سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 23 October 2018
کد خبر : 16231
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ - ۹:۳۹
بازدید: -

مجموعه مقالات دومین همیاش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری:

ارتباط بین کار تیمی با چابکی سازمانی نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری(چکیده و مقدمه)


ارتباط بین کار تیمی با چابکی سازمانی نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری(چکیده و مقدمه)

چکیده هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کار تیمی کارکنان فعال ورزشی با چابکی سازمانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل ۴۵۰۰ نفر از کارکنان عملیاتی سازمان آتش نشانی تهران می باشد که از بین آنها ۳۵۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب […]

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کار تیمی کارکنان فعال ورزشی با چابکی سازمانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل ۴۵۰۰ نفر از کارکنان عملیاتی سازمان آتش نشانی تهران می باشد که از بین آنها ۳۵۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد کارتیمی مایکل وست (۱۹۸۲) با پایایی۷۹/۰ و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹) با پایایی۹۶/۰ بوده است. نتایج بدست آمده گویای آن است که: رابطه معنی داری بین مؤلفه های انگیزه تیم، کوشش، استراتژی مناسب و اثربخشی با چابکی سازمانی و بین کارتیمی با پاسخگویی و انعطاف پذیری وجود دارد. بر این اساس رابطه مثبت و معنی داری  بین کار تیمی با چابکی سازمانی با  ایجاد شده و ضرایب رگرسیون نشان داد مولفه های انگیزه تیم، کوشش، استراتژی مناسب و اثربخشی بطور مثبت و معنی داری بعد چابکی سازمانی را پیش بینی می کند. بنابراین اگر انگیزه تیم توسط مدیران سازمان، همراه با استراتژی مناسب افزایش یابد در کنار کوشش کارکنان شاهد اثر بخشی بالایی و گرایش سازمان به سمت سازمان چابک خواهیم بود.

 واژگان کلیدی: کارتیمی، چابکی سازمانی، سازمان آتش نشانی

 

مقدمه

بدون شک یکی از وظایف اصلی سازمان‌ها تلاش برای رسمیت بخشی به رفتارها و روابط و استاندارد کردن کارها و عملیات از طریق ایجاد سیستمی از قواعد و مقررات است تا به وسیله آن در راستای اهداف سازمان در مسیری هموار حرکت کنند، مسلما وجود موانع و عدم همکاری کارکنان در سازمان باعث بوجودآمدن چالش‌ها و مشکلات فراوان می‌شود. در کشورهای درحال توسعه، مسئله کار تیمی کارکنان و چابکی سازمانی از مسائل مهم و حیاتی سازما‌ن‌ها است. تغییر پیوسته یکی از مفاهیم اساسی و کاربردی در سازمان هایی است که در قرن حاضر فعالیت می کنند. سازمان هایی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام فعالیت هستند و همواره با تهدید هایی روبرو می شوند که در صورت عدم پاسخگویی سریع به آن‌ها بی شک از دایره فعالیت و بقاء باز خواهند ماند. دولت­ها و سازمان­های خدماتی در جهان سرمایه­گذاری وسیعی برای کسب موفقیت در سطوح بالاتر کرده­اند. علاوه بر این، امروزه بکارگیری یک رویکرد سیستماتیک و استراتژیک برای پرورش کارکنان حرفه­ای به منظور ارائه خدمات بهتر بسیار مهم و ضروری است(۱).

ارتباط و تعامل سازمان ها با عوامل مختلفی مانند دولت، بخش خصوصی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجب می شود با خواسته ها و انتظارات متفاوت و گوناگونی مواجه شوند؛ بنابراین سازمان خدماتی و ایمنی باید مانند سایر سازمان ها برای پاسخگویی به این تغییرات چابک باشد تا بتوانند برای آیندۀ مبهم و ناشناخته تصمیم گیری و واکنش به موقع و مناسب داشته باشند. در این راستا بی شک می توان گفت، سازمان هایی می توانند به موفقیت دست یابند که از رویکردها و راهبردهایی همچون مفهوم چابکی استفاده کنند. چابکی ازجمله راهبردهای بسیار کلیدی در راستای دریافت سریع نیازهای مشتریان و ارائه پاسخ مناسب به آن در کوتاهترین زمان ممکن است، سازمان ها برای بقا و حفظ موقعیت های خود شکل های متفاوتی به خود می گیرند. یکی از جدیدترین شکل های سازمانی، سازمان های چابک هستند. چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی است. چابکی توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای بهره وری سازمان می شود (۲).

