشد. سطح استوانه درونی معمولاً  ۵ درصد سطح کل است و در محاسبات نادیده گرفته میشود. ( تصویر شماره ۲ )

استخرهای ته نشینی مستطیلی : در این استخرها به منظور جلوگیری از ایجاد شرایط متلاطم و افزایش زمان ماند از دیوارهای آرام کننده استفاده می شود  این دیوارها می توانند  تا کف تانک ادامه داشته و فاضلاب از سوراخهای متعدد آن وارد مخزن شود و یا تا نزدیکی کف مخزن (دو سوم عمق مخزن )ادامه یابد. ( تصویر شماره ۳ )

۶

تصویر شماره ۲ ، استخر ته نشینی دایره ای

۴۳

ب ) روشهای شیمیایی  : در روشهای شیمیایی فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده، به کمک افزودن موادشیمیایی و در نتیجه واکنشهای شیمیایی مواد صورت می گیرد .پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیش از روشهای فیزیکی است. همین پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره برداری از روشهای شیمیایی می گردد .از این رو تا حدامکان سعی می شود که کمتر از روشهای شیمیایی در سیستم تصفیه استفاده شود. به علاوه هزینه خرید و نگهداری مواد شیمیایی مورد نیاز در برخی موارد مانع بزرگی در کاربرد فرآیندهای شیمیایی است . روشهای ترسیب شیمیایی (انعقاد و لخته سازی ) و گندزدایی با کلر وترکیبات آن جزء مهمترین روشهای شیمیایی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب محسوب می گردند.

ج ) روشهای بیولوژیکی : به آن دسته از روشهایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده میشود، روش های بیولوژیکی می گویند. در این روشها میکروارگانیسم ها (بویژه باکتریها )نقش اصلی را در فرآیند تصفیه برعهده دارند چرا که آنها با استفاده ازمکانیسم های درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول جدید و کسب انرژی استفاده می کنند. از آنجاکه سهم عمده ای از آلاینده های فاضلاب را مواد آلی تشکیل می دهند، استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب ها متداول شده است .روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ای پایین، طیف گسترده ای از آلاینده ها را مورد تصفیه قرار دهند. روش های بیولوژیکی را می توان به دودسته کلی تقسیم بندی نمود:

 روش های هوازی:   برخی از فرآیندهای بیولوژیکی در حضور اکسیژن محلول صورت می پذیرد که به آنها فرآیندهای هوازی و به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته می شود. روش لجن فعال، لجن

، نمونه هایی از روش های بیولوژیکی هوازی می باشند. MBR، SBR ،RBC ،IFAS فعال به هوادهی گسترده

روش های بی هوازی: به فرآیندهایی که در غیاب اکسیژن محلول توسط میکروارگانیسم ها اتفاق می افتد، فرآیندهای بی هوازی می گویند .در روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب از این فرآیندها استفاده می شود.

نمونه هایی از روش های بی هوازی تصفیه فاضلاب هستند.UASB,FBR,ASBR روش

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test