مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان استفاده از شیلنگ های با طول بیش از ۱۲۰ سانتی متر را خطرساز عنوان کرد و گفت: برای نصب بخاری از شیلنگ های مخصوص و بست استاندارد استفاده کنید.

رمضانی نژاد از شهروندان خواست برای تعمیر وسایل گازسوز به نمایندگی ها و افراد متخصص مراجعه کنند و هنگام مسافرت شیر اصلی گاز و کنتور برق را قطع نمایند.