یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - Sunday 18 November 2018
کد خبر : 21562
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰
بازدید: -

مقاله

آیین‌ نامه‌ مواد قابل‌ انفجار تجارتی‌


مدلسازی-پیامد-اشتعال-مواد
ماده‌ 73: امكنه‌اي‌ كه‌ از طرف‌ مقام‌ فني‌ صلاحيتدار براي‌ تهيه‌ و انبار كردن‌ مواد قابل‌ انفجار تجاري‌ مجاز دانسته‌ شده‌ و در موارد اين‌ فصل‌ امكنه‌ خطرناك‌ ناميده‌ مي‌شود تا زماني‌ كه‌ براي‌ اين‌ منظور بكار مي‌رود به‌ هيچوجه‌ نبايد براي‌ مقاصد ديگر مورد استفاده‌ قرار گيرد.

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

 فصل‌ ۱- کلیات‌

ماده‌ ۷۲: هر گونه‌ مواد قابل‌ انفجار تجارتی‌ فقط‌ باید تحت‌ شرائطی‌ تولید و نگهداری‌ شود که‌ از طرف‌ مقام‌ فنی‌ صلاحیتدار تصویب‌ شده‌ باشد.

ماده‌ ۷۳: امکنه‌ای‌ که‌ از طرف‌ مقام‌ فنی‌ صلاحیتدار برای‌ تهیه‌ و انبار کردن‌ مواد قابل‌ انفجار تجاری‌ مجاز دانسته‌ شده‌ و در موارد این‌ فصل‌ امکنه‌ خطرناک‌ نامیده‌ می‌شود تا زمانی‌ که‌ برای‌ این‌ منظور بکار می‌رود به‌ هیچوجه‌ نباید برای‌ مقاصد دیگر مورد استفاده‌ قرار گیرد.

ماده‌ ۷۴: در امکنه‌ که‌ مواد منفجره‌ بسیار خطرناک‌ تهیه‌ و نگهداری‌ می‌شود باید مراقبت‌های‌ خاص‌ علاوه‌ بر شرائط‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ به‌منظور جلوگیری‌ از بروز حوادث‌ و مخاطره‌ بعمل‌ آید.

ماده‌ ۷۵: کارخانجات‌ و انبارهای‌ مواد منفجره‌ باید در فاصله‌ای‌ از سایر ساختمان‌ها و راه‌ آهن‌ و جاده‌های‌ عمومی‌ و کوره‌ها و دیگهای‌ بخار و غیره‌ قرار گیرند که‌ از طرف‌ مقام‌ صلاحیتدار با توجه‌ به‌ نوع‌ و کیفیت‌ مواد منفجره‌ تعیین‌ می‌شود.

تبصره‌ – ابنیه‌ مختلف‌ یک‌ کارخانه‌ مواد منفجره‌ نیز باید به‌ فاصله‌ای‌ از یکدیگر قرار گیرند که‌ مقام‌ فنی‎صلاحیتدار با توجه‌ به‎نوع‌ و کیفیت‌ موادمنفجره‌ که‎تهیه‌ یا انبار می‌شود تعیین‎نماید.

 

 فصل‌ ۲- محصور ساختن‌ محل‌ تولید و نگهداری‌ مواد منفجره‌

ماده‌ ۷۶: محل‌ مواد منفجره‌ باید به‌ یکی‌ از طرق‌ زیر محصور شود:

الف‌ – به‌وسیله‌ یک‌ حصار یا پشته‌ خاکی‌.

ب‌ – به‌وسیله‌ یک‌ دیوار انباشته‌ شده‌ از خاک‌.

ج‌ – به‌وسیله‌ یک‌ دیوار ساخته‌ شده‌.

ماده‌ ۷۷: حصارها و دیوارها باید حداقل‌:

الف‌ – به‌ اندازه‌ یک‌ متر از ساختمان‌ها در سطح‌ زمین‌ فاصله‌ داشته‌ باشد.

ب‌ – یک‌ متر از ساختمان‌ها بلندتر باشد.

ج‌ – در قسمت‌ فوقانی‌ یک‌ متر پهنا داشته‌ و با شیب‌ طبیعی‌ به‌ طرف‌ قاعده‌ ختم‌ شود.

ماده‌ ۷۸: معابر این‌ حصارها باید به‌ قسمی‌ باشد که‌ اشخاص‌ هنگام‌ عبور از مدخل‌ آن‌ در نتیجه‌ فشار و قدرت‌ انفجار یا شعله‌های‌ آتش‌ مورد آسیب‌ و مخاطره‌ قرار نگیرند.

ماده‌ ۷۹: دیوارهای‌ انباشته‌ از خاک‌ باید حائز شرایط‌ زیر باشد.

