چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 24 October 2018
کد خبر : 17641
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱
بازدید: -

مقاله

بررسی دینامیکی و استاتیکی زمان امدادرسانی در بحران های شهری در مواجه با مخاطرات محیطی


این پژوهش ازنوع تحلیلی بوده واز تجربیات، آزمایشات ونظرسنجی های موجود بهره گرفته شده است طبعاً مدیریت ورهبری وفرماندهی دراین سازمان ها ازنقش فوق العاده و بسیار با اهمیتی برخوردار است. چرا که دراین سازمانها هر دو نوع تصمیم گیری جریان دارد .

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

روح اله ابراهیم زاده چمازکتی *۱، حمیدرضا امانی ۲

 

۱– کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری – سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

۲- دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری-تهران،ایران

hra125_4@yahoo.com                                                                  

چکیده:   وقت طلاست همان طورکه دراین ضرب المثل مشاهده می کنیم زمان بسیار ارزشمنداست وهدف ما پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به موقع وطبق استاندار جهانی به محل حادثه هستیم راهی که کم هزینه  باشد بازدهی زمانی سریع داشته باشد قابل اجراء باشد درمناطق شهری وبرون شهری ، باتوجه به مشکلات امروزه وهدف از سریع رسیدن به محل حادثه به این معناست که جان افرادی که درخطر هستند نجات دهیم وهمچنین اموالی که درخطر نابودی است.

این پژوهش ازنوع تحلیلی بوده واز تجربیات، آزمایشات ونظرسنجی های موجود بهره گرفته شده است طبعاً مدیریت ورهبری وفرماندهی دراین سازمان ها ازنقش فوق العاده و بسیار با اهمیتی برخوردار است. چرا که دراین سازمانها هر دو نوع تصمیم گیری جریان دارد . تصمیم گیری در شرایط عادی وعمومی وتصمیم گیری در موقعیتهای اضطراری و ویژه  ( هنگام بروز خطر).

فرآیند تصمیم گیری وبازتاب تصمیمات انتخابی وارزشیابی تصمیمات ، ایجاد روندبازنگری به منظور اصلاح روشها وسیاستها وجمع آوری اطلاعات وتحلیل آنها همگی به دانش مدیریت ورهبری تکیه دارند لذا ابزار کمک کننده به مدیریت و فرماندهی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری کارآمد می باشد سرعت و دقت برای کاهش زمان وافزایش کیفیت دو پارامتر اصلی در زمان حرکت و رسیدن به محل عملیات می باشد که کیفیت با دقت و ایمنی همراه خواهد بود.پس اگر این اصول رعایت شود
[auth]
صرفه جویی در استفاد ه از نیروی انسانی، سرعت عمل، کاهش احتمال خطای ستاد فرماندهی، دقت بیشتر در یافتن نشانی و کروکی محل حادثه و کاهش تماسهای غیرضروری از مزاحمین تلفنی با سامانه ۱۲۵ این دست موارد در نتیجه جلوگیری از افزایش آتش سوزی را رقم میزند

زمانی که آتش درصنعت ، اجتماع ، زندگی ، طبیعت و.. . نتوانستیم آنرا کنترل کنیم شاهد خساراتی به اموال وجانها هستیم پس به این مطلب می رسیم با توجه به تجربه ای که انسانها بدست آورده اند ثابت شده است که اگر آتش را نتوانستیم اطفاء یا کنترل کنیم وهمچنین درمحل باشد که اکسیژن ( هوا) مواد قابل اشتعال مناسب باشد آتش پیشرفت کرده و تا تمامی مواد بسوزد و یا اکسیژن کم شود یا و با مواداطفایی خاموش شود .این گونه است که هرچه درآتش سوزی سرعت اطفاء حریق بالا باشد از پیشرفت آتش جلوگیری می شود کنترل کردن آن راحت تر می باشد . دست یافتن به این مسئله ، رسیدن به موقع به محل حادثه در کمترین زمان ممکن را نیاز دارد ومتعاقباً هم درحادثه خسارات کمتری راشاهد هستیم وهم احتمال حادثه به ماموران امدادی هم کمتر می باشد .و با امکانات و تجهیزات ، نیروی انسانی ، مواد اطفائی کمتری نیاز داریم هم هزینه ی کمتری برای سازمان آتش نشانی صرف میشود وهم برای فرد و محل حادثه دید لذا نیاز است بلحاظ دینامیکی و استاتیکی و نیروی انسانی و تجهیزات تدابیری اتخاد گردد.

