جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - Friday 17 August 2018
کد خبر : 18162
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ - ۹:۴۹
بازدید: -

مقاله

ارتباط اثربخش


ارتباط-موثر
 در فرآيند تغييرات بنيادين در آموزش سازماني با چهار مرحله روبرو هستیم که تغيير دانش اولین و ساده ترین گام می باشد گامهای بعدی که به ترتیب دشوارتر نیز می شود عبارتند از: تغییر گرایش، تغییر رفتار فردی و تغییرات عملکرد گروهی یا سازمانی می باشد که یکی از روشهای تعالی و ارتقاء سازمان می باشد.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

ناصر رهبر – کارشناس ارشد شیمی-کارشناس ارشد آتش نشانی

nsr.rahbar@gmail.com

 1. تعاریف
 • انسان موجودی اجتماعـی است که از طریق ارتباط به تبادل احساسات, نگرش ها و هیجانات می پردازد و بدین وسیله نیازهای جسمی و روانی خود را تأمین مـی کند.
 • ارتباط فرآینـدی پویا بین انسان هاست که به منظور تأثیر گذاری, کسب حمایت متقابـل و آنچـه جهت تندرستـی, رشد و بقا ضـروریست بکارگرفته می شودزیرا زندگـی بدون ارتباط، خاموش، کشنده و گاهی مرگبار خواهد بود
 • ارتباط فن انتقال احسـاسات, عقاید, افکار و ایده ها از یک فرد به دیگری است.
 • ارتباط فراگرد تفهیـم, تفاهم و تسهیـم معنی مـی باشد, در این فراگرد کنش, دگرگونی, مبادله و حرکت وجود دارد
 • ارتباط همچون چتری،تمام زندگی روزمره انسان را مـی پوشاند ونوعی وسیله در تبـادل عواطـف و تأمین احتیاجات حیاتی است که شیوه ای با صرفه و مطمئن برای آگاهی از مشکلات در افراددرابعاد مختلف مـی باشدو تنهابا برقراری ارتباط مشکلات تعیین و برنامـه ریزی ها به استنـاد آن تنظیـم می گردند
 • تعدادی از محققان جامعه شناس، فرهنگ (culture) را معادل با ارتباطات(communication) دانسته اند

ابعادوجودی انسان ها

۲٫عمده ترین نقش های ارتباطی

 • حمایتی(رفع مستقیم وغیرمستقیم نیازمندی فراگیران) ایجاداستقلال وخودکفایی
 • حفاظتی(ارتقای سطح مهارت های علمی وعملی فراگیران) مدیریت وکنترل خطاهای فردی و محیطی
 • هدایتی (ارتقای دانش عمومی واختصاصی) ایجادشعف ورضایت فراگیران
 • هماهنگی(هدفمندسازی تعاملات درون بخشی وبرون بخشی تیم های اصلی وپشتیبان)  ارایه آموزش هایی فردمحور وجامع
 • وکالت وپاسخگویی(دفاع وحمایت ازحقوق افراد)   تسهیل کننده روابط ومداخلات بهنگام
 • مدیریتی (برقراری ارتباطات هوشمندوچندجانبه) سازماندهی وبهره وری مطلوب ازمنابع
 • رهبری (برقراری تعاملات مبتنی برمولفه های شخصیتی) صبر،اعتمادبه نفس،همکاری و….
 1. اثربرقراری ارتباط در ایجاد همدلی
 • برقراری ارتباط به معنی توانایی فرستادن پیام ، به گونه‌ای است که مردم بتوانند به آسانی آن را بفهمند و بپذیرند. ارتباط مهمترین وظیفه مربیان  است اما در صورتیکه همه با هم برای رسیدن به اهداف آموزشی همکاری نکنند، بهترین طرح درس و مربیان هم موفق نخواهد بود.[۱]
 • همه افراد از استاندارد بودن و نبودن بسته آموزش اطلاع ندارند ولی چیزی که توجه را جلب می‌کند، برقراری ارتباط مناسبی است که بین مربیان و آنها ایجاد می‌شود و نحوه ارتبــــــاط حتی معیار قضاوت نسبت به نظام آموزش خواهد بود. بنابراین هر مدرس حرفه ای باید به راحتی از عهده این امر مهم برآید و سایر عوامل را نیز به برقراری ارتباط موثرتوصیه وحتی درصورت لزوم آموزش دهد.
 1. ویژگی های فرستنده وگیرنده

