سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
کد خبر : 17805
تاریخ انتشار : یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ - ۹:۰۳
بازدید: -

مقاله(قسمت 2)

بررسی اهمیت هوشمندسازی ایمنی، شهری و آتش نشانی


IMG11151549
یکی از اهداف اصلی برنامه ریزي شهري ، ایجاد شهر ایمن می باشد که شامل تمهیدات و اقداماتی است که در قالب برنامه بلند مدت ، میان مدت وکوتاه مدت اجراء می گردد که باعث حفظ جان و مال ساکنان شهرها می شود.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

اهمیت کاربری زمین در ایمنی شهری

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری ، ایجاد شهر ایمن می باشد که شامل تمهیدات و اقداماتی است که در قالب برنامه بلند مدت ، میان مدت وکوتاه مدت اجراء می گردد که باعث حفظ جان و مال ساکنان شهرها می شود. لذا عدم ایمنی سبب آسیب جانی و مالی به شهروندان و بروز ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی و عدم تعادل در سیستم شهری و انسانی می گردد. فرهنگ ایمنی به دو عامل اصلی بستگی دارد. اول دانش و آگاهی مردم، دوم الزامات قانونی مانند رعایت مقررات ملی، لذا دستیابی به شهر ایمن ضمن ارتقای آگاهی مردم با الزامات قانونی امکان پذیر است.

نحوه استفاده از زمین بر اساس سرانه جمعیتی به منظور سکونتگاه و فضاهای مورد نیاز شهری را کاربری گویند. یکی از وظایف مهم برنامه ریزی شهری تخصیص کاربری ها بر اساس نقش و کارکرد شهر، اقتصاد شهری و همچنین تاثیر متقابل کاربری با همدیگر است امروزه مکان یابی بهینه مراکز خدمات شهری از جمله : مراکز بهداشت و درمان، ایستگاه های آتش نشانی و… دارای اهمیت زیادی می باشدکه در تحقق شهر ایمن بسیارحائز اهمیت می باشد. هر گاه در تعیین کاربری ها نی هم جواری رعایت گردد به عبارتی کاربری های ناسازگار در کنار یکدیگر قرارداده نشوند در کاهش خسارت و امداد رسا ثر سریع بسیار مو است. کاربری های مختلف ، آسیب پذیری های متفاوتی در مقابل آتش سوزی دارند. کاربری مسکونی همیشه بیشترین آسیب پذیری را در مقابل حوادث آتش سوزی داشته اند[۹].

 
[auth]
طرح‌های ایمنی شهری و هوشمندسازی شهری

در شهرهای دنیا جهت مقابله با آتش، مطالعاتی در زمینه طرح‌های ایمنی شهری صورت گرفته که به شکل‌های گوناگونی سعی در مقابله با حوادث دارند. اینگونه طرح‌ها را می‌توان به صورت ذیل تقسیم‌بندی کرد:

 • طرح‌های ویژه که به آتش‌سوزی به صورت اختصاصی توجه دارند.
 • طرح‌هایی که ایمنی در مقابل آتش‌سوزی یکی از اجزای آنهاست.
 • طرح‌هایی که به امداد و نجات توجه دارند.
 • طرح‌هایی که به پیشگیری توجه دارند.
 • طرح‌هایی که علاوه بر پیشگیری، امداد و نجات را هم در نظر می گیرند.
 • تقویت و بهبود ایمنی شهری در مقابل سوانح آتش سوزی
 • طرح‌هایی که به هوشمندسازی ایمنی و آتش نشانی توجه دارند.

 

با این استدلال که بیشترین آسیب های زیست محیطی و ناپایداری در توسعه از پیامدهای شهرنشینی و توسعه صنعتی است ، در نتیجه مهمترین نقاط برای تاثیرگذاری و تغییر جهت به سمت توسعه پایدار از کانون­های شهری نشات می گیرد. با توسعه فن آوریها و سیستم های ارتباطی به مرور همه ابزار ها و ماشین ها و سیستم های مدیریت و کار بردی به صورت هوشمندانه و خود کار ساخته و به کار گرفته میشوند . در ابعاد شهری نیز با مدیریت هوشمند در

سیستم ها و خدمات شهری صرفه جویی های بسیار وسیعتر و بزرگتری حاصل میشود . حمل و نقل وکنترل ترافیک هوشمند ،استفاده از اطلا عات مکانی ، کاربرد مصالح هوشمند ، بانکداری و خرید و فروش اینترنتی ، سایت های اداری مجازی ، آموزش از راه دور ، بهداشت و درمان از راه دور ، کنترل امنیت و ایمنی از راه دور و … روش ها و سیستم هایی هستند که روز به روز توسعه یافته تر و رایج تر میشوند . کنترل هوشمندانه کالبدی و کیفی ایمنی شهر و تحول در نگرش به طراحی شهری با به کار گیری سیستم های جدید بسیار لازم و ضروری است[۱۰].