الف- سطح‌ یا بدنه‌ دیوار باید از آهن‌ موجی‌ یا موادنسوز مناسب‌ دیگر پوشیده‌ شده‌ و فاصله‌ بین‌ دیوارها در حالی‌ که‌ از قاعده‌ به‌ طرف‌ بالا ضخامتش‌ کم‌ می‌شود از خاک‌ انباشته‌ شود.

ب‌ – عرض‌ دیوار در قسمت‌ فوقانی‌ کمتر از یک‌ متر نباشد.

ماده‌ ۸۰: دیوارهای‌ ساخته‌ شده‌ در صورتی‌ که‌ از بتون‌ مسلح‌ ساخته‌ نشده‌ باشد باید لااقل‌ ۷۵ سانتیمتر در بالا و یک‌ متر در پایین‌ پهنا داشته‌ باشد.

 

 فصل‌ ۳- ساختمان‌

ماده‌ ۸۱: ساختمان‌های‌ مواد منفجره‌ باید حتماً یک‌ طبقه‌ و از مصالحی‌ ساخته‌ شود که‌ در صورت‌ انفجار قطعات‌ بزرگ‌ از هم‌ نپاشد.

 

 فصل‌ ۴- معابر خروجی‌

ماده‌ ۸۲: درهای‌ خروجی‌ باید:

الف‌ – تا حدود امکان‌ بزرگ‌ باشد.

ب‌ – مستقیماً به‌ فضای‌ آزاد ارتباط‌ پیدا کند.

ج‌ – به‌ سهولت‌ به‌ طرف‌ خارج‌ باز شود.

د – از مواد و مصالح‌ نسوز ساخته‌ شده‌ باشد.

 

 فصل‌ ۵- دیوارهای‌ داخلی‌ و کف‌

ماده‌ ۸۳: دیوارهای‌ امکنه‌ مواد قابل‌ انفجار باید:

الف‌ – صاف‌ و بدون‌ شکستگی‌ و ترک‌ باشد.

ب‌ – از رنگ‌ روشنی‌ پوشیده‌ شده‌ باشد.

ج‌ – به‌ سهولت‌ قابل‌ نظافت‌ باشد.

ماده‌ ۸۴: کف‌ این‌ قبیل‌ بناها باید:

الف‌ – از مواد نرم‌ مانند لاستیک‌، لینولئوم‌، چوب‌، سرب‌ و یا آسفالت‌ بدون‌ سنگ‌ ریزه‌ پوشیده‌ و یا ساخته‌ شده‌ باشد.

ب‌ – صاف‌ و هموار و بدون‌ شکستگی‌ و حفره‌ باشد.

ج‌ – از میخ‌ و پیچ‌ و هر گونه‌ اشیاء آهنی‌ عاری‌ باشد.

د – به‌آسانی‌ قابل‌ پاک‌ کردن‌ باشد.

 

فصل‌ ۶- پنجره‌ها

ماده‌ ۸۵: پنجره‌های‌ این‌ قبیل‌ اماکن‌ باید دارای‌ شرائط‌ زیر باشد:

الف‌ – در جهاتی‌ که‌ خورشید می‌تابد دارای‌ شیشه‌های‌ تار باشد.

ب‌ – به‌ سهولت‌ به‌ طرف‌ خارج‌ باز شود.

 

 فصل‌ ۷- تعداد کارکنان‌ در اطاق‌های‌ کار

ماده‌ ۸۶: تعداد کارکنان‌ امکنه‌ مواد قابل‌ انفجار باید حداقل‌ مورد نیاز برای‌ انجام‌ کارهای‌ مربوطه‌ باشد.

 

 فصل‌ ۸- میزان‌ مواد منفجره‌ در اطاق‌ها

ماده‌ ۸۷: مقدار مواد منفجره‌ و مواد اولیه‌ آن‌ در هر اطاق‌ کار باید حداقل‌ مورد لزوم‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ باشد.

 

 فصل‌ ۹- فواصل‌ میزهای‌ کار

ماده‌ ۸۸: میزهایی‌ که‌ برای‌ تهیه‌ و بسته‌ بندی‌ مواد منفجره‌ بکار برده‌ می‌شود باید دارای‌ جایگاههایی‌ باشد که‌ به‌وسیله‌ حائل‌هایی‌ به‌ ارتفاع‌ حداقل‌ یک‌ متر از یکدیگر جدا باشند.

 

 فصل‌ ۱۰- حفاظت‌ از صاعقه‌

ماده‌ ۸۹: امکنه‌ مواد قابل‌ انفجار باید مجهز به‌ برق‌ گیر مناسب‌ باشد.