الف)عمومی:

 • سن
 • جنس
 • وضعیت تاهل
 • تحصیلات
 • مذهب
 • شخصیت
 • لحن صدا
 • سطح سلامت
 • محل سکونت
 • نوع لباس وآرایش

ب)اختصاصی:

 • ضرورت وماهیت شغلی
 • مسئولیت سازمانی
 • مهارت های تخصصی
 • سوابق وتجارب
 • جبران شیوه وابزارارتباطی
 • کاربرد مستندات وشواهد
 1. مهمترین الویت هاواصول ارتباطی
 • از دیدگاه گیرنده :
 • صریح و روشـن صحبت کردن
 • لحن دوستانه ارسال کنندگان
 • خوب گوش دادن به سوالات
 • تمرکز حین صحبت
 • جلب اعتماد
 • محترمانه خطاب نمودن مخاطبین (ذکر نام وسمت)
 • از دیدگاه ارسال کننده :
 • تسلط به موضوع ودر دسترس بودن
 • بـا تمام حواس توجه نمودن به گیرنده حین ارتباط
 • سوال در مورد ویژگی وتوانمندهای گیرنده
 • معرفی ضرورت ها ویاکاربردعملی پیام ها
 • رعایت آداب و رسوم متعارف
 1. برخی عوامل موثر بر رضایت فراگیر
 • وضعیت محیط پیرامونی واحد آموزشی و ساختار تشکیلاتی آن که حاکی از سطح مدیریت سازمان است مانند وجود مشاورین راهنما، برخورداری از تسهیلات اداری و مالی سازمان
 • وجود امکانات کمک آموزشی سالم وکافی، اعتبارمدارک، سهولت دسترسی به منابع آموزشی و اساتیدمتخصص
 • نظافت و مکان یابی مناسب فضای آموزش،امکان ترددمناسب، خدمات رفاهی جهت عبادت،استراحت، انتظار، تغذیه و …
 • رفتار و روابط باکارکنان ازجنبه های انسانی : دوستانه بودن، صمیمیت ، خوش رفتاری و …
 • صلاحیت علمی برای انجام وظایف آموزشی، ارائه اطلاعات به روز،مناسب، جامع ، کامل و …
 • سایر عوامل از قبیل وضعیت جغرافیایی، هزینه، مداومت، اعتباردوره ، موثر بودن وتناسب آموزش با توقعات فردی یا سازمانی

۷- شایع ترین مشکلات گیرنده درارتباط غیر مؤثـــر

۱ .پذیرش آن چه که فرستنده فکر ویا احساس می‌کندفاقداعتبار می باشد
۲٫ ارسال پیام‌های ناقص
۳٫ عدم پذیرش احساس یا عقیده دیگران
۴٫ طعنه زدن
۵٫ ناتوانی در بیان نیازها
۶٫ بیان تند یاسکوت هنگام خشم
۷٫ عدم هم‌خوانی کلامی و غیر کلامی

۸-اهمیت گوش دادن در برقراری ارتباط انسانی

 • عبارت است از: ” فرآیند شنیدن و انتخاب،جذب ، سازماندهی ،به خاطر سپردن و ارایه پاسخهایی مشخص به محرک های کلامی (شنیداری) و غیرکلامی” . یعنی تاکید همزمان بر دریافت و فهم درست از علایم کلامی و غیرکلامی
 • نشانگرپذیرش و احترام :

هرگاه برای کسی احترام قائل باشیم و او را مهم بدانیم، به سخنانش گوش میدهیم و هر زمان که کسی برای ما اهمیت نداشته باشد،با کمتوجهی به گفتههایش یعنی با خوب گوش ندادن از کنارش میگذریم.