 

اهمیت و لزوم فرهنگ هوشمندسازی ایمنی و آتش نشانی در جامعه

با توجه به سیر سعودی علوم و فنون و انتظار و آرزوی بشر برای داشتن جامعه سالم و امن ، وی همواره در تلاش بوده و در این راه سعی کرده با ایجاد تغییر در طبیعت حتی الامکان آن را به خدمت خود در آورد. و در راه دستیابی به مواد و تجهیزات و دستگاهها و به دست آوردن و فراگیری فنون جدیدتر به همان میزان نیز با خطرات بیشتر و جدیدتری مواجه شده است . بطور کلی جامعه و افراد آن به دنبال کسب آرامش هستند و یکی از عواملی که این آسایش را فراهم میسازد، احساس امنیت و ایمنی است . لذا مقوله ایمنی و نقش کلیدی آن در پیشبرد زندگی و ایجاد فضایی که پذیرنده تغییرات مفید باشد، اهمیت و جایگاه ویژهای پیدا کرده است . یکی از راههای مهم ممانعت از بروز حوادث،تقویت و گسترش فرهنگ ایمنی است. یعنی ابتدا بایستی دیدگاه افراد جامعه نسبت به ایمنی تغییر یابد تا توجه به ایمنی به طور کامل و به مرور به صورت یک فرهنگ گسترش یابد . بایستی توجه داشت که ایمن کارکردن و جلوگیری از حوادث، قبل از اینکه به یک ساختار تبدیل شود؛ نیازمند فرهنگی مبتنی بر ایمنی است. بنابراین تفکر ایمنی مدار کم کم باید در بین مردم به صورت یک فرهنگ ایجاد شده و گسترش یابد. گسترش فرهنگ ایمنی با روش های مختلفی صورت میگیردکه البته مهمترین آن اعمال سیاستهای آموزش و پیشگیری به کمک ابزارهای مدیریتی و تجزیه و تحلیل حوادث، تهیه دستورالعملهای ایمنی توسط کاربران ایجاد میشود.

 

عوامل موثر در ارتقای ایمنی

 • تدوین مقررات ایمنی و طرح جامع پیشگیری
 • آموزش مستمر شهروندان
 • نظارت بر ساخت و سازها و اجرای دقیق مقررات ملی
 • تشکیل بانک اطلاعات ایمنی کلیه ساختمان ها ی بزرگ در مراکز آتش نشانی
 • مشارکت شهروندان در خاموش کردن آتش ) خود امدادی
 • لوازم و تجهیزات ایمنی بکار گرفته شده در ساختمان به طور دوره ای بررسی، آزمایش و آموزش داده شود
 • تقویت واحد ایمنی آتش نشانی و بازدید مستمر از معابر شهری ، پارک ها، فضای عمومی که ممکن است در حوادث طبیعی و غیر طبیعی حادثه ساز شود و پیگیری تا حصول نتیجه که رفع نقص گردد مانند: درخت های در حال سقوط، دیوارهای سست، نمای شیشه ای غیر ایمن، وجود گلدان در تراس و
 • از ساختار تک مرکزی در شهر خودداری گردد زیرا ساختار چند مرکزی بیش از ساختار تک مرکزی در مقابل حریق مقاومت دارد
 • حضور نیروی امدادی اورژانس، برق و گاز در محل حادثه با اهمیت می باشد
 • کلیه خودروها و مغازه ها به کپسول اطفای حریق مجهز گردد
 • کلیه ادارات و ساختمان های مسکونی و تجاری و… به کپسول اطفای حریق وجعبه F مجهز گردند
 • کلیه ایستگاه ها به موتور سیکلت امدادی به منظورتسریع در اقدام اولیه مجهز گردند[۱۰].