مقدمه:

درزمان حوادث دیررسیدن آتش نشانی مورد اعتراض مردم بیشتر است تا طرز و نوع اطفاء وزمان آن پس رسیدن به محل حادثه در ذهن مردم جا افتاده تا زمان اطفاء حریق ویا نجات جان افراد ، سریع یا به موقع رسیدن به محل حادثه نیمی از عملیات محسوب می شود بطوری که از لحاظ روحیه وبار روانی در پرسنل بسیار موثر می باشد.

بعنوان مثال اگر حریق خودروئی رادرپارکینگ ساختمان درزمان ابتدایی با یک یا  دو خاموش کننده دستی اطفاء می شود درطی چند دقیقه با اعزام یک دستگاه خودرو آتش نشانی وحتی دیگر ما شاهد حریق دراکثر پارکینگ هستیم ودراین حالت دیگر یک ایستگاه جوابگوی این مسئله نیست. نیاز به دو ایستگاه ولو بیشتر نیاز است . پس برای آتش نشانان یک ثانیه هم ارزشمند است چرا چون همین یک ثانیه یا یک لحظه بتوان ازیک سقوط ویا یک انفجار و… جلوگیری کرد با برنامه ریزی دقیق تمرینهای روزانه ، هفته ای ، ماهانه و… تجهیزات ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی ، استفاده از خوردوهای پیشرفته و پرشتاب وموتور سیکلت وهلی کوپتر که هرکدام درسطح حوزه خاص خود حتی درمناطق ای مانند نمایشگاه ها تجمعات گسترده ای که مناطق کوچک است  وجمعیت انبوه است . از دوچرخه ، اسکیت و… می توان استفاده کرد ، احداث ایستگاههای آتش نشانی با توجه به استانداردهای موجود بتوان در زمان بسیارکم ومعمول به محل حادثه در شهرهای  بزرگ حضور پیدا کرد. درشهرهای بزرگ مشکل ترافیک ازجمله مشکلات اصلی محسوب می شود وآتش نشانی هم درگیر این مسئله است با توجه به مسیرهای ویژه وخاصی که در معابر تعیین می شودباز هم این مشکل بطور کامل حل نشده اما موثر بوده است که طبق آمار سازمان آتش نشانی تهران تغییر در جدول شماره ۱ قابل مشاهده می باشد.مشکلات ومخاطراتی که باعث می شود در زمان رسیدن تیم عمل کننده در محل عملیات، زمان افزایش واززمان مناسب فاصله گرفت .

آتش نشانان براساس شغل ویژه خودبطور ۲۴ ساعته درمعرض بسیاری ازاسترس های روحی وروانی وصدمات فیزیکی ،شیمیایی وغیره قرار می گیرند با توجه به مطالعات و بررسی ها ،آتش نشان درهرمأموریت می توانند در معرض عوامل زیان آور مختلفی قرار گیرندکه سلامتی آنها را تهدید می نماید این عوامل وآثار ناشی از آنها درزیر تشریح می کنیم :

۱ـ صدای زنگ حریق وحادثه

۲ـ استرس رانندگی باخودروهای سبک وسنگین

۳ـ استرس جوابگویی به بیسیم

۴ـ محرک سیستم عصبی (ناهنجار آژیر ونور زننده چراغ گردان)

۵ ـ ارگونومی وسایل، تجهیزات حفاظت فردی

۶-درترافیک ومعابر کم عرض وتقاطع های غیر هندسی

۷- انجام خدمت درکارهای شیفتی ۲۴ ساعته

۸-انجام امور ایستگاهی و درگیر بودن پرسنل در خارج امور حوزه عملیاتی

۹-اعزام به محل عملیات در ساعات شب و تاریکی

 

مهمترین رکن و اصول تیم های عملیاتی برای زمان اعزام به محل عملیات تا خاتمه آن بیان کرد

الف- ایمنی:

۱- ایمنی پرسنل

۲-ایمنی درمسیرحرکت و محدوده عملیات

۳-ایمنی حادثه دیدگان ومحل حادثه

 

ب- دقت کار:

۱-اطلاعات کامل بانک املاک شهری( نوع تصرفات)

۲-تطبیق اطلاعات دریافتی با واقعیت

۳- استقرار سیستم های هوشمند و دستیار

۴-ارسال پیام مناسب و کامل به ایستگاه نزدیک حادثه

 

ج- سرعت عمل:

۱-مدیریت ترافیک توسط ستادفرماندهی وسیستم های هوشمند

۲-اشراف کلیه پرسنل به نوع معابر و بناهای محدوده

۳-ارسال اطلاعات مخصوصا آدرس به تیم اعزامی کتبی باشد

۴- ارسال آدرس اطلاع دهنده به وسیله سیستم مخابراتی

۵-معابر تنگ و عرض کم تر از۳متر برای عبور ناوگان خودروی

۶-عدم فضای کافی دراطراف محل حادثه و بنا در استقرارخودروی تیم اعزامی

بکار گیری از سیستم های هوشمند و جامع مانند GIS

 

هدف تحقیـق :

وقت طلاست همان طورکه دراین ضرب المثل مشاهده می کنیم زمان بسیار ارزشمنداست وهدف ما پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به موقع وطبق استاندار جهانی به محل حادثه هستیم راهی که کم هزینه  باشد بازدهی زمانی سریع داشته باشد قابل اجراء باشد درمناطق شهری وبرون شهری ، باتوجه به مشکلات امروزه وهدف ازسریع رسیدن به محل حادثه به این معناست که جان افرادی که درخطر هستند نجات دهیم وهمچنین اموالی که درخطر نابودی است .

اغلب مردم گمان میکنند که مرگ  افراد درحادثه های آتش سوزی دراثر سوختگی هست ولی این تفکر کاملاً اشتباه است یعنی دلیل اصلی مرگ افراد درحادثه هاخفگی ناشی از دوده نه سوختگی ،یکی از  محصولات حریق دوده که اغلب آنها بسیار خطرناکه وباعث مرگ سریع افراد میشود ، دود ناشی از سوختن مواد حاوی گازهای بسیار سمی مانند منوالسید، کربن ،هیدروژن ، سولفوره، فسژن (که درمورد این گاز باید بگویم که فقط یک تنفس کوچک ازاین گاز کافی است که یک نفر را به راحتی بکشد و جزء سمی ترین گازهای حاصل از حریق از جمله سیانیدها، گاز تتراالکریدکربن وچندین گازدیگر ) به همین دلیل است که دربعضی  ازحوادث مشاهده میشودکه طرف ترس شعله ها داخل وان حمام خوابیده ومتأسفانه براثر خفگی مرده اند یک نکته جالب درمورد دود این است که چون دودها گرم هستند به سمت بالا حرکت می کنند و ما می توانیم ازمسئله استفاده کنیم و خودمان را نجات بدهیم به این صورت که به حالت خمیده یاسینه خیز خودمان را از محل حریق خارج کنیم چون در زیر دودها هوای کافی برای تنفس وخارج شدن از محل وجود دارد  وباید دانست که در ساختمانهایی که دچار حریق شده اند وافرادی که در آن گرفتار شده اند قبل ازآنکه باشعله آتش ازبین بروند محصولات حریق چون دود وگاز های سمی ازبین  می روند.