 • راهی برای تخلیه روانی :

بررسی دردها، رفع مشکلات، تخلیه روانی، آرامسازی و متعادل کردن افراد از نظر عاطفی و روانی از وظایف مهم معلم است. گوش دادن، به یک معنی یعنی وجود امکان تخلیه روانی و راحت شدن ازآلام برای همه آنها که مشکلی بر روان آنها سنگینی میکند.

 • راهی برای شکوفایی استعدادها و توسعه افکار:
 • فراگیری و آشنایی با دانش و تراوشهای ذهنی دیگران در جهت کاملتر کردن دانش و مهارتهای فردی

۹- مهارت های کلامی درگوش دادن

 • تصدیق:تقویت قسمت های مهم گفتار طرف تعامل و جهت دادن به آن استفاده می نماییم.(“بله” ، “درسته”، “همینطور ه“ویا صدایی غیر لغوی مانند “اهوم“)
 • تحسین:مانند تصدیق نوعی تقویت مثبت است.ولی فراتر از یک تایید ساده یا توافق با گفتار و اعمال طرف مقابل (“آفرین!”،”چه جالب!”،”ادامه بده”،”عالیه” که متناسب با وضعیت بکار می روند.[۲]
 • انعکاس احساسات: نوعی همدردی وشاخه ای از مهارتهای زندگی است که کاربرد آن زمانی است که شخص مقابل نیاز به یک همدرد برای کسب آرامش دارد.مثلا وقتی کسی ناراحت،عصبانی وآشفته حال است،باید از این فن استفاده نمود.برای بازگرداندن احساسات باید به دقت به صحبت های طرف مقابل گوش فرادهیم تا از نیازها و مسائل اصلی او با خبر شویم وگفتار خود را براساس آن نیازها تنظیم نماییم.

تعبیر و تفسیر کردن: با استفاده از گنجینه لغات شخصی خود،مطالبی را که شنیده ایم برای گوینده تفسیر می کنیم.با این کار مطمئن می شویم که سخنان وی را درست فهمیده ایم و همچنین نشان می دهیم که در طول تعامل با دقت به سخنانش گوش داده ایم.

۱۰مهارت های غیرکلامی درگوش دادن

این رفتارها نشانه ای ازتوجه به گوینده و گاه نشانه ای ازبی توجهی به اوست که باید به آنها اهمیت داد.از علایم غیر کلامی رایج  شامل:

تکان دادن سر:در مذاکره،علامت توجه به گفته های طرف مقابل است.این مساله باعث تشویق گوینده به ادامه ی تعامل ودر نتیجه کسب اطلاعات بیشتر توسط ما می شود.
حالات چهره: بیانگر هیجانات درونی ما می باشد که نسبت به صحبت های شخص مقابل ابراز می کنیم.مانند “بالا انداختن شانه وابروها” که نشانه ی تعجب شنونده است.
وضعیت بدن:معرف نگرش های مثبت و منفی و سطح هیجانات و تمایات باشد.لذا باید به نحوه ی نشستن یا ایستادن بسیار توجه نمود؛زیرا طرف تعامل از وضعیت بدنی ما تصمیم به ادامه یا قطع مذاکره می گیرد.
تماس چشمی مستقیم:نشانه ی گوش دادن به گفته های طرف مقابل است.حال اگر شنونده باشیم بیش از وقتی که صحبت می کنیم از نگاه استفاده می نماییم و نسبت به گوینده نگا ه های طولانی تری داریم.

۱۱-تفاوت های فرهنگی

 • نزدیکی و گویایی:Immediacy and Expressiveness رفتارهای نزدیک کننده اعمالی هستند که همزمان گرمی، صمیمیت و آمادگی ارتباط را منتقل میکنند، آنها تمایل را در مقابل اجتناب و نزدیکی را در مقابل فاصله گیری نشان میدهند. نمونه های رفتار نزدیک کننده لبخند زدن، لمس کردن، تماس چشمی، فاصله نزدیک و انگیزش صوتی هستند. برخی محققان این رفتارها را “پرمعنی “ خوانده اند. [۳]

فرهنگهایی که صمیمیت یا نزدیکی بین فردی زیادتری دارند“) فرهنگ تماس”(contact culture :نامیده میشوند

 • فردگرایی:individualism

یکی از بنیادین ترین ابعاد تفاوت فرهنگها درجه فردگرایی در مقابل جمع گرایی است. این بعد چگونگی زندگی مردم با همدیگر(تنها، در خانواده، یا قبیله)، ارزشهای آنان، و شیوه ارتباط آنها را تعیین میکند. مردم ایالات متحده نوعا فردگرا هستندوفردگرایی همچون موهبتی الهی تحسین و گاهی تا مرتبه یک دین ملی ارتقا یافته است.