 

 

چالش­های بکارگیری و توسعه فناوری­های نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی

 • فقدان قوانین ، الزامات و استانداردها در سطوح سازمانی و ملی
 • فقدان ارتباط متولیان ایمنی با اتحادیه ها و تشکلهای صنفی
 • کمبود نیروی انسانی متخصص به منظور بهره برداری از تکنولوژی و فناوریهای نوین در سازمانهای متولی ایمنی
 • کمبود سمینارها و همایشهای تخصصی در زمینه ایمنی در کشور
 • عدم امکان مشارکت و حضور کارشناسان و متخصصین در کنفرانسها و سمینارهای معتبر بین المللی
 • فقر دانش عمومی در رابطه با ایمنی در تمامی سطوح جامعه
 • عدم وجود شرایط مناسب برای حضور فعال بخش خصوصی در راستای توسعه آموزشهای عمومی ایمنی و شهروندی
 • وجود شرایط نامناسب برای حضور فعال بخش خصوصی در تامین تجهیزات ، لوازم و کالاهای مورد نیاز در صنعت ایمنی
 • نبود رشته های تخصصی ایمنی و آتش نشانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کشور.
 • عدم وجود آزمایشگاههای معتبر در زمینه حریق و تجهیزات مرتبط با ایمنی و آتش نشانی در داخل کشور
 • فقدان ارتباط علمی با کالج ها و دانشگاههای فعال در زمینه ایمنی و آتش نشانی
 • عدم تامین منابع مالی مورد نیاز برای بکارگیری تجهیزات نوین و توسعه فناوری در کشور
 • حدود اختیارات محدود و ضعیف سازمانهای متولی ایمنی در کشور [۱۱].

 

تجهیزات و تکنولوژیهای نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی (سخت افزارها)

در راستای بهره مندی از فنون نوین و توسعه فعالیتها در رابطه با ایمنی و آتش نشانی استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین در جامعه جایگاه ویژه ای دارد و در کنار مواردی همچون آموزش ، الزامات و استانداردها و نیز دانش و علوم نوین از ضروریات دستیابی به سطحی است که در آن سطح بتوانیم از فنون نوین استفاده کرده و در سطح جامعه از آن بهره مند شویم . برای نمونه میتوانیم به سیستمهای هوشمند اعلام حریق اشاره کرد که با توجه به قابلیتهای فراوان آنها استفاده از این سیستمها می تواند جایگزین مناسبی برای سیستم های اعلام حریق قدیمی باشد . در مسیر دستیابی به تکنولوژی های نوین و بهره مندی از آنها هم سویی دو رکن ضروریست این دو رکن عبارتند از :

 • سازمانهای متولی ایمنی
 • بخش خصوصی

سازمانهای متولی ایمنی در کشور باید با ایجاد بستر مناسب برای تحقیق و پژوهش و حمایت از محققین اقدام به تعیین اولویتهای تجهیزاتی مورد نیاز همگام با توسعه و نیاز جامعه و سازمانهای آتش نشانی نمایند . در گام بعدی متولیان ایمنی باید با تدوین الزامات و قوانین خاص زمینه حضور بخش خصوصی را در تامین تجهیزات مورد نیاز در جامعه فراهم آورند.

پیگیری برای تدوین الزامات و تصویب قوانین مورد نیاز به منظور کاهش تعرفه های گمرکی برای تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ، کاهش بروکراسی اداری در بازرگانی و واردات ، کمک به فروش تجهیزات استاندارد و مورد تایید آزمایشگاههای بین المللی ، ایجاد فضای رقابت بین ارائه کنندگان تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و مقابله با ایجاد انحصار و لابی های قدرتمند اقتصادی از وظایف متولیان امور ایمنی و آتش نشانی است . از آنجا که سازمانهای متولی ایمنی با توجه به شرح وظایف و اختیارات خود قادر به فعالیت در زمینه های تهیه تجهیزات و لوازم ایمنی مورد نیاز جامعه نیستند ضرورت حمایت از بخش خصوصی اهمیت ویژه ای می یابد . موضوعی دیگر که در این راستا حائز اهمیت بسیار است ، ساخت و تجهیز آزمایشگاههای استاندارد حریق و تجهیزات ایمنی است . اهمیت وجود این آزمایشگاهها در این است که متولیان ایمنی بتوانند کیفیت تجهیزات ایمنی را سنجیده و در صورت عدم دارا بودن کیفیت مورد انتظار که توسط استانداردها تعیین شده است از تایید آنها امتناع کرده و به این وسیله مانع از استفاده آنها در سطح جامعه شوند[۱۱].