درست است که هرشغلی سختی ها ولذت های خاص خودرا دارد اما برخی مشاغل بسیار خاص ترند و آتش نشانی یکی از آنهاست . شغلی که بااضطراب ،ترس ، نگرانی، شیرینی و با تلخی وتأسف همراه است . آتش نشان دل دریایی می خواهد تا بتواند به آتش بزند وحادثه دیدهای را به زندگی بازگرداند وشاید خودش نیز دراین میان با زندگی وداع کند . آتش نشان یکی ازسخترین حرفه های شغلی دردنیا محسوب می شود اما بااین حال هنوز درکشورما بسیاری ازابعاد این حرفه طاقت فرسا، ناشناخته مانده و آتش نشانان روزانه بامشکلات فراوانی دست  و پنجه نرم می کنند . عوارض ومخاطرات شغلی درحرفه آنان با بروز وتشدید انواع بیماری های جسمی و روانی جلوه می کند . بطوری که یک آتش نشان درهر حادثه حداقل ۱۰ مورد ازعوامل زیان آور را لمس می کند. نخستین ایستگاه آتش نشانی  درایران حدود ۱۵۰ سال قبل درشهر تبریز تأسیس شد. درتهران نیز اولین واحد آتش نشانی درسال ۱۳۰۳ شمسی درگاراژی به نام حسنی واقع درسه راه امین حضور توسط یک ژنرال روسی راه اندازی شد واکنون پس ازگذشت سال ها ازتأسیس نخستین ایستگاههای آتش نشانی وگروه امداد ونجات که درابتدا فقط یکسری اقدامات وفعالیتهای تشریفاتی وابتدایی راشامل می شد. باتوجه به گسترش کلان شهر تهران، ازدیاد جمعیت ، گسترش ساخت وسازها بدون رعایت اصول ساختمان سازی وتجهیزات ایمنی ، تمرکز بخش قابل توجهی ازصنایع ،مشاغل و کارخانجات و اماکن اداری و تجاری درپایتخت وهمچنین قرارگرفتن بخشی ازاین شهر درگسل زلزله وخطر وقوع حوادث طبیعی درفصول مختلف سال ، رسالت سازمان آتش نشانی رابیش ازپیش درحفظ امنیت وتأمین ایمنی شهروندان درهنگام وقوع حوادث وبلایا آشکار ساخته است. ایمنی یک امر مهم و کارگسترده ای است که نیازبه همکاری مشارکت ، همفکری وتعامل همه جانبه دارد ، این کار یک طرفه امکان پذیر نیست ،حتی اگر سازمان آتش نشانی همه سعی وتلاش خود را به کارگیرد اما دیگر مسئولین وسازمان ها به ایمنی بی توجهی باشند وهمراهی و همکاری نکنند ، برقراری کامل ایمنی درسطح شهر یک هدف غیرقابل دسترس خواهد بود . اگر سازمان آتش نشانی حتی درهرخیابان یک ایستگاه داشته باشد . به تنهایی نمی تواند همه حوادث را پوشش دهد . بنابراین توجه به ایمنی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است بایدسازوکار به گونه  ای باشد که مردم شهرمان ایمن بودن رااحساس کنند.به نظرمی رسد هنوزاز نظر تعداد ایستگاههای آتش نشانی درپایتخت به کمبودهایی مواجه  هستیم.

شاید به همین دلیل احساس کمبود ونیاز مبرم به حضور به موقع این نیروها درمواقع حساس درمحل موجب شده است.

شهر

تعداد حریق به ۱۰۰۰ نفرتعداد فوتی به ۱۰۰٫۰۰۰ نفرتعداد آتش نشانان به ۱۰۰۰ نفرتعداد ایستگاهها به ۱۰۰٫۰۰۰ نفر
تهران۲٫۷۰۰٫۲۶۰٫۵۱۱٫۲۷
نیویورک۴٫۸۷۰٫۷۱۱٫۲۵۲٫۶۷
لندن۳٫۶۶۰٫۸۳۰٫۷۷۱٫۵۱
پاریس۳٫۰۶۰٫۶۵۱٫۳۷۱٫۳۱
مسکو۱۴٫۱۵۱٫۵۳۲٫۷۸
دوبلین۱۰٫۰۲۰٫۱۸۰٫۳۴۵٫۴۹
وین۳٫۱۹۰٫۷۱۰٫۹۴

۱٫۵۹

 

به همین علت شهردارتهران با جدیت از سازمان آتش نشانی می خواهد که توسعه ایستگاه های آَتش نشانی راباسرعت هرچه تمام تر دردستور کار خود قرار دهد. بنابراین برای تأمین ایمنی هر چه بیشتر شهروندان و اموال آنان ، داشتن اطلاعات درزمینه های مختلف( به عنوان نرم افزار) وگسترش وتجهیز ایستگاه ها ( بعنوان سخت افزار ) میتواند درامدادونجات به موقع آسیب دیدگان بسیار موثر باشد.