زمانی که از دیدگاه سازمانی به موضوع کار تیمی و چابکی سازمانی در سازمان ها نگاه می کنند، باید اذعان کرد که در تمامی سازمان ها و بخصوص سازمان های خدماتی و ایمنی مسئولانی می توانند مدیریت موفق داشته باشند که تغییرات و تحولات ناشی از این پدیده مهم را در سازمان خود بپذیرند و با آن سازگار باشند. بهبود عملکرد کار تیمی کارکنان در سازمان­های خدماتی و ایمنی و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده یکی از دغدغه های اصلی مدیریت سازمان­ها است. از انجایی که سازمان خدماتی آتش نشانی تهران عمده فعالیت های آن با کار تیمی انجام می شود و با توجه به عملکرد مختلف ایستگاه های آتش نشانی در ارائه خدمات به همشهریان و احساس محقق در بی توجهی مدیران به این موضوع در ذهن محقق زمینه ساز این سؤلات شد که آیا در ایستگاه هایی که کارکنان آن فعالیت ورزشی منظم و مستمر انجام می دهند انسجام تیمی بیشتر و هماهنگی قوی تری در کار تیمی آنها دیده می شود؟ آیا در ایستگاه هایی که کارکنان آن خود رای می باشد و انفرادی کار می کنند، احتمال می رود که کار تیمی ضعیف تری داشته باشند و ممکن است، روی عملکرد آن واحد تاثیر بگذارد؟ آیا نحوه مدیریت سازمان در این بین نقشی دارد؟ ایا فعالیت ورزشی به خصوص ورزش های گروهی تاثیر گذار بر چابکی سازمان می باشد؟ سطح گرایش به کار تیمی در سازمان آتش نشانی چگونه است؟ الگوی تاثیر گذار مؤلفه های کار تیمی بر چابکی سازمانی در سازمان آتش نشانی چکونه است؟ پاسخ به این سؤالات در ذهن محقق، بررسی و ریشه یابی این مهم را فراهم نمود. در این پژوهش بررسی این موضوع که آیا بین کارتیمی کارکنان با چابکی سازمانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟ و اینکه رابطه ای بین مؤلفه های کار تیمی(انگیزه تیم، ترکیب تیم، روابط میان فردی، کوشش تیم، اثربخشی تیم و استراتژی مناسب) با چابکی سازمان وجود دارد ضروری به نظر می رسد. امید است نتایج این پژوهش در پیش برد اهداف سازمان های خدماتی به ویژه آتش نشانی و شناسایی مشکلات اشاره شده و ارائه راه حل‌های کاربردی جهت اثر بخشی مفیدتر در سازمان های  فوق مثمر ثمر واقع شود و اینکه این پژوهش به بینش کلی دست یابد و راهکارهای کاربردی به دست اندرکاران ارائه دهد.

هدف این پژوهش بررسی این مهم است که بین مؤلفه های کارتیمی: انگیزه تیم، ترکیب تیم، روابط میان فردی، کوشش، استراتژی مناسب و اثر بخشی کارکنان با چابکی سازمانی در سازمان آتش نشانی چه رابطه ای بر قرار است. با توجه به اینکه اغلب فعالیت های سازمان اتش نشانی به صورت گروهی و جمعی صورت می گیرد ولذا بررسی این موضوع با توجه به اهمیت سرعت پاسخگویی به نیاز شهروندان در ارائه خدمات مطلوب، در سازمان حائز اهمیت می باشد تا راهکارهایی جهت بهبود وضعیت همکاری های تیمی در کارکنان و همچنین ارائه شیوه ای مناسب در برخورد مدیران با این موضوع انجام پذیرد.

تعیین ارتباط بین مولفه های کار تیمی با چابکی سازمانی نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

صادق رضائی۱، معصومه بحیرائی۲

۱ دانشجوی دکتری مدیریت استراژیک سازمانها و رویدادهای ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال sadegh.rezaei007@gmail.com

۲ کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی masibh539@gmail.com

این مقاله ادامه دارد…

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test