سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 23 October 2018
کد خبر : 16238
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۵
بازدید: -

مجموعه مقالات دومین همیاش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری:

ارتباط بین کار تیمی با چابکی سازمانی نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری(پیشینه پژوهش)


ارتباط بین کار تیمی با چابکی سازمانی نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری(پیشینه پژوهش)

هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کار تیمی کارکنان فعال ورزشی با چابکی سازمانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل ۴۵۰۰ نفر از کارکنان عملیاتی سازمان آتش نشانی تهران می باشد که از بین آنها ۳۵۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. […]

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کار تیمی کارکنان فعال ورزشی با چابکی سازمانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل ۴۵۰۰ نفر از کارکنان عملیاتی سازمان آتش نشانی تهران می باشد که از بین آنها ۳۵۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین در مقاله ارتباط بین کار تیمی با چابکی سازمانی نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری(چکیده و مقدمه) توضیح مختصری در رابطه با این موضوع داده شد.

چابکی توانایی پاسخ به تغییرات پیش‌ بینی نشده است چابکی به‌ عنوان یک الزام محوری، توانایی روبرو شدن با تغییر و تحول است. از طرف دیگر چابکی سازمانی را معمولا به‌ عنوان راهبردی در محیط هایی با ویژگی عدم اطمینان و به سرعت در حال تغییر همراه است توصیف می کنند چابکی را باید از مفهوم مختصر انعطاف پذیری که مربوط به مسائل عملیاتی روزانه است متمایز کرد در واقع چابکی سازمانی توانایی سازمان برای پاسخ گویی راهبردی به عدم قطعیت است.

بناراین چابکی شامل دو مفهوم اساسی است:

  1. پاسخ به تغییرات(پیش بینی شده و غیرمنتظره) با روش‌های مناسب و در زمان مناسب
  2. بهره برداری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصت‌ها

در دنیای رقابتی امروز سازمان‌ ها با تلاش فراوان به دنبال رقابت هستند و بخش مهمی از انرژی سازمان صرف توجّه به کارکنان آن می­شود؛ زیرا نیروی انسانی سازمان عامل اصلی ماندن در صحنۀ رقابت است. ایجاد واحدهای مختلف در داخل سازمان مانند واحد آموزش، واحد برنامه­ ریزی منابع انسانی، واحد رفاه کارکنان و… بیان­گر توجّه به کارکنان آن‌ها هست. سازمان­ هایی مانند آتش‌ نشانی، اورژانس، هلال احمر و دیگر سازمان های خدماتی و ایمنی تشکیلاتی هستند که با کار تیمی کارکنان اداره می شوند. چنانچه افراد فاقد صلاحیت و توانایی لازم در تیم یا گروه را داشته باشند مشکلات فراوانی به این تشکیلات و سازمان­های تحمیل خواهد شد.

در دو دهه گذشته، موضوع تیم ها و به کار گیری تیم های کاری به طور چشم گیری در سطح جهانی مورد توجه بوده است(کتزن باخ و اسمیت ۱۹۹۳) به نظر می رسد کار تیمی پاسخی است به رقابت اقتصادی جهانی و نواوری مستمر تکنولوژیک که به پیچیده تر شدن بیشتر شرایط محیطی و در نتیجه نیاز بیشتر به حل مسئله اثر بخش در سازمان انجامیده است.

مروری گذرا بر شماری از آخرین نظریه ها و رویکردهای مدیریتی مؤید این حقیقت است که پایه و اساس هر یک از این نظریه ها به نحوی از انحاء در ارتباط تنگاتنگ با فعالیت های تیمی است؛ کار تیمی محور اصلی اغلب رویکردهای مشهور مدیریتی همچون مدیریت کیفیت جامع، سازمان شبکه ای، تولید ناب، سازمان یادگیرنده، مهندسی مجدد فرایند کار، تغییر برنامه ریزی شده و …است. در حقیقت تیم به‌ عنوان عنصر بنیادی سازمان های نوین جایگزین فرد در رویکرد سنتی شده است در بسیاری از سازمان ها واحد اصلی ساختار سازمان ها تیم و نه فرد است و به طور فزاینده ای تیم ها برای انجام وظایف مهم وحل مسائل پیچیده سازمانی حیاتی قلمداد می شوند.

اصطلاح تیم به تعدادی از افراد با مهارت های مکمل اطلاق می شود که به هدف مشترک اهداف عملکردی و مسئولیت پذیری متقابل متعهدند. ویژگی اساسی تیم، رفتار جمعی یا وابستگی متقابل اعضای آن است. خصوصیاتی که تیم را از گروه های کوچک متمایز می کند شامل منابع چندگانه اطلاعاتی، وابستگی متقابل وظیفه ای، هماهنگی بین اعضاء، اهداف مشترک و ارزشمند، نقش ها و مسئولیت های تخصصی اعضاء، دانش کاری مرتبط، ارتباطات فشرده و راهبردهای انطباقی برای واکنش به تغییر است. در محیط های تیمی، رفتار اعضاء به دو گروه اصلی، رفتار های وظیفه ای کار و رفتارهای تیمی تقسیم می شود.