اما گستردگی کلان شهر تهران و به دنبال آن معضلی بزرگ والبته فراگیر به نام ترافیک عرصه حضورو فعالیت باسرعت عمل بالا والبته مورد نیازرابرای آتش نشانان تنگ کرده وبه طوری که طبق آمارها درحال حاضر متوسط رسیدن نیروهای آتش نشانی به محل حادثه ۵دقیقه است. بی شک از استانداردهای جهانی در زمان صرف شده و رسیدن نیروها عملیاتی در محل حوادث عقب هستیم .بدین ترتیب می توان ادعا کرد که ترافیک سنگین کلان شهر تهران وحجم انبوه خوردوها از یک سو ایستگاه های آتش نشانی درفواصل مورد نظرازسوی دیگر موجب شده تا رسیدن نیروهای آتش نشانی درمدت زمان ۳ دقیقه به محل حادثه درشهری مانند تهران تقریباً محال به نظر می رسد. مگر اینکه مکان حادثه بسیار نزدیک به یکی از  ایستگاههای آتش نشانی محدوده باشد.

فرضیـــه :

فرضیه ۱ـ آموزشهای متوالی و متعدد وبه روز به نیروها و همچنین انی آموزش بطور روزانه، هفتگی ،ماهانه ، وسالانه بطورکلاسهای آموزشی ، مانورها ، همایشها وسمینار برگزار شود ودرآن ازتجربیات فرماندهان استفاده شود.

فرضیه ۲ـ استاندارد ومتناسب بودن تجهیزات وخودروها با منطقه ای که درآن فعالیت می شود و بتوان درهرنقطه ازآن منطقه  عملیات شود وپاسخگوی جامعه باشد.

فرضیه ۳ـ باید یک سری هماهنگی بین افراد گروه وهمچنین بین افراد وتجهیزات ودرمراحلی که حوادث بزرگ وگسترده می باشد تیم های دیگر هم به محل حادثه اعزام می شوند که بین تمامی تیم های آتش نشانی و غیره ازجمله اورژانس ، هلال احمر ، پلیس و … وجود داشته باشد که هماهنگی آنرا فرماندهان تیم ها ویا یک فرمانده ارشد برعهده دارد .

فرضیه ۴ـ معماری ایستگاه  ونوع خودروهای نقلیه ومحل جغرافیای ایستگاه از نظر خیابانها وکوچه های اطراف که نسبت به آن مرکزیت داشته باشد وشناسایی تعداد چهار راه ها ومیادین اصلی که بارترافیکی سنگینی دارند.

فرضیه ۵ـ قراردادن یک خورو وچند آتش نشان درمناطق اصلی منطقه ودرساعات پیک ترافیکی

فرضیه ۶ـ شناسایی مناطق حساس وپرخطر درمنطقه مانند پمپ بنزین ، مهد کودکها  ومدارس ،انبارها وبار اندازها و… که درطول سال هم مانوردرآنجا انجام می گیرد وهم آموزشهای لازم را به آنها بدهیم .

فرضیه ۷ـ بعداز هرعملیات نقاط قوت وضعف شناسایی شود و درمورد آن تجزیه وتحلیل گردد.

فرضیه ۸ ـ برگزاری سمینارها ،کنفرانسها، جلسات هماهنگی متوالی و متعدد بین دستگاههای متولی امور ماننداورژانس ، شهرداری ، مرکز کنترل ترافیک، پلیس ، هلال احمر و… که درحوادث همکار سازمان آتش نشانی می شود ایجاد گردد.

فرضیه ۹ـ برپایی یک سری کلاسهای آموزشی وتجهیز ستاد فرماندهی مرکزی سازمان که اعزام نیروهارا برعهده دارد با سیستم های نرم افزاری که درزمان تماس شهروندان با ۱۲۵ بتوان سریع تر ایستگاه های نزدیک به حادثه را اعلام کرده ومتعاقباً هم زمان کمتری صرف می شود.

فرضیه ۱۰ـ درمراکز های بزرگ وتجمعی مانند مترو، نمایشگاه ها و… تلفن هایی مستقر شود  تا افراد بتوانند راحتر وسریعتر تمام حاصل کنند وبا کد گزاری بروی تلفن ها وثبت آدرس آنها ازقبل درسیستم مرکز  تیم ها ارسال شوند ویامی توان تیم هایی رادرآنجا مستقر کرد.