 

نقش عدم وجود هوشمندسازی در حادثه ساختمان پلاسکو

دلیل اکثریت هجوم صاحبان کسب و کار ، خروج اسناد و کامپیوتر های موجود جهت حفظ اسناد حسابداریشان بود، در حالی که اگر اطلاعات این افراد بر روی سامانه­های ابری ذخیره می­شد نگرانی برای از دست رفتن اطلاعات وجود نداشت ، همچنین در صورت استفاده صحیح از نظام بانکداری الکترونیک  نگرانی وجود اسناد تضمینی یا مدت دار پرداختی نیز برطرف میشد . سامانه های اعلام و اطفا در این  ساختمان ها و  همینطور سامانه BMS وجود نداشته است، در حالی که اکثر  مغازه داران نسبت به نصب دوربین های تحت شبکه  اقدام می نمایند. نکته جالب تر عدم وجود سامانه اطلاع رسانی جمعی آتش­نشانان و نبود سامانه ای برای رهگیری وضعیت حیاتی و موقعیت مکانی  این افراد است به طوری که حتی سرپرست تیمها و افراد مسئول شمارش دقیق افراد مفقود را ندارند ! به طوری که جهت اعلام زنده بودن اتش نشانان از تلفن همراه خود استفاده کرده اند . امنیت اطلاعات و امنیت فیزیکی را جدی بگیریم.

 

نتایج و بحث

شغل آتش نشان ذاتا زیان آور و خطرناک بوده و تجهیزات حفاظت فردی، ایمنی نسبی او را تامین می نماید . در گذشته به علت نامناسب بودن تجهیزات حفاظتی، آتش نشانان از بیرون اقدام به خاموش نمودن آتش نموده اند ولی امروزه با استفاده از تجهیزات حفاظتی وارد محل آتش سوزی شده و از داخل عملیات خود را انجام می دهند . ورود به محل آتش سوزی خطرات زیادی را در پی خواهد داشت که می توان با استفاده از فناوری های نوین تله متری ، فیزیولوژی آتش نشانان را که مواردی از قبیل علائم حیاتی ، تشخیص حرکت های آتش نشان ، میزان ظرفیت دستگاه تنفسی و  غیره را با هدف پیشگیری از به خطر افتادن سلامت و ایمنی آتش نشان سنجش و مانیتور نمود.

با توجه به افزایش روز افزون تکنولوژی­های هوشمند و استفاده گسترده از این تکنولوژیها در صنایع مختلف و در تمامی زوایای جوامع بشری و به طبع آن بهره گیری از مصالح و مواد پلیمری در ادوات و زیرساخت های جوامع و تولد سازه های جدید با کاربری های متنوع و تجمیع آنها در کنار یکدیگر ، توسعه و بکار گیری فن آوری های نوین آتش نشانی اجتناب ناپذیر است . بروز فجایع عظیم به دلیل عدم رشد و کاربرد ایمنی به موازات تکنولوژی ، نتیجه مقفول ماندن ایمنی در روند توسعه و پیشرفت جوامع است .بروز سوانح متعدد با دامنه خسارات بسیار زیاد در جوامع مختلف مؤید این ادعاست چرا که با قدری تامل در آمار حوادث میتوانیم رابطه معنی داری بین بزرگای حوادث رخ داده در جوامع با سرعت توسعه آنها بیابیم . پس از انقلاب صنعتی در اروپا و توسعه آن به دیگر جوامع نمونه های فراوانی از سوانح و حریقهای گسترده که حاصل رشد نامتناسب تکنولوژی با ایمنی است در سطح جوامع مختلف مشاهده می شود . که از نمونه های بارز آن می توان به آتش سوزی عظیم شهر سانفرانسیسکو در سال اشاره نمود که طی آن بیش از ۵۵ هزار ساختمان  از بین رفت تا آتش سوزی اخیر برج العرب دبی و یا آتش سوزی در برج اداری منطقه عسلویه اتفاق افتاد و منجر به وارد آمدن میلیاردها تومان خسارت از این محل به اقتصاد کشور تحمیل می شود. همچنین می توان به حادثه دلخراش پلاسکو اشاره کرد که اخیرا اتفاق افتاده و صدمات جانی و مالی زیادی را وارد کرده است.

