به گفته وی این مراسم ساعت ۱۵ در مسجد امام صادق (ع) برگزار خواهد شد.