فرضیه ۱۱ـ درزمانهای اعزام به محل حادثه ودرهنگام عملیات واطفاء حریق پیش بینی کردن حوادثی ازپیش تعیین نشده که امکان دارد برای آتش نشانان تجهیزات وخودروی آنهاایجاد شودکه این امر به کمک تجربیات وعملیات قبلی بدست می آید.

فرضیه ۱۲ـ هوشمند نمودن چهارراه هایی که به چراغ قرمز مجهز می باشند برای سبز نمودن مسیری که درطول اعزام خودروهای آتش نشانی است.

فرضیه ۱۳ـ آماده نگه داشتن وتست نمودن تمام ای تجهیز ات وخودروهای اعزامی ازقبل تا درهنگام اعزام وعملیات دچار نقص نشوند.

فرضیه ۱۴ـ ایجاد رفاه کامل برای آتش نشانان وخانواده آنان که این امر درآنان یک آرام فکری ایجاد میکند ومی توانند بازدهی کامل روبرو باشیم .

فرضیه ۱۵ـ نصب سیستم GPS  برروی خودروها تا بتواننند بهترین و نزدیکترین مسیربه محل حادثه رابیابند.

فرضیه ۱۶ـ تجهیز نمودن تمامی ایستگاه ها به خودروهای کوچک و یاموتو رسیکلت تا درمواقع اعزام به محل حادثه وترافیک بتوان سر محل حادثه سریعتر رسید

روش تحقیــق:

اطلاعات ومطلب انتخاب وجمع آوری شده توسط اینجانب از دو روش :

۱ـ روش اسنادی (سندی )                            ۲ـ روش میــدانی

روش اسنادی :

ازمقالات علمی کارشناسان اهل فن ودانشجویان این رشته (ایمنی آتش نشانی ) ازگزارشات حریق وحوادث فرماندهان ،تجربیات وخاطرات آنهاوکتب علمی مهندسین به این رشته

روش میــــدانی  :

باتوجه به حضور درشهر ومشاهدات چندین حوادث وآتش سوزی وحضورنیروهای آتش نشانی وبیان مشکلات خودومصاحبه ی شفاهی باآنها وخاطراتشان.

 

مکان تحقیـــق:

مکان تحقیق بیشتر در حوزه شهر بوده ودرشهر تهران به کسب جمع آوری اطلاعات و مطالب انجام گرفته شده است. بیشترین آتش سوزی هادرحوزه شهری است که متعاقباً هم بیشتراعزام نیروراتشکیل میدهد ولی سنگین ترین آتش سوزی ها دربخش حوادث صنعتی مانندکارخانجات وپالایشگاه و… را مشمول میگردد. ولازم به ذکراست که چون شهرتهران ازنظرتعدادایستگاههای آتش نشانی وتعداد حوادث درطول شبانه روز وتجهیزات وامکانات نرم افزاری وسخت افزاری ازسایر نقاط کشور وحتی درخاورمیانه برتری دارد استفاده شده است. ودرپایان درمورد چگونگی ایجاد سازمان آتش نشانی درتهران واطلاعاتی را بیان نمایم .

سازمان آتش نشانی درایران زیرنظر شهرداری اداره می شود وشهرهادرمورد اداره آتش نشانی با یکدیگر متمایز هستند و درتهران در سال ۱۳۳۴ بنام سازمان اطفائیه بوجودآمد ودرخیابان حسن آباد فعلی تأسیس گردید . که درحال حاضر ایستگاه شماره ۱ این شهر می باشد. این ایستگاه به تدریج توسعه یافت ونام آن به سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی  تغییریافت ،این سازمان درحال حاضر درتهران حدود ۸۰ ایستگاه فعال و چندین ایستگاه دردست تأسیس دارد که اگربخواهیم به سطح استاندارد جهانی برسیم باید این تعداد بااین مساحت وجمعیت شهر به ۲۰۰ایستگاه افزایش یابد ومتعاقباً هم تجهیزات هم باید افزایش وبروز گردد تا بتوانیم درمدت ۳ دقیقه درهرنقطه ای ازشهرتهران امداد رسانی کنیم.