پرداختن به هوشمندسازی ایمنی شهر اگر همه سو نگر نباشد، نه تنها تحقق شرایط ایمنی به مفهوم عام را تحقق نخواهد بخشید، بلکه در  بلند مدت هزینه های سنگینی را متحمل جامعه خواهد نمود. توجه جدی به زیرساخت ها و بسترسازی جهت تحقق اهداف مدیریت شهر پایدار، حضور موثر سازمانها و نهادهای حرفه ای در جریانات تصمیم گیری، تداوم برنامه ریزی و اجرایی مستمر برنامه ها از عناصر اصلی حصول به شهر پایدار ایمن است. محورهای اساسی مطالعه و برنامه ریزی هوشمندسازی ایمنی و آتش نشانی در شهر پایدار عبارتند از : «شناخت خطرات و شناسایی کانون­های بالقوه بروز حوادث و آتش سوزی ها در شهر»، «تحلیل و بررسی راه­های گسترش حریق و حوادث و کوشش در جهت هوشمندسازی محافظت در برابر آن» و «تمهید و تدارک وسایل و ملزومات هوشمندسازی ایمنی و آتش نشانی و اداره کردن اصولی حریق ها و حوادث.»

تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، با پیش بینی ساز و کار مناسب نظارتی و اِعمال کنترل های لازم در راستای نیل به اهداف ایمنی شهری یکی از ملاحظات و تدابیر اساسی جهت تحقق ایمنی در شهر پایدار است. در شهر ایمن پایدار، کلیه راهکارها و تدابیر متخذه با تقسیم اصولی وظایف و با لحاظ نمودن مشارکت بیشینه آحاد شهروندان تصمیم گیری، برنامه ریزی و به مرحله اجرا در می آید. در حال حاضر مسئولیت های ناشی از کمبودها و نارسایی های موجود در ساختار هوشمندسازی ایمنی شهرها مبهم و نامشخص است و علیرغم اینکه تقسیم وظایف، تدوین قوانین و برنامه هایی در این راستا صورت گرفته است، بعضاً این اقدامات موازی یا در تعارض با یکدیگر نیز بوده اند. توجه به موارد مطروحه ضرورت تسریع در چاره اندیشی در جهت رفع عدم تناسب توسعه صنایع و جوامع بشری را با هوشمندسازی ایمنی آشکار می سازد . به همین منظور در این مقاله سعی شده تا حتی الامکان مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه و به کارگیری فن آوریهای نوین در زمینه های ایمنی و آتش نشانی مطرح و برای آنها چاره اندیشی شود.

 

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

طی سال‌های اخیر، در کشورهای توسعه‌یافته توجه به هوشمندسازی ایمنی و آتش نشانی در طرح‌های شهری به سرعت افزایش یافته و تامین آن، تبدیل به یکی از اهداف مهم این طرح‌ها شده است. در طرح‌‌های توسعه شهری دنیا، تلاش در جهت کامل کردن برنامه‌‌ریزی، به منظور افزایش هوشمندسازی ایمنی شهری و خدمات مقابله با آتش است. این برنامه‌‌ریزی از طریق مشخص کردن اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌‌ها، خط‌‌مشی مقابله با سوانح و افزایش ایمنی شهری را مشخص می‌کند. اما در طرح‌های شهری ایران، بحث هوشمندسازی ایمنی جایگاه ویژه‌ای ندارد و آنچنان که باید و شاید به این امر هوشمندسازی ایمنی شهری توجه نداشته اند. با توجه به طرح‌های شهری دنیا و مشخص بودن اهمیت پرداختن به هوشمندسازی ایمنی در طرح‌‌های توسعه شهری، توصیه می‌‌شود به عنوان اولین راهکار، شرح خدمات طرح‌‌های هوشمندسازی ایمنی شهری از حالت مشابه و یکنواخت خارج شده و هر شهر با توجه به خصوصیات مختص به خود، شرح خدمات خاصی داشته باشد.

هر ساله تعداد قابل توجهی از ساکنان شهرهای کشور متحمل زیان‌های مالی و درگیر مشکلات جانبی ناشی از آتش‌سوزی‌ها می‌شوند. در میان کلیه روش‌های موجود برای کنترل سوانح آتش‌سوزی در مناطق شهری، برنامه‌ریزی در جهت هوشمندسازی ایمنی شهری و آتش­نشانی ، می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش خسارات جانی و مالی و تامین ایمنی شهروندان داشته باشد. پرداختن به هوشمندسازی ایمنی شهر اگر همه سو نگر نباشد، نه تنها تحقق شرایط ایمنی به مفهوم عام را تحقق نخواهد بخشید، بلکه در  بلند مدت هزینه های سنگینی را متحمل جامعه خواهد نمود.