ماده‌ ۹۰: برق‌ گیرها و اجزاء آن‌ باید لااقل‌ سالی‌ یکبار به‌وسیله‌ شخص‌ صلاحیتداری‌ دقیقاً مورد معاینه‌ قرار گیرد.

ماده‌ ۹۱: نقائص‌ و معایبی‌ که‌ در برق‌ گیرها و اجزاء آن‌ مشاهده‌ می‌شود باید بدون‌ تاخیر و تعلل‌ مورد مرمت‌ قرار گیرد.

 

 فصل‌ ۱۱- ابزار و لوازم‌

ماده‌ ۹۲: کلیه‌ ابزار و ادوات‌ و وسایل‌ فلزی‌ که‌ در امکنه‌ مواد منفجره‌ بکار برده‌ می‌شود باید از ماده‌ مناسبی‌ پوشیده‌ شود که‌ از ایجاد جرقه‌ جلوگیری‌ بعمل‌ آید.

 

فصل‌ ۱۲- خطر استعمال‌دخانیات‌ و حمل‌چراغهای‌ شعله‌باز وغیره‌

ماده‌ ۹۳: در هیچ‌ قسمت‌ از مناطق‌ خطر کارخانه‌ نباید اجازه‌ استعمال‌ دخانیات‌ و حمل‌ چراغ‌ یا روشنایی‌ غیر محفوظ‌ اشیاء گداخته‌ کبریت‌، فندک‌ و هر گونه‌ شیئی‌ دیگر که‌ قابلیت‌ ایجاد احتراق‌ و انفجار داشته‌ باشد داده‌ شود.

تبصره‌ ۱-  در نقاط‌ امن‌ و بی‌ خطر کارخانه‌ باید جایگاه‌ مخصوص‌ برای‌ تحویل‌ اشیاء فوق‌ ترتیب‌ داده‌ شود.

تبصره‌ ۲-  برای‌ حصول‌ اطمینان‌ از اجرای‌ مفاد این‌ ماده‌ باید ترتیبات‌ مقتضی‌ اتخاذ و کنترل‌ مداوم‌ برقرار گردد.

 

 فصل‌ ۱۳- وسائط‌ نقلیه‌

ماده‌ ۹۴: وسائط‌ نقلیه‌ مانند بارکشها، ارابه‌ها و وسایل‌ دیگری‌ که‌ برای‌ حمل‌ و نقل‌ مواد منفجره‌ و مواد اولیه‌ آن‌ بکار برده‌ می‌شود باید دارای‌ شرائط‌ زیر باشد:

الف‌ – در محل‌ حمل‌ بار نباید هیچ‌ نوع‌ فولاد و یا آهن‌ برهنه‌ وجود داشته‌ باشد.

ب‌ – فقط‌ محتوی‌ مواد منفجره‌ و عناصر سازنده‌ آن‌ باشد.

ج‌ – کاملاً سربسته‌ و محفوظ‌ و یا روی‌ آنها به‌ وجه‌ مناسب‌ پوشیده‌ شده‌ باشد.

د – هنگام‌ بارگیری‌ و تخلیه‌ احتیاط‌ کامل‌ بعمل‌ آید تا از تولید جرقه‌ جلوگیری‌ شود.

ماده‌ ۹۵: چنانچه‌ در اثنای‌ حمل‌ و نقل‌ مواد منفجره‌ قسمتی‌ از آن‌ به‌ زمین‌ ریخته‌ شود در این‌ صورت‌ باید:

الف‌ – محلی‌ که‌ مواد مزبور ریخته‌ شده‌ بطور مشخص‌ علامت‌ گذاری‌ شود.

ب‌ – به‌ مسئول‌ مربوطه‌ کارخانه‌ اطلاع‌ داده‌ شود.

ج‌ – آنچه‌ از مواد منفجره‌ ریخته‌ شده‌ تحت‌ نظر متخصص‌ جمع‌ آوری‌ گردد.

 

 فصل‌۱۴-جمع‌آوری‌موادیکه‌ ممکن‌است‌ خودبخود محترق‌ گردند

ماده‌ ۹۶: ذغال‌ و چوب‌ و خاکه‌ آن‌، پارچه‌ آلوده‌ به‌ نفت‌ و روغن‌ و اشیاء دیگر را که‌ خودبخود ممکن‌ است‌ محترق‌ گردد نباید وارد منطقه‌ خطر کار خانه‌ نمود مگر اینکه‌ برای‌ مصرف‌ آنی‌ باشد و بلافاصله‌ پس‌ از مصرف‌ آنها را از منطقه‌ خطر خارج‌ سازد.