راهـــکار:

یک آتش نشان خوب باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ خوب میدانید که کار آتش نشانی یک کار پرخطر و در عین آن، مهیج است به همین دلیل یک آتش نشان اول باید نترس باشه یعنی جرات داشته باشه چون تو عملیات داره وارد جایی میشه که همه از اونجا فرار می کنند. جایی که حتی مادر یادش میره بچه خود شو بیرون بیاره ، جایی که هرلحظه ممکنه آوار روی سرش بیاد و حتی جسدش سالم نمونه ، (البته باید درمورد لباسهای ضد حریق باید بگم این لباسها درمقابل حرارت مستقیم بین ۳ تا ۵ دقیقه مقاومه بعد ازاون میسوزه بازم باید یاد آور بشم که ازاون لباسهای نقره ای که خیلی مقاومه تو ایران فقط ۳ تا موجوده . واین به هیچ کس هیچ کمکی نمی کنه ) حالا باید بگم که جسارت به تنهایی برای یک آتش نشان نمی تونه کافی باشه یک آتش نشان خوب علاوه بر شجاعت باید ازهوش خوبی هم برخوردار باشه ودرموقع لزوم باید عمل مناسب را انجام بده لازمه اینجااین موضوع رابگم که حالا حریقی شبیه حریق قبلیش نیست یعنی نمیشه ازروی شباهتهای ظاهری بگیم که اتفاقاتی که توی این حریق میافته مثل یک حریق دیگه هست. حالا این دو مورد بازکافی نیست یک آتش نشان باید ازنظر آمادگی بدنی نیز توی سطح بالایی باشه به همین دلیل ازآتش نشانان هرچند وقت یک بار تست آمادگی جسمانی میگیرند وبرای ارتقای پست نیزباید ازآزمون آمادگی جسمانی نمره قبولی بگیرند بعد ازاین یک آتش نشان باید دلی مهربان ودرعین حال سخت داشته باشد. یعنی درعین اینکه دلش واسه مردم میسوزه نباید کارشو فراموش بکنه ممکنه باصحنه هایی مواجه بشه که حالش بد بشه ولی باز باید به کارش ادامه بده صحنه هایی مانند دیدن آدمهای سوخته وصحنه های تصادف و… آتش نشان باید فردی پاک باشه چون به جزجان آدمها با مال وناموس مردم نیز سروکارداره به همین دلیل باید ازنظر اخلاقی درمراتب بالایی قرار داشته باشه که بچه های آتش نشانی ازاین نظر کاملاً مطمئن بوده چون برای جذب شدن مراحل سختی را باید طی کنند .

برای بهبود وضعیت خدمت رسانی در حوادث ورسیدن به موقع درمحل حوادث باید تمامی فعالیتها با نظم وانضباط ومدیریت ورهبری خاصی تشکیل شده باشد . سازمانهای آتش نشانی وایمنی تشکیلاتی هستند  که به دلیل نوع خدمات آنها دارای اهداف وشرایط خاصی می باشند . طبعاً مدیریت ورهبری وفرماندهی دراین سازمان ها ازنقش فوق العاده و بسیار با اهمیتی برخوردار است. چرا که دراین سازمانها هر دو نوع تصمیم گیری جریان دارد . تصمیم گیری در شرایط عادی وعمومی وتصمیم گیری در موقعیتهای اضطراری و ویژه  ( هنگام بروز خطر).

فرآیند تصمیم گیری وبازتاب تصمیمات انتخابی وارزشیابی تصمیمات ، ایجاد روندبازنگری به منظور اصلاح روشها وسیاستها وجمع آوری اطلاعات وتحلیل آنها همگی به دانش مدیریت ورهبری تکیه دارند. اگر چه سازمانهای ایمنی وآتش نشانی با توجه به وظایف انضباطی باسازمانهای نظامی مشابهت های بسیارنزدیکی دارند اما به دلیل آنکه سازمانهای ایمنی وآتش نشانی باازوقوع حوادث و بلایا به هر شکل وتا توان ممکن پیشگیری نمایندو درعین حال هرلحظه ممکن است بلایا  اتفاق بیفتد پس  باید باسرعت ودرکمترین زمان ممکن ، با آنها مقابله کنند ، لذا مدیریت وفرماندهی ازاهمیت وارزش به مراتب بیشتری (درمقایسه با نهادهای نظامی وانتظامی ) برخورداراست باید اذعان نمود که درکشورما ، دانش ایمنی دانشی نو پا است وباید با استفاده ازدانش وتجربیات جوامع توسعه یافته این علم و تخصص حیاتی و مهم را که یکی ازضروریات اصلی توسعه می باشد به داخل کشور انتقال داد وآن را گسترش داد تا درمواقع بروز حوادث با عکس العمل مناسب با آن بروبرو شد.