ما فردگرایی را بدیهی فرض میکنیم و متوجه تاثیرات آن نیستیم تا وقتی که در مسافرت با فرهنگهای کمتر فردگرا و بیشتر جمع گرا آشنا شویم لذادرجه فردگرایی یا جمع گرایی یک فرهنگ به طرق گوناگون بر رفتارهای غیرکلامی در آن فرهنگ تاثیر میگذارد. لذا مردم در فرهنگهای فردگرا بیشتراز همدیگر فاصله میگیرند

 • مردانگیmasculinity :

مردانگی یک بعد نادیده گرفته شده از فرهنگ است. خصوصیات مردانه نوعا ویژگیهایی چون قدرت، جسارت، رقابت پذیری و بلندپروازی است، در حالی که خصوصیات زنانه ویژگیهایی چون محبت، دلسوزی، مهرورزی و حساسیت است. تحقیقات میان فرهنگی نشان میدهد که از دختران جوان انتظار دلسوزی بیشتری تا پسران وجود دارد هر چند تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین کشورها وجود دارد اما برخلاف فرهنگهای مردانه در فرهنگهای زنانه برای مهرورزی و دلسوزی اهمیت بیشتری قائلند. طبیعتا، میزان مردانگی یک فرهنگ با درصد زنان شاغل در مشاغل فنی و حرفه ای همبستگی منفی و با تفکیک جنسیتی در مقطع عالی تحصیلات همبستگی مثبت دارد .

 • توجه:

امروزه تحقیقات فراوانی نشانگرآنست که الگوی رفتار دوجنسی(هم زنانه و هم مردانه) موجب درجه بالایی از عزت نفس، مهارت اجتماعی، موفقیت، و پیشرفت فکری در هردوگروه مردان و زنان میگردد.

بطوریکه سبکهای غیرکلامی که امکان بروز همزمان رفتارهایی مردانه(تسلط یا عصبانیت) و یا زنانه(خونگرمی یا عواطف) را درجوامع فراهم می سازندبسیار مفید و موثرتر خواهندبود.

 • فاصله قدرتpower distance :

چهارمین بعد اصلی ارتباط بین فرهنگی فاصله قدرت است. فاصله قدرت- درجه توزیع نابرابر قدرت، منزلت و ثروت در یک فرهنگ – در تعدادی از فرهنگها با استفاده از شاخص فاصله قدرت(PDI ) اندازه گیری شده است. در فرهنگهای با نمره بالا قدرت و نفوذ در دست عده کمی متمرکز است نه اینکه به شکلی عادلانه بین همه مردم توزیع شده باشدلذااندیشمندان همواره سه الگوی فرهنگی متمایز رامعرفی میکنند: دموکراتیک، اقتدارمحور، و اقتدارگرایانه شاخص فاصله قدرت با اقتدارگرایی همبستگی مثبت بالایی دارد.

۱۲-ابعاد اصلی کیفیت درخدمات آموزش

 • دسترسی و مناسب بودن
 • بهره وری (کارآئی واثربخشی)
 • به موقع بودن (کارسنجی و زمان سنجی )
 • احترام به انتظارات ذینفعان ( نظرسنجی )
 • ایمنی وتداوم خدمت
 • مؤثر بودن ( پیش آزمون وآزمون پایانی )
 • بازدهی مطلوب (نتایج کمی وکیفی)