در راستای بهره مندی از فنون نوین و توسعه فعالیتها در رابطه با ایمنی و آتش نشانی استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین در جامعه جایگاه ویژه ای دارد و در کنار مواردی همچون آموزش ، الزامات و استانداردها و نیز دانش و علوم نوین از ضروریات دستیابی به سطحی است که در آن سطح بتوانیم از فنون نوین استفاده کرده و در سطح جامعه از آن بهره مند شویم. محورهای اساسی مطالعه و برنامه ریزی هوشمندسازی ایمنی و آتش نشانی در شهر عبارتند از: «شناخت خطرات و شناسایی کانون­های بالقوه بروز حوادث و آتش سوزی ها در شهر»، «تحلیل و بررسی راه­های گسترش حریق و حوادث و کوشش در جهت هوشمندسازی محافظت در برابر آن» و «تمهید و تدارک وسایل و ملزومات هوشمندسازی ایمنی و آتش نشانی و اداره کردن اصولی حریق ها و حوادث.»

با توجه به افزایش روز افزون تکنولوژی­های هوشمند و استفاده گسترده از این تکنولوژیها در صنایع مختلف و در تمامی زوایای جوامع بشری و به طبع آن بهره گیری از مصالح و مواد پلیمری در ادوات و زیرساخت های جوامع و تولد سازه های جدید با کاربری های متنوع و تجمیع آنها در کنار یکدیگر ، توسعه و بکار گیری فن آوری های نوین آتش نشانی اجتناب ناپذیر است . بروز فجایع عظیم به دلیل عدم رشد و کاربرد ایمنی به موازات تکنولوژی ، نتیجه مقفول ماندن ایمنی در روند توسعه و پیشرفت جوامع است. بنابراین هوشمندسازی ایمنی، شهری  و آتش نشانی  اهمیت ویژه ای دارد و نیاز به توجه بیشتری دارد.

مراجع

[۱]. محمدی، جمال و پورقیومی، حسین؛ تحلیل فضایی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر نورآباد با استفاده از GIS ، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال ۱۳۹۲، شماره ۱۸ ،۴۸

[۲].پور اسکندر، عباس؛ سنجش توزیع فضایی سوانح آتش سوزی در شهر با استفاده ازGIS ، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران،۱۳۸۰

[۳]. وزارت کشور، تدوین استانداردهای حفاظت شهرها در برابر حریق، مرکز مطالعات برنامه‌‌ریزی شهری، بخش اول و دوم، ۱۳۷۵٫

[۴].سعیدی، حسام- دیلمی معزی، صارم(۱۳۹۰)، بحران و مدیریت بحران در سازمان، ماهنامه کنترل کیفیت، سال ۷، شماره ،۴۵ صفحه .۵۶

[۵]. محسن ابراهیمی و وحید حسینی جناب،۱۳۸۱،ایمنی در شهر پایدار : مدیریت بحران در تهران، اولین سمینار ساخت و، ساز در  ساز در پایتخت، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی.

[۶]. سید هادی حجازی (کارشناس پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و نویسنده کتاب مقدمه ای بر خاموش کننده های حریق،) بسیج پرس

[۷]. پرهیزکار، اکبر( شهریور ۱۳۸۳)،  ارائه مدل و ضوابط مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی، مرکز پژوهش های شهری و روستایی

[۸].فروتن مقدم، متین، وحید نیا،محمد حسن، مهر منش، امین(۱۳۸۸)  تعیین مکان های بهینه ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، همایش ژئوماتیک.

[۹].فرج زاده، منوچهر، مدیریت و مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحقیقات جغرافیایی،(زمستان ،۱۳۸۱) همایش ژئوماتیک.

[۱۰].وزارت کشور، طرح جامع آتش نشانی و امور ایمنی شهرهای کشور، چاپ اول، مرکزمطالعات برنامه‌‌ریزی شهری، ۱۳۷۲٫

[۱۱].بررسی موانع، چالش­ها و راهکارهای به کار گیری و توسعه فن آوری های نوین در رابطه با ایمنی و آتش نشانی، عباس خدنگی زواره ، بهرام عباسی، کارشناس ارشد پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران و کارشناس ارشد HSE، ۱۳۹۴

 
[/auth]

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test