 

پیشنــهاد:

استفاده از علوم دانشگاهی  وتجربیات آن  وهمچنین ازاختراعات مخترعین درکنترل کردن حوادث وحریقهای بزرگ استفاده کرد که جدیداً هم روباتهای امدادگر و آتش نشان هم وارد عرصه شده اند. درحال حاضر آتش نشانی یکی از علوم دانشگاهی شده است ویکی از رشته های دانشگاه علمی کاربردی درایران می باشد رشته آتش نشانی در ایران درمقطع کارشناسی تدریس می شود ودرکشورهای اروپایی تا مقاطع بالاتر هم وجود دارد . برخلاف تصور و علم آتش نشانی بسیار گسترده و درعین حال بسیار جذاب است . درواقع این علم مانند اقیانوسی از کلیه علوم موجود درجهان به عمق ۱ سانتی متر می باشد . به این معنی که این رشته مجموعه ای ازرشته های مختلف مانند : پزشکی ، فیزیک ، شیمی ، ریاضی ، مردم شناسی ، روانشناسی ، ورزشی و… می باشد که فقط قسمتی از هر کدام ازاین رشته ها را آموزش می بینند . همچنین درجامعه شهری برای آگاه سازی افراد برای چگونگی مقابله با حوادث وکمک رسانی به نیروهای امدادی می توان ازتولید فیلم وسریال وبرنامه های کودکانه ، انیمیشن ویادرمهد کودک ها ومدارس با آموزشهای تئوری وعملی وهمچنین درمراحل اخذ گواهینامه های رانندگی آموزش های خاص داد تا هم در رسیدن خودروهای امدادی به محل حادثه  وهم اطلاع دادن سریع به آتش نشانی ومتقابلاً هم به موقع رسیدن آنها منجر می گردد(فرهنگ سازی بطرق درب به درب محله به محله و منطقه به منطقه )

۲- آموزش شهروندی با هدف هرخانه یک آتش نشان

۳- بکارگیری آتش نشانان فعال و افتخاری در محلهای زندگی و کار برای اطفاء و انجام اقدامات اولیه مقابله با آتش و حوادث

۴- ایجاد ایستگاههای آتش نشانی روزانه

۵- ایجاد پمپ ایستگاه برای مراکزی همچون بازار و برجهای آتش نشانی بطوریکه تجهیزات اطفایی در محل مستقر و توسط آتش نشانان افتخاری و داوطلب محلی اقدامات اطفایی در زمانهای اولیه صورت پذیرد

۶- تمرکز زدایی (ایجاد ایستگاههای آتش نشانی بسیار کوچک در برجهای تجاری – اداری و مسکونی بدون آتش نشان رسمی و استخدامی بنحویکه از آتش نشانان داوطلب مقیم بهره برداری گردد) .

منابع و مراجع:

۱-دکترمسعودتقوایی-محمودترک زاده برنامه ریزی ومدیریت بحران شهری انتشارات دانشگاه آزاد

۲-ماهنامه داخلی سازمان آتش نشانی-ناجیان۱۲۵ شمارگان۱۵-۱۶-۱۷

۳-فصلنامه فرهنگ ایمنی شمارگان۱۱-۱۲

۴- محمود مقاری-مبانی آتش نشانی-انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

۵-سایت اینترنتی سازمان آتش نشانی تهرانwww.125.ir 

۶-سایت اینترنتی آفتابwww.afetab.com

– Firemanship7

– Fire drill8

۹- Fire fighter skills
[/auth]

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test