۱۳-علل ارتباط غیراثربخش

 • تغییر دادن مداوم موضوع بحث
 • بیان نظر ات شخصی غیرمرتبط
 • دادن اطمینان کاذب به نتایج بحث
 • شتاب برای رسیدن به اهداف آموزشی نهایی
 • پیشنهاد ات غیرمنطقی در حل مسایل
 • به کارگیری اطلاعات تخصصی نابجا ونامفهوم

۱۴-شواهد غیراثربخش بودن ارتباط

 • طولانی شدن دوره‌های سکوت
 • صورت بدون حالت و چشمان گشاد شده
 • عادات عصبی مثل بازی کردن با موها
 • ترک ناگهانی محیط
 • نگاه کردن به پنجره یا خارج از اتاق
 • خمیازه کشیدن
 • مکرر به ساعت نگاه کردن
 • کوشش برای تغییر دادن بحث

۱۵- شواهدی از ارتباطات اثربخش

امروزه آموزش و پرورش رسمی در پی آمادگی برای زندگی آینده از طریق یادگیری مفید و مؤثر است دراین فرآیند تدریس موفق عبارتست از:

 • تعامل یا رفتار متقابل معلم و فراگیر بر اساس طرح منظم و هدفدار برای ایجاد تغییرات مطلوب و تسهیل یادگیری فرد و شناخت او از جهان است.
 • تدریس خوب تدریسی است که به خوب یاد گرفتن فراگیران کمک کند. در این فرایند یادگیرنده باید فعال باشد. به بحث بپردازد، مسائل را حل کند و با استفاده از راهنمایی های مدرس به کسب تجربه بپردازد. [۴]
 • مدرسان در حالی که به شاگردان در کسب اطلاعات ، مهارتها، راههای تفکرو ابراز نظرات خود کمک می کنند، باید به آنان نحوه ی یادگیری را نیز درس دهند.
 • چگونگی انجام تدریس اثر بسیاری بر توانایی فراگیران برای آموزش خودشان دارد . مدرسان موفق تنها ارائه دهندگان مطالب نیستند بلکه آنان فراگیران خود را به تکالیف شناختی و اجتماعی وادار می نمایند و به آنان چگونگی کسب، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات را می آموزند تا چگونگی فراگیری را یاد بگیرند و منابع را به طور مؤثر به کار ببرند.لذا نقش عمده تدریس ،خلق یادگیرندگان فعال ، خلاق و قدرتمند است

۱۶-اقدامات کلیدی در تدریس موفق

۱-    با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.

۲-    اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم.

۳-    زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم.

۴-    وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم.

۵-    سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم.

۶-    به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم.

۷-    با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشّاشی داشته باشیم.

۸-    احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.

۹-    تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم.

  ۱۰- سعه ی صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.

  ۱۱- وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم.

  ۱۲- به هنگام تدریس؛ آرامش خود را حفظ کنیم.

  ۱۳- از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم.

  ۱۴- اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

  ۱۵- از علماء ،بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.

  ۱۶- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.

  ۱۷- پرگوئی نکنیم، در واقع آنقدر بگوئیم که می توانیم بشنویم.

  ۱۸- رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم.

  ۱۹- از تعصب بیجا بپرهیزیم.

  ۲۰- از فراگیران توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.

۲۱- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.

  ۲۲- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.

  ۲۳- در تدریس ذوق و سلیقه به کار ببریم.

  ۲۴- آرام و شمرده تدریس کنیم.

  ۲۵- ساده تدریس کنیم ؛اما عمیق.

  ۲۶- در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.

  ۲۷- ذوق و استعداد فراگیران را شناسایی و هدایت کنیم.

  ۲۸- بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.

  ۲۹- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.

  ۳۰- به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.

  ۳۱- با فراگیران همدردی کنیم.

  ۳۲- از تشویق به موقع غافل نشویم.

  ۳۳- سخن فراگیران را بی مورد قطع نکنیم.

  ۳۴- کارها و فعالیتهای مربوط به کلاس را بین فراگیران تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم.

  ۳۵- در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.

  ۳۶- به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم.

  ۳۷- سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم.

  ۳۸- پیش از تدریس، شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح معلومات فراگیران بدست آوریم.