 

 فصل‌ ۱۵- ضایعات‌ مواد خطرناک‌

ماده‌ ۹۷: مدفون‌ ساختن‌ ضایعات‌ مواد خطرناک‌ زیر خاک‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۹۸: مخلوط‌ ساختن‌ ضایعات‌ مواد خطرناک‌ که‌ به‌ صورت‌ پودرهای‌ مختلف‌ هستند با یکدیگر ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۹۹: اجسام‌ و مواد قابل‌ انفجار از قبیل‌ چاشنی‌، فشنگ‌ با چاشنی‌ و یا بدون‌ چاشنی‌ و غیره‌ را باید با مراقبت‌ کافی‌ از میان‌ ضایعات‌ مواد خطرناک‌ خارج‌ ساخت‌.

ماده‌ ۱۰۰: ضایعات‌ مواد خطرناک‌ باید تحت‌ نظر متخصص‌ فنی‌ و به‌وسیله‌ شخص‌ مسئولی‌ سوزانده‌ شود.

 

 فصل‌ ۱۶- لباس‌ کارکنان‌

ماده‌ ۱۰۱: برای‌ تمام‌ افراد در داخل‌ و یا حریم‌ امکنه‌ خطرناک‌:

الف‌ – پوشیدن‌ کفش‌هایی‌ که‌ دارای‌ میخ‌هایی‌ از هر نوع‌ آلیاژ آهن‌ باشد ممنوع‌ است‌.

ب‌ – در بر کردن‌ لباس‌هایی‌ با تکمه‌ و یا قلاب‌ کمربند یا منضمات‌ دیگر آهنی‌ و یا فولادی‌ ممنوع‌ است‌.

ج‌ – همراه‌ داشتن‌ چاقو – کلید یا لوازم‌ دیگر آهنی‌ ممنوع‌ است‌.

 

 فصل‌ ۱۷- تعمیرات‌

ماده‌ ۱۰۲: هر گونه‌ تعمیر در قسمت‌های‌ مختلف‌ ساختمان‌ و تجهیزات‌ آن‌ مستلزم‌ رعایت‌ شرائط‌ زیر خواهد بود:

۱- کسب‌ اجازه‌ از رییس‌ فنی‌ موسسه‌ یا کارخانه‌.

۲- انتقال‌ مواد منفجره‌ و اجزاء متشکله‌ آن‌ به‌ خارج‌ کارخانه‌.

۳- شستشوی‌ کامل‌ قسمت‌هایی‌که‌ تحت‌ تعمیر قرار خواهد گرفت‌ قبل‌ از شروع‌ تعمیرات‌.

۴- سرپرستی‌ و یا نظارت‌ کارشناس‌ فنی‌ از عملیات‌.

 

 فصل‌ ۱۸- منع‌ ورود اشخاص‌ به‌ محوطه‌ کارگاه‌

ماده‌ ۱۰۳: غیر از کارکنان‌ کارخانه‌ و بازرسان‌ رسمی‌ شخص‌ دیگری‌ اجازه‌ دخول‌ به‌ امکنه‌ خطرناک‌ را نخواهدداشت‌ مگر درصورتی‌ که‌ یکی‌ ازکارکنان‌ مسئول‎موسسه‌ با او همراه‌‎باشد.

 

 فصل‌ ۱۹- اخطاریه‌ها

ماده‌ ۱۰۴: در کلیه‌ کارخانجات‌ تهیه‌ مواد منفجره‌ اخطاریه‌های‌ زیر باید به‌ وضعی‌ نصب‌ گردد که‌ به‌ آسانی‌ خوانده‌ شود:

الف‌ – در کلیه‌ درهای‌ ورودی‌ کارخانه‌ اخطاریه‌ ممنوعیت‌ ورود اشخاص‌ غیر مجاز.

ب‌ – در خارج‌ هر کارخانه‌ و منطقه‌ خطر آن‌:

۱- اخطاریه‌ای‌ مبنی‌ بر وجود و فعالیت‌ کارخانه‌.

۲- اخطاریه‌ منع‌ استعمال‌ دخانیات‌ و همراه‌ داشتن‌ چراغهای‌ شعله‌ دار و کبریت‌ و فندک‌ و اشیاء گداخته‌ و اجسام‌ آهنی‌ و اشیاء دیگری‌ که‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ انفجار و یا حریق‌ گردد.

 ج‌ – در داخل‌ ابنیه‌ مزبور:

۱- اخطاریه‌ای‌ حاکی‌ از حداکثر مقدار مجاز مواد منفجره‌ و ترکیبات‌ آن‌.

۲- اخطاریه‌ای‌ حاکی‌ از عملیات‌ غیر مجاز افراد.

۳- اخطاریه‌ای‌ متضمن‌ حداکثر تعداد مجاز افراد در ساختمان‌.

۴- صورتی‌ متضمن‌ ابزار و ادواتی‌ که‌ استعمال‌ آن‌ مجاز دانسته‌ شده‌.

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test