سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 23 October 2018
کد خبر : 20237
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲
اشتراک
چاپ دیدگاه‌ها برای اقلیم و تاثیر آن برتوسعه ی صنعت گردشگری بسته هستند
بازدید: -

مقاله-مطالعه موردی شهراهواز

اقلیم و تاثیر آن برتوسعه ی صنعت گردشگری


r_4006_170219151155
مطالعه و شناسایی محدودیتها و مخاطرات تهدید کننده جوی و اقلیمی و آگاهی از جاذبه ها و پتانسیل های نهفته در ویژگی های جوی و اقلیمی جغرافیای گسترده کشور در فصل های مختلف سال به منظور تاثیرگذاری آنها در برنامه ریزیهای ملی و استانی نظیر توسعه گردشگری از اهمیت درخور توجهی برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

نویسنده: ماندانا یاوری

کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

mikhak96

چکیده

مطالعه و شناسایی محدودیتها و مخاطرات تهدید کننده جوی و اقلیمی و آگاهی از جاذبه ها و پتانسیل های نهفته در ویژگی های جوی و اقلیمی جغرافیای گسترده کشور در فصل های مختلف سال به منظور تاثیرگذاری آنها در برنامه ریزیهای ملی و استانی نظیر توسعه گردشگری از اهمیت درخور توجهی برخوردار است.

توریسم عبارت است از سفری مسئولیت پذیر به مناطق طبیعی،بازدید آثار باستانی،فرهنگی و……در این بین آب و هوا تاثیر زیادی بر گردشگری دارد و بیشتر توریست ها با توجه به وضعیت اقلیمی مقصد و یا زمان سفر را مشخص می نمایند.

در این تحقیق سعی شده که میزان تاثیر عناصر و عوامل اقلیمی بر جاذبه ها و پتانسیل جذب توریسم در شهر اهواز،بر اساس آمار هواشناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شود.در تعیین تیپ اقلیمی منطقه از روش های سنتی و کلاسیک مانند دومارتن،کوپن و سلیانینوف استفاده شده است و جهت تکمیل بیشتر تحقیق علاوه بر مدل های اقلیمی ذکرشده با استفاده از شاخص اقلیم توریسم(TCI) و ترجونگ نیز جهت ارزیابی آب و هوایی اهواز در پیشبرد جذب توریسم ارائه گردیده است.

نتایج نشان می دهد که ماههای منطبق بر فصول بهار،پاییز و زمستان  برای گردشگری و سفرمطلوب،اما فصل تابستان نامطلوب است.

 

مقدمه

یکی از گام های اساسی در جهت ارتقاء توسعه هر کشوری استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع آن با مدیریت علمی و استفاده از پژوهش های صاحبنظران است.اگرچه منابع نفتی و معدنی و چندقلم از کالاهای صادراتی در گذشته و حال جوابگوی نیازهای ما بوده ولی به هرحال این منابع روزی به پایان خواهد رسید. لذا ضرورت دارد که به بخش های دیگر تولیدتوجه شود یکی از این بخش ها با توجه به تنوع اقلیمی کشور و وجود گیاهان و جانوران منحصر بفرد می تواند صنعت توریسم باشد.

نتایج بررسی ها و تحقیقاتی که تاکنون انجام شده نشان می دهد هرنوع آب و هوا فعالیت های توریستی مخصوص به خود را دارد و اگر کشوری دارای اقلیم های مختلف باشد امکان جذب توریسم در بیشتر مواقع سال ممکن خواهد بود،زیرا آب و هوا به عنوان یک عامل مهم در جذب یا عدم جذب توریسم محسوب می گردد و هر منطقه که دارای تنوع آب و هوایی باشد پتانسیل بیشتری جهت جذب توریسم خواهد داشت.

در این تحقیق با توجه به گرایش برنامه ریزان کشور به صنعت توریسم،در حد توانایی سعی گردیده که ضمن معرفی مناطق،هدف گردشگری استان با رویکرد شناخت اقلیم،زمانهای مناسب را در اختیار گردشگران و مسافران قرار داده تا آنها بتوانند با توجه به شرایط آب و هوایی ،از مکانهای گردشگری استان خوزستان بهره مند شوند.

استان خوزستان دارای پتانسیل بسیار بالایی برای جذب گردشگر ایرانی و خارجی است . این منطقه از کشور از نظر وجود آثار باستانی ، تاریخی ، طبیعی و فرهنگی بسیار غنی است ، اما صنعت گردشگری در این استان رونق چندانی نیافته است. به نظر می رسد نارسائی های موجود در بخش توریسم و توجه ناکافی به پتانسیل های گردشگری استان خوزستان یک از علل این موضوع می باشد.

امید است این تحقیق ما را در دستیابی به این مهم یاری نموده و توجه و همکاری همه جانبه سازمانهای ذیربط را در امر گردشگری به دنبال داشته باشد.

 

مواد و روش‌ها

در این تحقیق جمع‌آوری اطلاعات به دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است.

*در روش کتابخانه ای با استفاده از منابع کتابنامه‌، آمار مربوطه، گزارشات علمی موجود، مصاحبه‌ها و کلیه اطلاعات مربوطه موجود در سازمان‌ها و ارگان‌های زیربط با موضوع پروژه و نیز با کمک داده های هواشناسی استان با فاکتورهایی مانند دما،رطوبت،سمت و سرعت باد،ساعات آفتابی و بارش استفاده گردیده است.این آمارها به صورت روزانه،ماهانه،فصلی و سالیانه محاسبه گردید و براساس همین اطلاعات تجزیه و تحلیل انجام داده شد.

*در روش میدانی با حضور در اماکن توریستی و تصویربرداری از آنها  اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.