 رفتارهای کاری اعضاء تیم متضمن فعالیت های عملیاتی تیم و ناظر به جنبه های فنی وظایف است؛ رفتارهای کاری مستقل از سازمان کار بوده و مستقیماً به تحقق وظایف می انجامد. در مقابل، رفتارهای تیمی در جوهر وجودی تیم های کاری نهفته است؛ این رفتارها نشانگر اقدامات آشکار و اظهارات کلامی در تعامل بین اعضای تیم برای حصول اطمینان از موفقیت اقدام جمعی است. به بیان دیگر، رفتارهای تیمی به آن دسته از رفتارهای اعضای تیم اطلاق می گردد که برای عملکرد اثربخش یک تیم از اعضای آن انتظار می رود. موضوعاتی همچون گرایش به کار تیمی، وفاداری و تعهد به تیم، انسجام تیمی، خوداتکایی تیمی، باور به کار تیمی و نگرش عاطفی به کار تیمی همه به رفتارهای تیمی و نه رفتارهای وظیفه ای مربوط می شوند.

در حقیقت، کار تیمی بسته ای منسجم و یکپارچه مشتمل بر اجزاء و عناصر ساختاری، رفتاری و فرهنگی است؛ ترویج کار تیمی در سطح ملی و یا سازمانی مستلزم طراحی نظام کار تیمی و تعبیه اعمال و سیستم های نگهدارنده و پشتیبانی کننده آن می باشد. برای توسعه کار تیمی بایستی عناصری همچون تصمیم گیری جمعی، گردش شغلی، ترتیبات منعطف شغلی، وابستگی عاطفی کارکنان، ارزیابی تیمی، سیاست های پاداش مبتنی بر تیم، آموزش های کار تیمی، فرهنگ و جو سازمانی حامی کار تیمی در سازمان تعبیه و جاری گردد. به طور کلی کسانی که فعالیت جسمانی و تمرینات ورزشی را انجام می دهند دارای هوش بیشتر، خستگی کمتر، نظم و انگیزه، اعتماد به نفس و بازدهی بیشتر می باشند. شرکت در فعالیت های ورزشی به اجتماعی شدن، کسب مهارت، کفایت و همچنین دوست یابی و ارتیاط با افراد کمک می کند. بنابراین اهمیت فعالیت بدنی و مزایای مشارکت ورزش هم در زندگی روزمره و هم در همکاریهای تیمی قابل مشاهده است.

روانشناسان معتقدند که تعیین هدف مشترکی که بتواند تلاش های تیم را به سوی آن متمرکز کند برای دستیابی به موفقیت جنبه حیاتی دارد. احساس با هم بودن، یک ویژگی تیمی است که انسجام تیمی نامیده می شود. در ورزش های تیمی که تیم ها با یکدیگر کنش متقابل دارند، موفقیت زمانی حاصل می شود که اعضای تیم به شیوه ای موثر و هماهنگ با هم کار کنند. اینجاست که نقش مربی به عنوان رهبر و هماهنگ کننده بیشتر مشخص خواهد شد و سبک رهبری رفتاری وی در ایجاد انسجام و هماهنگی نقش بسزایی دارد(۷،۱۷). در حوزه مدیریت ورزشی، تلاش برای دستیابی به تیمی متعهد و متشکل از افرادی که برای رسیدن به هدف مشترک فعالیت می کنند بیش از بیش مورد نیاز است.

در روند بررسی متغیر های پژوهش در منابع موجود، پژوهشی که هر دو مؤلفه را با هم بررسی کرده باشد مشاهده نشد. در پژوهش های گذشته به طور جداگانه به موضوع کار تیمی و چابکی سازمانی پرداخته شده است. آقایی ۱۳۹۳، به بررسی مفهوم چابکی و مولفه های تاثیر گذار بر آن در محیط های سازمانی پرداخته که نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که مولفه های چابکی سازمانی عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل راهبردی، عوامل فناورانه و عوامل انسانی و هشت عامل اساسی زیر به ترتیب تطابق با تغییر، پاسخگویی سریع،صرفه هزینه ای، انعطاف پذیری، سرعت تحویل، سازمان مجازی و کارکنان توانمند و چند مهارته رتبه های اول تا هشتم را در چابک سازی سازمان ها دارا هستند. پور صادق ۱۳۹۲، چنین اظهار کرد که فقدان تعهد به اهداف تیم مهمترین مانع، بی اعتمادی در رتبه دوم، پاسخ گو نبودن افراد در رتبه سوم، از موانع انجام کار تیمی موجود در شایستگی های تیمی قرار گرفته اند. قلاوندی ۱۳۹۲،  به این نتیجه رسید که مسوولیت پذیری اجتماعی و مولفه ان با کار تیمی ارتباط مثبت و معنی داری دارد. در مطالعه چیوتای(۲۰۰۷)، مشخص گردید که رفتار های شهروندی سازمانی، برای کار تیمی، همکاری و نوآوری کارکنان بسیار حیاتی است. وان ورکم و کرون ۲۰۱۲، در تحقیقی در مورد تیم ها، چگونگی ارتباط فعالیت های متفاوت تیم با انواع مختلف کارایی تیم به یافته های ذیل دست یافتند:

ارزیابی اعضاء تیم نشان می دهد که کارایی به طور مثبتی با محدود بودن اعضای تیم و ثبات تیم و پردازش اطلاعات ارتباط دارد و با کسب اطلاعات ارتباط منفی دارد، ارزیابی مدیران در مورد کارایی با ثبات و محدود بودن اعضای تیم، پردازش اطلاعات و بازیابی و ذخیره اطلاعات به طور مثبتی در ارتباط است. در ارزیابی اعضاء نوآوری با پردازش اطلاعات به طور مثلثی در ارتباط است در حالی که در ارزیابی مدیران به چنین موردی اشاره نکرده است.

بنابراین با توجه به تحقیقات انجام شده، چابکی دارای اهمیت فراوانی است، زیرا نتایج و موفقیت های سازمان های دولتی چابک جالب توجه و تحسین برانگیز است. مطالعات نشان می دهد که این سازمان ها نرخ موفقیت فزاینده ای (تقریبا بیست درصد) در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود به دست می آورند. سازمان­هایی که در زمینه سرعت، انعطاف­پذیری و پاسخگویی بیشتر سرمایه گذاری می­کنند به احتمال قوی به اهداف شان خواهند رسید؛ زیرا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری با سرعت هر چه تمام تر بر سازمان­ها و تصمیمات آن­ها تاثیر گذارده و شهروندان به خدمات سریعتر و تخصصی تری نیاز پیدا می کنند. در نتیجه این امر، بایستی خط مشی های سریع تر از گذشته تهیه، تدوین و اجرا کنند که مسلما چابکی می تواند به سازمان ها و موسسات به انجام این رسالت و کسب اهداف سازمانی کمک کند. وجود نیازها و زمینه های گوناگون باعث می­گردد که یک سازمان برنامه چابکی را ادامه دهد. از عواملی که می تواند تاثیر گذار بر چابکی سازمان باشد کار تیمی کارکنان آن سازمان است. هر چقدر کارکنان یک سازمان از همبستگی و همکاری بالاتری برخوردار باشد آن سازمان جهت سوق پیدا کردن به سازمان چابک موفق تر است. کار تیمی کارکنان  باعث رشد عملکرد کارکنان و نیرویی عظیم در جهت هم افزایی، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی می شود. بدیهی است که بدون بررسی و کسب آگاهی از عملکرد کار تیمی و هم­چنین چابکی، دستیابی به اهداف سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بازنگری جدی در مقایسه با تغییرات به روز در بازار رقابتی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و بدون شک، تمامی این موارد بدون اندازه گیری و ارزیابی چابکی و کار تیمی امکان پذیر نخواهد بود. با تشخیص منشاء کار تیمی، انتخاب یک راهبرد مناسب و اجرای آن در سازمان آتش نشانی که یک عامل اجرایی قوی در انسجام کار تیمی بوده و نیز دانستن میزان همکاری تیمی کارکنان و ارائه راهکارهای مناسب در جهت تقویت همکاری های تیمی و چرایی این موضوع که افزایش کارتیمی باعث افزایش چابکی سازمان می شود که نهایتا افزایش بهره وری، عملکردی صحیح در ارائه خدمات و اهداف سازمان را دارد و با توجه به اهمیت کار تیمی و بررسی پژوهش ها و تحقیقات داخلی و خارجی و با توجه به اینکه هیچ تحقیقی در مورد این موضوع در سازمان آتش نشانی صورت نگرفته انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

 

تعیین ارتباط بین مولفه های کار تیمی با چابکی سازمانی نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

صادق رضائی۱، معصومه بحیرائی۲

۱ دانشجوی دکتری مدیریت استراژیک سازمانها و رویدادهای ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال sadegh.rezaei007@gmail.com

۲ کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی masibh539@gmail.com

این مقاله ادامه دارد…

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test