  ۳۹- بیش از اندازه در کار فراگیران ، خود را دخالت ندهیم.

  ۴۰- به کار خویش ایمان داشته باشیم.

۴۱- سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش فراگیران سبک نکنیم.

  ۴۲-مقررات خشک و افراطی را زا کلاس دور کنیم.

  ۴۳- نسبت به فعالیت فراگیران بی تفاوت و بی توجه نباشیم.

  ۴۴- در تدریس از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم.

  ۴۵- بر موضوعات درسی ، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.

  ۴۶- در افزایش آگاهیها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم.

  ۴۷- به سؤالات فراگیران با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.

  ۴۸- مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم.

  ۴۹- برنامه ریزی درسی داشته باشیم.

  ۵۰- از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم.

  ۵۱- از روشهای تدریس و نحوه ی به کار گیری آنها آگاه باشیم.

  ۵۲- به کیفیت شروع ، ادامه و پایان درس توجه داشته باشیم.

  ۵۳- به هنگام تدریس مطالب ، تنوع را فراموش نکنیم.

  ۵۴- از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنیم.

  ۵۵- در هر درس مطالب نو وتازه ای بیان کنیم.

  ۵۶- سعی کنیم فراگیران در ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند.

  ۵۷- فراگیران را نسبت به یادگیری درس تشنه کنیم.

  ۵۸- در صورتی که احساس خستگی در چهره فراگیران مشاهده کردیم، از ادامه تدریس خودداری کنیم.

  ۵۹- سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم.

  ۶۰- موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.

۶۱- درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.

  ۶۲- بیش از اندازه ی معمول به جزوه ، کتاب و یا متن درس نگاه نکنیم.

  ۶۳- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.

  ۶۴- جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم.

  ۶۵- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.

  ۶۶- در هنگام تدریس ، در یک مکان ثابت توقف نکنیم.

  ۶۷- دقت کنیم تمرینها یا مسائل ( تکالیف) در حد توان فراگیران باشد.

  ۶۸- در هنگام تدریس از وسائل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم.

  ۶۹- در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.

  ۷۰- خلاصه ی درس را در انتهای تدریس بازگو و از فراگیران نیز بخواهیم.

  ۷۱- ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی ، سادگی است .

  ۷۲- در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای فراگیران باشیم.

  ۷۳- نتایج ازمونها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.

  ۷۴- در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.

  ۷۵- در تمام کارهای خود ، قاطعیت و برش داشته باشیم.

  ۷۶- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم.

  ۷۷- در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه فراگیران را به خود جلب کنیم.

  ۷۸- فرصت انتقاد از خود را به فراگیران بدهیم.

  ۷۹- از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم ، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.

  ۸۰- تجارب تازه خود را در اختیار فراگیران قرار دهیم و به یاد داشته باشیم که معلم هنرمند کسی است که با ایجاد شرایط و موقعیتهای مناسب آموزشی ، خود کمتر تدریس می کند ، ولی دانش آموزان بیشتر یاد می گیرند.

 

۱۷-نتیجه گیری:

 در فرآیند تغییرات بنیادین در آموزش سازمانی با چهار مرحله روبرو هستیم که تغییر دانش اولین و ساده ترین گام می باشد گامهای بعدی که به ترتیب دشوارتر نیز می شود عبارتند از: تغییر گرایش، تغییر رفتار فردی و تغییرات عملکرد گروهی یا سازمانی می باشد که یکی از روشهای تعالی و ارتقاء سازمان می باشد.

 

           ۱۸-منابع:

               [۱]احدیان، محمد و محرم آقازاده، راهنمای روشهای نوین تدریس، تهران، آییژ، ۱۳۸۲، ۱۲۵٫

[۲]Christopher Dunbar,Best Practices in classroom Management. Mishigan State University. 2004

[۳]Benson,L.,Schroeder,P.,Lantz,C..and Bird,M.(n.d.). Student Perceptions of Effective Professors.Retrieved July 24,2009 From

[۴] Typical Teaching Situations;Ahandbook for Faculty and Teaching Assistants (n.d).Retrieved July23,2008 From

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 938
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test