 

 موقعیت ایستگاه هواشناسی

جامعه آماری شامل ایستگاه های سینوپتیک شهرستان اهواز می باشد که مشخصات آن در جدول ۴-۱ نشان داده شده است،که از پارامترهای مختلف جوی مانند حداقل دما،حداکثر دما،جهت و سرعت باد،حداقل و حداکثر مطلق،تبخیر،رطوبت نسبی،ساعات آفتابی و بارندگی استفاده شده است که علاوه بر آن با مراجعه به منابع معتبر داخلی و خارجی و بهره گیری از منابع دیگر ارگانها سعی شده که پژوهش با اطلاعات آماری به روز و قابل اعتماد تدوین و جمع آوری گردید.

 

جدول ۱- مشخصات ایستگاه هواشناسی در محوده مطالعاتی

 

نام ایستگاهنوع ایستگاهشهرستانطول جغرافیاییعرض جغرافیاییسال تأسیس
اهوازسینوپتیکاهواز۴۰َ         ۴۸ْ   ۲۰َ   ۳۱ْ۱۹۵۱

ماخذ:آمار دریافتی از مرکزهواشناسی استان ۱۳۹۰

 

 

آزمون فرضیات

 

شهر اهواز در مجموع دارای اقلیم گرم و خشک است.در این پژوهش سعی گردیده با کمک مدل های اقلیمی کلاسیک و تجربی و همچنین مدل های زیست اقلیمی پاسخ های مستدل ارائه شود.مدل های اقلیمی کلاسیک مانند کوپن،دومارتن و…. به طور معمول همه پدیده های جوی تاثیرگذار در تعیین اقلیم یک منطقه را به صورت همزمان بررسی نمی کنندو یا پدیده مهمی مانند رطوبت نسبی که یکی از تاثیرگذارترین فاکتور بر روی آب و هوای اهواز می باشد را مدنظر ندارند،لذا شناخت اقلیم فقط براساس این مدل ها خالی از ایراد نمی باشد و با واقعیت موجود متفاوت است.اما در یک پژوهش علمی باید همه راه های ممکن را مورد بررسی قرار داده که بتوان از میان آنها بهترین گزینه ها را انتخاب نمود.

البته باید گفته شود هدف از بیان مطالب ذکرشده به معنای رد این مدل ها نیست چراکه این مدل ها در برخی از مناطق بسیار دقیق می باشد،در نهایت اینکه آنها برای همه نقاط با اقلیم های متفاوت دور از خطا نخواهد بود.بنابراین برای صحت دقیق استفاده از آنها،از شاخص اقلیم توریست میکزوفیسکی (TCI)،شاخص ترجونگ نیز مورد ارزیابی قرار گرفته شد که با مراجعه به داده های به دست آمده نشان می دهد که این خروجی ها با واقعیت های موجود منطقه همگونی نزدیکتری دارد و نسبت به مدل های تجربی و کلاسیک بهتر و از اطمینان بالایی برخوردار است.

 

*آزمون فرضیه اول

به منظورآزمون سنجی فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه ازمنظر بیوکلیمای انسانی فصل بهار،پاییز و زمستان بهترین زمان برای جذب گردشگران است.

در ابتدا با استفاده از روش ترجونگ ضریب راحتی در هوای آزاد در شهراهواز محاسبه گردید.جدول ۲ نتایج را نشان می دهد.

بررسی جدول مذکور نشان میدهد که در اکثر مواقع د رشهر اهواز در ماه های تابستان(تیر،مرداد،شهریور) وضعیت احساس غالب در شب و روز اغلب داغ،بسیار گرم و گرم می باشد ولی احساس غالب محاسبه شده در فصل های بهار،پاییز و زمستان در شب و روز خنک،بسیار خنک و مطبوع به دست آمده است و یا حداقل تعدیل یافته است.

 

جدول ۲- ضریب آسایش شهر اهواز با استنفاده از روش ترجونگ

ماهاحساس غالب
احساس غالب در روزاحساس غالب در شب
فروردینمطبوعخنک
اردیبهشتگرمگرم
خردادگرمگرم
تیربسیار داغداغ
مردادبسیار داغداغ
شهریورداغگرم
مهرگرمخنک
آبانمطبوعبسیارخنک
آذرخنکسرد
دیسردخیلی سرد
بهمنسردسرد
اسفندمطبوعبسیارخنک

ماخذ:ماندانا یاوری ۱۳۹۰

 

در روش شاخص اقلیم توریسم میکزوفسکی(TCI)، وضعیت  فصل تابستان نامطلوب ولی فصل بهار،پاییز و زمستان دارای شرایط مطلوب و زمینه ورود و جذب گردشگردر این سه فصل وجود دارد،محاسبات این شاخص در جدول ۳ آورده شده است.

آمارهای ورود گردشگران به استان و شهر اهواز نیز حاکی از این مطلب است که در فصل تابستان از تعداد مسافرین و گردشگران به شدت کاسته شده است.بدون تردید مسافران و گردشگران هنگام مسافرت به اهواز، به گونه ای برنامه ریزی می نمایند که با فصل تابستان تداخل نداشته باشد.زیرا در فصل تابستان به ویژه در ماههای خرداد،تیر،مرداد و شهریور به دلیل ورود جریانات گرم و مرطوب،هوای این مناطق گرم تؤام با رطوبت زیاد(شرجی) است که این رطوبت زیاد پیامدهایی مانند تنگی نفس و دیگر مشکلات تنفسی را بدنبال داشته و تاکید می شود افرادی که مبتلا به بیماری های قلبی و تنفسی هستند در چنین شرایطی از خانه خارج نشوند.

شایان ذکر است در طی چند سال اخیر جریانات حامل گردوغبار برخاسته از چشمه ه

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

test